Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla

497 views

Published on

Suomen pääomasijoitusyhdistyksen toimitusjohtaja Pia Santavirta ja Deloitten Leader of Sustainable Services Riikka Poukka puhuivat vastuullisuussijoittamisesta (Impact Investing) Suomen pääomasijoitusyhdistyksen jäsenkentässä

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoitusalalla

 1. 1. VASTUULLINEN SIJOITTAMINEN PÄÄOMASIJOITUSTOIMIALALLA 5.6.2017 Pia Santavirta, Riikka Poukka
 2. 2. Vastuullisuus on keskeinen osa pääomasijoittajien liiketoimintaa • Vastuullisen sijoittamisen ja vastuullisen yritystoiminnan nähdään olevan liiketoiminnan arvoa ja siten sijoitustoiminnan tuottoa lisäävä tekijä • Vastuullinen sijoittamien luo uusia mahdollisuuksia • Suomen pääomasijoitusyhdistys on laatinut jäsenilleen suositukset vastuulliseen sijoittamiseen liittyen • Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.6.2018 • FVCA järjestää säännöllisesti koulutusta ESG- asioiden ja vaikuttavuusinvestoimisen edistämiseksi
 3. 3. Suomen pääomasijoitusyhdistys Toimitusjohtaja Pia Santavirta Puh. 040-5467749 pia.santavirta@fvca.fi Operatiivinen päällikkö Jonne Kuittinen Puh. 044-3333267 Jonne.kuittinen@fvca.fi Viestinnän tekijä Otto Ahoniemi otto.ahoniemi@fvca.fi Twitter: @FVCAfi, @piasantavirta, @jonneku & @oahon
 4. 4. Vaikuttavuussijoittaminen pääomasijoituskentässä Tutkimustulokset 5.6.2017, Helsinki
 5. 5. © 2017 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies. 5 Yhteistutkimus FVCA:n, Sitran ja Deloitten yhteistutkimus
 6. 6. © 2017 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies. 6 “VAIKUTTAVUUSSIJOITTAMISESSA SIJOITTAJA TIETOISESTI TAVOITTELEE TALOUDELLISEN TUOTON RINNALLA YMPÄRISTÖÖN TAI YHTEISKUNTAAN KOHDISTUVAA MITATTAVAA VAIKUTTAVUUTTA.” Ympäristöteemat: Intentio- naalisuus Taloudellinen tuotto- odotus Ympäristöön tai yhteiskuntaan kohdistuva vaikuttavuus Mittaaminen 0301 02 04 • Uusiutuva energia • Resurssi- ja energiatehokkuus • Ilmastonmuutos • Veden- ja ilmanlaatu • Kiertotalous • Terveys ja hyvinvointi • Koulutus • Kohtuuhintainen asuminen • Sosiaalipalvelut • Ruokaturvallisuus Yhteiskunnalliset teemat: Esimerkkejä vaikuttavuusteemoista: FVCA:n, Sitran ja Deloitten yhteistutkimus
 7. 7. © 2017 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies. 7 1.KYSYNTÄ? 3.TULEVAISUUS? ”Miten institutionaaliset sijoittajat näkevät vaikuttavuussijoittamisen?” ”Millainen on vastuullisuuden ja vaikuttavuustekijöiden nykyinen rooli pääomasijoittajien toiminnassa?” ”Millaiset edellytykset vaikuttavuussijoittamisella on ja miltä sen kehitys näyttää pääomasijoituskentässä?” 3 TAVOITETTA: 2.NYKYTILA? 4 VAIHETTA: INSTITUTIONAALISTEN SIJOITTAJIEN HAASTATTELUT KYSELYTUTKIMUS PÄÄOMASIJOITTAJILLE SYVENTÄVÄT HAASTATTELUT LOPPURAPORTTI 18 7,2605 55 Institutionaalisten sijoittajien haastattelut Kyselyn vastaukset Portfolioyritysten määrä Hallinnoitavat varat Pääoma- sijoittajien haastattelut Vaikuttavuus- sijoittamisen tutkimus: FVCA:n, Sitran ja Deloitten yhteistutkimus
 8. 8. © 2017 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies. 8 Vastuullisen sijoittamisen viitekehys ESG-riskit ESG- mahdollisuudet ESG- integraatio Temaattinen sijoittaminen Vaikuttavuus- sijoittaminen Tuotto & riski Tuotto, riski & vaikuttavuus Lisääntyvä mittaaminen, raportointi ja läpinäkyvyys Jalanjälki • Päästöt • Ihmisoikeudet • Hyvä hallintotapa Kädenjälki • Cleantech • Kestävä kehitys • Terveys ja hyvinvointi Vaikuttavuus- sijoittaminen ja temaattiset sijoitukset tuovat kolmannen ulottuvuuden tuoton ja riskin rinnalle. Fokus kohdistetaan ympäristö- ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. FVCA:n, Sitran ja Deloitten yhteistutkimus Vastuullisuus Vaikuttavuus
