Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modyul 10 es esp g10

55,805 views

Published on

bahagi ng pagpapalalim/deepening

Published in: Education
 • Get the best essay, research papers or dissertations. from ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ A team of professional authors with huge experience will give u a result that will overcome your expectations.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • MADE $30 ON MY FIRST DAY! Being a fresh graduate and having lots of free time, I stumbled upon your site when I was searching for work at home opportunities, good thing I did! Just on my first day of joining I already made $30! Now I'm averaging close to $80 a day just for filling out surveys! ●●● http://ishbv.com/goldops777/pdf
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Mam thank you for sharing your work.God bless po.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Modyul 10 es esp g10

 1. 1. Pagmamahal sa Bayan Pagbasa ng Kwento ni Mang Ben sa p. 194
 2. 2. ANO BA ANG PAGMAMAHAL SA BAYAN?  PAGKILALA SA PAPEL NA DAPAT GAMPANAN NG BAWAT MAMAMAYAN  TINATAWAG DING PATRIYOTISMO MULA SA SALITANG “pater” NA ANG IBIG SABIHIN AY “ama” NA INIUUGNAY SA SALITANG PINAGMULAN O PINANGGALINGAN
 3. 3. ANO BA ANG PAGMAMAHAL SA BAYAN?  PAGMAMAHAL SA BAYANG SINILANGAN  PAGTUGON SA TUNGKULIN NG MAY PANANAGUTAN, PAGKALINGA SA KAPWA, PAGBIBIGAY NG KATARUNGAN AT PAGGALANG SA KARAPATAN NG IBA
 4. 4. ANO BA ANG PAGMAMAHAL SA BAYAN?  NASYONALISMO – TUMUTUKOY SA IDEYOLOHIYANG PAGKAMAKABAYAN AT DAMDAMING BUMIBIGKIS SA ISANG TAO AT SA IBA PANG MAY PAGKAKAPAREHONG WIKA, KULTURA, AT MGA KAUGALIAN O TRADISYON
 5. 5. ANO BA ANG PAGMAMAHAL SA BAYAN?  PATRIYOTISMO – ISINAALANG-ALANG NITO ANG KALIKASAN NG TAO KASAMA RITO ANG PAGKAKAIBA-IBA SA WIKA, KULTURA, AT RELIHIYON NA KUNG SAAN TUWIRAN NITONG BINIBIGYANG KAHULUGAN ANG KABUTIHANG PANLAHAT
 6. 6. ANG KAHALAGAHAN NG PAGMAMAHAL SA BAYAN?  NAGIGING DAAN UPANG MAKAMIT ANG MGA LAYUNIN  PINAGBUBUKLOD ANG MGA TAO SA LIPUNAN  NAIINGATAN AT NAPAHAHALAGAHAN ANG KARAPATAN AT DIGNIDAD NG TAO  NAPAHAHALAGAHAN ANG KULTURA,PANINIWALA, AT PAGKAKAKILANLAN
 7. 7. MGA PAGPAPAHALAGA NA INDIKASYON NG PAGMAMAHAL SA BAYAN AYON SA DIMENSIYON NG TAO
 8. 8. MGA ANGKOP NA KILOS BILANG PAGPAPAMALAS NG PAGMAMAHAL SA BAYAN  PAGPAPAYAMAN NG KAALAMAN. MAG-ARAL NG MABUTI  HUWAG MAGPAHULI. ANG ORAS AY MAHALAGA  MAGKAROON NG DISIPLINA SA PAGPILA AT PUMILA NG MAAYOS  PAG-AWIT NG PAMBANSANG AWIT NG MAY PAGGALANG AT DIGNIDAD  KATAPATAN. MAGING TOTOO AT TAPAT. HUWAG MANGOPYA AT MAGPAKOPYA
 9. 9. MGA ANGKOP NA KILOS BILANG PAGPAPAMALAS NG PAGMAMAHAL SA BAYAN  MAGING RESPONSIBLE SA PAGGAMIT NG PINAGKUKUNANG YAMAN. MAGTIPID NG TUBIG, MAGTANIM NG PUNO, AT HUWAG MAGTAPON NG TUBIG KAHIT SAAN  IWASAN ANG MGA GAWAIN AT LIBANGANG HINDI KAPAKI-PAKINABANG  PAGTANGKILIK SA SARILING ATIN  PAGPILI NG TAMANG PINUNO  PAGGALANG SA KAPUWA  PAGDARASAL PARA SA BANSA AT SA KAPUWA MAMAMAYAN
 10. 10. GUMAWA NG ISANG LIHAM PASASALAMAT SA DIYOS SA MGA BIYAYANG IPINAGKALOOB NIYA BILANG ISANG MAMAMAYANG PILIPINO NA MAY PAGMAMAHAL SA BAYAN
 11. 11.  GUMAWA NG SCRAPBOOK NG MGA ANGKOP NA KILOS NA NAGPAPAMALAS NG PAGMAMAHAL SA BAYAN.  GAWIN ITO SA SHORT TYPEWRITING
 12. 12. Ang nabuong apat na grupo ay gagawa ng infomercial bilang paraan ng tamang pagsasabuhay ng pagmamahal sa bayan. Basahin sa Modyul ang panuto tungkol dito p. 207
 13. 13. PANOORIN NATIN ANG ISANG HALIMBAWA NG INFOMERCIAL

×