Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Katalog I Europejski Festiwal Sztuk Walki Klasycznego Yang Taiji - Grodków / Sulisław, 16/17 czerwca 2018r

727 views

Published on

Pierwszy Europejski Festiwal Sztuk Walki Klasycznego Yang Taiji, odbędzie się w Grodkowie i Sulisławiu (woj. opolskie) w dniach 16-17.06.2018 r. Festiwal, będzie pierwszym w długiej historii Starego Stylu Yang Taiji europejskim Festiwalem tej dyscypliny, który w Azji odbywa się cyklicznie od kilkudziesięciu lat, gromadząc co dwa lata międzynarodowe grono adeptów uczestniczących w egzaminach, zawodach i pokazach.

Published in: Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Katalog I Europejski Festiwal Sztuk Walki Klasycznego Yang Taiji - Grodków / Sulisław, 16/17 czerwca 2018r

 1. 1. 2018年第一屆歐洲楊家老架太亟武藝文化節,波蘭 1ST EUROPEAN FESTIVAL OF CLASSICAL YANG TAIJI MARTIAL ARTS, POLAND 2018 I EUROPEJSKI FESTIWAL SZTUK WALKI KLASYCZNEGO YANG TAIJI, POLSKA 2018
 2. 2. Hymne à la transmission des Arts Martiaux de Yang Taiji Yang Taiji Martial Arts Transmission Hymn 1- Chéng xi n q hòu, Xié dào tóng yóu. 2- Zhì yán zhèng méng, Zhì l zhèng f ng. 1 Gu ng f jì dù, Ji yì wèi zh u. 2 Y u qíng y u xìn, wú wèi wú xíng. 1- ; Gu ng f jì dù, Chuán x n bù y ; 2- Y u qíng y u xìn, S n jí w i jiàn; Dé yè gu ng yào y ng héng. Gu ng yào / gu ng yào / y ng héng. 1- Ji yì wèi zh u, Dé yè chàng liú. 2- Wú wéi wú xíng, gu ng yào y ng héng. Yang Taiji Martial Arts Transmission Hymn Hymne à la transmission des Arts Martiaux de Yang Taiji Hymn Przekazu Sztuk Walki Yang Taiji
 3. 3. 鄧時海太老師 Master / Maître Teng Shih-hai Główny Mistrz Teng Shih-hai Mont Fuji, Japon,1993
 4. 4. 4 中華世界楊家老架太亟武藝總會 world yang taiji classical martial arts federation (WYTCF) fédération mondiale des arts martiaux de yang taiji classique światowa federacja sztuk walki klasycznego yang taiji 中華武藝薪傳獎四傑 Les quatre distingués lauréats du Prix de Transmission des Arts Martiaux Chinois The four distinguished winners of the Chinese Martial Arts Transmission Award : Czterech wybitnych laureatów Nagrody Transmisji Chińskich Sztuk Walki 王子和 太師 Grand-Maître Wang Zi-he taishi (1996) Grand-Master Wang Zi-he taishi (1996) Główny Mistrz Wang Zi-he taishi (1996) 鄧時海 師父 Grand-Maître Teng Shih-hai shifu (1999) Grand-Master Teng Shih-hai shifu (1999) Główny Mistrz Teng Shih-hai shifu (1999) 李傳錚 師叔 Maître Li Chuan-zheng shishu (2009) Master Li Chuan-zheng shishu (2009) Mistrz Li Chuan-zheng shishu (2009) 蘇清標 師伯 Maître Su Chin-piao shibo (2015) Master Su Chin-piao shibo (2015) Mistrz Su Chin-piao shibo (2015) 繼起傳承 Recevoir et donner, Receive and give, Otrzymywać i dawać, 薪傳永續 Faire passer sans cesse le flambeau. Continually passing the torch. Nieprzerwanie przekazywać pochodnię
 5. 5. 5 楊家老架太亟武藝師承 楊露禪祖師 楊健侯祖師 楊澄甫祖師 呂殿臣先師祖 王子和先師 鄧時海太老師 line of masters Od góry do dołu: Yang Luchan (1799-1872), Mistrz - założyciel taijiquan Szkoły Yang Yang Jianhou (1839-1917), Mistrz drugiej generacji Yang Chenfu (1883-1936), Mistrz trzeciej generacji Lu Dianchen (1886-1948), Mistrz czwartej generacji Wang Zihe (1912-2003), Mistrz piątek generacji Teng Shih-hai (1941- ), Mistrz szóstej generacji Master Yang Luchan (1799-1872) 1st generation Master Yang Jianhou (1839-1917) 2nd generation Master Yang Chengfu (1883-1936) 3rd generation Master Lu Dianchen (1886-1948) 4th generation Master Wang Zihe (1912-2003) 5th generation Master Teng Shih-hai (1941- ) 6th generation
 6. 6. 6
 7. 7. 7 CONTENTS 中文章節 ............................................................... english chapter .................................................... chapitre franÇais ................................................. polski rozdział ...................................................... invited honorary guests .................................... referee list ....................................................... presentation of teams ....................................... plan of gymnasium ............................................ global field timetable ........................................ test & race timetable ......................................... team arrangement during ceremonies ................. photo gallery ................................................... 7 17 31 43 55 56 57 62 63 65 85 88
 8. 8. 8
 9. 9. 9 中文章節 師承長的話 ................................................. 薪傳永續 ..................................................... 楊家老架太亟武藝在歐洲 ............................ 楊家老架太極武藝在波蘭............................. 程序表 ......................................................... 表演 ............................................................. 2018年波蘭第一屆歐洲太亟錦標賽規程........ 2018年波蘭太亟文化節籌委會名單 ............... 8 9 10 11 12 13 14 15
 10. 10. 10 上世紀中期開始發現,一般快速強烈的運 動,對身體健康雖然有所幫助,但是容易造 成傷害,因此有了緩和性運動作為身心健康 的鍛鍊,而興起而流行。中國在幾千年歷史 的發展過程中,有著許多修身養性傳統的緩 和性運動,其中以太極拳為最好的代表例 子。 太極拳是集合了中華文化的大成,匯聚數千年的傳統之精華於一 身。是以道家為核心思想,以儒家、兵家、佛禪為旁參,建構了一 種以柔性為體系的運動。尤其更是集中醫學、導引學、氣功學、經 絡學、養身學於一身的修煉。雖然在型態上與一般有氧運動雷同, 但在功能上卻有過之而無不及,且也更具內涵與發展的潛力。現在 發現從事太極拳運動,可以強身健體、祛病延年、緩和生活、安定 情緒,更是傳承東方古老文化最好的活動。在東方及西方有許多大 學將太極拳列為學習課程。中國將太極拳列為“健康第一品牌”,美 國國家衛生研究院支持愛默雷大學醫學院,“關於太極拳防止老年 跌跤的功能”列入科學研究項目。我們認為,太極拳將是未來最龐 大的健康與文化產業! 中華世界楊家老架太亟武藝總會師承長 鄧時海教授 師承長的話
 11. 11. 11 中華世界楊家老架太極武藝總會理事長 楊 鎮守( Vincent Young )致詞 首先,要感謝所有來此參賽的選手及親眷和 工作夥伴們,更要感謝台灣駐波蘭施文斌大 使的支持鼓勵及波蘭地方同門在楊司奇同門 帶領下提供各式的服務和活動上的協助。也 要感謝李傳錚老師馬莉安夫婦法國同門的後 勤支援。 我們相信“投資時間在楊家老架太極武藝,生命就會發光發熱, 人生除了努力精進自己的太極武藝外更要積極推廣、積極教學,才 會創造出更健康和諧的生活。也唯有在這樣薪傳的心境下, 人與大 地. 人與環境, 才能悟出和諧, 產生寧靜, 而能永續演進. 太極拳是奠定人類身體恆久健康的完美運動,更是奠定人類昇 華身心靈慧的基石。今天我們熱情的點燃楊家老架太極武藝第一屆 歐洲杯錦標賽在波蘭舉行。希望這把熱誠可以經由這次活動, 更加 的傳遞下去, 在歐洲遍地開出美麗的太極活動, 本人謹代表總會向所 有同門致最高敬意。也在此先祝大會圓滿成功順利。謝謝!!! 薪傳永續
 12. 12. 12 第一屆歐洲楊家老架太亟武藝文化節能在波 蘭順利舉行,敝人深感欣慰。負責在波蘭傳授太 亟武藝的楊司奇君(Jan Glinski)在多位法國同門幹 部的支持下,勇敢接下重任。 更難能可貴的是中華世界楊家老架太亟武 藝總會在中華民國臺灣聚集了各地武場團體,組 成了一支135人的團隊,千里迢迢前來歐洲支援 我們這次的活動。還有來自美國的何清漢老師夫 婦,以及保加利亞的Georgi Denichin也帶近二十 位學生前來參加太亟文化節,真是太亟一家親。 法國各武場傳承本門太亟武藝的教練們  : Jean-Christophe Largent, Dominique Niez, 馬莉安Marianne Plouvier, Didier Duchamp, Judith Burel, Raphaël Paluszek, Alain et Chantal Leong-Po, Philippe Thomas, Jacques Cochet, Annie Wajsbrot, Catherine Boucounaud, Norman Prades, 亦熱心積極帶領學生參 此次太亟文化節。 鄧師承長稱 : « 太亟拳是用身體讀取道家哲理的課程。楊家老架太亟 拳是以道家為核心思想,儒家佛家為旁參,建構了一種以柔性為體的運動 體系。» 咱們在歐洲堅持推廣和傳授傳統的楊家老架太亟武藝,它除了具 有健康功能,更具有技擊自衛,哲理思想和肢體藝術的價值。 僅借上世紀有名中國書法名家于右任先生(YU Youren, 1879-1964)的一 幅對聯所言 : « 道似行雲流水,德如甘露和風。» 獻給各位親愛的 門, 願咱們串拳時形似“行雲流水”,體悟神覺有如“甘露和風”。 太虛一塵 李傳錚 楊家老架太亟武藝在歐洲
 13. 13. 13 2018年波蘭太亟文化節主辦委員會主席 丹田基金會會長 楊司奇 致詞 在波蘭1970年代即有人從事太亟拳運動,但略為 人知。直到1990年代東歐事局轉變,波蘭開始對西 方和逺東國家開放,也曾興起打太亟拳的風氣,社 會上見有各式各樣的太亟拳運動。二十一世紀初, 波蘭因開放後經濟發展迅速,生活步調緊湊,打太 亟拳人氣消弱,難獲迅速效果之技藝都得靠邊站。 像在其他國家一樣,太亟拳教習在波蘭有两個傾向,多數的太亟拳協會團 體都只注重易學與較易呈現效益的簡化太亟拳。傳統套路太亟拳的傳授稀少。 當然也有小部份太亟拳協會拒絕簡化趨勢,堅持保留傳統教學方式,兼吸收一 些氣功優點,並配合現代的網路訊息的傳播。咱們“丹田基金會”有幸榮獲楊 家老架太亟武藝第六代傳人師承長鄧時海教授的肯定,第七代傳人李傳錚老師 的全面支持,本人感謝他二十餘年來的精心教導傳授。 咱們首次榮獲世界楊家老架太亟武藝總會楊鎮守理事長的委任在波蘭 主辦“第一屆歐洲楊家老架太亟武藝文化節”。同時亦有法國楊太亟武藝協會 馬莉安會長(Marianne Plouvier), 法國資深教練同門Jacques Cochet 的全力支 持,給予我們很大的鼓舞。我們也藉此太亟文化節向波蘭媒體和大衆傳播機構 介紹引介有關打太亟拳對身心健康的好處,並適合各年齡層的修練。 我們很高興此次活動得到地方上的重視,也深感榮獲得Opole Voivodeship 元帥的贊助和Brzeg 區警長的支援。還有各團體機構與個人對我們這次文化節 的支持,我們猷存感恩之心。 值得欣喜這次太亟文化節有衆多國家的太亟同門團體不辭千里前來參加。 同時他們可以借此機會參觀瞭解波蘭的歷史文化。 敝人想藉此一提波蘭傳統上也鼓勵民衆運動健身的好處。Wojciech Oczko (1537-1599),曾經是波蘭三代帝王的宫庭醫師,他說過:“ 運動健身 可取代所有藥物,然而所有藥物則無法取代健身運動。” 基於東西方之共同運 動精神,丹田基金會設立的座右銘是:“定時有規侓打老架太亟拳以促進身心 自覺運動。” 楊家老架太極武藝在波蘭
