Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lecture1

318 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lecture1

 1. 1. Kosmické záření Dalibor Nedbal ÚČJF nedbal@ipnp.troja.mff.cuni.czhttp://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~nedbal/CR
 2. 2. Kosmické záření‣ Kontakt:Dalibor NedbalÚstav částicové a jaderné fyziky (ÚČJF)Troja, A825nedbal@ipnp.troja.mff.cuni.cz‣ Web:http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~nedbal/CRPrezentace, odkazy, skripta
 3. 3. Kosmické záření‣ Literatura ‣ S. Rosswog & M. Brueggen, Introduction to High-Energy Astrophysics, Cambridge University Press, 2007 ‣ C. Grupen, Astroparticle Physics, Springer-Verlag, 2005 ‣ M. Longair, High Energy Astrophysics (Vol. 1, 2), Cambridge University Press, 1992 ‣ T. K. Gaisser, Cosmic Ray and Particle Physics, Cambridge University Press, 1990 ‣ D. Perkins, Particle Astrophysics, Oxford University Press, 2003‣ Web ‣ M. Kachelriess, Lecture notes on high energy cosmic rays, 2008 ‣ Z. Kuncic, Lecture Notes in High Energy Astrophysics
 4. 4. Motivace‣ Co to je kosmické záření (KZ) ‣ Vysokoenergetické částice z vesmíru ‣ Původem ze Slunce (sluneční vítr) nebo mimo Sluneční soustavu ‣ Zde budeme probírat extrasolární KZ‣ Proč jej studovat? ‣ Jediná hmota z vnějšího vesmíru, kterou umíme “chytit” ‣ Nevysvětlený původ, způsob urychlení a šíření ‣ Umožňuje studovat nejenergetičtější procesy ve vesmíru
 5. 5. z´ˇen´ napˇ. objevem positronu, mionu, etc. Poˇ´tkem 50. let byly vybudov´ny prvn´ ar ı r ca a ı urychlovaˇe na energie pˇesahuj´ ı GeV, ˇ´ z doˇlo k oddˇlen´ experiment´ln´ ˇ´sticov´ c r ıc´ cımˇ s e ı a ı ca e fyziky od studia kosmick´ho z´ˇen´ e ar ı.Přehled přednášky V pades´t´ch letech se rovnˇˇ v´znamnˇ rozv´ ı radioastronomie. Radiov´ z´ˇen´ ay ez y e ıj´ e ar ı umoˇnuje studovat nˇkter´ neterm´ln´ jevy v astrofyzice, jelikoˇ m˚ˇe vznikat jako syn- zˇ e e a ı z uz chrotronn´ z´ˇen´ energetick´ch ˇ´stic v mezihvˇzdn´m magnetick´m poli (viz odd´ 4.2 ı ar ı y ca e e e ıl o synchrotronn´ z´ˇen´ ım ar ı). 1.3 Spektrum kosmick´ho z´ˇen´ e ar ı Spektrum kosmick´ho z´ˇen´ (zn´zornˇn´ na obr. 1.5) m´ unik´tn´ vlastnosti, kter´ se e ar ı a e e a a ı e doposud nepodaˇilo spolehlivˇ vysvˇtlit: r e e‣ 104 Flux (m2 sr GeV sec)-1 LEAP - satellite Úvod Proton - satellite 102 (1 particle/m2-sec) Yakustk - ground array Haverah Park - ground array Akeno - ground array 10-1 AGASA - ground array Fly’s Eye - air fluorescence 10-4 HiRes1 mono - air fluorescence HiRes2 mono - air fluorescence ‣ HiRes Stereo - air fluorescence Historie 10-7 Auger - hybrid Knee 10-10 (1 particle/m2-year) ‣ 10-13 Fenomenologie 10-16‣ Šíření KZ 10-19 FN CE 10-22 Ankle AL RN (1 particle/km2-year) Te LH va C tro (1 10-25 4T n (2 eV Te (1 particle/km2-century) ) V) ‣ -28 10 Transport KZ v Galaxii 10 9 10 10 1011 1012 10 13 1014 10 15 10 16 1017 10 18 19 10 10 20 Energy (eV) ‣ Obr´zek 1.5: Spektrum kosmick´ho z´ˇen´ podle Kotera and Olinto (2011). a e ar ı Stáří KZ, spektrální index‣ Urychlení 10 ‣ Fermiho mechanismus ‣ Rázové vlny ‣ Supernovy
 6. 6. Přehled přednášky‣ Zářivé procesy ‣ Záření pohybující se částice ‣ Synchrotronní, brzdné, Čerenkovovo záření ‣ Spektrální signatura zdrojů KZ ‣ Studium elektromagnetického záření zdrojů KZ ‣ Rázové vlny ‣ Supernovy
 7. 7. Přehled přednášky‣ Praktické ukázky ‣ Hledání článků, zdrojů informací ‣ Hledání astrofyzikálních dat ‣ Zobrazení dat z různých experimentů a energetických oborů pomocí DS9
 8. 8. Přehled přednášky Radiové záření RTG záření Optické světlo
 9. 9. noise of 2.2 mJy. The source 3C 295 was observed for calibration, on November 11, 13, and15, 2007.Přehled přednášky Taking into account a flux density for this source of 12.30 ± 0.06 Jy using the spectralfit published by Ott et al. (1994), we derived a flux density of 56 ± 6 mJy at 2685 MHz forRGB J0152+017. No significant variability was found in the radio data.Spectral energy distribution
 10. 10. Přehled přednášky‣ Interakce KZ ‣ Různé druhy interakcí podle energie ‣ Greisen Zatsepin Kuzmin limit ‣ Produkce VHE gama záření‣ UHECR ‣ Možné způsoby vzniku ‣ Detekce
 11. 11. Přehled přednášky‣ Zdroje kosmického záření ‣ Supernovy ‣ Aktivní galaktická jádra ‣ Gama záblesky
 12. 12. ÚvodZáklady astrofyziky
 13. 13. Jednotky‣ parsek (pc) ‣ typický rozměr v astrofyzice ‣ vzdálenost, ze které je astronomická jednotka (AU) vidět pod úhlem 1‣ CGS jednotky ‣ často používané ‣ 1 TeV = 1.602 erg ‣ B-pole Země ~ 1G ‣ B-pole mezihv. ~μG

×