Successfully reported this slideshow.
Wykorzystanie narzędzi Enterprise 2.0 w zarządzaniu przedsiębiorstwem mgr Radosław Kowal Katedra Informatyki Akademia Ekon...
Plan prezentacji <ul><li>Pojęcie Enterprise 2.0 </li></ul><ul><li>Zastosowanie Enterprise 2.0 w zarządzaniu przedsiębiorst...
Pojęcie Enterprise 2.0 (1) <ul><li>Związki z Web 2.0: </li></ul><ul><ul><li>Zmiana w podejściu do tradycyjnego modelu two...
Pojęcie Enterprise 2.0 (2) <ul><li>W odróżnieniu od Web 2.0 Enterprise 2.0: </li></ul><ul><ul><li>Nacisk na wspieranie pr...
Social networking - SAP
Perspektywy Enterprise 2.0 Próbka Wprowadzono lub w trakcie Pilotaż Rozważa się inwestycje Nie ma planów Globalne firmy (...
Narzędzia Enterprise 2.0 <ul><li>Służące do tworzenia treści: </li></ul><ul><ul><li>Blogi </li></ul></ul><ul><ul><li>stron...
Blogi <ul><li>Strony internetowe zawierające informacje osobiste, artykuły i opinie twórców bloga </li></ul><ul><li>Pozwal...
Blogs (2) <ul><li>Blogi w ramach Enterprise 2.0 najczęściej tworzone są przez grupę osób, pracowników firmy </li></ul><ul...
Przykład bloga – SAP AG
Tagi <ul><li>Służą do znakowania treści zamieszczanych na stronie przy użyciu znaczników (ang. tags) </li></ul><ul><li>Zna...
Tagi – przykład chmury tagów dot. Web 2.0
RSS – Really Simple Syndicate <ul><li>Służy do informowania użytkowników o zmianach zachodzących w treści strony </li></ul...
Wiki <ul><li>W języku hawajskim „wiki wiki” oznacza „szybko/szybki” </li></ul><ul><li>Termin użyty po raz pierwszy przez W...
Wiki (2) <ul><li>Uproszczona edycja stron poprzez wykorzystaniu uproszczonej składni, łatwiejszej do przyswojenia dla osó...
Wiki – obszary zastosowań <ul><li>Zarządzanie wiedzą </li></ul><ul><li>Zarządzanie dokumentami </li></ul><ul><li>Zarządzan...
Korzyści organizacyjne <ul><li>Wydajna współpraca między pracownikami </li></ul><ul><ul><li>Poprawa czasu reakcji na zgłos...
Korzyści organizacyjne (2) <ul><li>Ulepszony dostęp do informacji ustrukturyzowanej (CRM, ERP, itp.) </li></ul><ul><ul><l...
Warunki konieczne dla wprowadzenia <ul><li>Spójna strategia – powiązanie z już istniejącymi narzędziami do pracy grupowej ...
Zagrożenia <ul><li>Możliwość zbytniego zaangażowania pracowników w wykorzystanie nowych narzędzi, ze szkodą dla realizacji...
Zakończenie <ul><li>Dziękuję za uwagę </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Enterprise20 Swo2009