 14. 14. 14 程序表 2018/06/15 星期五 15:30 – 19:00 抵達 Sulislaw Hotel 報到並分配住宿 19:00 歡迎晚餐 2018/06/16 星期六 7:00 – 8:30 用早餐時間 8:00 – 8:45 在旅館裡裁判會議 9:00 – 9:30 由巴士接往錦標賽地點 9:45 – 10:00 國際錦標賽開始 10:00 – 12:00 檢定 12:15 – 14:00 午餐 14:00 – 16:00 續國際錦標賽 16:15 – 16:30 返回旅館 19:00 – 波蘭餐 2015/06/17 星期日 7:00 – 8:30 用早餐時間 9:00 – 9:30  由巴士接往錦標賽地點 09:45 – 10:45 開幕典禮 10:45 – 10:55 擺拳架 11:00 – 11:45 續國際錦標賽 12:00 – 13:00 午餐 13:00 – 14:00 表演 14:00 – 15:30 頒獎與授旗典禮 16:15 – 16:30 返回旅館 19:00 – 參加由大會招待之惜別晚宴。 2015/06/18 星期一 7:00 – 9:00 早餐後珍重再見
 15. 15. 15 表演 - (2018年6月17日星期日 - 13:00 – 14:00) 1. 開始 : 波蘭山區居民太亟棒演示 2. 至正坐 3. 師大 4. 行雲 5. 嘉義 6. 台南(蘇清標老師) 7. 歐洲同門太亟刀演示 8. 歐洲同門太亟劍演示 9. 歐洲同門太亟扇演示 10. 歐洲同門緊湊架太亟拳演示 11. 歐洲同門太亟拳對練演示 12. 中世紀波蘭騎士戰鬥演示 (Wiwern) 注意: 第2-6場團體或個人表演 : 不超過 5分鐘 第1, 7-11場歐洲同門表演 : 不超過3分鐘
 16. 16. 16 2018年波蘭第一屆歐洲太亟錦標賽規程 拳架檢定節數: 白極 : 第一節 黃極 : 第三節 藍極 : 第四節 競賽規程 I. 拳架個人賽(分男女) 白亟組: 第四節 黄亟組: 第三節 藍亟組: 第二節 長青組: 第一節 鴛鴦組: 第三節 菁英組: 第二節 II. 兵器個人賽(分男女) (兵器個人參賽者只能在刀或劍上任選一項) 黄亟刀 黄亟劍 藍亟刀 藍亟劍 III. 拳架團體賽(至少四位) 太亟組: 第一節 白亟組: 第四節 黄亟組: 第三節 藍亟組: 第二節 親眷組: 第一節 IV. 兵器團體賽(至少四位) (同一組參賽團體只能任選一項武器 : 刀或劍) 黄亟刀 黄亟劍 藍亟刀 藍亟劍 比賽規則: 個人賽, 團體賽: 參賽10隊(人)以上, 錄取前6名. 6~9隊(人): 錄取前4名. 2~5隊(人): 錄取1~3名. 1~3名頒獎章, 獎狀. 4~6名頒獎狀. 個人賽, 團體賽: 參賽10隊(人)以上, 進行複賽.
 17. 17. 17 2018年波蘭太亟文化節籌委會名單 名譽主席 :鄧時海師承長 一 執委會 : 委員長 :李傳錚 委員:楊鎮守(臺灣),楊司奇(波蘭),馬莉安(法國) 二 協調與支援委員會 委員長 :馬莉安(法國) 委員 :Jacques Cochet(法國),賴伶蓉(臺灣),楊司 奇(波蘭),Marzena Rostkowska (波蘭) 三 主辦國波蘭籌委會 委員長 :楊司奇(波蘭) 委員 :Marzena Rostkowska, Katarzyna Kieraś-Kędziak, Aleksandra Duda, Edyta Wypierowska, Sławomir Kwiecień 四 審判委員會 委員長 :余美麗(臺灣) 委員 :徐運金(臺灣),蘇清標(臺灣),何清漢(美 國),Giorgi Denichin(保加利亞),馬莉安(法國),楊司 奇(波蘭)。
 18. 18. 18
 19. 19. 19 english chapter the words of the grand master ........................... taiji: an approach, a sustainable cycle ................. classical yang taiji martial arts in europe ............ classical yang taiji in poland............................... festival general program..................................... demonstrations schedule ................................... festival rules ..................................................... festival organizing committees ............................ 18 19 20 22 25 26 27 29
 20. 20. 20 Since the last century, it has been observed regularly that intense and rapid sports, while bringing some health benefits, can damage muscles, ligaments and joints. This is why soft sports, such as jogging, Nordic walking or hiking are taking over and are now very popular with the public being increasingly aware of the links between sport and health. Throughout its millennial history, China has developed multiple practices to gently exercise the body while nourishing the vital principle. Among these soft and flexible practices, Taijiquan is the highest achievement of Chinese culture, because it has integrated the essentials: The Taijiquan exercise system has flexibility as its foundation, the Taoist thought for pattern, and Confucianism, the Sunzi’s Art of War and Chan Buddhism as “arch-buttresses”. In addition, it is closely related to traditional Chinese medicine, i.e. Do-in, Qigong, acupuncture and any research related to the maintenance of life. In appearance, Taijiquan induces health benefits comparable to those of aerobic gymnastics, but with more meaningful and significant content, refined resources, and broader development potential. It has been confirmed by scientific studies that the regular practice of Taijiquan strengthens the body, improves health, dispels disease, increases life expectancy, slows the pace of life and soothes emotions. But we must not forget that this is the result of the transmission of an ancient oriental culture. The future is on its way, since already several universities, both in the East and in the West, include Taijiquan courses in their curricula. In China, it is classified as “a true quality label for health”. In the United States, the Medical School of Emory University in Atlanta has started a research project on “the impact of Taijiquan practice on balance and mobility in older adults”. From all this, we can state that Taijiquan has already opened a vast sector of activity in the field of health and culture. Professor TENG Shih-hai Grand Master of the World Federation of Yang Taiji Classical Martial Arts the words of the grand master
 21. 21. 21 First of all, I would like to thank the participants from the different countries to welcome us, and for the work done - today and yesterday - by all the volunteers in Poland under the leadership of Jan Glinski. I also wish to thank Ambassador Weber V.B. Shih from the Taipei Representative Office in Poland for his assistance of any kind. Finally, I would like to thank especially Antoine, Marianne, our French teams, who provide all their help, both logistical and in the other fields. It is an honor for me to be here with you, and I look forward to seeing all of us together. We believe that investing time in Taiji means to embark on a sustainable life cycle: one day, there will be a return, and this return will be great. We create the conditions for people to practice Taiji, we help them to stay healthy. At the same time, we help ourselves to improve our health, to maintain a clean and calm environment, a peaceful society. So, of course, we want to encourage people to practice Taiji for themselves, but also to spread it to other people. In this way, we will be able to deploy an ever- larger circle, where more and more people will enjoy Taiji. The purpose of our Federation is to develop an environment for Taiji practice, for everyone. Today, for the first time, the championship of our Taiji Federation is held in Poland. It is an honor for me to announce that enthusiasm has reached a peak today. We wish everybody goes away with this passion to everywhere, for many years to come. Taiji Martial Arts has proven to be the ideal activity for people of all ages, and they form an important part of Chinese culture. We have a real chance to share this sport in a sustainable global approach. In 100 years, our successors will remember our efforts. Thank you to everyone here: you are great, you are great. Finally, I wish each participant, his family, friends and acquaintances a wonderful Festival and a wonderful trip. Thank you to all of you. Vincent Young President of the Yang Taiji Classical Martial Arts World Federation taiji: an approach, a sustainable cycle
 22. 22. 22 The 1st European Festival of Yang Taiji Classical Martial Arts could have taken place in Poland, I am deeply happy and relieved. Mr. Jan Glinski, responsible for the transmission of Taiji Martial Arts in Poland, with the support of the French Executive Committee, courageously accepted this heavy charge. And even more appreciably, our World Federation of Yang Taiji Classic Martial Arts was able to gather a large delegation from Taiwan, 135 persons, to participate in this 1st European Festival. Similarly, Mr. and Mrs. Ho Chin-Han came from the United States, and Mr. Georgi Denichin from Bulgaria with about twenty of his students. Jean-Christophe Largent, Dominique Niez, Marianne Plouvier, Didier Duchamp, Judith Burel, Raphaël Paluszek, Alain et Chantal Léong-Po, Philippe Thomas, Jacques Cochet, Annie Wajsbrot, Catherine Boucounaud, Norman Prades, all teachers responsible for the transmission in our Taiji Martial Arts School, coming from different places of France, warmly invited their pupils to participate in this Festival of Taiji. I am grateful to them. This is really a great family reunion of Taiji Culture! Our Grand-master Teng Shih-hai said: «  The Taijiquan is an initiation to Taoist philosophy through the body. It constitutes a system of sport and physical exercises based on flexibility, with the core of Taoist thought, and as collateral references Confucianism, the military art of Sunzi and Buddhism-Chan. » In Europe, we persist in developing and transmitting the Yang Taiji Classic Martial Arts for health, for self-defense techniques, and for understanding Taoist philosophical thought through one’s own body. classical yang taiji martial arts in europe
