Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els Rius

5,836 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Els Rius

  1. 1. ELS RIUS, EL CLIMA I EL MEDI NATURAL
  2. 2. ELS RIUS ¿QUE SÓN? Són corrents contínues d'aigua que neixen en les muntanyes i desemboquen en el mar, en un llac o en altre riu ( en aquest cas es diu AFLUENT) Elements d’un riu CURS CABAL RÈGIM És el recorregut que realitza un riu des del seu naixement fins a la seva desembocadura Es distingeixen tres parts És la quantitat d'aigua que duu un riu. Quantes mes precipitacions té, més abundant és el seu cabal És la variació que sofreix el cabal d'un riu al llarg de l'any. Si la variació és escassa es diu que el seu règim és REGULAR, en cas contrari és IRREGULAR.
  3. 3. ALTRES FORMES TORRENTS Són corrents d'aigua que es formen només quan hi ha pluges abundants. LLACS Són masses d'aigua envoltades de terra pertot arreu. Si són petites es diuen LLACUNES EMMBASSA- MENTS Són llacs artificials , és a dir creats per l'home. Producció d’energía hidroelèctrica Regar els camps Aigua pel consum
  4. 4. TORRENT
  5. 5. LLACUNES LLACUNA de GALLOCANTA
  6. 6. EMBASSAMENTS
  7. 7. Els rius que desemboquen en un mateix mar pertanyen a la mateixa vessant. A la Península Ibèrica hi ha tres vessants hidrogràfiques
  8. 8. CARACTERÍSTIQUES DELS VESSANTS HIDROGRÀFICS Ter Llobregat Ebre Turia Xúquer Segura Miño Duero Tajo Guadiana Guadialquivir Eo Navia Naló Sella Nervión Bidasoa Rius Règim irregular. A èpoques plujoses poden arribar a desbordar-se. A l’estiu perden molt cabal i poden arribar pràcticament a secar-se. Cabal mitjà Són rius curts a excepció de l’Ebre Mediterranea Regular tot i que a l’estiu descendeix molt el seu cabal Regular Règim Cabalosos Cabalosos Cabal Són rius llargs a excepció del Miño Son rius curts i ràpids Longitut Atlàntica Cantàbrica

×