Successfully reported this slideshow.

Hermeta

901 views

Published on

Hermeta Group company description

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hermeta

  1. 1. 10 Kwaliteit in Bedrijf december 2010 Frank Willemen, directeur Hermeta Metaalwaren BV: ‘We zijn een open en innovatief bedr Van kapstokhaken voor particulieren tot garderobekasten voor scholen, van afvalbakken in treinen tot gevelelementen voor de woningbouw. Het is een greep uit het brede assortiment van de Hermeta Groep uit het Gelderse Asperen. Het bedrijf verwerkt al ruim zestig jaar aluminium tot hoogwaardige artikelen. Hermeta besteedt niet alleen veel aandacht aan de kwaliteit van haar producten, maar ook aan haar medewerkers en het milieu. ‘We zijn een open en innovatief bedrijf. Onze klanten prikkelen ons om steeds een stap verder te ontwikkelen’, vertelt Frank Willemen, directeur Hermeta Metaalwaren BV. Bij alle vernieuwingen blijft één factor constant: het oude ambacht van aluminium gieten. Door ir. Annemarie Barbier – Schenk Op een zonnige nazomerochtend ga ik op bestemmingen in binnen- en buitenland. en meubelbeslag tot high tech sanitaire weg naar Hermeta, specialist in aluminium Hermeta heeft kwaliteit en innovatie hoog cabines en gevelelementen.’ producten. De weg leidt door het centrum in het vaandel staan. Frank Willemen, Het brede productassortiment van Hermeta van Asperen, een oud stadje aan de Gel- directeur van Hermeta Metaalwaren BV, zorgt ook voor een grote diversiteit aan derse rivier de Linge. Een hoge kerktoren een van de drie bedrijven van de Hermeta klanten, die allemaal hun eigen ideeën heb- aan de rechterkant, een karakteristiek wit Groep BV, licht toe: ‘Hermeta is altijd een ben over kwaliteit, innovatie en duurzaam- gemeentehuis aan de linkerkant en dan open en innovatief bedrijf geweest en we heid en gehouden zijn aan regelgeving op linksaf naar industrieterrein De Oven. In luisteren goed naar klanten. We zijn bereid verschillende gebieden. Zodoende verkrijgt deze landelijke omgeving ontwerpt en om te kijken of compleet vreemde produc- Hermeta veel kennis. ‘De contacten met produceert Hermeta kapstokhaken, trap- ten passen bij ons bedrijf en we durven onze klanten prikkelen ons om steeds een leuningen, garderobes, garderobekasten, risico’s te nemen om nieuwe dingen te stap verder te gaan met de ontwikkeling sanitaire cabines, gevels en gevelelemen- proberen. Dankzij die instelling is ons as- van onze producten en ons bedrijf. De ten, die vervolgens hun weg vinden naar sortiment gegroeid van ambachtelijk bouw- kennis die we opdoen in één van de pro- ductgroepen, proberen we ook op andere afdelingen toe te passen. Kwaliteit staat bij ons echt centraal. Dat geldt voor onze pro- ducten en productie — we zijn sinds 1991 ISO-gecertificeerd — en voor de manier waarop we omgaan met onze medewer- kers en het milieu’, vertelt de directeur. Van kapstokhaak tot gevel­ element De activiteiten van Hermeta zijn verdeeld over drie afzonderlijke bedrijven, maar Frank Willemen vindt de indeling in de pro- ductgroepen belangrijker. ‘Het zijn eigenlijk product-marktcombinaties. De oudste pro- ductgroep is bouw- en meubelbeslag, dat maken we voor de particuliere en de pro- fessionele markt. Denk hierbij bijvoorbeeld