 23. 23. 23 And now I would like to share with you a short poem of a great Taiwanese master calligrapher of the last century, Yu Youren (1879-1964): « 道似行雲流水,德如甘露和風。» «The Tao (way) is like drifting clouds and flowing water; De (Virtue) is like sweet dew and gentle breeze. » My dear condisciples, let’s follow Yangjialaojia Taijiquan’s movements like drifting clouds and flowing water. Let us keep ourselves in a state of body awareness and spiritual sensitivity like the sweet dew and gentle breeze. A speck of dust in the supreme Emptiness, Antoine Ly, The one who contemplates Emptiness
 24. 24. 24 Taiji quan came to Poland in the 1970s, but until the beginning of the political transformation in the 1990s it was a very niche discipline, known to a few, even if only by name. After 1990, the opening of Poland to the West and the Far East resulted in a quite rapid growth of the number of taiji teachers and adepts of various styles, also being the result of a certain ‘mode for taiji’. At the beginning of the 21st century, this fashion effect began to subside, with the parallel rapid economic development of the country and the increasing pace of life, leaving little room for the disciplines that did not promise quick results with a minimum of effort. As in many countries, there are two trends of taiji in Poland. The increasing pace of life, the progressing consumerism and the pressure to follow ever new fashions mean that many taiji clubs focus today more on the physical exercise than the traditional taiji practice with its proven methods of disciplining the body, mind and spirit. Some taiji clubs of various styles have resisted that pressure of “modernity” and, while remaining faithful to traditional transmission, enrich their offer with other, simpler elements of training, usually drawing from a very rich treasure of qigong and exploiting modern ICT tools in teaching. This is also the approach of our Dantian Foundation, quite logical since it has direct, considerable support of the sixth and seventh generation masters of Old Yang Style Taijiquan (Yangjialaojia), Grand Master Teng Shih-hai and Master Ly Chuan-zheng (Antoine Ly), who has been my great teacher for over 20 years. Entrusting us with the organization of the first European Festival of this style by the World Yang Taiji Classical Martial Arts Federation, led by Vincent Young, and with the unfailing support of our French association, Marianne Plouvier and Jacques Cochet in particular, is for us an undoubted honor and motivation for further work. The Festival is also a unique opportunity for us to draw the attention of Polish media and their public to the proven health benefits and positive psychophysical aspects of taiji training, which can be practiced at any age, regardless of physical condition. We are pleased that those aspects have been noticed and resulted in the honorary patronage of our Festival by the Marshall of the Opole Voivodeship and the Prefect of the Brzeg District. We are also grateful to several organizations and individuals for their support in various form. classical yang taiji in poland
 25. 25. 25 We are also happy that our Festival, for most of its foreign participants, including many of my longtime friends, is an opportunity to have their first contact with the rich Polish history and culture. It is worth recalling here that Poland has also a tradition of appreciating the benefits ​​of healthy exercise. One of those enlightened promoters was Wojciech Oczko (1537-1599), court physician of three Polish kings: Zygmunt August, Stefan Batory and Zygmunt III Waza, who used to say: “Exercise is able to replace almost every drug, but all medicines taken together cannot replace exercise”. And in this spirit, common to the East and the West, our Dantian Foundation, with its motto of “Energy of conscious exercise”, promotes the values of regular training of classical taiji. Jan Gliński Chairman of the Organizing Committee President of the Dantian Foundation
 26. 26. 26
 27. 27. 27 Friday, June 15, 2018 ARRIVAL 15:30 – 19:00 Registration on arrival to Sulisław hotel 19:00 – Welcome dinner (hotel) Saturday, June 16, 2018 : FESTIVAL (first day) 7:00 – 8:30 Breakfast (hotel) 8:00 – 8:45 Referee meeting (hotel) 9:00 – 9:30 Bus transfer to sports facilities 9:45 – 10:00 Opening of Certification & Competition Day 10:00 – 12:00 Certifications – Beginning of competitions 12:15 – 14:00 Lunch (sports facilities) 14:00 – 16:00 Competitions (continued) 16:15 – 16:30 Bus transfer to hotel 19:00 – Polish dinner (hotel) Sunday, June 17, 2018 : FESTIVAL (second day) 7:00 – 8:30 Breakfast (hotel) 9:00 – 9:30 Bus transfer to sports facilities 9:45 – 10:45 Opening ceremony 10:45 – 10:55 Postures holding 11:00 – 11:45 Competitions (continued; Finals + Team) 12:00 – 13:00 Lunch (sports facilities) 13:00 – 14:00 Demonstrations 14:00 – 15:30 Awards, diplomas and closing ceremony 16:15 – 16:30 Bus transfer to hotel 19:00 – Banquet (hotel) Monday, June 18, 2018 : DEPARTURE 7:00 – 9:00 Breakfast and departure, according to group or individual planning festival general program
 28. 28. 28 1. Opening: Polish mountaineers’ Taiji bang 2. Xinbei 3. Taipei 4. Taichung 5. ChiaYi 6. Tainan (Master Su Chin-piao) 7. EU – sabre 8. EU – sword 9. EU – fan 10. EU – compact 11. EU – sanshou 12. Closing: Re-enactment of Polish knights in combat (Wiwern) Remarks : Demonstrations 2-6: 5 min. max each Demonstrations 1 and 7-11: 3 min. max each demonstrations schedule (Sunday, June 17,2018, 13:00 - 14:00)
 29. 29. 29 CERTIFICATION RULES Quan Certification : White Ji: Section 1 Yellow Ji: Section 3 Blue Ji: Section 4 COMPETITION RULES  I. Quan Individual Competition (male/female) : White level: section 4 Yellow level: section 3 Blue level: section 2 Ever Green (70-80 years old) : section 1 Couples: section 3 Former medal holders : section 2 II. Weapons Individual Competition (male & female; saber or sword) : Saber Yellow Sword Yellow Saber Blue Sword Blue One can compete only for a single weapon, either saber or sword. III. Quan Team Competition (at least 4 persons in a team) : Team Taiji: section 1 Team White level: section 4 Team Yellow level: section 3 Team Blue level: section 2 Team Family (minimum 2 persons): section 1 festival rules
 30. 30. 30 IV. Weapons Team competition (minimum 4 persons in a team) : Saber Yellow Sword Yellow Saber Blue Sword Blue A Team can compete only in one weapon, either saber or sword. V. Awards for Individual and Team competitions : 10 teams / persons or more : Top six are awarded. 6 - 9 teams / persons : Top four are awarded. 2 - 5 teams /persons : Top one up to three are awarded. In every competition category, each of the top three awardees receives a medal and a certificate. Others awarded receive a certificate.
