Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Genclik Sunum

5,496 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Genclik Sunum

 1. 1. AB GENÇLİK PROGRAMI
 2. 2. T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK Hayat Boyu Öğrenme
 3. 3. Beş yılda 33 ulusal ajansın bulunduğu “ Program Ülkeleri ” arasında geldiğimiz yer: 1. Almanya 9,6 m. € 2. Fransa 8,2 m. € 3. İngiltere 7,5 m. € 4. Türkiye 7,1 m. € 5. Polonya 7 m. € 6. İtalya 6,7 m. € GENÇLİK PROGRAMI
 4. 4. RAKAMLAR (2003-2008) 81 il 1.749 adet proje 18.731.368 € hibe 20 .000 genç YILLARA GÖRE HİBE KULLANIM ORANLARI 2004 % 95 2005 % 97 2006 % 100 2007 % 100
 5. 6. GENÇLİK PROGRAMI 2007-2013 Bütün Gençler için Yaygın Eğitim Youth in Action
 6. 7. <ul><li>KİMLER YARARLANABİLİR </li></ul><ul><li>13-30 yaş arasındaki gençler </li></ul><ul><li>Sivil Toplum Kuruluşları </li></ul><ul><li>Gençlik çalışanları </li></ul><ul><li>Gençlik liderleri </li></ul><ul><li>Yerel yönetimler </li></ul><ul><li>Gençlik Politikaları Belirleyicileri </li></ul>Youth in Action
 7. 8. SÜREÇ www.genclik.gov.tr Yılda 5 başvuru dönemi: 1 Şubat, 1 Nisan, 1 Haziran, 1 Eylül, 1 Kasım Youth in Action
 8. 9. <ul><li>PROGRAM ÜLKELERİ </li></ul><ul><li>AB üye ülkeleri : 27 </li></ul><ul><li>Avrupa Ekonomik Alanı: 3 </li></ul><ul><li>Giriş süreci : 1 (T ürkiye ) </li></ul>Youth in Action
 9. 10. <ul><li>EYLEMLER </li></ul><ul><li>Eylem 1 – Avrupa için Gençlik </li></ul><ul><li>Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti </li></ul><ul><li>Eylem 3 – Dünya Gençliği </li></ul><ul><li>Eylem 4 – Gençlik destek sistemleri </li></ul><ul><li>Eylem 5 – Gençlik Alanında Avrupa </li></ul><ul><li>İşbirliği için Destek </li></ul>Youth in Action
 10. 11. <ul><li>EYLEM 1 – Avrupa için Gençlik </li></ul><ul><li>Gençlik Değişimleri </li></ul>Youth in Action - Gençlik Girişimleri - Gençlik Demokrasi Projeleri
 11. 12. <ul><li>İki ya da daha çok ülkeden gelen gençlerin belirli konularda fikir alışverişi yapmak için bir araya gelmelerine imkan sağlayan uluslararası faaliyetlerdir. </li></ul><ul><li>İki, üç ve çok taraflı değişim projeleri yapılabilir. </li></ul><ul><li>Proje Türkiye’de de yapılabilir, ortaklardan birinin ülkesinde de. </li></ul>Youth in Action Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri
 12. 13. Youth in Action <ul><li>Kimler katılabilir? </li></ul><ul><li>Program ülkelerinden birinde yasal olarak ikamet eden ve prensipte yaşları 13 ile 25 arasında olan gençler (liderler için yaş sınırı yok), STK’lar, yerel yönetimler, gayrıresmi gençlik grupları Gençlik Değişimine katılabilirler. </li></ul><ul><li>En az bir adet AB üyesi olmak üzere, iki, üç veya daha fazla “Program Ülkesi”nden* grupların katılımı ile olabilir. </li></ul>*Program Ülkeleri: 27 adet Avrupa Birliği (AB) Üyesi Ülke Avrupa Serbest Ticaret Alanı (EFTA) Ülkeleri:Norveç, İzlanda, Lihtenştayn Adaylık sürecindeki ülke: Türkiye Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri
 13. 14. Youth in Action Katılımcı Sayısı Grup liderleri hariç, en az 16 en çok 60’dır. Program Süresi Seyahat süresi hariç en az 6 en çok 21 gün arasında olmalıdır. Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri
 14. 15. Youth in Action <ul><li>Başvuru Şekli </li></ul><ul><li>İki ve üç taraflı başvurularda her grup kendi Ulusal Ajansına projenin kendine ait bölümü için başvuruda bulunur (bölünmüş fonlama) </li></ul><ul><li>Çok taraflı Gençlik Değişiminde ise faaliyete ev sahipliği yapan yararlanıcı grup, “Koordinatör Kuruluş” rolünü üstlenerek bütün proje için (tek taraflı fonlama) bütün yararlanıcı gruplar adına kendi ülkesindeki Ulusal Ajansa başvurur. </li></ul><ul><li>Başvuranın resmi olmayan bir grup olması durumunda grup üyelerinden biri yasal temsilci görevini üstlenerek grup adına başvuruyu kendi ülkesindeki Ulusal Ajansa sunup hibe sözleşmesini imzalama sorumluluğu üstlenir. </li></ul>Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri
 15. 16. Youth in Action Sağlanan İmkanlar Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri Harcama Çeşidi Gençlik Programının Katkısı <ul><li>Yolculuk masraflar ı </li></ul><ul><li>%70’i </li></ul><ul><li>Ön Haz ı rl ı k ziyareti </li></ul><ul><li>Yolculuk masraflar ı n ı n % 100’ü + 35 € harcırah / gün / ki ş i / </li></ul><ul><li>Etkinliklerin ve kat ı l ı mc ı lar ı n haz ı rlanmas ı </li></ul><ul><li>Ülke ba şı na 350 € </li></ul><ul><li>Etkinlik Masrafları </li></ul><ul><li>700 € (2 taraflı ve 3 taraflı projeler için) ya da 1500 € ( 4 ya da daha fazla ortaklı projeler için ) + 1 6 € sabit oran/ kat ı l ı mc ı / gün </li></ul><ul><li>İstisnai masraflar ( a şı ve vize masraflar ı vb.) </li></ul><ul><li>% 100’e kadar </li></ul>
 16. 17. Youth in Action Örnek Uygulamalar Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri Proje İsmi 35 mm’de ‘BEN DE VARIM’ (ÇOK TARAFLI) Süre 12 Gün Gerçekleştiren Genç Çizgi Konusu İzmir Barbaros Çocuk Köyünde yaşayan ç ocuklar ın senaryosu nu yazıp oynadıkları filmin çekimi projeye katılan t ü m ortakların katılımı ile ger ç ekleştiril miştir. İçerik Film çekimi ile ilgili a tölye çalışmaları, f ilm ç ekimleri, çevre gezileri, kültürel geceler Finansmanı Yolculuk Masraf ları (%70) : 5272,06 € Katılımcıların ve Faaliyetlerin Hazırlı ğı : 2876,07 € İstisnai Masraflar: 100 € Ön Hazırlık Ziyareti: 2.245,35 € Faaliyet Masrafı: 8.400 € Toplam: 18.893,48 € Katılımcılar Türkiye, Fransa, Belçika, Yunanistan, İtalya ve Hollanda’dan toplam 30 kişi
 17. 18. Youth in Action Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri BERGAMA - İZMİR SU İÇİN(DE) ALLIANOI Allianoi kenti örneğinde kültürel miras kavramının tartışılmasını sağlamak amacıyla toplantılar, çeşitli kültürel aktiviteler düzenlenmiştir. 9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ TÜRKİYE, YUNANİSTAN İSPANYA, MACARİSTAN, ROMANYA HİBE: 23.325 € Süre: 9 Gün Proje Adı:
