Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation brazil

660 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentation brazil

 1. 1. Rotary InternationalDistrict 4430Brazil
 2. 2. Brasiliens flagBrasiliens flag GrønGrøn viser skoveviser skove;; GulGul viser ressourcer ;viser ressourcer ; BlåBlå viser vand;viser vand;HvidHvid viser fred; Og der står:viser fred; Og der står: Orden og fremskridt.Orden og fremskridt. Stjerner viserStjerner viser 26 stater og Forbundsdistrikter.26 stater og Forbundsdistrikter.
 3. 3. Den centrale østlige del afDen centrale østlige del afSydamerikaSydamerika Opdaget den 21. aprilOpdaget den 21. april1500 af den portugisiske1500 af den portugisiskekaptajn Pedro Alvareskaptajn Pedro AlvaresCabralCabral Vores land har det 5.Vores land har det 5.største areal efterstørste areal efterRusland (1.), Canada (2.),Rusland (1.), Canada (2.),Kina (3.), og USA (4.).Kina (3.), og USA (4.).
 4. 4. FaktaFakta•ArealAreal  8.514.204 km²8.514.204 km²•BefolkningBefolkning næstennæsten190.000.000190.000.000•SprogSprog PortugisiskPortugisisk•PolitiskPolitisk DemokratiDemokrati•Valuta/møntfodValuta/møntfod R$ RealR$ Real(0,49 dollars)(0,49 dollars)•KlimaKlima TropiskTropisk•HovedstadHovedstad BrasíliaBrasília•ReligionReligion  71% Romersk71% Romerskkatolsk.katolsk. 22,2%22,2% Evangelisk,Evangelisk,2,0% Spiritistisk,2,0% Spiritistisk,8,0% ikke-religiøse8,0% ikke-religiøse
 5. 5. LANDE SOM GRÆNSER OP TILLANDE SOM GRÆNSER OP TILBRASILIEN OG MERCOSULBRASILIEN OG MERCOSUL• GRÆNSERGRÆNSER Paraguay,Paraguay,Uruguay, Argentina, Bolivia,Uruguay, Argentina, Bolivia,Peru, Colombia, Venezuela,Peru, Colombia, Venezuela,Surinam, og Fransk Guyana.Surinam, og Fransk Guyana.• IKKE-GRÆNSERIKKE-GRÆNSER Chile ogChile ogEcuadorEcuador• MERCOSULMERCOSUL Brasilien,Brasilien,Argentina, Uruguay, Venezuela.Argentina, Uruguay, Venezuela.Paraguay: Blev suspenderet.Paraguay: Blev suspenderet.Bolivia: Er ved at bliveBolivia: Er ved at blivegodkendt.godkendt.
 6. 6. GenerelkarakteristikGenerelkarakteristik•Produktion: landbrug, sukkerrør, sojabønner, majs,kød, masser af industrier, gen-teknologi, energi, olie,bilindustri, ethanol og kul.•Etniske grupper: hvide (54%), blandede (40%), sorte(5%) og asiatiske (1%).•Transport: jernbaner, hovedveje, motorveje,køretøjer, søfart og luftrafik.•Indkomst per person per år: 2710 US $. (2010)•Intern produktion: 500.000.000.000 US$•Kørekort og alkohol: 18 år•Stemmeret: 16 år gammel - frivillig, 18 obligatorisk•Uddannelse: Offentlige og private.•Analfabeter: 14%
 7. 7. PræsidentPræsident•Dilma RousseffDilma RousseffRegeringsperiode:Regeringsperiode:2011- 20152011- 2015
 8. 8. Brasiliens regionerBrasiliens regioner
 9. 9. Det nordligeDet nordligeBrasilienBrasilien Mere end halvdelenMere end halvdelen afafverdens anslåede 10 millionerverdens anslåede 10 millionerarter af planter, dyr ogarter af planter, dyr oginsekter lever i de tropiskeinsekter lever i de tropiskeregnskove. En femtedel afregnskove. En femtedel afverdens ferskvand kommerverdens ferskvand kommerfra Amazon-floden og densfra Amazon-floden og densbifloderbifloder Nordbrasilien dækker 40% afNordbrasilien dækker 40% afland og indeholder 6% afland og indeholder 6% afbefolkningenbefolkningen