 31. 31. 31 Honorary Chairman : Teng Shih-hai (TW) 1. Steering Committee Chair : Antoine Ly (FR) Members : Vincent Young (TW), Jan Gliński (PL), Marianne Plouvier (FR) 2. Coordination and Support Committee Chair : Marianne Plouvier (FR) Members : Jacques Cochet (FR), Grace Lai (TW), Jan Gliński (PL), Marzena Rostkowska (PL) 3. Polish Organizing Committee Chair : Jan Gliński Members : Marzena Rostkowska, Katarzyna Kieraś – Kędziak, Aleksandra Duda, Edyta Wypierowska, Sławomir Kwiecień 4. Conciliation Committee Chair : Yu Mei-Li (TW) Members: Hsu Yun-chin (TW), Su Chin-piao (TW), Ho Chinhan (US), Giorgi Denichin (BG), Marianne Plouvier (FR), Jan Gliński (PL) festival organizing committees
 32. 32. 32
 33. 33. 33 chapitre franÇais les mots du grand-maître ................................................... le taiji: une démarche, un cycle durable ........................ arts martiaux de yang taiji classique en europe ........... yang taiji classiques en pologne ...................................... PROGRAMME GÉNÉRAL DU FESTIVAL ......................................... PROGRAMME DES DEMONSTRATIONS ....................................... RÈGLEMENT DU FESTIVAL ........................................................... comités d’organisation du festival .................................. 41 39 38 37 35 34 33 32
 34. 34. 34 Depuis le siècle dernier, on constate régulièrement que les sports intenses et rapides, tout en apportant quelque bénéfice pour la santé, peuvent provoquer des lésions touchant les articulations et les systèmes musculo-tendineux. C’est pourquoi les sports doux, tels que le footing, la marche nordique ou la randonnée ont pris le relais, et remportent maintenant un franc succès auprès d’un public de plus en plus sensibilisé aux aspects de santé des pratiques sportives. Au cours de son histoire millénaire, la Chine a développé de multiples pratiques corporelles pour exercer en douceur le corps tout en nourrissant le principe vital. Parmi ces pratiques douces et souples, le taijiquan est le meilleur accomplissement de la culture chinoise, car il en a intégré les quintessences : le système d’exercice du taijiquan a pour fondation la souplesse, pour charpente la pensée taoïste, et comme “arc-boutants” le confucianisme, l’art de la guerre de Sunzi et le bouddhisme chan. De plus, il est étroitement lié à la médecine traditionnelle chinoise, au do-in, au qigong, à l’acupuncture et à toute recherche concernant l’entretien de la vie. En apparence, le taijiquan induit des résultats sur la santé comparables à ceux de la gymnastique aérobique, mais avec des contenus plus significatifs, des ressources affinées et un potentiel de développement plus large. On a acquis la certitude par les études scientifiques que la pratique régulière du taijiquan renforce le corps, améliore la santé, prévient les maladies, allonge l’espérance de vie, ralentit le rythme de vie et apaise les émotions. Mais il ne faut pas oublier que c’est là le résultat de la transmission d’une ancienne culture orientale. L’avenir est en marche, puisque déjà plusieurs universités, en Orient comme en Occident, incluent des cours de taijiquan dans leurs programmes d’études. En Chine il est classé comme “un véritable label de qualité pour la santé”. Aux Etats-Unis, l’Université de Médecine Emory d’Atlanta a démarré un projet de recherche sur “l’incidence de la pratique du taijiquan dans la prévention des chutes chez les personnes âgées”. De ceci, nous pouvons affiner que le taijiquan a d’ores et déjà ouvert un immense secteur d’activité dans le domaine de la santé et de la culture. Professeur TENG Shih-hai Grand-Maître de la Fédération Mondiale des Arts Martiaux de Yang Taiji Classique les mots du grand-maître
 35. 35. 35 En premier lieu, je souhaite remercier les participants des différents pays, et le travail effectué - aujourd’hui et hier - par tous les volontaires en Pologne sous la conduite de Jan Glinski, pour nous accueillir. Je souhaite remercier aussi notre ambassadeur M. Weber V.B. Shih du Bureau de Représentation de Taipei en Pologne pour son assistance de toute sorte. Enfin je tiens à remercier tout particulièrement Antoine, Marianne, nos équipes françaises, qui prodiguent toute leur aide, tant logistique que dans les différents autres domaines. C’est un honneur pour moi d’être ici parmi vous, et je me réjouis de nous voir tous réunis. Nous avons la conviction qu’investir du temps dans le Taiji, c’est enclencher une démarche durable : un jour, il y aura un retour, et ce retour sera grand. Nous créons les conditions pour que les gens puissent pratiquer le Taiji, nous les aidons à rester en bonne santé. En même temps, nous nous aidons nous même à améliorer notre santé, à maintenir un environnement propre et calme, une société paisible. Donc, certes nous souhaitons  encourager  les personnes à pratiquer le Taiji pour elles-mêmes, mais aussi à le propager vers d’autres personnes. De cette façon, nous pourrons déployer un cercle toujours plus grand, où toujours plus de personne prendront du plaisir à pratiquer le Taiji.   L’objet de notre Fédération est de développer un environnement à la pratique du Taiji, pour tout le monde. Aujourd’hui, pour la première fois, le championnat de notre Fédération de Taiji se tient en Pologne. C’est un honneur pour moi d’annoncer que l’enthousiasme atteint aujourd’hui un sommet. Nous espérons que chacun puisse repartir en portant cette passion partout, pour de longues années. Les Arts Martiaux de Taiji ont prouvé être l’activité idéale pour les personnes de tout âge, et ils forment une part importante de la culture chinoise. Nous avons une vraie chance de partager ce sport dans une démarche globale durable.  Dans 100 ans, nos continuateurs se souviendront de nos efforts. Merci à chaque personne présente ici : vous êtes grands, vous êtes formidables. Pour finir, je souhaite à chaque participant, à sa famille, ses amis et connaissances un merveilleux Festival, et un merveilleux voyage. Merci à vous tous. Vincent Young Président de la Fédération Mondiale des Arts Martiaux de Yang Taiji Classique le taiji: une démarche, un cycle durable
 36. 36. 36 Le 1er Festival Européen des Arts Martiaux de Yang Taiji Classique a pu avoir lieu en Pologne, et j’en suis profondément heureux et soulagé. Monsieur Jan Glinski, responsable de la transmission des arts martiaux de taiji en Pologne, avec le soutien du comité des cadres français, a courageusement accepté cette lourde charge. Et plus appréciable encore, notre Fédération Mondiale desArtsMartiauxdeYangTaijiClassiqueapurassembler une grande délégation venue de Taiwan, 135 personnes, pour participer à ce 1er Festival Européen. De même, Monsieur et Madame Ho Chin-han sont venus des États Unis, et Monsieur Georgi Denichin, de Bulgarie avec une vingtaine de ses élèves. C’est vraiment une grande réunion de famille de la Culture de Taiji ! Jean-Christophe Largent, Dominique Niez, Marianne Plouvier, Didier Duchamp, Judith Burel, Raphaël Paluszek, Alain et Chantal Léong-Po, Philippe Thomas, Jacques Cochet, Annie Wajsbrot, Catherine Boucounaud, Norman Prades, les enseignants chargés de la transmission des arts martiaux de Taiji de l’École, venus de différents lieux d’enseignement de la France, ont chaleureusement convié leurs élèves à participer à ce Festival de Taiji. Je leur en suis reconnaissant. Notre Grand-Maître TENG Shih-hai a dit  : «  Le taijiquan est une initiation à la philosophie taoïste par le corps. Il constitue un système d’exercices physiques et sportifs basés sur la souplesse, ayant pour noyau la pensée taoïste, et comme références collatérales, le confucianisme, l’art militaire de Sunzi et le bouddhisme- chan. » En Europe, nous persistons à développer et à transmettre les arts martiaux de Yang Taiji classique à la fois pour la santé, pour les techniques d’auto-défense, et pour la compréhension de la pensée philosophique taoïste à travers notre propre corps. Et maintenant, je voudrais partager avec vous le court poème d’un grand maître calligraphe taïwanais du siècle dernier, Monsieur Yu Youren (1879-1964) : « 道似行雲流水,德如甘露和風。» «  Le Dao (ou la Voie), comme le glissement des nuages et l’eau qui ruisselle  ; le De (ou la Vertu), comme la rosée du matin et la brise caressante. » Mes chers codisciples, enchaînons les gestes du taijiquan Yangjialaojia comme le glissement des nuages et l’eau qui ruisselle, et maintenons-nous dans un état de conscience corporelle et de sensibilité spirituelle comme la rosée du matin et la brise caressante.  Une poussière dans la Vacuité suprême, Antoine Ly, Celui qui contemple la Vacuité arts martiaux de yang taiji classique en europe
 37. 37. 37 yang taiji classique en pologne La pratique du Taijiquan est arrivée en Pologne dans les années 1970, mais jusqu’au début de la transformation politique dans les années 1990 c’était une discipline de niche, peu connue, même de nom. Après 1990, l’ouverture de la Pologne à l’Ouest et à l’Extrême-Orient a entraîné une croissance assez rapide du nombre de professeurs et des adeptes de taiji de styles variés, résultat d’une certaine « mode taiji ». Au début du XXIe siècle, cet effet de mode a commencé à s’atténuer, parallèlement au développement économique rapide du pays et au rythme croissant de la vie, laissant peu de place aux disciplines qui ne promettaient pas de résultats rapides avec un minimum d’effort. Comme dans de nombreux pays, il existe deux tendances du taiji en Pologne. Le rythme croissant de la vie, le consumérisme progressif et la pression pour suivre de nouvelles modes signifient que beaucoup de clubs de taiji se concentrent aujourd’hui davantage sur l’exercice physique plutôt que que sur la pratique traditionnelle du taiji avec ses méthodes éprouvées de discipline du corps, du mental et de l’esprit. Certains clubs de taiji de styles différents ont résisté à cette pression de la « modernité » et, tout en restant fidèles à la transmission traditionnelle, enrichissent leur offre avec d’autres éléments de formation plus simples, tirés généralement du riche trésor de qigong et exploitant aussi les outils modernes de communication et d’information. C’est bien évidemment l’approche de notre Fondation Dantian, puisqu’elle bénéficie du soutien direct et considérable des maîtres du Style Yang Classique du Taijiquan (Yangjialaojia), de sixième et septième génération, Grand Maître Teng Shih-hai et de Maître Ly Chuan-zheng (Antoine Ly), qui est mon remarquable professeur depuis plus de 20 ans. Nous avoir confié l’organisation du premier Festival Européen de ce style par la Fédération Mondiale des Arts Martiaux du Yang Taiji Classique, dirigée par Vincent Young, avec le soutien indéfectible de notre association française, en particulier celui de Marianne Plouvier et de Jacques Cochet, est pour nous un honneur et une motivation incontestables pour un travail ultérieur. Le Festival
 38. 38. 38 est également l’occasion unique d’attirer l’attention des médias polonais et de leur public sur les bienfaits prouvés pour la santé et les aspects psychophysiques positifs de l’entraînement taiji, qui peut être pratiqué à tout âge, indépendamment de la condition physique. Nous sommes heureux que ces aspects aient été remarqués et aient abouti au parrainage honorifique de notre Festival par le maréchal de la Voïvodie d’Opole ainsi que par le préfet du district de Brzeg. Nous sommes également reconnaissants à plusieurs organisations et individus pour leur soutien sous diverses formes. Nous sommes également heureux que notre Festival, avec ses très nombreux participants étrangers, dont plusieurs sont mes amis de longue date, soit l’occasion pour eux d’avoir un premier contact avec la riche histoire et culture polonaise. Il convient de rappeler ici que la Pologne a également une tradition d’appréciation des bénéfices d’un exercice sain. L’un de ces promoteurs éclairés fut Wojciech Oczko (1537-1599), médecin de trois rois polonais : Zygmunt August, Stefan Batory et Zygmunt III Waza, qui avait l’habitude de dire : «L’exercice est capable de remplacer presque tous les médicaments, mais tous les médicaments pris ensemble ne peuvent pas remplacer l’exercice «. C’est dans cet esprit, commun à l’Orient et à l’Occident, que notre Fondation Dantian, avec sa devise « Énergie de l’exercice conscient », promeut les valeurs de l’entraînement régulier du taiji classique. Jan Gliński Président du comité d’organisation Président de la Fondation Dantian
 39. 39. 39 Vendredi 15 juin 2018 ARRIVÉE 15h30 – 19h00 Enregistrement à l’Hotel Sulislaw pour les nouveaux arrivants 19h Repas de bienvenue Samedi 16 juin 2018 PREMIÈRE JOURNÉE DU FESTIVAL 7h00 – 8h30 Petit déjeuner (hôtel) 8h00 – 8h45 Réunion des juges à l’hôtel 9h00 – 9h30 Transfert par bus au gymnase 9h45 – 10h00 Ouverture de la journée de passage de niveaux et compétition 10h00 – 12h Passages de niveaux – Début des compétitions 12h15 – 14h Repas (gymnase) 14h – 16h Suite des compétitions 16h15 – 16h30 Bus pour retour à l’hôtel 19h Repas Polonais Dimanche 17 juin 2018 DEUXIÈME OURNÉE DU FESTIVAL 7h00 – 8h30 Petit déjeuner (hôtel) 9h00 – 9h30 Transfert par bus au gymnase 9h45 – 10h45 Cérémonie d’ouverture 10h45 – 10h55 Tenue de postures 11h00 – 11h45 Suite et fin des compétitions : Finales + Équipes 12h00 – 13h00 Repas (gymnase) 13h00 – 14h00 Démonstrations 14h00 – 15h30 Cérémonie de remise de prix et de diplômes Clôture et cérémonie de passation 16h15 – 16h30 Bus pour retour à l’hôtel 19h Repas de Gala (hôtel) Lundi 18 juin 2018 DÉPART 7:00 – 9:00 Petit-déjeuner et départ, selon la planification de groupe ou individuelle PROGRAMME GÉNÉRAL DU FESTIVAL
 40. 40. 40 1. Ouverture: Taiji Bang des montagnards polonais 2. Xinbei City 3. Taipei 4. Taichung 5. ChiaYi 6. Tainan – Maître Su 7. Europe – Sabre 8. Europe – Epée 9. Europe – Eventail 10. Europe – Forme Compacte 11. Europe – Sanshou 12. Cloture: Reconstitution de combats de chevaliers polonais (Wiwern) Remarques: Chacune des démonstrations 2 à 6 ne dépasse pas 5 min. Chacune des démonstrations 7 à 11 ne dépasse pas 3 min. programme des demonstrations (Dimanche 17 Juin 2018, de 13h à 14h)
 41. 41. 41 PASSAGE DE NIVEAU  Certification Quan : Faîte Blanc : Section 1 Faîte Jaune : Section 3 Faîte Bleu : Section 4 COMPÉTITION I. Compétition Individuelle Main Nue (homme/femme) : Faîte Blanc : section 4 Faîte Jaune : section 3 Faîte Bleu : section 2 Jeunesse Éternelle (70-80 ans) : section 1 Couple : section 3 Anciens Médaillés : section 2 II. Compétition Individuelle Armes (homme & femme ; sabre ou épée) : Sabre Jaune Épée Jaune Sabre Bleu Épée Bleu Un compétiteur ne peut présenter qu’une seule arme, sabre ou épée. III. Compétition Groupe Main Nue (minimum 4 personnes par groupe) : Groupe Taiji : section 1 Groupe Faîte Blanc : section 4 Groupe Faîte Jaune : section 3 Groupe Faîte Bleu : section 2 Groupe Famille (minimum 2 personnes) : section 1 règlement du festival
 42. 42. 42 IV. Compétition Groupe Armes (minimum 4 personnes par groupe): Sabre Jaune Épée Jaune Sabre Bleu Épée Bleu Un même groupe ne peut présenter qu’une seule arme : sabre ou épée. V. Récompenses pour les Compétitions en Individuel ou en Équipe: 10 personnes / équipes ou plus : les 6 premiers seront récompensés 6 - 9 personnes / équipes : 4 seront récompensés 2 - 5 personnes / équipes : 1-3 seront récompensés Dans chaque épreuve, les éventuels 1ier, 2me, 3me nominés recevront une médaille et un certificat. Les autres nominés recevront un certificat.