  2. 2. december 2010 Kwaliteit in Bedrijf 11rijf’ Frank Willemen: ‘Onze klanten prikkelen ons om steeds een stap verder te ontwikkelen’. aan kapstokhaken en handgrepen. Vanuit garderobekasten en sanitaire cabines zijn dewerkers en de ruime en geordende deze markt zijn de klantspecifieke oplos- qua uiterlijk en kwaliteit uniek, het alumi- werkomgeving op. Iedereen werkt rustig singen voor bus en trein ontstaan, zoals nium beslag vormt daarbij een essentieel door en is bereid om te poseren voor de afvalbakken, bagageconsoles en trapleu- onderdeel. We staan voor 100% achter fotograaf. In verschillende hallen worden ningen. We werken al meer dan vijftig jaar deze producten en willen daarom het hele blokken aluminium gesmolten, vervolgens samen met de Nederlandse Spoorwegen proces van A tot Z in eigen hand houden. gegoten — of geëxtrudeerd en afgekort — en in elke trein zit wel iets van Hermeta’, We zorgen dan ook altijd dat alle model- tot ruwe aluminium voorwerpen en daarna vertelt hij trots. rechten voor onderdelen die we inkopen, in een aantal stappen bewerkt tot matte of Een andere belangrijke productgroep van bij ons liggen’, vertelt de directeur. glanzende eindproducten. Hermeta vormen garderobes en zitbanken, De laatste productgroep van Hermeta In de gieterij wijst Frank Willemen eerst die worden geleverd als handelsartikelen vormen de gevels en gevelelementen, op het uitgangsmateriaal: ‘De blokken aan bijvoorbeeld kantoren en sportzalen. zowel geschikt voor woningbouw als voor zijn van een aluminiumlegering die spe- De producten in dit segment bevatten utiliteitsbouw. ‘Bij de gevelbouw werken ciaal voor Hermeta wordt gemaakt. Het naast aluminium ook kunststof. Hermeta we vaak op grote hoogte, dan speelt de materiaal moet sterk zijn en we willen het produceert de aluminium bestanddelen veiligheid van het personeel een belang- decoratief kunnen anodiseren.’ Hij legt zelf, koopt de kunststof componenten in en rijke rol. Onze monteurs zijn dan ook VCA- ook het verschil uit tussen de processen vervaardigt vervolgens het eindproduct. gecertificeerd. De kennis die we in deze extrusie en gieten: ‘Producten die twee- product-marktcombinatie op het gebied dimensionaal ontworpen zijn, bijvoorbeeld Die werkwijze geldt ook voor de categorie van veiligheid opdoen, passen we toe in een eenvoudige kapstokhaak, maken we garderobekasten en sanitaire cabines, ge- het hele bedrijf’, zegt Frank Willemen. per zes meter – met extrusie. Vervolgens schikt voor zwembaden, sauna’s en scho- zagen we de afzonderlijke producten in de len. Bij deze producten, die altijd als maat- Twee­ en driedimensionaal gewenste lengte. Producten die driedimen- werk worden geleverd, neemt Hermeta In de productielocatie van het bouw- en sionaal ontworpen zijn, bijvoorbeeld een ook de montage voor haar rekening. ‘Onze meubelbeslag vallen de vriendelijke me- kapstokhaak met verschillende haakjes
  3. 3. 12 Kwaliteit in Bedrijf december 2010 naast elkaar, moeten worden gegoten. Dat uit komt te zien. Als we vloeibaar alumi- dan de inhoud van de kluis. Toch is niet kan handmatig gebeuren of met een robot, nium direct in die vorm zouden gieten, dan alles in de matrijzen te vangen. Voor som- afhankelijk van het ontwerp en de expertise zou het eindproduct door de krimp die mige producten zijn ook aspecten als de van de gieter.’ optreedt tijdens het stollen allemaal lucht- snelheid en de manier van gieten cruciaal. De gegoten producten zijn bewerkelijker bellen, vuilinsluitingen en zuigingen bevat- Nogmaals wordt duidelijk: aluminium gie- en dat is terug te zien in de prijs van het ten. Dat is onvermijdelijk bij het gietproces. ten is vakmanschap. eindproduct. Hermeta ziet de verdeling tus- Daarom bedenken onze vakmensen matrij- sen twee- en driedimensionale producten zen waarbij aan het ontwerp bijvoorbeeld Van ruw naar geanodiseerd dan ook als economische barometer. Gaat een zogenaamde “blinde darm” wordt In de volgende ruimte worden de gestolde, het goed met de economie, dan worden toegevoegd, een aanhangsel waarin tij- ruwe producten handmatig in een machine veel gegoten producten