 9. 9. © 2017 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies. 9 VASTUULLINEN VAIKUTTAJA (JALANJÄLKI + KÄDENJÄLKI) Vastuullisuus Matala Matala Korkea IMPACT-MESTARI (KÄDENJÄLKI) ESG-MESTARI (JALANJÄLKI) VASTUULLISUUDEN ALOITTELIJA Vaikuttavuus Korkea Vastuullisuus-vaikuttavuus -nelikenttä Toimijat voidaan jaotella neljään kategoriaan nykyiseen ESG-maturiteettiin sekä vaikuttavuuden rooliin perustuen. Siirtyminen oikeaan ylänurkkaan = Jalanjälki + Kädenjälki FVCA:n, Sitran ja Deloitten yhteistutkimus
 10. 10. © 2017 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies. 10 KYSYNTÄ? Institutionaaliset sijoittajat FVCA:n, Sitran ja Deloitten yhteistutkimus
 11. 11. © 2017 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies. 11 Institutionaalisten sijoittajien näkemykset vastuullisuudesta ja vaikuttavuudesta • Institutionaaliset sijoittajat näkevät, että pääomasijoituskentässä ymmärretään ESG-asioiden tärkeys • Pääomasijoittajien käytännöt vastuullisuuden ympärillä ovat jo kehittyneet kohtalaisen hyvälle tasolle • Institutionaaliset sijoittajat toivovat kuitenkin pääomasijoittajilta proaktiivisempaa ESG-asioiden kehittämistä sekä rohkeampaa kommunikointia • Lisääntyvä kiinnostus yritystoiminnan ”kädenjälkeen” (vaikuttavuus) näkyy kiinnostuksena temaattista sijoittamista kohtaan (mm. cleantech, kiertotalous) • Liiketoimintaratkaisujen vaikuttavuuden (kädenjälki) kuvaaminen tukee liiketoiminnan pitkän tähtäimen kasvumahdollisuuksien analysointia – liiketoiminnan ”tulevaisuudenkestävyyttä” • Vastuullinen sijoittaminen ja vaikuttavuus auttavat institutionaalisia sijoittajia analysoimaan pääomasijoittajien ”kulttuurista yhteensopivuutta” YK:n 17 SDG-tavoitetta auttavat haastateltujen mukaan konkretisoimaan kestävän kehityksen ongelmia, ratkaisuja ja näin myös niihin liittyvää liiketoimintaa. FVCA:n, Sitran ja Deloitten yhteistutkimus
 12. 12. © 2017 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies. 12 NYKYTILA? Pääomasijoittajat FVCA:n, Sitran ja Deloitten yhteistutkimus
 13. 13. © 2017 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies. 13 Vastuullisuuden ja vaikuttavuuden maturiteetti pääomasijoituskentässä Siirtymä kohti oikeata ylänurkkaa tapahtuu ESG-käytäntöjen kehittymisen kautta. ESG-käytännöt ovat jo nyt integroituneet keskeiseksi osaksi toimintaa. FVCA:n, Sitran ja Deloitten yhteistutkimus Vastuullisuus Matala Matala KorkeaVaikuttavuus Korkea = Pääomasijoittajien keskiarvo = Institutionaalisten sijoittajien keskiarvo
 14. 14. © 2017 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies. 14 Vastuullisuus on keskeinen osa pääomasijoittajien liiketoimintaa 72,2 % Vastuullinen sijoittaminen voidaan nähdä perusedellytyksenä. 01 02 61,1 % 50,0 % 33,3 % 11,1 % ESG on tärkeä arvonluonnin näkökulmasta ESG luo meille mahdollisuuksia ESG-fokuksemme kohdistuu enimmäkseen riskienhallintaan ESG-asioilla ei ole merkittävää arvoa tai roolia Millainen on suhtautumisenne vastuulliseen sijoittamiseen ja ESG-asioihin? ESG:n mittaaminen on kuitenkin vielä vaatimattomalla tasolla 41,2 % Emme ole luoneet käytäntöjä ESG:n mittaamiseen ja seuraamiseen. ESG huomioidaan niin portfolioyritysten kehittämisessä kuin irtautumisvaiheessa 03 04 61,1 % Otamme huomioon ESG:n liittyvät mahdollisuudet kehittäessämme portfolioyrityksiä. 38,9 % Pyrimme luomaan kiinnostavia sijoittajatarinoita ESG:n näkökulmasta. ESG-fokus on siirtynyt riskienhallinnasta mahdollisuuksiin ESG-JALANJÄLKI FVCA:n, Sitran ja Deloitten yhteistutkimus
 15. 15. © 2017 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies. 15 Vaikuttavuussijoittaminen on vastaajille terminä tuttu 17,6 % Vaikuttavuussijoittaminen ei ole minulle tuttu termi/minulla on heikko käsitys. 01 02 Temaattinen sijoittaminen nähdään mielenkiintoisena mahdollisuutena Vaikuttavuus ei kuitenkaan näy pääomasijoittajien strategioissa 03 04 44,4 % Vaikuttavuus ei ole osa sijoitusstrategiaamme. Sijoituskohteita lähestytään luonnollisesti tuotto edellä, mutta myös vaikuttavuutta tavoitellaan 72,2 % Tavoittelemme toiminnalla myös vaikuttavuutta, tuoton ollessa etusijalla. 11,1 % Tavoittelemme pelkästään tuottoa. vs. 52,9 % Temaattiset sijoituskohteet, joissa tavoitellaan ympäristöön tai yhteiskuntaan kohdistuvaa vaikuttavuutta, tarjoavat mielenkiintoisia sijoitusmahdollisuuksia. VAIKUTTAVUUS-KÄDENJÄLKI FVCA:n, Sitran ja Deloitten yhteistutkimus