 43. 43. 43 Président honoraire : Teng Shih-hai (TW) 1. Comité de pilotage Président : Antoine Ly (FR) Membres : Vincent Young (TW), Jan Gliński (PL), Marianne Plouvier (FR) 2. Comité de coordination et de soutien Président : Marianne Plouvier (FR) Membres : Jacques Cochet (FR), Grace Lai (TW), Jan Gliński (PL), Marzena Rostkowska (PL) 3. Comité d’organisation polonais Président : Jan Gliński Membres : Marzena Rostkowska, Katarzyna Kieraś - Kędziak, Aleksandra Duda, Edyta Wypierowska, Sławomir Kwiecień 4. Comité de conciliation Président : Yu Mei-Li (TW) Membres : Hsu Yun-chin (TW), Su Chin-piao (TW), Ho Chinhan (États-Unis), Giorgi Denichin (BG), Marianne Plouvier (FR), Jan Gliński (PL) comités d’organisation du festival
 44. 44. 44
 45. 45. 45 polski rozdział słowa głównego mistrza ............................................. taiji: podejście, zrównoważony cykl ........................ klasyczne sztuki walki yang taiji w europie ............. klasyczne yang taiji w polsce ..................................... program ogólny festiwalu .......................................... harmonogram pokazów ............................................... regulamin festiwalu ...................................................... komitety organizacyjne festiwalu ............................. 44 45 46 48 50 51 52 54
 46. 46. 46 słowa głównego mistrza Od ubiegłego wieku, regularnie obserwuje się, że intensywne i szybkie sporty, przynosząc pewne korzyści zdrowotne, mogą uszkadzać mięśnie, więzadła i stawy. I właśnie dlatego, łagodne sporty, takie jak jogging, nordic walking lub piesze wędrówki, cieszą się rosnącą popularnością przy wzrastającej świadomości o powiązaniach między sportem a zdrowiem. Chiny, w ciągu tysięcy lat swojej historii, rozwinęły wiele praktyk, pozwalających delikatnie ćwiczyć ciało, a jednocześnie odbudowywać siły witalne. Wśród tych miękkich i elastycznych praktyk, Taijiquan jest najwyższym osiągnięciem chińskiej kultury, ponieważ zintegrowało ich najistotniejsze składniki: Fundamentem system ćwiczeń Taijiquan jest elastyczność, zaś myśl taoistyczna dostarcza modelu, a z kolei konfucjanizm, Sztuka Wojny Sunzi ibuddyzmChanwystępująwroli„łukówprzyporowych.”PonadtoTaijiquan jest ściśle związane z tradycyjną chińską medycyną, tj. Do-in, Qigongiem, akupunkturą i wszelkimi badaniami związanymi z utrzymaniem życia. Z pozoru, praktyka Taijiquan owocuje korzyściami zdrowotnymi porównywalnymizkorzyściamipłynącymizgimnastykiaerobowej,niemniej jest znacznie bardziej bogata treściowo, dysponuje wyrafinowanymi zasobami i szerszym potencjałem rozwojowym. Badania naukowe potwierdziły, że regularna praktyka Taijiquan wzmacnia organizm, poprawia zdrowie, kładzie kres chorobom, zwiększa oczekiwaną długość życia, spowalnia jego tempo i łagodzi emocje. Nie powinniśmy przy tym zapominać, że wynika to z transmisji starożytnej orientalnej kultury. Przyszłość jest już w drodze, ponieważ liczne uniwersytety, zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, włączyło kursy Taijiquan do swoich programów nauczania. W Chinach jest ono klasyfikowane jako „prawdziwa etykieta jakości dla zdrowia”. W Stanach Zjednoczonych, Wydział Medycyny Uniwersytetu Emory w Atlancie rozpoczął projekt badawczy „Wpływ praktyki Taijiquan na zachowanie równowagi i mobilność u osób starszych”. Możemy zatem stwierdzić, że Taijiquan otworzyło już szerokie pole do działania w dziedzinie zdrowia i kultury. Profesor TENG Shih-hai Główny Mistrz Światowej Federacji Klasycznych Sztuk Walki Yang Taiji
 47. 47. 47 taiji: podejście, zrównoważony cykl Chciałbym przede wszystkim podziękować uczestnikom z różnych krajów za powitanie oraz za pracę wykonaną – dzisiaj i wcześniej – przez wolontariuszy w Polsce pod kierownictwem Jana Glińskiego. Chciałbym również podziękować ambasadorowi Weber V.B. Shih z Przedstawicielstwa Tajwanu w Polsce za wszelką pomoc. Chciałbym też szczególnie podziękować Antoine, Marianne i naszym ekipom francuskim, które udzieliły wszelkiej pomocy, zarówno logistycznej, jak i w innym zakresie. Jest dla mnie zaszczytem być tutaj z wami i z niecierpliwością oczekuję na nasze spotkanie. Wierzymy, że zainwestowanie czasu w Taiji oznacza rozpoczęcie zrównoważonego cyklu życia: pewnego dnia nastąpi zwrot z tej inwestycji i będzie on wielki. Stwarzamy ludziom warunki do ćwiczenia Taiji, pomagamy im w utrzymaniu zdrowia. Jednocześnie pomagamy samym sobie polepszyć nasze zdrowie, utrzymać czyste i spokojne otoczenie oraz pokojowe społeczeństwo. Tak więc, chcemy oczywiście zachęcić ludzi do praktykowania Taiji dla nich samych, ale także do rozpowszechniania go wśród innych. W ten sposób będziemy mogli zataczać coraz szerszy kręg, w którym coraz więcej osób będzie cieszyć się Taiji. Celem naszej Federacji jest rozwijanie środowiska praktyki Taiji, dla wszystkich. Dzisiaj, po raz pierwszy, mistrzostwa naszej Federacji Taiji odbywają się w Polsce. To dla mnie zaszczyt ogłosić, że entuzjazm osiągnął dziś szczyt. Życzymy wszystkim, by odeszli stąd na wszystkie strony i na wiele lat z tą pasją. Sztuki Walki Taiji udowodniły, że są idealną aktywnością dla osób w każdym wieku i że stanowią ważną część chińskiej kultury. Mamy realną szansę, aby podzielić się tym sportem o zrównoważonym, globalnym podejściu. Za 100 lat, nasi następcy będą pamiętali o naszych staraniach. Dziękuję tutaj wszystkim: jesteście znakomici, jesteście wspaniali. Kończąc,życzękażdemuzuczestników,ichrodzinom,przyjaciołomiznajomym, wspaniałego Festiwalu i szczęśliwej podróży. Dziękuję wszystkim. Vincent Young, Prezydent Światowej Federacji Klasycznych Sztuk Walki Yang Taiji
 48. 48. 48 Pierwszy Europejski Festiwal Sztuk Walki Klasycznego Yang Taiji odbywa się w Polsce – jestem z tego powodu głęboko szczęśliwy i pełen spokoju, bo pan Jan Gliński, odpowiedzialny za transmisję Sztuk Walki Taiji w Polsce, przy wsparciu Francuskiego Komitetu Wykonawczego, odważnie przyjął na siebie ciężar jego organizacji. Cowięcej,naszaŚwiatowaFederacjaKlasycznych Sztuk Walki Yang Taiji, była w stanie zgromadzić dużą, liczącą 135 osób, delegację z Tajwanu, aby wziąć udział w tym Pierwszym Europejskim Festiwalu. Podobnie, ze Stanów Zjednoczonych, przybyli państwo Ho Chin-Han, z Bułgarii zaś Georgi Denichin, z około dwudziestoma studentami. Są Jean-Christophe Largent, Dominique Niez, Marianne Plouvier, Didier Duchamp, Judith Burel, Raphaël Paluszek, Alain et Chantal Léong- Po, Philippe Thomas, Jacques Cochet, Annie Wajsbrot, Catherine Boucounaud, Norman Prades – wszyscy ci nauczyciele odpowiedzialni za transmisję w naszej Szkole Sztuk Walki Taiji, zapraszając gorąco swoich uczniów do udziału w tym Festiwalu, przybyli z różnych miejsc nauczania we Francji. Jestem im za to wdzięczny. To naprawdę wielkie rodzinne spotkanie Kultury Taiji! Nasz Główny Mistrz Teng Shih-hai powiedział: ”Taijiquan jest wprowadzeniem do filozofii taoistycznej poprzez ciało. Stanowi system ćwiczeń fizycznych i sportowych, opartych na elastyczności, mając za centrum myśl taoistyczną, a dodatkowo odwołując się do konfucjanizmu, sztuki militarnej Sunzi i buddyzmu Chan.” W Europie, podtrzymujemy rozwój i przekaz sztuk walki klasycznego Yang Taiji jednocześnie dla zdrowia, technik samoobrony i dla zrozumienia taoistycznej myśli filozoficznej poprzez nasze własne ciało. klasyczne sztuki walki yang taiji w europie
