Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja2

695 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacja2

 1. 1. Informacje bieżące i organizacyjne
 2. 2. Informacja dla rodziców
 3. 3. Szanowni Rodzice Jeżeli Wasze dziecko urodziło się w roku 2004 i myślicie o tym, by jako sześciolatek rozpoczęło naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2010/2011, to już teraz pamiętajcie, że ma ono prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 4. 4. Prawo do odbycia przygotowania przedszkolnego oznacza, że Wasze dziecko będzie miało zapewnione miejsce w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego w pobliżu miejsca zamieszkania. Przygotowanie przedszkolne pomoże Waszemu dziecku w udanym starcie w klasie pierwszej.
 5. 5. <ul><li>Przedszkole zapewni: </li></ul><ul><li>wspomaganie rozwoju i wyrównanie szans edukacyjnych, </li></ul><ul><li>wcześniejsze odkrywanie zdolności, </li></ul><ul><li>wsparcie rozwoju emocjonalnego i intelektualnego, </li></ul><ul><li>dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole podstawowej, </li></ul><ul><li>ciekawe i atrakcyjne zajęcia oraz zabawy. </li></ul>
 6. 6. Wykwalifikowani nauczyciele przedszkola pomogą Wam w podjęciu decyzji, czy dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej w wieku sześciu lat.
 7. 7. Więcej informacji uzyskacie Państwo u dyrektora szkoły podstawowej lub dyrektora przedszkola. Decyzja należy do Państwa, pomóżcie swojemu dziecku w dobrym starcie edukacyjnym.
 8. 8. Ulotka informacyjna dla rodziców „ Sześciolatek w szkole”
 9. 9. Szanowni Państwo, Ustawa o systemie oświaty wprowadza obniżenie wieku obowiązku szkolnego.
 10. 10. W latach 2009-2011 decyzja o rozpoczęciu nauki w szkole przez dziecko 6-letnie należy do Rodziców . Od 1 września 2012 zostanie wprowadzony obowiązek szkolny dla wszystkich 6-latków .
 11. 11. Dziecko urodzone w 2003 roku od 1 września 2009 r. ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na wniosek rodziców zostaje objęte obowiązkiem szkolnym jest przedszkolakiem (w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej)‏ jest uczniem lub 6-latek w szkole podstawowej jest przedszkolakiem, jeżeli chodzi do oddziału przedszkolnego w szkole jest uczniem, jeżeli chodzi do I klasy finansowanie z dochodów własnych subwencja od 1.01.2010 r.
 12. 12. Dyrektor szkoły podstawowej może przyjąć Wasze dziecko do szkoły, jeżeli : <ul><li>było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, </li></ul><ul><li>szkoła posiada warunki organizacyjne. </li></ul>
 13. 13. Jeżeli Wasze dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym (w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego) warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest pozytywna opinia o możliwości rozpoczęcia przez dziecko spełniania obowiązku szkolnego, wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 14. 14. Jeżeli Państwa dziecko rozpocznie naukę w szkole 1 września 2009 r . to będzie się uczyło wg nowej podstawy programowej dostosowanej do indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
 15. 15. Szkoła zapewni: <ul><li>ciekawe i skuteczne metody pracy z dzieckiem, </li></ul><ul><li>przyjazny klimat, </li></ul><ul><li>wyposażenie sali sprzyjające nauce i zabawie, </li></ul><ul><li>naukę języka obcego i zajęcia pozalekcyjne, </li></ul><ul><li>rozwój zdolności i zainteresowań dziecka, </li></ul><ul><li>opiekę w świetlicy. </li></ul>
 16. 16. Szkoła zapewni standardy odpowiadające opiece przedszkolnej , a dzieckiem zaopiekuje się przyjazny i dobrze przygotowany nauczyciel.
 17. 17. Jeżeli Wasze sześcioletnie dziecko od 1 września w roku 2009 nie będzie uczniem szkoły , będzie miało obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej).
 18. 18. <ul><li>Rodzice </li></ul><ul><li>do Was należy decyzja, czy dziecko rozpocznie naukę w szkole, czy pozostanie jeszcze w przedszkolu. </li></ul>

×