Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Koniec życia w orzecznictwie Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka
Michał Górski
Europejski Trybunał Praw Człowieka
– sąd międzynarodowy z siedzibą w Strasburgu powołany
do rozstrzygania, czy państwo w k...
Artykuł 3
Zakaz tortur
Nikt nie może być poddany torturom ani
nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo
karaniu.
Arty...
Artykuł 8
1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia
prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej
koresponden...
EUTANAZJA CZYNNA
czy “legalizacja” eutanazji czynnej sprzeczna z Konwencji?
• Brak orzeczenia, sprawa w toku: Mortier v. B...
EUTANAZJA CZYNNA 2
Czy państwo ma obowiązek legalizacji eutanazji czynnej?
• Sprawa Pretty v. UK, nr 2346/02:
p. Pretty (4...
DECYZJA O (DYS)KONTYNUACJI TERAPII
Zgoda kompetentnego pacjenta podstawą wszelkiej terapii
(zasada voluntas aegroti suprem...
Lambert i inni v. Francja (wyrok Wielkiej Izby z 05/06/2015,
sprawa nr 46043/14)
Pacjent po wypadku drogowym (2008) – para...
VI 2015 – wyrok ETPCz: brak naruszenia art. 2 Konwencji w
przypadku zaprzestania terapii.
Zdanie odrębne 5 sędziów:
- stan...
WNIOSKI:
- eutanazja czynna (w tym wspomagane
samobójstwo) nie jest prawem człowieka
- brak orzecznictwa, czy eutanazja
cz...
Dziękuję za uwagę
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Koniec życia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

1,406 views

Published on

Wykład mgr Michała Górskiego zaprezentowany na konferencji "Prawne i bioetyczne aspekty końca życia" VI edycji Podlaskiej Szkoły Medycyny Paliatywnej zorganizowanej przez Fundację PHO. (http://www.hospicjum.podlasie.pl/blog/konferencja-vi-edycji-podlaskiej-szkoy-medycyny-paliatywnej/)

* Prosimy uszanować prawa autorskie i dobre obyczaje w nauce przy wykorzystaniu informacji zawartych w prezentacji.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Koniec życia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 1. 1. Koniec życia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Michał Górski
 2. 2. Europejski Trybunał Praw Człowieka – sąd międzynarodowy z siedzibą w Strasburgu powołany do rozstrzygania, czy państwo w konkretnej sprawie naruszyło postanowienia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Europejska Konwencja Praw Człowieka (1950 r.) - traktat międzynarodowy przyjęty w ramach Rady Europy mający zagwarantować podstawowe prawa i wolności wszystkim osobom będących pod władzą państw- sygnatariuszy
 3. 3. Artykuł 3 Zakaz tortur Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Artykuł 2 Prawo do życia 1. Prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę.
 4. 4. Artykuł 8 1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji. 2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.
 5. 5. EUTANAZJA CZYNNA czy “legalizacja” eutanazji czynnej sprzeczna z Konwencji? • Brak orzeczenia, sprawa w toku: Mortier v. Belgium • Matka skarżącego została poddana eutanazji przez lekarza prowadzącego, po uzyskaniu 2 opinii psychiatrów, że jej depresja jest "nieuleczalna„ • Syn nie został poinformowany o planowanej i dokonanej eutanazji • Podważana bezstronność tych opinii – były wydane po wpłacie na konto organizacji "LEIF", promującej eutanazję, której członkami był jej lekarz prowadzący oraz jeden z psychiatrów • wcześniej 3 psychiatrów uznało, że jej depresja jest uleczalna
 6. 6. EUTANAZJA CZYNNA 2 Czy państwo ma obowiązek legalizacji eutanazji czynnej? • Sprawa Pretty v. UK, nr 2346/02: p. Pretty (43 l.) - Obywatelka UK dotknięta stwardnieniem zanikowym bocznym (sclerosis lateralis amyotrophica ), żąda od prokuratora zaświadczenie, że nie będzie ścigać męża za udział we wspomaganym samobójstwie, ten odmawia ETPCz stwierdza brak naruszenia Konwencji Z uzasadnienia: • Art. 2 nie obejmuje prawa do śmierci; • Art. 8 (prawo do prywatności) może obejmować także prawo do dysponowania swoim życiem, ale karalność eutanazji czynnej jest dopuszczalna, ponieważ ma na celu ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych
 7. 7. DECYZJA O (DYS)KONTYNUACJI TERAPII Zgoda kompetentnego pacjenta podstawą wszelkiej terapii (zasada voluntas aegroti suprema lex) możliwy wyjątek - osoby, za które państwo ponosi szczególną odpowiedzialność. Sprawa X. v. Germany, nr 10565/83 - przymusowe dożywianie więźnia Pacjent niekompetentny - oświadczenie woli sprzed choroby: - testament na przyszłość (pro futuro) - pełnomocnik (person of trust) W Polsce brak ustawowych przepisów; wyrok Sądu Najwyższego "aprobujący" testamenty pro futuro (sygn. III CK 155/05)
 8. 8. Lambert i inni v. Francja (wyrok Wielkiej Izby z 05/06/2015, sprawa nr 46043/14) Pacjent po wypadku drogowym (2008) – paraliż czterokończynowy, chroniczny stan wegetatywny. Rehabilitacja nie przynosi poprawy, konieczność dokarmiania i nawadniania; Oddychanie samodzielne, brak widocznego bólu, I 2014 - decyzja komitetu lekarzy o zaprzestaniu terapii (po konsultacji z rodziną). Powody medyczne oraz opinie pacjenta nt. sztucznego karmienia w trakcie rozmów z żoną; Decyzja zaskarżona przez część rodziny; Po 3 dniach decyzja sądu o wznowieniu żywienia VI 2014 – fr. Rada Stanu zmienia wyrok sądu i nakazuje zaprzestać odżywiania; nie pozwala na transfer pacjenta do innego szpitala
 9. 9. VI 2015 – wyrok ETPCz: brak naruszenia art. 2 Konwencji w przypadku zaprzestania terapii. Zdanie odrębne 5 sędziów: - stan pacjenta stabilny, wymaga opieki, ale nie uporczywej terapii - przypadek V. Lamberta to eutanazja a nie intensywna terapia - pół roku przed pierwszą decyzją lekarz zgodził się na wyjazd syna z rodzicami na wakacje - opinia wyrażona w przypadkowej rozmowie przed wypadkiem nie może być uznana za stanowisko pacjenta; zwłaszcza gdy w prawie przewidziane formalne oświadczenia woli - przeżycie 31 dni bez odżywiania świadczy o woli życia
 10. 10. WNIOSKI: - eutanazja czynna (w tym wspomagane samobójstwo) nie jest prawem człowieka - brak orzecznictwa, czy eutanazja czynna/wspomagane samobójstwo jest sprzeczna z prawem do życia. - w przypadku pacjentów niekompetentnych możliwość brania pod uwagę wszelkich opinii z przeszłości także w kwestii odłączenia od odżywiania i nawadniania (w krajach, gdzie jest to przewidziane prawem)
 11. 11. Dziękuję za uwagę

×