 49. 49. 49 A teraz chciałbym podzielić się z wami krótkim wierszem wielkiego tajwańskiego mistrza kaligrafii z ubiegłego wieku, Yu Yourena (1879-1964): «道 似 行雲流水, 德 如 甘露 和風.» ”Tao (droga) jest jak dryfujące chmury i płynąca woda; De (Cnota) jest jak słodka rosa i delikatny wietrzyk.” Moi drodzy adepci, podążajmy za ruchami Yangjialaojia Taijiquan, tak jak dryfujące chmury i płynąca woda. Utrzymajmy się, jak słodka rosa i delikatny wietrzyk, w stanie świadomości ciała i duchowej wrażliwości. Pyłek w najwyższej Pustce, Antoine Ly, Ten, który kontempluje Pustkę
 50. 50. 50 klasyczne yang taiji w polsce Taiji quan trafiło do Polski w latach siedemdziesiątych XX wieku, niemniej aż do początku transformacji ustrojowej w latach dziewięćdziesiątych było dyscypliną bardzo niszową, znaną nielicznym, chociażby tylko z nazwy. Po 1990, otwarcie Polski na Zachód i Daleki Wschód sprawiło, że liczba nauczycieli i adeptów taiji różnych stylów zaczęła dość szybko rosnąć, będąc również efektem pewnej „mody na taiji”. Na początku XXI wieku, ten efekt mody zaczął przemijać, przy równoległym szybkim rozwoju ekonomicznym kraju i wzrastającym tempie życia, nie zostawiającym wiele miejsca na uprawienie dyscyplin, które nie obiecywały szybkich efektów przy minimum wysiłku. Podobnie jak w wielu krajach, także i w Polsce obserwuje się dwa nurty taiji. Zwiększające się tempo życia, postępujący konsumeryzm i presja podążania za coraz to nowymi modami powodują, że również wiele klubów taiji skupia się bardziej na gimnastyce ciała niż na tradycyjnej praktyce taiji z jej sprawdzonymi metodami progresywnego dyscyplinowania ciała, umysłu i ducha. Temu parciu na „nowoczesność” oparła się część klubów taiji różnych stylów, które pozostając wierne tradycyjnym przekazom, wzbogacają jedynie ofertę o inne, prostsze elementy ćwiczeń, zwykle czerpiąc z przebogatej skarbnicy qigongu oraz wykorzystując w nauczaniu nowoczesne narzędzia teleinformatyczne. Takie jest też podejście naszej Fundacji Dantian, tym bardziej oczywiste, że ma ona bezpośrednie wsparcie merytoryczne mistrzów szóstej i siódmej generacji Starego Stylu Yang Taijiquan (Yangjialaojia), Głównego Mistrza Teng Shih-hai oraz Mistrza Ly Chuan-zheng (Antoine Ly), który jest moim wspaniałym nauczycielem od ponad 20 lat. Powierzenie nam przez Światową Federację Klasycznych Sztuk Walki Yang Taiji, kierowaną przez Vincenta Younga, organizacji I Europejskiego Festiwalu tego stylu, przy niezawodnym wsparciu naszego francuskiego stowarzyszenia, a w szczególności Marianne Plouvier i Jacquesa Cochet, jest dla naszej fundacji niewątpliwym zaszczytem i motywacją do
 51. 51. 51 dalszej pracy. Festiwal jest też dla nas wyjątkową okazją, aby zwrócić uwagę polskich mediów i ich odbiorców na sprawdzone, prozdrowotne i pozytywne psychofizyczne aspekty uprawiania taiji, które może być praktykowane w każdym wieku, niezależnie od kondycji fizycznej. Cieszy nas dostrzeżenie tych aspektów i objęcie patronatem honorowym naszegoFestiwaluprzezMarszałkaWojewództwaOpolskiegoorazStarostę Powiatu Brzeskiego. Jesteśmy także wdzięczni, szeregu organizacjom i osobom prywatnym za ich wsparcie w różnych formach. Cieszymy się także, że nasz Festiwal, dla większości jego zagranicznych uczestników, w tym wielu moich długoletnich przyjaciół, jest okazją do pierwszego kontaktu z Polską, jej bogatą historią i kulturą. Warto tutaj przypomnieć, że Polska ma także tradycję doceniania walorów zdrowego ruchu. Jednym z tych światłych propagatorów był Wojciech Oczko (1537- 1599), nadworny lekarz trzech królów polskich: Zygmunta Augusta, Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy, który mawiał: „Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”. I właśnie w tym duchu, wspólnym dla Wschodu i Zachodu, nasza Fundacja Dantian, z jej mottem „Energia świadomego ruchu”, propaguje walory regularnego treningu klasycznego taiji. Jan Gliński Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Prezes Fundacji Dantian
 52. 52. 52 Piątek, 15 czerwca, 2018 PRZYJAZD 15.30 – 19.00 Rejestracja po przyjeździe do hotelu Sulisław 19.00 – Kolacja powitalna Sobota, 16 czerwca 2018 FESTIWAL (pierwszy dzień) 7.00 – 8.30 Śniadanie (hotel) 8.00 – 8.45 Narada sędziów (hotel) 9.00 – 9.30 Transfer autobusami do hali sportowej 9.45 – 10.00 Otwarcie egzaminów i zawodów 10.00 – 12.00 Egzaminy – Początek zawodów 12.15 – 14.00 Obiad (hala sportowa) 14.00 – 16.00 Zawody (ciąg dalszy) 16.15 – 16.00 Transfer autobusami do hotelu 19.00 – Polska kolacja Niedziela, 17 czerwca 2018 FESTIWAL (drugi dzień) 7.00 – 8.30 Śniadanie (hotel) 9.00 – 9.30 Transfer autobusami do hali sportowej 9.45 – 10.45 Ceremonia otwarcia 10.45 – 10.55 Trzymanie postaw 11.00 – 11.45 Zawody (kontynuacja; Finały + Zespoły) 12.00 – 13.00 Obiad (hala sportowa) 13.00 – 14.00 Pokazy 14.00 – 15.30 Ceremonia wręczania nagród i dyplomów Ceremonia zamknięcia 16.15 – 16.30 Transfer autobusami do hotelu 19.00 – Bankiet Poniedziałek, 18 czerwca 2018 WYJAZD 7.00 – 9.00 Śniadanieiwyjazd,zgodniezplanemgrupowym lub indywidualnym program ogólny festiwalu
 53. 53. 53 harmonogram pokazów (niedziela, 17 czerwca 2018, 13:00 - 14:00) 1. Otwarcie: Kij Taiji polskich górali 2. Xinbei 3. Tajpej 4. Taichung 5. ChiaYi 6. Tainan (Mistrz Su Chin-piao) 7. UE – szabla 8. UE – miecz 9. UE – wachlarz 10. 1UE – forma kompaktowa 11. UE – sanshou 12. Zamknięcie: Rekonstrukcja historyczna - polscy rycerze w walce (Wiwern) Uwagi: Pokazy 2 - 6: 5 minut max. każdy Pokazy 1 i 7-11: 3 minuty max. każdy  
 54. 54. 54 EGZAMINY Certyfikacja Quan: Poziom Biały: Część 1 Poziom Żółty: Część 3 Poziom Niebieski: Część 4 ZAWODY I. Zawody Indywidualne Quan (mężczyźni / kobiety): Poziom Biały: część 4 Poziom Żółty: część 3 Poziom Niebieski: część 2 „Ever Green” (70-80 lat): część 1 Pary: część 3 Poprzedni zdobywcy medali: część 2 II. Zawody Indywidualne Broni (mężczyźni / kobiety, szabla lub miecz): Szabla Poziom Żółty Miecz Poziom Żółty Szabla Poziom Niebieski Miecz Poziom Niebieski Można brać udział w zawodach tylko jednej broni: szabli lub miecza. III. Zawody Zespołowe Quan (co najmniej 4 osoby z zespole): Zespół na Poziomie Taiji: sekcja 1 Zespół na Poziomie Białym: sekcja 4 Zespół na Poziomie Żółtym: sekcja 3 Zespół na Poziomie Niebieskim: sekcja 2 Zespół rodzinny (minimum 2 osoby): sekcja 1 regulamin festiwalu
 55. 55. 55 IV. Zawody Zespołowe Broni (co najmniej 4 osoby w zespole): Szabla na Poziomie Żółtym Miecz na Poziomie Żółtym Szabla na Poziomie Niebieskim Miecz na Poziomie Niebieskim Zespół może brać udział w zawodach tylko jednej broni: szabli lub miecza. V. Nagrody w zawodach indywidualnych i zespołowych: 10 zespołów / osób lub więcej: nagrodzonych jest najlepszych sześciu. 6 - 9 zespołów / osób: nagrodzonych jest najlepszych czterech. 2 -5 zespołów / osób: nagrodzonych między jednym/ą a trzema. W każdej kategorii, zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymują medal i certyfikat. Pozostali nagrodzeni otrzymują certyfikat.