 16. 16. © 2017 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies. 16 “Vaikuttavuus toteutuu INNOVATIIVISTEN JA MAAILMAA MUUTTAVIEN SIJOITUSTEN KAUTTA” FVCA:n, Sitran ja Deloitten yhteistutkimus
 17. 17. © 2017 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies. 17 TULEVAISUUS? FVCA:n, Sitran ja Deloitten yhteistutkimus
 18. 18. © 2017 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies. 18 16,7 % 50,0 % 83,3 % 22,2 % 55,6 % Sopivien sijoituskohteiden puuttuminen Ekosysteemin alkuvaiheisuus Vaikuttavuuden mittaamisen haastellisuus Ymmärryksen ja osaamisen puute Vaikuttavuuden ja tuoton välisen suhteen ymmärtäminen Haasteet? Mitkä seuraavista näet suurimpina esteinä ja haasteina vaikuttavuussijoittamisen kehittymiselle pääomasijoituskentässä? ”Tietoa on riittävästi tarjolla, mutta konkreettisia toimintamalleja kaivataan tai ne ovat vasta muotoutumassa.” FVCA:n, Sitran ja Deloitten yhteistutkimus
 19. 19. © 2017 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies. 19 Tulevaisuuden näkymät? 5,60% 38,90% 27,80% 27,80% Emme Ehkä Kyllä En osaa sanoa Aiotteko huomioida vaikuttavuuden seuraavassa keräämässänne rahastossa? Vain 5,6 prosenttia vastaajista sanoo, että ei aio ottaa vaikuttavuutta huomioon seuraavassa rahastossa. FVCA:n, Sitran ja Deloitten yhteistutkimus
 20. 20. © 2017 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies. 20 KESKEISET HAVAINNOT ja SUOSITUKSET FVCA:n, Sitran ja Deloitten yhteistutkimus
 21. 21. © 2017 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies. 21 01 ESG:llä on keskeinen ja integroitu rooli pääomasijoittajien liiketoiminnassa – fokus on siirtynyt riskeistä mahdollisuuksien tunnistamiseen. 02 ESG muodostaa vahvan perustan vaikuttavuussijoittamisen kasvulle pääomasijoittajien keskuudessa - kasvua ajaa kaikista eniten institutionaalisten sijoittajien kiinnostus tätä kohtaan. 03 Vaikuttavuus voidaan nähdä työkaluna, jolla tunnistetaan pitkän tähtäimen liiketoimintamahdollisuuksia ja teemoja, joiden tulevaisuus on kestävällä pohjalla. 04 05 06 Institutionaaliset sijoittajat näkevät, että pääomasijoittajien portfoliot pitävät jo tällä hetkellä paljon vaikuttavuutta sisällään – vaikuttavuus ei kuitenkaan näy strategioissa ja sitä ei hyödynnetä sijoitustarinoissa. Vaikuttavuussijoittamiseen kohdistuu sekä kysyntää että tarjontaa pääomasijoituskentässä, mutta tällä hetkellä ne eivät kohtaa. KESKEISET HAVAINNOT JA SUOSITUKSET: FVCA:n, Sitran ja Deloitten yhteistutkimus Yhteisen kielen ja dialogin rakentaminen LP:n ja GP:n välillä on ensiarvoisen tärkeää vaikuttavuussijoittamisen kehittämiseksi.
 22. 22. © 2017 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies. 22 Yhteistutkimus Riikka Poukka Leader, Sustainability Services riikka.poukka@deloitte.fi +358 50 5758217 KIITOS! FVCA:n, Sitran ja Deloitten yhteistutkimus
 23. 23. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms. In Finland, Deloitte & Touche Oy is the member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, and services are provided by Deloitte & Touche Oy and its subsidiaries. In Finland Deloitte is among the nation’s leading professional services firms, providing audit, tax, legal, consulting, and financial advisory services through 450 people in 3 cities. Known as an employer of choice for innovative human resources programs, Deloitte is dedicated to helping its clients and its people excel. For more information, please visit our website at www.deloitte.fi. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication. © 2017 Deloitte & Touche Oy, Group of Companies.

×