 18. 19. BEING EUROPEAN IN MIDDLE EAST KİLİS SOSYAL ÖĞRENCİLER TOPLULUĞU Hibe: 15.894 € <ul><li>5 Ülkeden KİLİS’e gelen gençler Kilisli gençler ile </li></ul><ul><li>ortak tarih ve kültürü paylaştılar… </li></ul><ul><li>Ülke tanıtım sunumları </li></ul><ul><li>Kültürel geceler </li></ul><ul><li>Yerel ziyaretler (Çarşı, Belediye…) </li></ul><ul><li>Zeugma, Saint Pierre Kilisesi gezileri </li></ul><ul><li>Ortak değerlerin paylaşımı </li></ul>TÜRKİYE, FRANSA, SLOVENYA, SLOVAKYA, LİTVANYA, LETONYA Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri Proje Adı:
 19. 20. Kayıp Şehrin Hikayesi Süre: Proje Adı: Başvuru Sahibi: Proje Yeri: Ortak Ülkeler: Katılımcı Sayısı: Hibe Miktarı: Konu: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Elazığ Gençlik Merkezi Turkiye, Litvanya, Yunanistan, Romanya and Italya Elazığ 7 gün 20 19.564 € Proje çevre ve kültürel mirası koruma ana konuları üzerine bina edildi. Elazığ’da bulunan Hazar Gölü’ndeki kirliliğinin çevreye ve civardaki tarihi eserlere zarar verdiği düşüncesinden hareketle yola çıkıldı. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen 20 genç insan Elazığ’da bu kirliliğin sebepleri ve çözüm yollarını tartıştılar. Aynı zamanda kendi kültürlerini diğerlerine tanıtma imkanı buldular. Eylem 1.1 – Gençlik Değişimleri
 20. 21. <ul><li>EYLEM 1 – Avrupa için Gençlik </li></ul><ul><li>- Gençlik Değişimleri </li></ul>Youth in Action - Gençlik Girişimleri - Gençlik Demokrasi Projeleri
 21. 22. Youth in Action 5 <ul><ul><li>AMAÇ: </li></ul></ul><ul><ul><li>Gençlerde girişimcilik ve yaratıcılık, </li></ul></ul><ul><ul><li>Yerele katkı, </li></ul></ul><ul><ul><li>Gençlerin toplumla bütünleşmelerinin temini, </li></ul></ul><ul><ul><li>Avrupa çapında üretilen iyi örneklerin diğer ülkelere yayılması. </li></ul></ul>Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri
 22. 23. Youth in Action 2 Alt eylemi vardır : <ul><ul><li>Ulusal Gençlik Girişimleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Ulus Ötesi Gençlik Girişimleri </li></ul></ul>EYLEM 1.2 TİPLERİ Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri
 23. 24. Youth in Action Özellik : Ulus ötesi hareketliliği içermez. Amaç : Yerele katkı ve gençlerin girişimciliğinin artırılması Süre : En az 3 ay, en fazla 18 ay. Proje grubu sayısı : En az 4 kişilik bir grup.Üst sınırı yok; ama sayıyı yüksek tutmamakta fayda var. Başvurmak için tüzel kişilik olma şartı aranmaz. EYLEM 1.2 -ULUSAL GENÇLİK GİRİŞİMLERİ Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri
 24. 25. Youth in Action Projeyle doğrudan ilgili masraflar : En fazla verilecek program katkısı, 8.000 € EYLEM 1.2 -ULUSAL GENÇLİK GİRİŞİMLERİ BÜTÇESİ Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri Bütçe kalemleri: Ulaşım giderleri, Toplantı giderleri, Eğitmen/uzman ücretleri, Yer kiraları, Kitap / kırtasiye giderleri, CD / broşür / kitapçık / dergi / web sayfası yayımlama giderleri Demirbaşlar satın alınamazlar, ancak kiralanabilirler. Yukarıdaki kalemlerin belgelendirilmeleri gereklidir.
