Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het Nieuwe Werken Live

Presentatie van Alfa Accountants tijdens het Nieuwe Werken live van E-Office en Macaw

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Het Nieuwe Werken Live

 1. 2. Even voorstellen <ul><li>Alfa Accountants en Adviseurs </li></ul><ul><li>800+ professionals </li></ul><ul><li>Sterk in MKB en de Agrarische markt </li></ul><ul><li>32 kantoren in Nederland </li></ul><ul><li>2x verkozen tot meest klantgerichte accountantskantoor </li></ul>
 2. 3. Het nieuwe werken, waarom?
 3. 4. Het nieuwe werken, waarom?
 4. 5. Het nieuwe werken, waarom? <ul><li>Het gaat bij ons in de eerste plaats om mensen </li></ul><ul><li>Mensen die vandaag bij ons werken, maar misschien nog wel belangrijker de mensen die morgen of overmorgen bij ons komen werken </li></ul>
 5. 6. Het nieuwe werken <ul><li>Gaat over het opnieuw nadenken over: </li></ul><ul><li>Hoe wij ons werk doen </li></ul><ul><li>Waar wij ons werk doen </li></ul><ul><li>Wanneer wij ons werk doen </li></ul><ul><li>Met wie wij ons werk doen </li></ul><ul><li>Heeft meer te maken met mensen dan met techniek, de techniek is er namelijk al (lang) </li></ul>
 6. 7. Samenwerken <ul><li>Het delen van kennis wordt enorm belangrijk </li></ul><ul><li>Maar de waarde van kennis neemt enorm af </li></ul><ul><li>Immers alles is googlebaar </li></ul><ul><li>Specialisme kan alleen blijven voortbestaan door samen te werken </li></ul>
 7. 10. GING DAT DAN HEEL MAKKELIJK?
 8. 11. Waarom? <ul><li>Iemand die thuis werkt, heb ik geen controle over </li></ul><ul><li>Die gaat voor de kinderen zorgen of het gras maaien </li></ul>
 9. 12. Aanpak <ul><li>Bewustwording </li></ul><ul><li>Discussie </li></ul><ul><li>Visie </li></ul>
 10. 13. Het nieuwe werken vereist <ul><li>Een nieuwe blik op management </li></ul><ul><li>Een nieuwe blik op het aansturen van mensen </li></ul><ul><li>Een nieuwe blik op HRM </li></ul><ul><li>Een nieuwe blik op efficiency versus productiviteit </li></ul>
 11. 14. Het nieuwe werken gaat over <ul><li>Sociale innovatie </li></ul><ul><li>Operationele innovatie </li></ul><ul><li>Outsourcen van werk </li></ul><ul><li>Technologische innovatie </li></ul>
 12. 15. Visie <ul><li>Op 1-1-2011 moet iedere medewerker onafhankelijk van tijd en plaats kunnen werken aan iedere klant en toegang hebben tot de voor hem relevante informatiebronnen. </li></ul><ul><li>Op 1-1-2011 moeten klanten kunnen participeren in onze processen en toegang hebben tot de voor hen relevante informatie. </li></ul>
 13. 16. Visie
 14. 17. Klantenonderzoek <ul><li>Uitvoerig klantenonderzoek verricht naar de wensen van klanten ten aanzien van portalen </li></ul><ul><li>Tevens is hetzelfde onderzoek uitgevoerd onder medewerkers </li></ul>
 15. 18. Conclusies onderzoek <ul><li>Klanten vinden dienstverlening via een portaal doodgewoon en verwachten eigenlijk snel een goedwerkende oplossing </li></ul><ul><li>Personeel verwacht dat de klanten de eerste 3 jaar niet echt de behoefte hebben aan dienstverlening via portalen </li></ul>
 16. 19. Realisatie <ul><li>Keuze voor Sharepoint als platform </li></ul><ul><li>Keuze leverancier </li></ul><ul><li>Gestart met Intranet </li></ul><ul><li>Bewustwording bij het Management </li></ul><ul><li>Bewustwording bij de medewerkers </li></ul><ul><li>Daarna Internet en Portalen </li></ul>

×