Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wspieramy trenerów

676 views

Published on

Fundacja PiłkaCV wspiera trenerów piłki nożnej

Published in: Sports
 • Be the first to comment

Wspieramy trenerów

 1. 1. WSPIERAMY TRENERÓW
 2. 2. Jak pomagamy ?Dofinansowujemy trenerom udział w:KonferencjachSzkoleniachKursachStudiach podyplomowych
 3. 3. Zasady udzielania wsparcia
 4. 4. KROK 1 Dokumenty aplikacyjne PODSTAWOWE: trenerski życiorys (CV) Życiorys trenera jest Twoją sportową wizytówką, czyli głównym źródłem informacji o Tobie. list motywacyjny Uzasadnij nam jakiej pomocy oczekujesz, dlaczego właśnie Tobie warto pomóc oraz jak nasza pomoc wpłynie na w rozwój kariery trenera.
 5. 5. KROK 1 Dokumenty aplikacyjne DODATKOWE rekomendacje trenera Rekomendacje mogą zwiększyć Twoje szanse na otrzymanie wsparcia. zgoda klubu na wyjazd na obóz piłkarski lub testy do innego klubu (wymagana tylko w przypadku ubiegania się o taki rodzaj wsparcia) zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uzyskanie pomocy od Fundacji (wymagana tylko w przypadku osoby niepełnoletniej) oświadczenie o trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej Fundacja w pierwszej kolejności będzie rozpatrywała prośby o wsparcie od piłkarzy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
 6. 6. KROK 1 Dokumenty aplikacyjnePodpisane dokumenty wysyłamy na adres korespondencyjny: Fundacja PiłkaCV Plac Wolności 51/2 59-540 Świerzawa Wszystkie dane są chronione i nieudostępniane osobą trzecim.
 7. 7. KROK 2 Sprawdzanie danychZarząd Fundacji sprawdza wiarygodność podanych danych poprzez:kontakt z klubami piłkarskimi. KROK 3 Podjęcie decyzjiW przypadku posiadania przez Fundację odpowiednich środkówfinansowych i/lub rzeczowych Zarządu Fundacji wyraża zgodę/bądź odmowęudzielenia pomocy i informuje Ciebie o jej przyznaniu lub nieprzyznaniu. W przypadku pozytywnej decyzji W przypadku braku zgody na wsparcie Zarząd Fundacji podejmuje stosowną Zarząd Fundacji przesyła stosowne uchwałę wraz z uzasadnieniem uzasadnienie podjętej decyzji. udzielenia wsparcia.
 8. 8. KROK 4 Podpisanie umowyPozytywna decyzja Zarządu Fundacji o udzieleniu wsparciaskutkuje podpisaniem umowy pomiędzy Fundacją PiłkaCVa trenerem.
 9. 9. WAŻNE Fundacja przekazuje pieniądze na konto organizatora konferencji, szkolenia, kursu i studiów podyplomowych, nie na prywatne konto trenera. Po otrzymaniu wsparcia trener musi udokumentować swój udział w konferencji, szkoleniu, kursie i studiach podyplomowych poprzez: napisanie relacji z pobytu wraz ze zdjęciami lub filmikiem, Przesłaniem na adres fundacja@pilkacv.pl skanu zaświadczenia potwierdzającego udział w konferencji, szkoleniu, kursie i studiach podyplomowychWszystkie sporne kwestie rozpatruje Zarząd Fundacji PiłkaCV
 10. 10. ZOSTAŃ SPONSOREM FUNDCJI wspieraj z nami trenerów piłki nożnejDarowizny przekazane na rzecz Fundacji PiłkaCV można odliczyć od podatku, ponieważ prowadzimydziałalność społecznie użyteczną w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zgodnie z ustawą z24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 4 ust. 1Osoby fizyczne mogą odliczyć darowizny do wysokości 6% swojego rocznego dochodu, natomiast osobyprawne nawet 10% swojego rocznego dochodu. Darowiznę dokumentujemy dowodem wpłaty na rachunekbankowy fundacji. Fundacja PiłkaCV ul. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja NR KONTA BANKOWEGO FUNDACJI BANK BGŻ: 17203000451110000002191320 w tytule prosimy wpisać: Darowizna dla fundacji od imię i nazwisko lub nazwa firmy.

×