Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wszyscy różni inaczej - różnorodność w międzynarodowej wymianie młodzieży

741 views

Published on

Wszyscy różni inaczej - różnorodność w międzynarodowej wymianie młodzieży

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wszyscy różni inaczej - różnorodność w międzynarodowej wymianie młodzieży

  1. 1. „Maultaschen i pierogi” 11–14 czerwca 2015 Internationales Forum Burg Liebenzell Forum dla szkolnej i pozaszkolnej wymiany młodzieży z Niemcami, Polską, Rosją i Czechami Organizatorzy: Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wymianą z Niemcami, Polską, Rosją i Czechami. Koszty udziału dla uczestników z Niemiec 40,00 €; dla uczestników z trzech krajów partnerskich 10,00 € – otrzymacie Państwo częściowy zwrot kosztów podróży. Koszty udziału w sympozjum należy uiścić niezależnie od wykorzystania świadczeń. Informacja: Internationales Forum mgr Gertrud Gandenberger, dyrektor ds. edukacji Burg Liebenzell, 75378 Bad Liebenzell tel.: +497052-92450, faks: +497052-924518 E-Mail: info@internationalesforum.de Homepage: www.InternationalesForum.de Deutsch-Polnisches Jugendwerk (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży): www.dpjw.org Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch: www.stiftung-drja.de Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem: www.tandem-info.net Dojazd pociągiem: taksówką firmy Klitzke do zamku (tel.: +497052-2601) lub pieszo: patrz plan na stronie internetowej IFBL
  2. 2. czwartek, 11 czerwca 2015 przyjazd i rejestracja do godz. 15.00 spotkanie zapoznawcze przy kawie, herbacie i cieście godz. 15.15 – 15.30 powitanie – Gertrud Gandenberger, IFBL godz. 15.30 – 16.30 spotkanie zapoznawcze uczestników z zespołem prowadzących godz. 16.30 – 18.00 przedstawienie działalności i małego ABC możliwości wspierania finansowego przez PNWM, Fundacja Wymiany Niemiecko-Rosyjskiej i Tandem (referenci: Stefanie Schütz, Szymon Kopiecki, Benjamin Holm i Michaela Veselá) godz. 20.00 – 21.00 interaktywna faza wymiany ze wszystkimi uczest- nikami i możliwymi partnerami/partnerkami cool down w gospodzie zamkowej piątek, 12 czerwca 2015 godz. 9.00 rozgrzewka z animacją językową godz. 9.30 – 12.00 „Wymiana dla początkujących” – na zmianę dwa warsztaty dla zainteresowanych tematem wymia- ny młodzieży; zagadnienia dla początkujących w organizacji międzynarodowych spotkań młodzie- ży oraz wnioski do Federalnego Planu ds. Dzieci i Młodzieży, KJP (referenci: Szymon Kopiecki, Benjamin Holm) godz. 13.30 wyjazd do Stuttgartu autobusem i kolejką „Żyć i doświadczać różnorodności” – rozmowy w Ministerstwie Integracji, Forum Kultur, Stadt- jugendring (miejskim stowarzyszeniu organizacji młodzieżowych) w Stuttgarcie godz. 20.00 – 21.30 nieformalna wymiana partnerów i dwustronne rozmowy konsultacyjne sobota, 13 czerwca 2015 godz. 9.00 rozgrzewka godz. 9.15 – 12.30 „Wszyscy różni inaczej”. Różnorodność w między- narodowej wymianie młodzieży – referat wprowa- dzający, ćwiczenia interaktywne i przykłady best practice z dziedziny międzynarodowej pracy z młodzieżą (referentka: Karin Reindlmeier) godz. 14.30 – 18.00 „Wszyscy różni inaczej” – warsztaty na temat róż- norodności w międzynarodowej pracy z młodzieżą, (prowadząca: Karin Reindlmeier) wieczorem: wydarzenie kulturalne niedziela, 14 czerwca 2015 późne śniadanie godz. 10.00 – 12.00 przykłady best practice, a następnie „Kuźnia Projektów” – wymiana z partnerami i dwustronne konsultacje z Jugendwerkami (organizacjami wymiany międzynarodowej młodzieży), m.in. zagadnienia dotyczące prawidłowego składania wniosków godz. 12.00 – 12.30 nowe idee i ocena działań (ewaluacja) godz. 12.30 obiad zakończenie forum, wyjazd Wszyscy różni inaczej „Maultaschen i pierogi” Forum wymiany w Internationales Forum Burg Liebenzell e.V. (Schwarzwald – Badenia-Wirtembergia) 11–14.06.2015 program Różnorodność lub „wszyscy różni inaczej” Różnorodność kulturowa, językowa i religijna mają wpływ na życie codzienne wielu ludzi. W niektórych miejscach jest ona bardziej widoczna i można jej bardziej doświadczyć, w niektórych jest to mniej powszechne. Również w międzynarodowej wymianie młodzieży, dzieci i młodzież przeżywają różnorodność i doświadczają jej na różnych płaszczyznach, na przykład kultury, płci, hobby, pasji itd. Tematem priorytetowym naszego tegorocznego forum wymiany będzie zagadnienie, jak w konstrukty- wny sposób można integrować te doświadczenia, oddziaływać na innych i w jaki sposób kreaty- wnie je wykorzystać. Pomoże nam w tym ekspert ds. różnorodności w międzynarodowej pracy wymiany młodzieży.
  3. 3. Numer sympozjum: 34-2015 Zgłoszenia do 21.05.2015 (e-mail: info@internationalesforum.de) Zgłoszenie wiążące Niniejszym deklaruję w sposób wiążący zgłoszenie w charakterze uczestnika forum wymiany: imię i nazwisko organizacja adres wiek adres mailowy numer telefonu jedzenie wegetariańskie posiłki bez wieprzowiny uczulenie na żywność (jaką) (prosimy o zakreślenie wzgl. skonkretyzowanie odpowiednich punktów) data podpis (podpis elektroniczny jest wiążący) Zgłoszenie „Maultaschen i pierogi” Forum wymiany w Internationales Forum Burg Liebenzell e.V. (Schwarzwald – Badenia-Wirtembergia) 11 –14.06.2015

×