393 views

Published on

Enterprise 2.0

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Enterprise20 Swo2009

 1. 1. Wykorzystanie narzędzi Enterprise 2.0 w zarządzaniu przedsiębiorstwem mgr Radosław Kowal Katedra Informatyki Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 2. 2. Plan prezentacji <ul><li>Pojęcie Enterprise 2.0 </li></ul><ul><li>Zastosowanie Enterprise 2.0 w zarządzaniu przedsiębiorstwem </li></ul><ul><li>Korzyści i zagrożenia </li></ul>
 3. 3. Pojęcie Enterprise 2.0 (1) <ul><li>Związki z Web 2.0: </li></ul><ul><ul><li>Zmiana w podejściu do tradycyjnego modelu tworzenia i rozpowszechniania treści </li></ul></ul><ul><ul><li>Obejmuje wykorzystanie technik, które pozwalają na włączenie odbiorców treści w proces jej tworzenia </li></ul></ul><ul><ul><li>Zmiana w sposobie postrzegania mediów: z pojedynczych i statycznych dostawców treści do dynamicznych, interaktywnych i zorientowanych na społeczność </li></ul></ul>
 4. 4. Pojęcie Enterprise 2.0 (2) <ul><li>W odróżnieniu od Web 2.0 Enterprise 2.0: </li></ul><ul><ul><li>Nacisk na wspieranie procesu komunikacji </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>wewnątrzorganizacyjnej, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>z grupami docelowymi spoza organizacji. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Zorientowane na środowisko biznesowe </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>treści kierowane są nie tylko do klientów, ale także do innych firm. </li></ul></ul></ul><ul><li>Inne określenie Enterprise 2.0 to: oprogramowanie wspierające tworzenie i użytkowanie sieci społecznych </li></ul>
 5. 5. Social networking - SAP
 6. 6. Perspektywy Enterprise 2.0 Próbka Wprowadzono lub w trakcie Pilotaż Rozważa się inwestycje Nie ma planów Globalne firmy (+ 20 tys. prac.) Bardzo duże firmy (5 tys. do 20 tys.) Duże firmy (1 tys. do 5 tys.) Średnio duże (500 do 1 tys.) Średnio małe (100 do 500) Małe (6 do 100) Mikro (do 5 prac.) Źródło:
 7. 7. Narzędzia Enterprise 2.0 <ul><li>Służące do tworzenia treści: </li></ul><ul><ul><li>Blogi </li></ul></ul><ul><ul><li>strony typu ‘Wiki’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Podcast </li></ul></ul><ul><ul><li>Profile sieci społecznych </li></ul></ul><ul><li>Służące do zapewnienia dostępu do treści : </li></ul><ul><ul><li>tagi, chmury tagów </li></ul></ul><ul><ul><li>RSS (ang. Really simple syndicate) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mashups </li></ul></ul><ul><ul><li>Widgets </li></ul></ul><ul><ul><li>Rich Internet Applications </li></ul></ul>Narzędzia można podzielić na dwa podstawowe rodzaje:
 8. 8. Blogi <ul><li>Strony internetowe zawierające informacje osobiste, artykuły i opinie twórców bloga </li></ul><ul><li>Pozwalają na publikowanie treści przeznaczonych dla szerokiego kręgu odbiorców biznesowych </li></ul><ul><li>Umożliwiają przekazywanie informacji w sposób nieformalny </li></ul><ul><li>Przekazywana informacja jest często lepiej zrozumiała dla odbiorców </li></ul><ul><li>Istnieje możliwość komunikacji dwukierunkowej – odbiorcy mogą zamieszczać komentarze </li></ul><ul><li>Narzędzia trackbacks oraz pingbacks pozwalają autorom blogów na niemal natychmiastowe otrzymywanie informacji o fakcie zamieszczenia odniesienia do ich blogów w innym miejscu w sieci </li></ul>
 9. 9. Blogs (2) <ul><li>Blogi w ramach Enterprise 2.0 najczęściej tworzone są przez grupę osób, pracowników firmy </li></ul><ul><li>Przekazywane są w ten sposób istotne treści dotyczące wykorzystania i/lub cech produktu </li></ul><ul><li>Informacje dotyczące danych osobowych pracowników mogą być edytowane przez nich samych </li></ul><ul><li>Blogi firmowe mogą zawierać opinie pracowników dotyczących produktów i/lub usług świadczonych przez firmę </li></ul>
 10. 10. Przykład bloga – SAP AG