 56. 56. 56 Honorowy przewodniczący: Teng Shih-hai (TW) 1. Komitet Sterujący Przewodniczący: Antoine Ly (FR) Członkowie: Vincent Young (TW), Jan Gliński (PL), Marianne Plou- vier (FR) 2. Komitet Koordynacyjny i Wsparcia Przewodniczący: Marianne Plouvier (FR) Członkowie: Jacques Cochet (FR), Grace Lai (TW), Jan Gliński (PL), Marzena Rostkowska (PL) 3. Polski Komitet Organizacyjny Przewodniczący: Jan Gliński Członkowie: Marzena Rostkowska, Katarzyna Kieraś - Kędziak, Aleksandra Duda, Edyta Wypierowska, Sławomir Kwiecień 4. Komitet Pojednawczy Przewodniczący: Yu Mei-Li (TW) Członkowie: Hsu Yun-chin (TW), Su Chin-piao (TW), Ho Chinhan (USA), Giorgi Denichin (BG), Marianne Plouvier (FR), Jan Gliński (PL) komitety organizacyjne festiwalu
 57. 57. 57 榮 譽 來 賓 中華民國駐波蘭臺北經濟文化代表處 Weber V.B. Shih大使 Opole Voivodeship元帥 - Andrzej Buła Brzeg District 區警長 - Maciej Stefański Grodków市長 - Marek Antoniewicz Invited Honorary Guests Ambassador Weber V.B. Shih - Taipei Economic and Cultural Office in Poland Andrzej Buła - Marshall of the Opole Voivodeship Maciej Stefański - Prefect of the Brzeg District Marek Antoniewicz - Mayor of Grodków Invités d’honneur Ambassadeur Weber V.B. Shih – Bureau économique et culturel de Taipei en Pologne Andrzej Buła - Maréchal de Voïvodie d’Opole Maciej Stefański - Préfet de la Commune de Brzeg Marek Antoniewicz – Maire de Grodków Goście honorowi Ambasador Weber V.B. Shih – Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej w Polsce Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego Maciej Stefański – Starosta Powiatu Brzeskiego Marek Antoniewicz – Burmistrz Gminy Grodków invited honorary guests goście honorowi
 58. 58. 58 裁判長 / Referees President / Président des juges / Przewodniczący sędziów: 黃長福 HUANG CHEN-FU 藍亟和黃亟裁判 Blue & Yellow Level Judges Juges des Faîtes Bleu et Jaune Sędziowie Poziomów Niebieskiego i Żółtego 余美麗 Mrs YU Mei-li 蘇清標 Mr SU Chin-piao 徐運金 Mr HSU Yun-chin 王夢蘭 Mrs WANG Meng-lan 張煥洲 Mr CHANG Huann-jou 楊乾龍 Mr YANG Chien-lung 王敏成 Mr WANG Min-cheng 蘇建榮 Mr SU Chien-jung 尤德林 Mr YU Te-lin 陳春月 Mrs CHEN Chun-yuek 蔡金枝 Mrs WU TSAI Chin-chih 賴伶蓉 Mrs LAI Ling-jung 王智慧 Mrs WANG Jyh-huey 張妤英 Mrs CHANG Yu-ying 黄懋棟 Mr HUANG Mao-don 黃瑞華 Mrs HUANG Juei-hua 白亟裁判 White Level Judges Juges du Faîte Blanc Sędziowie Poziomu Białego Mrs Marianne PLOUVIER Mr Jean-Christophe LARGENT Mr Dominique NIEZ Mr Raphaël PALUSZEK Mr Jacques COCHET 2018年波蘭國際賽裁判名單 CHAMPIONSHIP REFEREE LIST LISTE DES JUGES/LISTA SĘDZIÓW
 59. 59. 59 台灣 - TAIWAN 1 – 嘉義 – CHIAYI CITY  領隊 / Leader / Chef de groupe/ Lider :林震枝 ( LIN, JEN-CHIH ) 教 練 / Coach / Entraîneur / Trener: 楊瀅靜 ( YANG,YING-CHING ) 嘉工: 黃冬梨 ( LIN HUANG, TUNG-LI ) / 溫淑美 ( WEN, SHU- MEI ) / 李貞宜 ( LEE, CHEN-YI ) / 張瑞 ( CHANG, JUI ) / 陳如菱 ( CHEN, RU-LING ) / 張家華 ( CHANG, CHIA-HUA ) 伍興 : 江玫 嬛 ( JIANG, MEI-CHIUNG ) / 吳盈靜 ( WU,YING-CHING ) / 張 世杰 ( CHANG, SHIH-CHIEH ) 嘉義文 化中心 : 陳淑琴 ( CHEN, SHU-CHIN ) 林金環 ( LIN, CHIN-HUAN ) / 陳淑嬴 ( CHEN, SHU-YIN ) 2 – 新竹縣 – HSINCHU COUNTY 老師 / Master/ Maître/ Mistrz: 徐運金 ( HSU, YUN-CHIN ) 領隊 / Leader / Chef de groupe / Lider: 沈里安 ( SHEN, LI-AN ) 教練 / Coach / Entraîneur / Trener: 葉建志 ( YEH,CHIEN-CHIH ) / 陳盧 美琉 ( CHEN LU, MEI-LIU ) 文心坐 : 許美麗( HSU, MEI-LEE ) /張瑜珊 ( CHANG, YU-SAN ) / 歐 陽敏玉 ( OUYUNG, MNG-YUE ) / 鄭漢文 ( JENG, HAN-WEN ) / 王 玉玲 ( WANG, YU-LING ) / 郭志盛 ( KUO, CHIH-SHENG ) 竹東 : 劉偉光 ( LIU, WEI-KUANG ) / 鍾莉玲 ( CHUNG, LI-LING ) / 李麗玲 ( LEE, LI-LING ) / 謝森芳 ( HSIEN, SEN-FANG ) / 陳秀容 ( CHEN, HSIU-JUNG ) 景觀橋 : 謝秋敏 ( HSIEH, CHIU-MIN ) 新豐 : 彭美 雲 ( PENG, MEI-YUN ) / 徐李瑞鳳 ( HSU LEE, JUI-FENG ) / 謝 秋香 ( HSIEH, CHIU-HSIANG ) 3 – 新竹市 – HSINCHU CITY  老師 / Master / Maître/ Mistrz: 楊鎮守 ( YANG, JENN-SHOOU ) 領 隊 / Leader / Chef de groupe / Lider: 何秀鳳 ( HO, HSIU-FENG ) 參賽單位暨選手名單 presentation of teams presentation des equipes prezentacja zespołów
 60. 60. 60 教練 / Coach / Entraîneur / Trener: 楊錦龍 ( YANG,CHIN-LUNG ) 逍遙園 : 李姿瑩 ( LEE, TZU-YING ) 里仁 : 姚正觀 ( YAO, CHENG- KUAN ) / 郭雅禎 ( KUO,YA-CHEN ) 4 – 高雄/台東 - KAOHSIUNG / TAITUNG 老師  / Master Maître/ Mistrz: 蘇建榮 SU CHIEN-JUNG, 領隊 / Leader / Chef de groupe / Lider: 蔡金枝 ( WU TSAI, CHIN-CHIH ) 教練 / Coach / Entraîneur / Trener: 陳春月 (CHEN, CHUN-YUEH ) / 黃懋棟 ( HUANG, MAO-DON ) 中正 : 鎮北 : 呂 賢哲 ( LU, HSIEN-CHE ) 建軍 : 五福 : 廖思齊 ( LIAO, SY-CHYI ) / 楊玲美 ( YANG, LING-MEI ) 岡山 : 藍辰聿 ( LAN, CHEN-YU ) / 吳尤雅 ( WU, YU-YA ) 家扶 : 李光珠 ( LEE, KUANG-CHU ) 5 – 台中- 彰化 – TAICHUNG-CHANGHUA 教練 / Coach / Entraîneur / Trener: 賴伶蓉 ( LAI, LING-JUNG ) / 王智慧( WANG, JYH-HUEY )/曾俊凱( TSENG, CHUN-KAI ) / 羅 碧琴 ( LO, PI-CHIN ) 安侯敞 : 劉文光 ( LIU, WEN-KUANG ) / 韓 貞儀 ( HAN, CHEN-YI ) / 劉彥君 ( LIU, YEN-CHUN ) 行雲 : 蘇 村宏 ( SU, TSUN-HUNG ) / 何志遠 ( HO, JYH-YEUAN ) / 陳特 民 ( CHEN, TE-MING ) / 王文郁 ( WANG, WEN-YU ) / 邱金蓮 ( CHIU, CHING-LIEN ) / 張綺芬 ( CHANG, CHI-FEN ) / 蔡麗 惠 ( TSAI, LI-HUEI ) / 劉繼明 ( LIU, CHI-MING ) / 馬月鶯 ( MA, YUEH-YING ) 慈濟 : 蘇村宏 ( SU, TSUN-HUNG ) 6 – 台南 – TAINAN 老師 / Master / Maître/ Mistrz: 蘇清標 ( SU, CHIN-PIAO ) 薪園坐 : 戴桂蓮 ( DAI, KUEI-LIEN ) 成大  : 薛文榮 ( HSUEH, WEN-JUNG ) / 鄭芊瑜 ( ZHENG, QIAN-YU ) / 謝桂盡 ( SHIEH, GUEI-JIN ) 7 – 台北 - TAI PEI 老師  / Master Maître/ Mistrz: 鄧時海 ( TENG, SHIH-HAI ) / (王夢蘭)(WANG,MENG-LAN)/黃長福(HUANG,CHEN-FU)/楊乾龍 ( YANG, CHIEN-LUNG ) 領隊 / Leader / Chef de groupe: 徐美 ( HSU, MEI ) 教練 / Coach / Entraîneur: 余美麗 ( YU,MEI-LI ) / 黃 瑞華 ( HUANG, JUEI-HUA ) / 張妤英 ( CHANG, YU-YING ) 數雲 台 : 師大 : 許美英 ( HSU, MEI-YING ) / 楊其德 ( YANG, CHI-TE ) / 郭慧文 ( KUO, HUEI-WEN ) / 楊桂春 ( YANG, KUEI-CHUN ) / 周 朝貴 ( CHOU, CHAO-KUEI ) / 戈顥瑄 ( KO, HAO-HSUAN ) / 高瑞
