Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pääomasijoittajat ja pörssilistautuminen - mistä on kyse

386 views

Published on

Intera Partnersin sijoitusammattilainen, Tomi Terho, puhui pörssilistautumisista pääomasijoittajien exit-vaihtoehtona.

Published in: Business
  • Be the first to comment

Pääomasijoittajat ja pörssilistautuminen - mistä on kyse

  1. 1. PÄÄOMASIJOITTAJAT JA PÖRSSILISTAUTUMINEN – MISTÄ ON KYSE? 5.6.2017 TomiTerho Intera Partners
  2. 2. Listautuminen pääomasijoittajan exit-reittinä  Pääomasijoittajan pyrkimys on kasvattaa sijoituksensa arvoa sijoitusperiodin aikana − Sijoitusperiodi tyypillisesti 3-6 vuotta, rahaston elinkaari ja pääomasijoittajan portfolion koko rajoitteena − Pääomasijoittaja ei usein vaadi lainkaan osinkotuottoa yhtiöstä, vaan tähtää tuoton realisointiin irtautumisensa eli ns. exitin yhteydessä − Pääomasijoittaja on luonnollinen väliaikainen aktiivinen omistaja, jonka tehtävä on kehittää yhtiöistä riippumattomia ja itsenäisiä instituutioita  Pörssilistautuminen (IPO) on pääomasijoittajalle yksi tapa irtautua sijoituksistaan − Toinen tapa on myydä yhtiö isommalle, usein kansainväliselle pääomasijoitusrahastolle (secondary buyout) tai teolliselle yhtiölle (trade sale) − Toisin kuin muissa exit-vaihtoehdoissa, pörssilistauksessa pääomasijoittaja ei tee täydellistä irtautumista sijoituksesta, vaan jää omistajaksi ja myy omistustaan vaiheittain seuraavien 6-36kk aikana − Pääomasijoitusrahaston institutionaaliset sijoittajat kääntävät listaamisen yhteydessä usein epäsuoran omistuksensa suoraksi pörssisijoitukseksi ja yhtiön avainhenkilöt jäävät merkittäväksi omistajaryhmäksi  Kohdeyhtiön korkea laatu ja riittävä koko ovat edellytyksenä onnistuneelle pääomasijoittaja-IPOlle − Yhtiön johdon täytyy myydä hajautuneelle sijoittajajoukolle selkeä tulevaisuuden arvonluontisuunnitelma − Pörssilistautuminen on vaativa prosessi, jossa kohdeyhtiö läpivalaistaan perikotaisin laajan neuvonantajajoukon, Finanssivalvonnan ja institutionaalisten sijoittajien toimesta
  3. 3.  Yhtiön strategian ja arvonluonnin kannalta pörssilistaus on tekninen välietappi, ei maali − Viisas pääomasijoittaja kehittää yhtiöitä toimialoilla, joilla on nähtävissä kasvupotentiaalia ja/tai vakaata osinkotuottoa − Yhtiön liiketoiminnan strateginen suunnittelu ei tähtää pörssilistautumiseen, vaan ulottuu vuosia sen yli − Yhtiön johto on motivoitu tähtäämään jo seuraaviin kasvuaskeleisiin ja vaalimaan liiketoiminnan arvoa pitkällä aikavälillä  Mikäli strategiassa on onnistuttu, yhtiön arvonkehitys ja sitä kautta osakekurssin kehitys on positiivista listautumisen jälkeen − Pörssilistautuminen tähtää hajautuneeseen omistukseen sekä osakkeen likviditeettiin joka tukee yhtiön arvoa − Onnistunut pörssilistaus parantaa entisestään yhtiön menestymisen mahdollisuuksia mm. tunnettuuden kasvun ja rahoitusvaihtoehtojen lisääntymisen kautta 1) Kokonaistuotto (osingot jälleensijoitetaan) yli Helsinki OMX:n kokonaistuotto indeksin. Laskettu listautumishinnalla ja yhtiön päätöskursseilla 26.5.2017 Lähde: Bloomberg Osakkeen arvonkehitys listautumisen jälkeen yli Helsingin pörssin indeksituoton1) -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 1 31 61 91 121151181211241271301331361391421451481511541571601631661691721751781811 Kaupankäyntipäiviä listautumisesta 32% 31% 107% 29% 2% 0% Mitä uusille sijoittajille on tarjolla?