 11. 11. Tagi <ul><li>Służą do znakowania treści zamieszczanych na stronie przy użyciu znaczników (ang. tags) </li></ul><ul><li>Znacznik - tag, zgodnie z koncepcją Web 2.0, to nic innego jak link prowadzący do określonego zasobu </li></ul><ul><li>Pozwalają na klasyfikowanie treści przez użytkowników strony, nie przez jej twórców </li></ul><ul><li>Wykorzystywane w kształtowaniu powiązań między elementami wiedzy organizacyjnej </li></ul><ul><li>Chmura tagów (ang. tag cloud) – zawiera wiele tagów – częściej wybierane mają większy rozmiar </li></ul><ul><li>Struktura płaska – brak hierachii </li></ul>
 12. 12. Tagi – przykład chmury tagów dot. Web 2.0
 13. 13. RSS – Really Simple Syndicate <ul><li>Służy do informowania użytkowników o zmianach zachodzących w treści strony </li></ul><ul><ul><li>Po zmianie w treści strony wysyłany jest tzw. feed (najczęściej w formacie XML) </li></ul></ul><ul><ul><li>Odbiorca wyposażony w czytnik otrzymuje informację (najczęściej nagłówek) dotyczący nowej treści </li></ul></ul><ul><li>RSS może służyć do informowania klientów o nowych ofertach </li></ul><ul><li>RSS może być wykorzystywany do powiadamiania subskrybentów o nowych informacjach dotyczących produktów firmy </li></ul>
 14. 14. Wiki <ul><li>W języku hawajskim „wiki wiki” oznacza „szybko/szybki” </li></ul><ul><li>Termin użyty po raz pierwszy przez Warda Cunnighama w połowie lat 90-tych XX wieku </li></ul><ul><li>Wikipedia: „oprogramowanie komputerowe, zaprojektowane w celu ułatwienia edycji, tworzenia i łączenia stron internetowych … cechą definiującą technologię Wiki jest łatwość tworzenia i aktualizacji stron” </li></ul>
 15. 15. Wiki (2) <ul><li>Uproszczona edycja stron poprzez wykorzystaniu uproszczonej składni, łatwiejszej do przyswojenia dla osób nie będących specjalistami </li></ul><ul><li>Rejestrowanie zmian wprowadzanych przez poszczególnych użytkowników – łatwe przywracanie treści do stanu na określony moment </li></ul><ul><li>Możliwość wykorzystania różnych technologii budowy stron - dla bardziej wymagających odbiorców </li></ul>
 16. 16. Wiki – obszary zastosowań <ul><li>Zarządzanie wiedzą </li></ul><ul><li>Zarządzanie dokumentami </li></ul><ul><li>Zarządzanie projektami </li></ul><ul><li>Zarządzanie dokumentacją </li></ul><ul><li>Planowanie </li></ul><ul><li>Umożliwianie spotkań </li></ul><ul><li>Zarządzanie katalogami (zbiorami dokumentów) </li></ul>
 17. 17. Korzyści organizacyjne <ul><li>Wydajna współpraca między pracownikami </li></ul><ul><ul><li>Poprawa czasu reakcji na zgłoszenia serwisowe klientów </li></ul></ul><ul><li>Większa przejrzystość procesu podejmowania decyzji </li></ul><ul><ul><li>Lepsze zarządzanie projektami </li></ul></ul><ul><li>Lepszy dostęp do nieustrukturyzowanej informacji </li></ul><ul><ul><li>Ulepszone pozyskiwanie wiedzy i zarządzanie wiedzą </li></ul></ul>
 18. 18. Korzyści organizacyjne (2) <ul><li>Ulepszony dostęp do informacji ustrukturyzowanej (CRM, ERP, itp.) </li></ul><ul><ul><li>Ulepszone zarządzanie procesami obsługi klienta </li></ul></ul><ul><ul><li>Zwiększona wydajność pracy </li></ul></ul><ul><li>Kolektywne przetwarzanie informacji i wyciąganie wniosków </li></ul><ul><ul><li>Zwiększona innowacyjność i szybsze wprowadzanie innowacji </li></ul></ul>
 19. 19. Warunki konieczne dla wprowadzenia <ul><li>Spójna strategia – powiązanie z już istniejącymi narzędziami do pracy grupowej i zarządzania wiedzą </li></ul><ul><li>Odpowiedni poziom wiedzy pracowników – zależy od ilości i jakości szkoleń w zakresie wykorzystywanych narzędzi </li></ul><ul><li>Kultura organizacyjna – pozwala na szybsze i łatwiejsze wprowadzanie innowacji </li></ul><ul><li>Wsparcie ze strony kierownictwa – bez wsparcia maleje znaczenie wprowadzanych narzędzi </li></ul>
 20. 20. Zagrożenia <ul><li>Możliwość zbytniego zaangażowania pracowników w wykorzystanie nowych narzędzi, ze szkodą dla realizacji podstawowych procesów </li></ul><ul><li>Publikacja poufnych danych </li></ul><ul><li>Publikacja danych nieprawdziwych </li></ul><ul><li>Brak zaufania ze strony odbiorców do publikowanych treści </li></ul><ul><li>Zamykanie wiedzy tylko dla wąskiej grupy uprawnionych </li></ul><ul><li>Brak procedur pozwalających na mierzenie dodatniego wpływu nowych narzędzi na zarządzanie wiedzą </li></ul>
 21. 21. Zakończenie <ul><li>Dziękuję za uwagę </li></ul>

×