 61. 61. 61 瑩 ( KAO, JUI-YING ) /林莉蘭 ( LIN, LI-LAN ) / 劉聿玲 ( LIU, YU- LING 周麗玲 ( CHOU, LI-LING ) / 郭洵媚( KUO, HSUN-MEI)/歐 錦花 (OU,CHIN-HUA)/黃宗輝(HUANG,TSUNG-HUEI)/楊淑芳 ( YANG, SU-FANG ) / 龍門 : 蔡佩蓉 ( TSAI, PEI-JUNG ) 天合 : 陳毓 秀 ( CHEN, YU-HSIU ) / 方凱亮 ( FANG, KAE-LIANG ) 海大 : 李昭興 ( LEE, CHAO-SHING ) / 蔡金菊 ( LEE TSAI, CHIN-CHI ) 藍天 : 周仁 元 ( CHOU, JEN-YUAN ) 黃州和 ( HUANG, CHOU-HO ) 8 – 新北市 – XINBEI CITY  老師 / Master / Maître/ Mistrz: 王敏成 ( WANG, MIN-CHENG ) / 尤德林 ( YU, TE-LIN ) / 張煥洲 ( CHANG, HUANN-JOU ) 教練 / Coach / Entraîneur : 劉麗君 ( LIU, LI-CHUN ) 艾因 : 楊 憲軫 ( YANG, HSIEN-CHEN ) / 彭秀美 ( PENG, HSIU-MEI ) 淡 水 : 尤陳雲娥 ( YU CHEN,YUN-E ) / 鄭陳秀玉 ( CHENG CHEN, HSIU-YU ) / 邱淑麗 ( CHIU, SHU-LI ) 至正坐 : 常文萍 ( CHANG, WEN-PING ) / 高瀚宇 ( KAO, HAN-YU ) / 潘沁萍 ( PAN, CHING- PING ) / 高秀霞 ( KAO, HSIU-HSIA ) / 鄭智文 ( CHENG, CHIH- WEN ) / 張玉玲 ( CHANG, YU-LING ) 法國 - FRANCE 1 - CHAMPIGNY / NOISY-LE-GRAND / PARIS   老師 / Master / Maître/ Mistrz: LY Antoine (李傳錚) Norman PRADES / Marie MIERSMAN / Alain ROUAULT / Sylvie ROUAULT / Pierre LACOQUE / Sophie PHRAKAYSONE / Lise HONG 2 - LA GRUE BLANCHE / BUSSY 領隊 / Leader / Chef de groupe / Lider: Raphael PALUSZEK 教練 / Coach / Entraîneur : Jean-Christophe LARGENT Véronique HEIM / Martine HUNEAU / Gabrielle PALUSZEK / Hamien HENG / Kaeng HENG 3 - MONT-DE-MARSAN 領隊/ Leader / Chef de groupe / Lider: Didier DUCHAMP 教練 / Coach / Entraîneur / Trener: Michèle DUCHAMP / Eric BORDENAVE/ Evelyne LAGRANGE / Colette HÉRON / Alain GENILLIER
 62. 62. 62 4 - POUYDESSEAUX / MOISSY 領隊 / Leader / Chef de groupe / Lider: Dominique NIEZ 教練 / Coach / Entraîneur / Trener : Jacques COCHET / Catherine BOUCOUNAUD, Alain BOUDINOT / Bernadette PATRONE / Geneviève BORDELONGUE 5 - SAINT GERMAIN / SAINTRY 領隊 / Leader / Chef de groupe / Lider: Alain LEONG PO 教練 / Coach / Entraîneur / Trener: Chantal LEONG PO / Annie WAJSBROT / Philippe THOMAS, Muriel BEGUE / Christiane JACQUART / Danièle GRAMOND 6 - VINCENNES 領隊 / Leader / Chef de groupe / Trener: Marianne PLOUVIER 教練/ Coach / Entraîneur / Trener: Judith DEVOLDER / Nadine BACLET / Véronique REVIGLIO / Jean-François STEINLEN / Philippe POISSON /Geneviève GERMAIN-VILAIN 保加利亞  - BULGARIA  - BULGARIE 領隊 / Leader / Chef de groupe / Lider: Georgi DENICHIN 教練/ Coach / Entraîneur  / Trener: Desislava BUTILOVA / Irina ROBEVA / Lilyana CHOBANOVA / Ivan IVANOV BATYT : AleksandarMEDAROV/HagopERVANTYAN/RadkoZHELEV/Zora PETKANTCHIN / Maria HANKE / Kristina ZIEGLER / Demina IVANCHEVA / Dilyan PEHLIVANOV / Yanka MITEVA / Lina MEDAROVA / Dora KROUSHKOVA / Denis BILLINGSLEY / Mariela KEMENCHEJIEVA 波蘭 - POLAND - POLOGNE 領隊 / Leader / Chef de groupe / Lider: Jan GLIŃSKI / Agnieszka BRZEZAŃSKA / Aleksandra DUDA / Piotr HELT / Bogusław KAJKOWSKI / Katarzyna KIERAS-KĘDZIAK / Wojciech KRYSZTOFIAK / Sławomir KWIECIEŃ / Anna LONC- MARKOWSKA/AnnaNORENBERG/KrzysztofOPERACZ/Andrzej PIOTROWSKI / Iwona PODCZASKA / Marzena ROSTKOWSKA / Robert TOCZYSKI / Edyta WYPIEROWSKA
 63. 63. 63 美國 - USA - ETATS-UNIS   領隊 / Leader / Chef de groupe / Lider: Chin-Han HO DALLAS : Su-Inn HO 丹麥 – DENMARK - DANEMARK 領隊 / Leader / Chef de groupe / Lider: George INDRUSZEWSKI 德國 – GERMANY - ALLEMAGNE 領隊 / Leader / Chef de groupe / Lider: Jürgen ELSHOLZ
 64. 64. 64 PLAN OF GYMNASIUM WITH EXAMINATION / COMPETITION FIELDSplan of gymnasium with examination and competition fields
 65. 65. 65 Meal, rest / Repas, repos
 66. 66. 66 Meal, rest / Repas, repos13:00
 67. 67. 67
 68. 68. 68
 69. 69. 69
 70. 70. 70
 71. 71. 71
 72. 72. 72
 73. 73. 73
 74. 74. 74
 75. 75. 75
 76. 76. 76
 77. 77. 77
 78. 78. 78
 79. 79. 79
 80. 80. 80
 81. 81. 81
 82. 82. 82
 83. 83. 83
 84. 84. 84
 85. 85. 85 QUAN BLUE Male Individual Final Race
 86. 86. 86
 87. 87. 87 1 - TAIWAN 臺灣 Chiayi City / 嘉工,伍興,嘉義文化中心 2 - TAIWAN 臺灣 Hsinchu County /文心坐,竹東,景觀橋 3 - TAIWAN 臺灣 Hsinchu City, Miaoli / 逍遙園,里仁 4 - TAIWAN 臺灣 Kaohsiung, Taitung 中正,鎮北,建軍,五福,岡山,家扶 5 - TAIWAN 臺灣 Taichung, Changhua / 安侯敞,行雲,慈濟 6 - TAIWAN 臺灣 Tainan / 薪園坐,成大 7 - TAIWAN 臺灣 Taipei / 數雲台,師大,龍門,天合,海大,藍天 8 - TAIWAN 臺灣 Xinbei City / 艾因,淡水,至正坐 開幕式各代表團體牌子 opening and closing ceremony team arrangement
 88. 88. 88 1 - FRANCE 法國 Champigny-Noisy / Paris 2 - FRANCE 法國 La Grue Blanche / Bussy 3 - FRANCE 法國 Mont-de-Marsan 4 - FRANCE 法國 Moissy Cramayel / Pouydesseaux 5 - FRANCE 法國 Saint Germain / Saintry 6 - FRANCE 法國 Vincennes BULGARIA 保加利亞      POLAND 波蘭 USA-Texas 美國    DENMARK 丹麥 GERMANY 德國 placement des équipes pour la cérémonie d’ouverture et clôture rozmieszczenie reprezentacji podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia
 89. 89. 89
 90. 90. 90 台灣 - TAIWAN Chiayi City / 嘉工,伍興,嘉義文化中心 Hsinchu County / 文心坐,竹東,景觀橋 Hsinchu City, Miaoli / 逍遙園,里仁 photo gallery – teams
 91. 91. 91 Kaohsiung, Taitung / 中正,鎮北,建軍,五福,岡山,家扶 Taichung, Changhua / 安侯敞,行雲,慈濟 Tainan / 薪園坐,成大
 92. 92. 92 Taichung, Changhua / 安侯敞,行雲,慈濟 Taipei / 數雲台,師大,龍門,天合,海大,藍天 Xinbei City / 艾因,淡水,至正坐
 93. 93. 93 FRANCE 法國 La Grue Blanche / Bussy La Grue Blanche / Bussy Champigny-Noisy / Paris
 94. 94. 94 Paris Saint Germain / Saintry Mont-de-Marsan
 95. 95. 95 Moissy Cramayel / Pouydesseaux Vincennes BULGARIA 保加利亞
 96. 96. 96 POLAND 波蘭 USA-Texas 美國 DENMARK 丹麥 GERMANY 德國 Hymne à la transmission des Arts Martiaux de Yang Taiji Yang Taiji Martial Arts Transmission Hymn 1- Chéng xi n q hòu, Xié dào tóng yóu. 2- Zhì yán zhèng méng, Zhì l zhèng f ng. 1 Gu ng f jì dù, Ji yì wèi zh u. 2 Y u qíng y u xìn, wú wèi wú xíng. 1- ; Gu ng f jì dù, Chuán x n bù y ; 2- Y u qíng y u xìn, S n jí w i jiàn; Dé yè gu ng yào y ng héng. Gu ng yào / gu ng yào / y ng héng. 1- Ji yì wèi zh u, Dé yè chàng liú. 2- Wú wéi wú xíng, gu ng yào y ng héng. Yang Taiji Martial Arts Transmission Hymn Hymne à la transmission des Arts Martiaux de Yang Taiji Hymn Przekazu Sztuk Walki Yang Taiji
 97. 97. 97 Legend: 1 Sulislaw Palace/ Apartments/ Restaurant – 3 – Hotel Building B 4 – Congress Hall 5 – Pub 6 – Hotel Building A 7 – Arcade Hall 8 – Main Gate 9 – Garden Tent Festival Dining room 10– Yoga Tent 11– Garden Ponds 12– Beata Plane Tree Alley 2 Intstitue of Yoga and Ayurveda –
 98. 98. FUNDACJA DANTIAN PARTNERZY MEDIALNI / MEDIA PARTNERS JULY 16-17, 2018 GRODKÓW / SULISŁAW, POLAND PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO MARSHALL OF THE OPOLE VOIVODESHIP STAROSTA POWIATU BRZESKIEGO PREFECT OF THE BRZEG DISTRICT PARTNERZY / PARTNERS DANTIAN ! Taipei Economic and Cultural Office in Poland

×