verkocht. Is er dens het gieten alle vuilinsluitingen terecht gelegd die automatisch de ‘blinde darm’ een recessie, zoals nu, dan kiezen meer komen. Dat aanhangsel zagen we later afzaagt. In sommige producten, zoals kap- mensen voor tweedimensionale ontwerpen. weer af en zo houden we het gewenste stokhaken en steunen voor de trapleuning, ‘Beide producten zijn van het hetzelfde eindproduct over. Ons vakmanschap zit worden ook meteen de gaatjes voor de materiaal gemaakt en even sterk, ze dus voor een belangrijk deel in een gedeel- bevestiging geboord. De restanten alumi- verschillen alleen in decoratieve waarde’, te dat de consument nooit ziet.’ nium worden opgevangen en verzameld verduidelijkt Frank Willemen. voor herverwerking, voor elke legering is We vervolgen de weg naar de schatkamer er een aparte bak. Het geluidsniveau valt Gieten is vakmanschap van Hermeta, de ruimte waarin de ma- mee in deze ruimte, de machines zijn goed Hij legt ook uit wat het geheim is van trijzen worden bewaard. In de matrijzen afgeschermd. aluminium bewerken: ‘Een ontwerper ont- liggen jarenlange kennis en ervaring op- De aluminium producten zijn nu klaar voor werpt een product zoals het er uiteindelijk geslagen en hun waarde is dan ook groter de volgende behandelstap: het trommelen en vibreren. In een goed afsluitbare hal Over Hermeta staan grote trommel- en vibreermachines gevuld met slijpstenen. Hierin worden de De Hermeta Groep bestaat uit de drie bedrijven: Hermeta Projectbouw BV, Hermeta Me- aluminium voorwerpen heen- en weer taalwaren BV en Hermeta Gevelbouw BV. Elk bedrijf opereert autonoom en heeft haar eigen geschud met water en zeep. Op deze ma- productiefaciliteiten en marketingafdeling. De bedrijven maken wel gebruik van elkaars nier worden de producten ontbraamd en kennis en productietechnieken om een breed en innovatief assortiment aan aluminiumpro- ducten te kunnen leveren. krijgen ze een helder uiterlijk. Vanwege de De producten van Hermeta komen onder verschillende merknamen op de markt: Her- geluidsoverlast vindt dit proces ’s veelal meta voor bouw- en meubelbeslag, Gardelux voor garderobes en zitbanken, Herbolock nachts plaats — tijdens de rondleiding is voor afsluitbare garderobekasten en Herbokern voor sanitaire cabines. De producten voor het muisstil. gevelbouw worden geleverd vanuit de bedrijfsnaam Hermeta. Hermeta levert ook bouw- en De volgende stop is de anodiseerruimte. meubelbeslag en garderobesystemen met private label, zowel voor de particuliere markt Hier worden de gepolijste producten hand- (Gamma, Praxis en Formido) als de zakelijke (Ivana). matig op rekken gehangen om vervolgens Hermeta is sinds haar oprichting in 1946 gevestigd in Asperen. Op dit moment werken gedurende een aantal uren de anodiseer- bij de Hermeta Groep in totaal circa 120 medewerkers. Voor meer informatie, kijk op straat in te gaan. Daar vinden in verschil- www.hermeta.nl. lende baden de processtappen reinigen, spoelen, anodiseren, spoelen, kleuren en
  4. 4. december 2010 Kwaliteit in Bedrijf 13sealen plaats. De producten krijgen hier Hermeta is dan ook gebonden aan strenge materiaal nu aan formaldehydeklasse E1.een hard, slijtvast en decoratief oxidelaag- regelgeving. ‘De normen worden op alle We gaan voor de maximale score’, aldusje, van zilver- tot champagnekleurig. Op gebieden steeds strenger en wij willen die de directeur.dit moment wordt meer dan 85% van de ontwikkelingen steeds een stap voor blij- Hermeta heeft nog wel te maken met eenproducten geanodiseerd; de overige 15% ven. Aandacht voor kwaliteit betekent voor bodemverontreiniging op haar terrein, eenwordt gelakt. ons automatisch aandacht voor het milieu. erfenis uit een tijd