  4. 4. 59% 41% Myydyt osakkeet Uudet osakkeet IPO transaktio Velan lyhennys 63% Kasvurahoitus 37%  IPOssa yhtiön omistus hajaantuu toivotusti – riittävä transaktiokoko edellytyksenä hyvälle järjestelylle − Varat kasvuun ja haluttuun taserakenteeseen IPOn jälkeen − Toisaalta tärkeintä pääsy markkinoille - yhtiölle likvidi osake ja hyvä omistajakunta takaa rahoitusmahdollisuudet jatkossa − Riittävä koko ja free float tähtäimessä – riittävä määrä myytäviä osakkeita, jotta osake saa oikean likviditeetin ja houkuttelee myös kansainvälisiä sijoittajia  IPOn yhteydessä tasapainotetaan sopiva pääomarakenne yhtiön ja sijoittajien tarpeisiin − Turvallinen määrä velkaa – rahoituksen suunnitteluperiodi riittävän pitkä itsenäiselle pörssiyhtiölle − Kuitenkin hallitusti vivutettu – vastaa sijoittajien tarpeisiin ja mahdollistaa rahoitusinstrumenttien käytettävyyden  Listautumisprosessissa läpivalaistaan yhtiö huolellisesti ja kuunnellaan markkinoiden palautetta herkällä korvalla − Kymmenien institutionaalisten sijoittajien palaute − Analyytikkoraportit, IPO DD ja listalleottoesite 1) Keskimääräiset osuudet Pihlajalinnan, Asiakastiedon, Kamuxin ja Constin omistuksista, listautumisanneista sekä velkaantuneisuustasoista (ei pääomapainotettu). 2) Keskimääräinen Helsingin päälistan yhtiöiden nettovelka/EBITDA (16A), pois lukien rahoitussektorin ja negatiivisen käyttökatteen yhtiöt. Lähteet: Yritysten raportointi ja listalleottoesitteet, Factset PE Post IPO ND/EBITDA 2.0x 2.0x OMX Helsinki ND/EBITDA2) 74% 26% PO- sijoittaja Muut Pre IPO 23% 77% Post IPO Muut PO- sijoittaja Omistuksen jakautuminen ennen ja jälkeen listautumisen1) Listautumisessa kerättävät varat ja niiden käyttö1) Yhtiöiden velkaantuneisuus listautumisen jälkeen1) Onnistunut listautuminen – mitä tapahtuu?
  5. 5. Markkina-arvolla painotettu omistuksen jakauma1)  Listautumisen myötä kasvuyritys pysyy todennäköisesti pääosin kotimaisessa institutionaalisessa omistuksessa − Kansantalouden näkökulmasta listautumiskelpoisten menestyjäyritysten syntyminen ja kasvaminen tukevat työllisyyden ja hyvinvoinnin kasvua − Helsingin pörssin elinvoimaisuus ja sijoittajien monimuotoisuus ovat parhaita takeita uusille listautumisille ja yritysten pääkonttorien säilymiselle Suomessa − Pörssilistausten onnistuminen kannustaa yrittäjiä ja pääomamarkkinoiden toimijoita tavoittelemaan kasvua ja voittavien liiketoimintamallien luomista Pääoma- sijoittajat 9 % Suomalaiset institutionaaliset sijoittajat 43 %Yritykset ja voittoa tavoittelemattomat tahot 14 % Ulkomaalaiset sijoittajat 23 % Suomalaiset piensijoittajat 11 % Yhteensä ~EUR 1,680m 1) Sisältää Tokmannin, Pihlajalinnan, Asiakastiedon, Constin, Kotipizzan ja Kamuxin. Perustuu yhtiöiden julkaisemiin omistusjakaumiin, ilmoituksiin omistusosuuksien muutoksista sekä muihin julkisiin materiaaleihin. Lähde: Kohdeyritysten raportointimateriaalit, Euroclear Pääomasijoittajien listaamien yritysten omistuksesta huomattava osa säilyy Suomessa
  6. 6.  Intera kasvattaa keskisuuria listauskelpoisia kasvuyrityksiä, joita Suomi tarvitsee  Menestyneet pörssilistaukset vahvistavat Interan brändiä ja tarinaa – uskottavuus pk-yritysten, yrittäjien ja sijoittajien kumppanina  Pörssilistaukset mahdollistavat vaiheittaisen exitin ja lisämuskelien hakemisen jatkokasvuun Interan portfoliossa lukuisia menneitä ja potentiaalisia listautumisia 2015-2020 Pörssin merkitys Interalle

×