 25. 26. 5 PROJENİN ADI : İKİNCİ BİR YUVANIZ OLSUN BAŞVURUYU YAPAN GRUP/KURULUŞ: DOĞA VE YABAN HAYATI KORUMA DERNEĞİ PROJENİN KONUSU: Proje ile Samsun Yaşar Doğu Yetiştirme Yurdu’nda kalan gençlerle yapılan atölye çalışmalarıyla kuş yuvaları, kuş sulukları ve kuş yemlikleri hazırlatılarak bunların uygun noktalara yerleştirilmelerini sağlayıp onların çevre koruma bilinçlerini eğitimlerle geliştirmeyi ve Samsun ili için yararlı bireyler olmalarını sağlamayı amaçlamıştır. PROJENİN BÜTÇESİ: 8.277 € İLİ : Samsun SÜRE : 4 Ay EYLEM 1.2. ULUSAL GENÇLİK GİRİŞİMLERİ PROJE ÖRNEĞİ Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri
 26. 27. Youth in Action 5 PROJENİN ADI: TARİHSEL, KÜLTÜREL, DOĞAL MİRASI KORUMA EĞİTİMİ VE KIYI TEMİZLİĞİ BAŞVURUYU YAPAN GRUP/KURULUŞ: SİDER (Silifkeliler Kültür ve Dayanışma Derneği) EYLEM 1.2- ULUSAL GENÇLİK GİRİŞİMLERİ PROJE ÖRNEĞİ Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri
 27. 28. Youth in Action Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri HERKESE KİTAP Proje ile depremden etkilenen Bingöl’de kitap toplama kampanyası yürütülmüş ve yaklaşık 23.000 kitap toplanarak 13 kütüphane kurulmuştur. BİNGÖL HİBE: 10.000 € Projesi Süresi: 12 Ay BİNGÖL İL İZCİ KURULU Proje Adı:
 28. 29. Modern Pazarlamada Genç Yetenekler Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi <ul><li>Adıyamanlı 6 Genç … </li></ul><ul><li>Pazarlama ve Satış, Üretim Yönetimi, </li></ul><ul><li>İngilizce ve Bilgisayar Eğitimleri alarak; </li></ul><ul><li>İstihdama yönlendirilmiş, kişisel ve </li></ul><ul><li>mesleki gelişim göstermiştir. </li></ul>HİBE: 5.000 € Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri Proje Adı:
 29. 30. Youth in Action 5 EYLEM 1.2 –ULUS ÖTESİ GENÇLİK GİRİŞİMLERİ Özellik : Ulus ötesi hareketliliği var. Amaç : Başarılı bir grup girişiminden doğan örnek uygulamaların belirlenmesi ve sonuçlarının diğer ülkelerle diğer gruplarla paylaşılması. Süre : En az 3 ay, en fazla 18 ay. Proje grubu sayısı : Organizasyonu gerçekleştirecek ülkeden bir kaç grup olabilir. En az 1 AB üyesi ülkeden de katılımcı olmalıdır. Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri
 30. 31. Youth in Action EYLEM 1.2 –ULUS ÖTESİ GENÇLİK GİRİŞİMLERİ BÜTÇESİ Projeyle doğrudan ilgili masraflar : En fazla verilecek program katkısı 10.000 € Proje seyahatleri : Seyahat Masraflarının % 70’i. Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri
 31. 32. Youth in Action PROJENİN ADI: YOK OLAN BİR MESLEĞİN SON TEMSİLCİLERİ – LÜLETAŞI PROJESİ BAŞVURUYU YAPAN GRUP/KURULUŞ: Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü Projenin temel amacı yitirilmekte olan lületaşı mesleğini geleceğe taşımaktır. Proje kapsamında Eskişehir’de yeni ustalar yetiştirmek amaçlı atölye çalışmaları düzenlenmiştir. Lületaşı, üç yüz yıl boyunca Avusturya’ya ham olarak ihraç edilmiştir. Dolayısıyla Avusturya ile kültürel ve ekonomik bağları bulunmaktadır. PROJENİN BÜTÇESİ: 17.000 € (Program Desteği: 12.000 €, Sponsor: 5.000 €) ORTAKLAR: Avusturya FH Salzburg Fachhochschulgesellschaft Üniversitesi SÜRE : 3,5 Ay EYLEM 1.2-ULUS ÖTESİ GENÇLİK GİRİŞİMLERİ PROJE ÖRNEĞİ Eylem 1.2 – Gençlik Girişimleri
