Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alvaro Bayerri

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alvaro Bayerri

 1. 1. NEW URBAN MODELS FOR AGING [ÁLVARO BAYERRI OLIVÉ] AULA PFC grup 23 Professors: Jaime Coll, Cristina Jover, Manel Bailo, Jordi Pagés, Alicia Huguet, Jocelyne de Botton
 2. 2. 1 Estudi de l’entorn a partir d’una variable
 3. 3. 2 Proposta de recorreguts
 4. 4. 3 Projecte sobre l’emplaçament
 5. 5. 4 emplaçament
 6. 6. 5 seccions
 7. 7. 6 Planta 5
 8. 8. 7 Planta 4
 9. 9. 8 Planta 2 Planta 1
 10. 10. 9 Estructura planta 5
 11. 11. 10 Estructura planta 2
 12. 12. 11 1- Fulla interior: envà doble de cartró-guix 2- Fulla exterior: coure preoxidat amb junta alçada sobre rastrells i tauler hidròfug Detall constructiu façana 1 part opaca
 13. 13. 12 Detall constructiu façana 1 finestra 3- Fixació de l’estructura portant a càrrega 4- Fixació de l’estructura portant a vent 5- Carpinteria oscil·lant d’alumini amb trencament del pont tèrmic 6- Persiana de llibret amb pivot horitzontal
 14. 14. 13 Detall constructiu façana 1 alçat i planta Junta alçada vertical cada 60 cm Finestra de 1,2x1,5m entre juntes
 15. 15. 14 Detall constructiu façana 2 secció 1- Fulla exterior: mur de formigó armat vist 2- Fulla interior: trasdosat amb placa doble de cartró-guix i aïllament 3- Carpinteria practicable d’alumini amb trencament del pont tèrmic
 16. 16. 15 Detall constructiu façana 2 alçat i planta Finestra de 2x2,5m
 17. 17. 16 Detall constructiu cobertes i contacte amb el terreny Coberta invertida amb acabat de paviment flotant Coberta plana vegetal tipus “aljibe” Forjat sanitari tipus “caviti”
 18. 18. 17 Esquema teòric de l’edifici
 19. 19. 18 Esquema teòric de l’edifici
 20. 20. 19 Implantació del sistema captador solar per acs 1- Placa solar de 1x2m integrada a la pèrgola 2- Acumulador de ACS 3- Grup de retorn
 21. 21. 20 Implantació del sistema captador solar per acs 1- Lames fotovoltaiques 2- Regulador de sobrecàrregues 3- Bateries

×