waarin nog weinig be- Ook in dit opzicht zijn we een open bedrijf, kend was over de milieueffecten van che-Uiteindelijk zijn de artikelen klaar voor de dat samen met de overheid zorgt voor de mische stoffen. ‘We zijn nu in overleg metinterne kwaliteitscontrole, verpakking of juiste vergunningen en beheersmaatrege- de provincie bezig met een saneringsplan’,verwerking tot samengestelde eindpro- len’, vertelt Frank Willemen. verklaart Frank Willemen.ducten. ‘We produceren in batchgroottesvan 50 tot 100.000 stuks en kunnen 98% Sinds een aantal jaren heeft Hermeta een Aandacht voor mensenvan ons assortiment binnen 24 uur leve- eigen waterzuivering, die de gehalten aan Hermeta heeft aandacht voor de kwaliteitren’, zegt Frank Willemen als we langs de fosfaat en aluminium tot ver beneden de van haar producten, de omgeving en ookopslagruimte lopen. ‘Die hoge uitleverings- strenge Gelderse norm reduceert. Ook zeker voor haar medewerkers. Wat is hetgraad halen we dankzij automatisering van het geluid van de trommels, die ’s nachts geheim van de positieve sfeer? Frank Wil-een aantal processtappen. Verder verbetert draaien, blijft altijd binnen de norm, net als lemen stelt: ‘Onze medewerkers bepalenautomatisering ook de productkwaliteit en de luchtuitstoot boven de anodiseerinrich- de productkwaliteit. Daar dragen we alsde arbeidsomstandigheden.’ ting. directie aan bij met goede primaire en Als een van de eerste metaalverwerkende secundaire arbeidsvoorwaarden, maar uit-Bodem, lucht, water en geluid bedrijven heeft Hermeta een REACH- eindelijk bepalen de medewerkers zelf hoeHermeta heeft al meer dan zestig jaar verklaring (Registration, Evaluation and ze zich onderling gedragen. Feit is dat veelervaring met metaalbewerking. De naam Authorisation of CHemicals) afgegeven, be- mensen lang bij Hermeta blijven — zelfvan het bedrijf, dat al sinds haar oprichting doeld om de risico’s van chemische stoffen werk ik hier al bijna twintig jaar — en datin 1946 in Asperen is gevestigd, is een en gezondheidsschade bij werknemers en zelfs mensen die na ruim tien jaar hier ver-afkorting van Herrewijn Metaal. De huidige consumenten te beheersen. Daarvoor heeft trekken, weer willen terugkeren. Er zijn dandirecteur van de Hermeta Groep, John het bedrijf een uitgebreide inventarisatie ook veel afwisselende werkzaamheden enHerrewijn, behoort tot de derde genera- en milieuevaluatie van de gebruikte stoffen doorgroeimogelijkheden en we combinerentie van de familie die werkzaam is in het uitgevoerd. vakmanschap met moderne technieken. Zobedrijf. In de beginjaren maakte Hermeta Veel producten van Hermeta voldoen al werken bijvoorbeeld ervaren vakmensenlijkkistenbeslag van messing, daarna ver- aan de eisen van duurzaam inkopen van de samen met jonge tekenaars aan digitalewerkte het zamac, een legering van zink Rijksoverheid, die rekening houden met mi- ontwerpen. Bij alle nieuwe ontwikkelingen,en aluminium. Sinds de zestiger jaren richt lieu- en sociale aspecten in alle fasen van zoals het ontwerpen van machines, betrek-het bedrijf zich vooral op de productie van het inkoopproces. ‘We hebben in 2009 alle ken we onze medewerkers.’aluminium voorwerpen. tweehonderd artikelen uit diverse catalogi Hermeta is een dynamisch bedrijf, conclu- van projectinrichters doorgemeten en zo deer ik aan het eind van de rondleiding.De verwerking van metalen, vooral het ano- nodig aangepast. Zo hebben de zitbanken Het is gebouwd op een stevige basis:diseren, waarbij sterke zuren worden ge- nu allemaal hout met het FSC-keurmerk, medewerkers die het vakmanschap vanbruikt, vormt een belasting voor het milieu. en voldoen al onze onderdelen van plaat- aluminium gieten beheersen. Q

×