Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pääomasijoittaminen Suomessa ja potentiaaliset pörssilistautujat

480 views

Published on

Suomen pääomasijoitusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Juha Tukiaisen esitys.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pääomasijoittaminen Suomessa ja potentiaaliset pörssilistautujat

 1. 1. PÄÄOMASIJOITTAMINEN SUOMESSA JA POTENTIAALISET PÖRSSILISTAUTUJAT 5.6.2017 JuhaTukiainen
 2. 2. Suomen pääomasijoitusyhdistys • Rakentaa kasvua luomalla pääomasijoittajille parhaan mahdollisen toimintaympäristön • Päätehtävät: Edunvalvonta, koulutus, tutkimus, tilastointi, viestintä ja sidosryhmäyhteistyö • Jäseniä yhteensä 109:Varsinaisia jäseniä 61 ja liitännäisjäseniä 48 (palveluntarjoajat) • Suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden hallinnoimat pääomat olivat 6,2 miljardia euroa 2016 PÄÄOMASIJOITTAJAT – KASVUN RAKENTAJAT Pääomasijoittajien salkuissa on noin 800 kasvuyritystä. Vuosina 2014-2016 suomalaisiin kasvuyrityksiin on sijoitettu 2,4 miljardia euroa. Kohdeyritysten liikevaihto on yhteensä noin 24 miljardia euroa, mikä edustaa noin 7 % yksityisen sektorin liikevaihdosta Kohdeyrityksissä työskentelee noin 130 000 työntekijää, mikä edustaa noin 10 % yksityisen sektorin henkilöstömäärästä. Pääomasijoitusrahastoihin on kerätty vuoden aikana yli miljardi euroa sijoitettavaksi uusiin kasvuyrityksiin.
 3. 3. 3 FVCA:n hallitus
 4. 4. Oman pääoman sijoittajat yrityksen eri kehitysvaiheissa Tyypilliset oman pääoman sijoittajat vaiheittain: Bisnesenkelit, FFF, joukkorah. Venture capital Buyout Pörssi Yrityksen kassavirta Kehitys- vaihe FiBAN: 566 henkilöä 220 k€ FVCA: 23 yritystä ~620 k€ FVCA: 30 yritystä ~4,7 m€ Jäseniä Sijoitus per kohdeyritys Esimerkkejä sijoituksista Lähteet: FVCA, EDC, FiBAN
 5. 5. Suomalaiset eläkeyhtiöt, ym. (~70%) Ulkomaiset eläkeyhtiöt, ym. (~30%) Yritys • 3-7 vuotta • Työpaikkoja, investointeja, kasvua ja kansainvälisty- mistä Uusi omistaja • Listautuminen pörssiin • Teollinen ostaja • Uusi pääomasijoittaja € € € Pääomasijoitus- rahasto Pääomasijoittajat – Kasvun rakentajat Investointeja kasvuun Aktiivista omistajuutta Lisää keskisuuria yrityksiä Hallittua riskinottokykyä PK-sektorilla Muutosvalmiutta PK-yrityksissä Kansainvälistyviä PK-yrityksiä Monimuotoisia hallituksia ja johtoryhmiä
 6. 6. 2,4 mrd € Sijoituksia kotimaisiin kasvuyrityksiin 2014- 2016 51 % • Helsingin pörssin uusista yhtiöistä pääomasijoitus- taustaisia 2014-2017 • Listautumis- potentiaalia pääomasijoittajien salkuissa * * * *
 7. 7. Suomalaisten pääomasijoittajien sijoitukset Lähteet: FVCA, EDC, Invest Europe 131 115 87 99 77 83 107 101 113 121 250 372 284 343 366 403 456 469 414 332 0 100 200 300 400 500 600 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Venture Buyout Kpl kohdeyhtiöt (yhteensä) M€ / Kpl kohdeyhtiöt