 10. 10. Det nordøstligeDet nordøstligeBrasilienBrasilien Det nordøstlige del af BrasilienDet nordøstlige del af Brasiliener populær over hele verdener populær over hele verdensom et feriested på grund af sitsom et feriested på grund af sitperfekte vejr og endnu mereperfekte vejr og endnu mereperfekte strande.perfekte strande. Der er over 3.220 km strande.Der er over 3.220 km strande. Det nordøstlige del er rig påDet nordøstlige del er rig påBrasiliens kultur, historie ogBrasiliens kultur, historie ogfolklore. En del af dennefolklore. En del af dennefolklore er maden.folklore er maden.
 11. 11. Det centrale,Det centrale,vestlige Brasilienvestlige Brasilien The Central West varies fromThe Central West varies fromthe futuristic designs of thethe futuristic designs of thenation’s capital, Brasilia, tonation’s capital, Brasilia, tountouched and unexploreduntouched and unexploredbackwatersbackwaters The Pantanal MatogrossenseThe Pantanal Matogrossensearea is one of the largest andarea is one of the largest andrichest reserves of wildliferichest reserves of wildlifeknown and the Araguaiaknown and the AraguaiaRiver is considered to hold theRiver is considered to hold theplanets most abundant sourceplanets most abundant sourceof fishof fish
 12. 12. Brazil- SoutheastBrazil- Southeast The Southeast covers 11% of BrazilThe Southeast covers 11% of Braziland contains 43% of the populationand contains 43% of the population São Paulo is the business capital ofSão Paulo is the business capital ofBrazil. It is Latin America’s largestBrazil. It is Latin America’s largestindustrial and commercial center.industrial and commercial center. As a tropical resort, Rio de JaneiroAs a tropical resort, Rio de Janeirooffers a wide expanse of goldenoffers a wide expanse of goldenbeaches, folklore, typical foods andbeaches, folklore, typical foods andmusic. It has our biggest carnivalmusic. It has our biggest carnivaltoo.too.
 13. 13. Brazil- SouthBrazil- South The South is home toThe South is home tocountless Europeancountless Europeanimmigrants. They have allimmigrants. They have allmade their mark on the South.made their mark on the South. The South’s main attraction isThe South’s main attraction isa place called Foz de Iguaçu,a place called Foz de Iguaçu,in which contains 275in which contains 275waterfalls and the largestwaterfalls and the largesthydroelectric power plants inhydroelectric power plants inthe worldthe worldBotanic GardenWaterfalls
 14. 14. Purchasing Power In BrazilPurchasing Power In BrazilBrazil is 7Brazil is 7ththin the world inin the world inPurchasing Power Parity withPurchasing Power Parity withmore than US $ 2 trillion dollarmore than US $ 2 trillion dollarThe prediction is that Brazil willThe prediction is that Brazil willrise to 5rise to 5ththplace in 2015 justplace in 2015 justbehind Germanybehind Germany1.1. USAUSA2.2. ChinaChina3.3. JapanJapan4.4. GermanyGermany5.5. FranceFrance6.6. EnglandEngland7.7. BrazilBrazil
 15. 15. São PauloSão PauloHDI: 0.841GDP U.S. $ 443 600 102 000GDP per capita $ 39 450.87• MunicipalityArea : 1,522.9 km2Population  11,316,149• Metropolitan RegionSão PauloArea: 7,943.8 km2Population: 19,889,559
 16. 16. Brazil TodayBrazil Today
 17. 17. Soccer!!Soccer!!Robinho and KakáPeléChampion 5 times!
 18. 18. Typical FoodTypical FoodRice and BeansRice and Beans Typical brazilian dishTypical brazilian dishFeijoadaFeijoada BarbacueBarbacue
 19. 19. •Tom Jobin•Milton Nascimento•Chico buarque•Caetano Veloso•Maria Rita•Ivete SangaloThe girl from Ipanema - HeloPinheiro
 20. 20. FamilySome of my friendsMy House

×