Masarykova univerzita v Brně               Filozofická fakulta           Ústav české literatury ...
ArgumentaceTéma jsem si vybrala, protože je aktuální. O tuto problematiku se zajímám nejen v rámcisvého studia, ale také j...
V dnešní společnosti si lidé stále rychleji zvykají používat moderní technologie, kteréjim usnadňují práci, šetří čas a um...
představiteli státu. Příkladem může být navržený nový volební systém, ve kterém by sehlasovalo elektronickou formou, tedy ...
Pro porovnání rozdílů mezi klasickými volbami a e-volbami můžeme použítnásledující schéma. Ohraničená oblast představuje f...
Použité zdrojeCEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 1. vyd. Praha:Karolinum, 1998. s. 79...
- vysvětluje tehdejší situaci v České republice
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Závěrečný úkol KPI

378 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
378
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

 1. 1. Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví VLIV INFORMATIZACE SPOLEČNOSTI NA DEMOKRACII Závěrečný úkol k předmětu KPI11 Kurz práce s informacemiAutor: Tereza FussováUČO: 362348Typ studia: prezenčníRočník: 2.Počet znaků: 5 374 Brno 2012
 2. 2. ArgumentaceTéma jsem si vybrala, protože je aktuální. O tuto problematiku se zajímám nejen v rámcisvého studia, ale také jako běžný občan České republiky. Informatizace společnosti a její vlivna demokracii je velmi široké téma. V tomto textu jsem se snažila především poukázat namožnosti nového způsobu hlasování při volbách a to prostřednictvím elektronického zařízení.Zavedení tohoto způsobu voleb je stále projednáváno, řeší se především otázky bezpečnostihlasování, vysoké náklady na zkušební provoz a také zájem občanů. Samozřejmě není pochybo tom, že tento způsob hlasování by zrychlil a usnadnil práci při sčítání hlasů, zajistil komfortvoličů a přinesl by spoustu dalších výhod.AnotaceText se zaměřuje na změny ve společnosti, která je ovlivněna příchodem informačních akomunikačních technologií. Popisuje, jak mohou moderní technologie zlepšit současnývládnoucí systém a to například zavedením elektronického hlasování při volbách, což byzajistilo jak snadnější práci s daty, tak i komfort voličů. Text dále definuje elektronické volby,které jsou v České republice v současnosti diskutovány.Klíčová slovainformatizace, společnost, informační společnost, demokracie, zastupitelská demokracie,přímá demokracie, elektronické hlasování, elektronické volby, e-volby
 3. 3. V dnešní společnosti si lidé stále rychleji zvykají používat moderní technologie, kteréjim usnadňují práci, šetří čas a umožňují přístup k většímu množství informací. Tytotechnologie začínají ovlivňovat celé sociální prostředí, ve kterém žijeme. Naše společnost sepostupně proměnila z průmyslové na informační. V informační společnosti roste cenainformace a také hodnota vědění. „Mezi sociology, politology a dalšími humanitně a sociálněorientovanými odborníky dnes převládá přesvědčení, že čím lepší přístup mají občanék informacím, tím lepší podmínky pro demokracii.“1Informace se tedy stávají strategickousurovinou, zdrojem moci a oporou demokracie. Informatizace je s politikou přímo provázaná. Ukazuje se však, že ne dostatečně – už jenkvůli tomu, že současný politický model není připraven efektivně řešit problémy informačníspolečnosti, ve které se životní styl a rozhodování čím dál více zrychlují. Zatímco občanéstátu jsou informatizací zasaženi ve všech sférách života, vláda jí zatím příliš ovlivněná není.Stále kontroluje pouze území vymezené státními hranicemi a těžce se přizpůsobuje principůmglobalizace. Zatímco kultura a život jako celek směřují k decentralizaci, zároveň nad nimistojí centralistická vláda. Proto je zastupitelská demokracie stále více kritizována a projevujese snaha nahradit ji demokracii přímou nebo polopřímou. Zastupitelská demokracie je forma vlády, kdy si lid volí své zastupitele, kteří za ně pakřídí stát. Zde se mohou občané vyjadřovat k otázkám a návrhům zvolených zástupců (např.v referendu), ale tato hlasování mají pouze poradní funkci a výsledky se většinou neberoujako finální. Občané mohou volit během volebního období, později už ale nemají šanci nazměnu. V současnosti se volení zástupci „soustředí především na vítězství ve volbách,kterému podřizují naprosto vše a jejich osobní názory či pravda samotná jdou stranou. Posvém zvolení se pak soustředí hlavně na realizaci tzv. zájmů, ať už svých nebo kohokolijiného, namísto naplňování podstaty činnosti voleného zástupce.“2 Jistou alternativou je model přímé demokracie, kde se občané přímo podílí na řízenístátu, odpadá tedy volba představitelů a tím i nebezpečí s tím spojená (korupce, uzavřenostpolitické elity). Přímá demokracie přináší možnost pro občany, aby se vyjádřilik projednávaným návrhům, nebo je dokonce sami podávali. Jedním z hlavních nástrojů tétozměny by mohly být informační technologie. V některých zemích jsou již prvky přímé demokracie zavedeny. Informačnítechnologie by mohly zlepšit jak komunikaci mezi občany navzájem, tak i mezi občany a1 CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. s. 79.ISBN 80-718-4767-4.2 PEKÁREK, Aleš. E-participace a její současný stav v české praxi. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 4 [cit. 2012-12-21]. Dostupné z: <http://ikaros.cz/node/4651>. URN-NBN:cz-ik4651. ISSN 1212-5075.