 8. 8. Lähde: PEREP_Analytics, FVCA 8 Venture capital & Buyout 2016 Suomalaiset pääomasijoittajat Ulkomaiset pääomasijoittajat Rahastosijoittajat Suomalaiset kohdeyhtiötUlkomaiset kohdeyhtiöt Huom. Tilastot sisältävät vain pääomasijoitusrahastojen tekemät sijoitukset. 271 M€ 70 M€ 382 M€ 532 M€ Sijoitukset Varainkeruu • Suomalaiset pääomasijoitusyhtiöt keräsivät uusia varoja sijoitettavaksi yhteensä 532 M € (426 M€). • Buyout-rahastojen varainkeruusta (418 M €) yli 100 M€ tuli kansainvälisiltä rahastosijoittajilta. • Yht. 234 suomalaista yritystä (240) sai koti- tai ulkomaisen pääomasijoituksen. • Yht. 653 miljoonaa euroa (1044 M€) • UlkomaisetVC-sijoitukset kolminkertaistuivat edelliseltä vuodelta (yht 40 M €).
 9. 9. Vuoden 2016 tilastot kokonaisuudessaan FVCA-sivuilla: www.fvca.fi VC-tilastojen yhteenveto • Suomalaiset venture capital -pääomasijoitusyhtiöt keräsivät uusia varoja sijoitettavaksi yhteensä 114 M € (107 M€). • Suomalaiset vc-toimijat sijoittivat yhteensä 121 M € (113 M€), 195 kasvuyritykseen (186). • Kotimaisten 80 M €:n sijoitusten lisäksi aikaisen vaiheen pääomasijoittajat sijoittivat 40 M€ ulkomaisiin yrityksiin. Ulkomaiset sijoitukset kolminkertaistuivat edelliseltä vuodelta. • Yhteensä 169 suomalaista yritystä (172) sai koti- tai ulkomaisen vc-sijoituksen. Summa oli yhteensä 111 miljoonaa euroa (122 M€). • Siemenvaiheen pääomasijoitukset lähes nelinkertaistuneet viidessä vuodessa (2016: 14 M €). • Koti- ja ulkomaiset vc-sijoittajat irtautuivat 37 (40) suomalaisesta yrityksestä. Buyout-tilastojen yhteenveto • BO-rahastoihin kerättiin uusia varoja 418 M€ (319 M€). • Vuonna 2016 BO-rahastojen keräämistä varoista yli 100 M€ tuli ulkomaisilta rahastosijoittajilta. • Suomalaiset BO-pääomasijoitusyhtiöt sijoittivat yhteensä 332 miljoonaa euroa (414 M€), 70 kasvuyritykseen (66). • BO-sijoituksia tehtiin suomalaisiin yrityksiin 542 M€ (923 M€), joista ulkomaisia sijoituksia oli 240 M€ (572 M€). • Yhteensä 66 suomalaista yritystä (68) sai koti- tai ulkomaisen BO-sijoituksen. Summa oli yhteensä 542 miljoonaa euroa (923 M€). • Koti- ja ulkomaiset BO-sijoittajat irtautuivat 50 (60) suomalaisesta yrityksestä.
 10. 10. Uusia rahastoja kerätty yli miljardi vuoden aikana – Odotettavissa uusia sijoituksia kasvuyrityksiin 250 M 236,5 M 225 M 185 M62 M 50 M 50 M 40 M 24 M 14 M1,3 M Aloitusrahasto Veran osto 10 Buyout Venture Capital
 11. 11. Yli puolet Helsingin pörssin uusista yhtiöistä pääomasijoittajataustaisia 201420152016 x x x 2017 * = First North:sta päämarkkinalle; x = spin-off toisesta pörssiyhtiöstä/pre-listalta siirtyminen/rinnakkaislistaus; Huom. Silmäasema ei vielä listautunut, anti käynnissä * * * Päämarkkina 44 % pääomasijoittaja- taustaisia First North 57 % pääomasijoittaja- taustaisia * x x
 12. 12. Listautumispotentiaalia (2017-2021) omaavia pääomasijoittajien yrityksiä
 13. 13. Suomen pääomasijoitusyhdistys Toimitusjohtaja Pia Santavirta Puh. 040-5467749 pia.santavirta@fvca.fi Operatiivinen päällikkö Jonne Kuittinen Puh. 044-3333267 Jonne.kuittinen@fvca.fi Viestinnän tekijä Otto Ahoniemi otto.ahoniemi@fvca.fi Twitter: @FVCAfi, @piasantavirta, @jonneku & @oahon

×