 32. 33. <ul><li>EYLEM 1 – Avrupa için Gençlik </li></ul><ul><li>- Gençlik Değişimleri </li></ul>Youth in Action - Gençlik Girişimleri - Gençlik Demokrasi Projeleri
 33. 34. Youth in Action Eylem 1.3 kapsamında toplumda aktif bir vatandaş olarak yer almak isteyen gençler tarafından uygulanacak projelere mali ve teknik destek sağlanmasıdır. Eylem 1.3 – Gençlik Demokrasi Projeleri
 34. 35. Youth in Action Eylem 1.3 – Gençlik Demokrasi Projeleri Gençlik Demokrasi Projelerinin Amaçları <ul><li>Gençlerin katılımcı yapılara dahil fazla dahil olmasını sağlamak (karar-alma süreçlerine etki) ; </li></ul><ul><li>Kamu/hükümet kuruluşları ile gençler arasındaki diyaloğu geliştirmek (danışma süreci); </li></ul><ul><li>Gençleri siyasi karar-alma süreçlerine yakınlaştıracak stratejiler geliştirmek (katılımı öğrenmek) ; </li></ul><ul><li>Gençlerin demokratik hayata katılmalarını engelleyen nedenlerle mücadele etmek ( katılmayı öğrenmek </li></ul>
 35. 36. Youth in Action Eylem 1.3 – Gençlik Demokrasi Projeleri Teknik özellikler: <ul><li>En az biri AB ülkesi olmak üzere en az 2 Program ülkesi </li></ul><ul><li>Her bir ülkeden en az 2 farklı yararlanıcı </li></ul><ul><li>Proje ortakları resmi olmayan gençlik grupları veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar/Sivil Toplum Kuruluşları ya da yerel/bölgesel düzeyli kamu/hükümet kuruluşları </li></ul><ul><li>Katılımcılar : </li></ul><ul><li>En az 13-30 yaş aralığında 16 katılımcı </li></ul><ul><li>Süre : </li></ul><ul><li>3 ile 18 ay arasında ( hazırlık, uygulama, değerlendirme ve takip dahil) </li></ul><ul><li>BÜTÇELEME: Eş-finansman kuralı </li></ul><ul><li>Toplam harcamaların en fazla 75 % i, 50.000 €’ya kadar </li></ul>
 36. 37. Genç Adımlarla Demokrasiye Diyarbakır Yerel Gündem 21 Gençlik Meclisi Youth in Action Eylem 1.3 – Gençlik Demokrasi Projeleri <ul><li>TÜRKİYE - FRANSA Ortaklığında gerçekleştirildi. </li></ul><ul><li>Gençlerin STK kavramı ve yereldeki STK çalışmalar hakkında bilgilendirilmesi, STK’ların kent yaşamına aktif katılımlarının sağlanması hedeflenmiştir. </li></ul><ul><li>Hedeflerine yönelik projelere başvurmak yoluyla karar alma mekanizmalarında yer almalarının sağlanması, “Gençlik Haklarını” öğrenmelerini sağlayarak kentte iyi bir “yönetişim” oluşturulmasına katkıda bulunmaları hedeflendi. </li></ul><ul><li>Yerel Gündem 21 Gençlik Meclisi, Yenişehir Belediyesi, Marsilya’da faaliyet gösteren Solidaritê et Libertê ve Infos A Gogo adlı kuruluş katıldı. </li></ul><ul><li>20 kişilik gruba “Eğitici Eğitimi” verildi. 5 pilot mahallede eğitim yapıldı. “Gençlik ve Demokrasi Günleri” ve uluslararası paneller düzenlendi. </li></ul>Proje Adı:
 37. 38. Genç Adımlarla Demokrasiye Eylem 1.3 – Gençlik Demokrasi Projeleri
 38. 39. <ul><li>EYLEM 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti </li></ul>Youth in Action http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm
 39. 40. Youth in Action 18-30 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERE BİR AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKESİNDE 2-12 AY ARASINDA HİÇ ÜCRET ÖDEMEDEN GÖNÜLLÜ HİZMETTE BULUNMA İMKANI Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti
