Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ambasador fundacji piłka cv

858 views

Published on

Ambasador Fundacji PiłkaCV

Published in: Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ambasador fundacji piłka cv

  1. 1. AMBASADOR FUNDACJI Zostań Ambasadorem Fundacji PiłkaCVi wspólnie z nami wspieraj piłkarskie talenty! Zapraszamy do współpracy Zarząd Fundacji PiłkaCV
  2. 2. 1. CEL FUNDACJI PIŁKACVCelem Fundacji PiłkaCV jest działalność charytatywna w zakresie upowszechniania kulturyfizycznej i sportu, wspierania rozwoju kariery uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży,a także wspieranie instruktorów i trenerów oraz pracowników klubów sportowych w zakresiepodnoszenia ich kwalifikacji zawodowych. Ponadto celem fundacji jest równieżprzekazywanie wiedzy na temat zarządzania karierą sportową, popularyzacji zasad fair play,wolontariatu sportowego oraz walka z rasizmem i dopingiem w sporcie.2. DZIAŁANIA FUNDACJIFundacja realizuje swoje cele poprzez takie działania jak: wspieranie, promocja oraz pomoc w rozwoju kariery sportowej dzieci, młodzieży a także dorosłych sportowców i trenerów, wspieranie finansowo-rzeczowe sportowców i kadry trenerskiej, inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie kultury fizycznej i sportu, organizowanie turniejów sportowych oraz obozów sportowych dla dzieci i młodzieży, konkursów z nagrodami, organizowanie konferencji i szkoleń dla instruktorów i pracowników klubów sportowych, organizowanie dobroczynnych zbiórek i aukcji charytatywnych, podejmowanie działań w zakresie zarządzania karierą sportową, popularyzacji zasad fair play, wolontariatu sportowego oraz walki z rasizmem dopingiem w sporcie nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi klubami sportowymi, prowadzenie działalności promującej sport i aktywny tryb życia.
  3. 3. 3. KTO MOŻE ZOSTAĆ AMBASADOREM FUNDACJI?Ambasadorem Fundacji PiłkaCV może zostać osoba która: kocha piłkę nożną. jest otwarta, pomysłowa i ma dużą motywację do działania. posiada wiedzę z zakresu sportu, dziennikarstwa, marketingu, księgowości lub informatyki, zna języki obce.4. DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ AMBASADOREM FUNDACJI ?Ambasador nie tylko promuje Fundację ale w szczególności ma możliwość: zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, w praktyce wykorzystać swoją wiedzę uzyskaną w szkole lub na studiach, współpracy z zespołem prawdziwych pasjonatów sportu, rozwijać swoje zainteresowania, przyczynić się do rozwoju Fundacji i wspierania piłkarskich talentów. otrzymać koszulkę z logo Fundacji PiłkaCV oraz certyfikat „Ambasadora Fundacji PiłkaCV”5. CO ROBI AMBASADOR FUNDACJI?Ambasador pełni bardzo ważną funkcję w Fundacji polegającej na przykład na:: poszukiwaniu dla Fundacji partnerów i sponsorów. poszukiwaniu partnerów medialnych tj.: telewizja, radio, portale internetowe. pomoc w organizacji imprez charytatywnych, turniejów piłkarskich. pomocy w poszukiwaniu środków na działania statutowe Fundacji. promocji Fundacji na portalach społecznościowych. nawiązywaniu współpracy z piłkarzami, trenerami, menadżerami piłkarskimi.
  4. 4. 6. JAK ZOSTAĆ AMBASADOREM FUNDACJIProces rekrutacji jest następujący:1) W yślij swój życiorys (CV) na adres fundacja@pilkacv.pl wraz z oświadczeniem:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzebrekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”W treści wiadomości e-mail uzasadnij nam dlaczego chcesz zostać Ambasadorem Fundacjii w jaki sposób możesz nam pomóc rozwoju Fundacji PiłkaCV.2) Zarząd Fundacji PiłkaCV zaprosi do współpracy wybrane osoby.Po przejściu szkolenia wstępnego i zakończenia miesięcznego okresu próbnegoZarząd Fundacji zadecyduje o nadaniu tytułu „Ambasadora Fundacji PiłkaCV”.7. KONTAKTW celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z:Jakub Jagiełło - Prezes Fundacji PiłkaCVe-mail: j.jagiello@pilkacv.pltel: +48 661 465 530 WSPIERAJMY RAZEM PIŁKARSKIE TALENTY ZAPRASZAMY NA STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.FUNDACJA.PILKACV.PL

×