Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Los Sectores Econmicos

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
los ectores economicos
los ectores economicos
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 11 Ad

More Related Content

Viewers also liked (14)

Advertisement

Similar to Los Sectores Econmicos (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Los Sectores Econmicos

 1. 1. ELS SECTORS ECONÒMICS Un repàs d'urgència Nacho Diego
 2. 2. ELS SECTORS ECONÒMICS: <ul><li>Els sectors econòmics són tres: </li></ul><ul><ul><ul><li>SECTOR PRIMARI </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SECTOR SECUNDARI </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SECTOR TERCIARI (també s'anomena SECTOR SERVEIS). </li></ul></ul></ul>
 3. 3. EL SECTOR PRIMARI: <ul><li>El SECTOR PRIMARI està format por totes aquelles activitats encaminades </li></ul><ul><li>a l'obtenció de productes directament de la natura (matèries primes). </li></ul><ul><li>Las activitats d'aquest sector les classifiquem en 5 grups: </li></ul><ul><ul><ul><li>AGRICULTURA. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>RAMADERIA. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PESCA. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EXPLOTACIÓ FORESTAL. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>MINERIA. </li></ul></ul></ul>
 4. 4. EL SECTOR SECUNDARI: <ul><li>El SECTOR SECUNDARI està format per totes aquelles activitats encami- </li></ul><ul><li>nades a la transformació dels productes naturals en productes elaborats o </li></ul><ul><li>semielaborats. </li></ul><ul><li>Les activitats d'aquest sector les classifiquem en 4 grups: </li></ul><ul><ul><ul><li>PRODUCCIÓ D'ENERGIA. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>INDÚSTRIES BÀSIQUES. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>INDÚSTRIES DE BENS DE CONSUM. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CONSTRUCCIÓ. </li></ul></ul></ul>
 5. 5. EL SECTOR TERCIARI (o de SERVEIS): <ul><li>El SECTOR TERCIARI està format por totes aquelles activitats encami- </li></ul><ul><li>nades a oferir serveis a la societat per a que aquesta pugui funcionar el millor </li></ul><ul><li>possible. </li></ul><ul><li>Les activitats d'aquest sector les classifiquem en molts grups, entre els més </li></ul><ul><li>importants hi ha: </li></ul><ul><ul><ul><li>TRANSPORTS. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>COMERÇ. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SERVEIS BANCARIS. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>EDUCACIÓ. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SANITAT. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>OCI I TURISME. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>MEDIOS DE INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN. </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Una característica econòmica que sempre es cumpleix: A mesura que un país es desenvolupa i es va fent méss ric, es produeix un descens de les persones que traballen en el sector primari i un augment de les persones que traballen en els otres dos sectors, principalment en el terciari.
 7. 7. Algunes coses sobre l'agricultura: <ul><li>Podem parlar de dues classes d'agricultura: </li></ul><ul><ul><ul><li>AGRICULTURA DE SECÀ : formada per cultius que no necessiten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>aigua de manera artificial, es a dir, tenen suficient amb l'aigua de pluja. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>AGRICULTURA DE REGADIU : formada por cultius que no tenen su- </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ficient amb l'aigua de la pluja i necessiten ser regats. </li></ul></ul></ul>CULTIUS DE SECÀ : cereals de secà (blat, ordi, civada…), vinya, oliveres, ciurons. El blat, la vinya i l'olivar formen la trilogia mediterrànea . CULTIUS DE REGADIU : cereals de regadiu (blat de moro, arroç), tomàtigues, pebres, espàrrecs, tabac, verdures, remolatxa…
 8. 8. Clases de ganadería: <ul><li>Clases de ganadería: </li></ul><ul><ul><li>Ganadería extensiva : en ella la cría de animales se desarrolla en grandes </li></ul></ul><ul><ul><li>espacios abiertos como pueden ser las dehesas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ganadería intensiva : es la que se desarrolla en espacios cerrados, como </li></ul></ul><ul><ul><li>granjas y establos. </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Ganadería ovina : se dedica a la cría de ovejas, generalmente es extensiva. </li></ul><ul><li>Ganadería vacuna (o bovina): se dedica a la cría de vacas y toros. La cría de re- </li></ul><ul><li>ses bravas es extensiva. La de vacas lecheras es, preferentemente, intensiva. La </li></ul><ul><li>de reses para carne puede ser intensiva y extensiva, generalmente dependiendo </li></ul><ul><li>de la raza de la vaca. </li></ul><ul><li>Ganadería porcina : se dedica a la cría de cerdos. La cría de cerdos de raza </li></ul><ul><li>ibérica es extensiva. La de cerdos blancos es intensiva. </li></ul><ul><li>Ganadería equina : se dedica a la cría de caballos. Normalmente es extensiva. </li></ul><ul><li>Ganadería caprina : se dedica a la cría de cabras. Es extensiva, preferentemente </li></ul><ul><li>en zonas de montaña, en las que es difícil criar otras ganaderías. </li></ul><ul><li>Ganadería avícola : se dedica a la cría de gallinas ponedoras para obtener huevos </li></ul><ul><li>o a la cría de pollos para carne. Es intensiva. </li></ul><ul><li>Ganadería apícola : se dedica a la cría de abejas en colmenas artificiales para ob- </li></ul><ul><li>tener miel y otros productos como jalea y polen. </li></ul>Tipos de ganadería:
 10. 10. Clases de industrias: <ul><li>Industrias de base : son industrias que transforman materias procedentes del </li></ul><ul><li>sector primario (preferentemente de la minería) en productos semielaborados que </li></ul><ul><li>a continuación se van a terminar de transformar en otras industrias. </li></ul><ul><ul><li>Las más importantes son las industrias siderúrgicas y petroquímicas. </li></ul></ul><ul><li>Industrias de bienes de consumo : son las industrias que fabrican productos </li></ul><ul><li>elaborados, es decir, listos para la venta a los consumidores. </li></ul><ul><ul><li>Entre las más importantes están las alimentarias, las electrónicas, las </li></ul></ul><ul><ul><li>textiles , las jugueteras… </li></ul></ul><ul><li>Industrias productoras de energía : son las encargadas de obtener energía </li></ul><ul><li>a partir de las fuentes energéticas (nucleares, hidroeléctricas, eólicas, solares...)‏ </li></ul>
 11. 11. Se acabó Nacho Diego

×