Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trable programatora

565 views

Published on

Program

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Trable programatora

  1. 1. MINI-REPORT Trable programátora Ladislav Martinčík
  2. 2. MINI-REPORT Proč? Během měsíce Listopadu 2013 jsem si dělal malý průzkum, který měl podtvdit a nebo vyvrátit moji doměnku. Doměnku, že nějvětší problémy s kterými se programátoři potýkají nejsou vůbec technického rázu, ale hlavně založeny na něčem čemu se říká odborně měkké dovednosti. Měl jsem pravdu? 1
  3. 3. K VA L I TA O D P O V Ě D Í Z Á V Í S Í N A K VA L I T Ě O T Á Z E K Dotazník Otázky, které jsem položil: 1. Jaké 2-3 schopnosti/ vlastnosti by jsi chtěl umět/ zlepšit jako programátor? Všichni vědí, že programátoři a jejich schopnosti komunikovat, prodávat, obhajovat, nekritizovat, tedy většina jejich měkkých schopností jsou velmi slabé. 2. Jak by tyto schopnosti/ vlastnosti změnily tvůj dosavadní (programátorský) život? Zajímalo mě jestli tomu tak opravdu je a jestli programátoři sami o sobě řeknou, že jejich měkké dovednosti jsou opravdu slabé. 3. Zkoušel jsi někdy hledat řešení na Internetu nebo offline (pro aspoň jednu z těchto schopnosti)? Pokud Ano, našel jsi něco a jak ti to pomohlo? Tipnete si asi jak to dopadlo? 4. Jaké schopnosti si myslíš, že obecně programátorům chybí? Co si myslíš, že by se stím dalo dělat? 5. Email (jenom pro případ doplňujících dotazů) Dotazník měl jednu kontrolní otázku, která mě napadla až na poslední chvíli jako ověření toho, jestli to co si myslí o ostatních programátorech také zmíní u sebe. 300 225 Než to ale prozradím, zde jsou čísla z tohoto dotazníku: 150 75 1) Formulář vidělo 224 lidí (měřeno s bit.ly) 2) Vyplnilo 24 převážně programátorů (skoro 10% úspěšnost) 3) Z toho 17 lidí uvedlo osobní email Typy otázek jsem si odvodil z projektu The Foundation který právě teď studuju a aplikuju do svého života. Součástí studia je právě schopnost umět extrahovat problémy, bolesti z ostatních kolem nás. 2 Vidělo 0 Vyplnilo Email
  4. 4. P OD L A M P O U JE N E J V Ě T ŠÍ TMA Odpovědi Typy nedostatků 1. Měkké dovednosti (30) 2. Kvalita práce (10) 3. Algoritmické/Analytické myšlení (10) 4. Produktivita / Time management (8) 5. Rozšiřování nových IT schopností (4) 6. Workoholismus / Jednostrannost (2) Neni překvapení, že na povrch se dostaly měkké schoponosti jako schopnost která programátorům chybí nejvíce. Kontrolní otázka odhalila, že programátoři si myslí, že nejvíce ostatním programátorům chybí měkké dovednosti. Většina z nich, ale neuvedla že oni sami by chtěli zlepšit vlastní měkké dovednosti. Z toho se možná dá dedukovat, že programátoři vědí, že měkké dovednosti jsou důležité a myslí si, že jejich kolegové programátoři by měli tyto schopnosti zlepšit, ale u sebe to neuvádí jako něco co by chtěli/měli umět oni sami. :-) Druhou největší schopností, kterou by programátoři chtěli mít je schopnost doručovat kvalitní praci. Bojují s tím, že jejich práce není kvalitní, případně jejich klientí je tlačí do nekvalitní práce. Programátoři obecně chtějí doručit kvalitní práci, ale buď jim v tom brání jiní programátoři, samotní klienti a nebo jejich ne-IT kolegové a šéfové. Třetí a důležitou pro programátory obecně je schopnost dobrého algoritmického a ana- 3 lytického myšlení. Toto není žádné překvapení. Dokonce jsem čekal, že tento druh schopností bude na prvním místě. Jsem rád, že jsem se mýlil. ;) Čtvrtou a velmi důležitou je schopnost produktivity. Zde je možno vidět malý konflit mezi potřebou doručovat kvalitní práci (někdy přesahující do perfekcionizmu) a produktivitou. Většína programátorů chce v dobré naději doručovat kvalitní práci, ale zároveň chtějí být co nejvíce produktivní (protože je tlačí ostatni?). V páté kategorii se vyskytla potřeba rozšiřovat svoje IT schopnosti. No kdo nechtěl umět ještě jeden programovací jazyk, že? ;) A jako poslední a to bylo zmíněno jenom 2x je schopnost se umět odtrhnout od počítače a buď relaxovat, dělat něco jíného nebo případně učit se ne-IT dovednostem.
  5. 5. ( C) LA D IS LAV M A RT I N Č Í K (LADISLAV.MARTINCIK@GMAIL.COM ) Děkuji za účast! iv

×