 40. 41. SOSYAL YAŞAM İÇİNDE ÇOCUKLAR VE GENÇLER Engelli ve kimsesiz çocukların rehabilitasyonu ANTALYA GENÇLİK VE EĞİTİM DERNEĞİ <ul><li>TÜRKİYE, </li></ul><ul><li>FRANSA </li></ul><ul><li>LİTVANYA </li></ul>HİBE: 5.376 € Eylem 2 Ev Sahibi Kuruluş Projesi Gönüllü Karin Petit (Fransa) Gönüllü Arnoldas Kubilius (Litvanya) Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti Proje Adı:
 41. 42. MARGARETEN - 5ERHAUS /GRUNWALDGASSE GENÇLİK MERKEZİ Gönüllü Viyana/Avusturya’da çocuk psikolojisiyle ilgili bir projede 9 ay gönüllü hizmette bulunacak. <ul><li>TÜRKİYE, </li></ul><ul><li>AVUSTURYA </li></ul>HİBE: 1.396 € Eylem 2 Gönderen Kuruluş Projesi Gönüllü Pınar Burcu Güner (Çocuk Akıl Sağlığı ve rehberliği Derneği) Eylem 2 – Avrupa Gönüllü Hizmeti Proje Adı:
 42. 43. Youth in Action Eylem 4.3 - Gençlik çalışanları ve gençlik organizasyonları için eğitim ve ağ kurma İşbaşı eğitimi, Fizibilite ziyareti, Değerlendirme toplantıları, Çalışma ziyaretleri, Ortaklık kurma faaliyetleri, Seminer, Eğitim kursu, Ağ kurma Eylem 4 – Gençlik Çalışanları için Destek Sistemleri
 43. 44. Youth in Action FİNANSMAN KURALLARI Seyahat masrafları: Gerçek rakamların %70’i. Yeme içme ve konaklama giderleri: 35 €/gün/katılımcı. Faaliyet masrafları: 950 € + katılımcı başına 35 €. Eğitim araçları: Günlük 280 € (Eğitim Kursları için) İstisnai masraflar: % 100’e kadar. Eylem 4 – Gençlik Çalışanları için Destek Sistemleri
 44. 45. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - ADANA YENİ ORTAKLIKLAR KEŞFETMEK AEGEE Adana tarafından başvurusu yapılan ve gelecekteki gençlik projelerine ortak bulmak için gerçekleştirilmiş bir projedir. Proje sonucunda, 1 Eğitim Kursu, 1 Seminer ve 1 Eylem 1 projesi için ortaklıklar kuruldu. <ul><li>TÜRKİYE, ALMANYA, </li></ul><ul><li>İTALYA, İSPANYA, </li></ul><ul><li>POLONYA, İNGİLTERE, </li></ul><ul><li>ESTONYA, FRANSA </li></ul>HİBE: 20.639 € Ortaklık Kurma Faaliyeti, 4 Gün, 8 Ülke, 30 Genç Proje Adı:
 45. 46. <ul><li>EYLEM 3 – DÜNYA GENÇLİĞİ </li></ul><ul><li>- Avrupa Birliği Komşu Ülkeleriyle işbirliği (Gençlik Değişimleri, Eğitim ve Ağ Kurma Projeleri) </li></ul>Youth in Action
 46. 47. Eğer gerçekleştireceğiniz projeye aşağıdaki ülkelerden de ortak almak isterseniz Eylem 3.1 başvurusu yapmalısınız. Youth in Action Güneydoğu Avrupa Doğu Avrupa ve Kafkaslar Akdeniz Ortak Ülkeleri Arnavutluk Bosna Hersek Hırvatistan Makedonya Sırbistan Karadağ Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Moldova Rusya Federasyonu Ukrayna Cezayir Mısır İsrail Ürdün Lübnan Fas Filistin Suriye Tunus
 47. 48. <ul><li>Eylem 5 – Gençlik Alanında Avrupa İşbirliği için destek </li></ul><ul><li>- Gençler ve gençlik politikalarından sorumlu kişiler için toplantılar (Ulusal ve uluslararası seminerler) </li></ul>Youth in Action
 48. 49. Bu etkinlik fikir ve iyi uygulamaların değişimini içermektedir. En az 60 katılımcı Ortaklar: En az 5 program ülkesi Süre: 3-6 gün Harcamaların %60’na kadar. En fazla 50.000 € Youth in Action Eylem 5 – Gençlik Alanında Avrupa İşbirliği için destek
 49. 50. <ul><li>BAŞVURU </li></ul><ul><li>Program Kılavuzu ve başvuru formları için: www.genclik.gov.tr </li></ul><ul><li>Başvurular Türkçe olarak hazırlanır ve Türk Ulusal Ajansına sunulur. </li></ul>Youth in Action
 50. 51. T E Ş E K K Ü R L E R … Youth in Action

×