 4. 4. představiteli státu. Příkladem může být navržený nový volební systém, ve kterém by sehlasovalo elektronickou formou, tedy přes internet nebo například formou SMS zpráv. Voličiby tuto změnu ocenili především proto, že by nemuseli fyzicky navštěvovat volební místnost.Mohli by hlasovat například z domova nebo z práce. Zavedení elektronického hlasování bymohlo značně snížit náklady na tisk hlasovacích lístků, ale také by bylo ulehčeno sčítáníhlasů. Dále by to znamenalo daleko menší výskyt chyb a zrychlení ve zpracování výsledkůvoleb.3 Země, které již tuto formu hlasování zavedly, jsou například Švýcarsko, Německo,Nizozemí, Estonsko, Velká Británie, Španělsko a Rakousko. V České republice by zavedeníelektronických voleb znamenalo prozatím pouze jistou alternativu ke klasickému způsobuhlasování. Elektronické volby můžeme tedy definovat jako volby, ve kterých občané uskutečňujísvoji volbu kandidáta v elektronické podobě, tedy prostřednictvím elektronického zařízení.„Výsledek je potom předán ke zpracování prostřednictvím elektronického přenosového media(komunikační sítě) a dále zpracováván výhradně elektronickou cestou. Elektronické volbypředstavují vysoce komplikovaný technologický a procesní systém.“4 Elektronické volby dělíme do dvou typů. Prvním typem jsou volby, které seuskutečňují v předem stanoveném čase prostřednictvím elektronického zařízení, definovanéhozákonem, které je umístěno ve volební místnosti, zpravidla označované jako „poll-siteelectronic voting“. Druhý typ elektronických volem tvoří volby provedené v předemstanoveném čase prostřednictvím libovolného elektronického zařízení, které musí splňovatpouze technické požadavky kompatibility se zvoleným volebním systémem, umístěným vlibovolném místě planety s nutnou dostupností komunikačního prostředí. Tato skupina řešeníje zpravidla označovaná jako „remote electronic voting“, v terminologii užívané v EU jako„e-voting“ nebo českým ekvivalentem „e-volby“.5 Zavedení elektronických volem by znamenalo značnou spoustu výhod. Jednak je tu jižzmiňovaný komfort voličů, eliminace nákladů, ale také by to mohlo znamenat potenciálněvyšší voličskou účast, což bývá uváděno jako nejčastější důvod zavedení elektronickýchvoleb. Dále by se jednalo o rychlejší způsob zpracovávání výsledků. V porovnání s klasickýmzpůsobem přepočítávání papírových volebních lístků, pracuje počítač daleko rychleji.3 Elektronické hlasování umožní volit na dálku. Vláda České republiky [online]. 2012 [cit. 2012-12-21]. Dostupnéz: <http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/elektronicke-hlasovani-umozni-volit-na-dalku-99951/>4 ŠINDELÁŘ, Petr. Elektronické volby. Magazí egovernment: e-democracy [online]. 2006, č. 4, str. 14. [cit. 2012-12-21]. Dostupné z: <http://www.egovernment.cz/archiv/PDF%204-06/4.pdf>5 Tamtéž.
 5. 5. Pro porovnání rozdílů mezi klasickými volbami a e-volbami můžeme použítnásledující schéma. Ohraničená oblast představuje fyzickou interakci voliče s volebnímsystémem. Klasické volby E-volbyObr. 1. ŠINDELÁŘ, Petr. Elektronické volby. Magazí egovernment: e-democracy [online].2006, č. 4, str. 14. Dostupné z: http://www.egovernment.cz/archiv/PDF%204-06/4.pdf Moderní technologie přinášejí možnosti zlepšení současných vládnoucích systému,nebezpečí s tím spojená jsou však stále příliš velká, především je tu velká možnostmanipulace a také nezájem lidí se na vládě podílet.
 6. 6. Použité zdrojeCEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 1. vyd. Praha:Karolinum, 1998. s. 79. ISBN 80-718-4767-4. - uznávaný odborník, informační vědec - stal se emeritní profesorem UK, přednášel také na univerzitách v Brně a Opavě - v knize se věnuje informatizaci společnosti ve všech sférách lidského života - kniha prošla recenzním řízením - kniha je považována za důležitý zdroj oboru ISKPEKÁREK, Aleš. E-participace a její současný stav v české praxi. Ikaros [online]. 2008, roč.12, č. 4 [cit. 2012-12-21]. Dostupné z: <http://ikaros.cz/node/4651>. URN-NBN:cz-ik4651.ISSN 1212-5075. - doktorand na FF UK, obor informační věda - zabývá se problematikou informací veřejného sektoru - Ikaros je elektronický časopis o informační společnosti - časopis obsahuje odborné články, píší do něj odborníci - článek uvádí do problematiky zapojování občanů do veřejných rozhodovacích procesů pomocí informačních technologiíElektronické hlasování umožní volit na dálku. Vláda České republiky [online]. 2012 [cit.2012-12-21]. Dostupné z: <http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/elektronicke-hlasovani-umozni-volit-na-dalku-99951/> - zpravodajský server o aktuálních věcech, týkajících se vlády ČR - článek je aktuální (2 měsíce) - předkládá informace o aktuálním stavu elektronických voleb v ČR - seznamuje s výhodami elektronického hlasováníŠINDELÁŘ, Petr. Elektronické volby. Magazí egovernment: e-democracy [online]. 2006, č.4, str. 14. [cit. 2012-12-21]. Dostupné z: <http://www.egovernment.cz/archiv/PDF%204-06/4.pdf> - P. Šindelář se zabývá technologiemi ve veřejné správě - článek vysvětluje princip elektronických voleb - vizuálně ukazuje, jak funguje sčítání hlasů - představuje země, které tento způsob hlasování již zavedly
 7. 7. - vysvětluje tehdejší situaci v České republice

×