Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thanh huong

1,147 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thanh huong

 1. 1. BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: ........../QĐ/ĐHLH ---0o0--- Biên Hòa, ngày ..... tháng ... năm 2012 PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 20121. Tên đề tài: “ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHIPHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTVXD 470”2. Tóm tắt mục tiêu của đề tài (tính khoa học, khả năng ứng dụng vào thực tiễn,hiệu quả kinh tế - xã hội): Đề tài tập trung xây dựng hệ thống lý luận về kế toán doanh thu, chi phí vàxác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó nghiên cứuthực trạng tổ chức công tác quản lý và công tác kế toán doanh thu, chi phí và xácđịnh kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV XD 470. Từ thực tế, phân tíchvà đánh giá tình hình công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinhdoanh tại công ty. Xác định những ưu điểm, hạn chế đề xuất các giải pháp nhằmhoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tạiCông ty TNHH MTV XD 470, góp phần cung cấp thêm thông tin cho nhà quản trịtrong quá trình đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp nâng cao hiệu quả kinhdoanh tại công ty.3. Tác giả/nhóm tác giả (không quá 2 người) NĂM GHI STT HỌ VÀ TÊN MSSV NAM/NỮ SINH CHÚ NGUYỄN THỊ THANH 1 109002088 1991 NỮ HƯƠNG4. Địa chỉ liên hệ nhanh nhất (nên cho số điện thoại): 0985.563.773KHOA/TRUNG TÂM GIẢNG VIÊN CỐ VẤN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI TS.HUỲNH ĐỨC LỘNG NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG
 2. 2. MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦUPHẦN NỘI DUNGCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁNDOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠTĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH.1.1 Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.1.2 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾTOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH.2.1 Tình hình tổ chức quản lý kinh doanh và tổ chức quản lý tại Công tyTNHH MTV XD 470.2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kếtquả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV XD 470.CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANHTHU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANHTẠI CÔNG TY TNHH MTV XD 470.3.1 Nhận xét và đánh giá tại Công ty TNHH MTV XD 470.3.2 Kiến nghịTÀI LIỆU THAM KHẢO
 3. 3. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾTĐề tài:HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHIPHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ INH DOANH TẠI CÔNG TYTNHH MTV XD 470PHẦN MỞ ĐẦU1 Lý do chọn đề tài. Trong những năm gần đây, trước xu hướng hòa nhập và phát triển củakinh tế thế giới, Việt Nam đã mở rộng quan hệ thương mại, hợp tác kinh tếvới nhiều nước trong khu vực và thế giới. Đi cùng với sự mở rộng của nềnkinh tế là sự thay đổi của khung pháp chế. Hiện nay pháp luật Việt Namđang cố gắng tạo ra sân chơi bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp thuộcmọi thành phần kinh tế, Nhà nước không còn bảo hộ cho các doanh nghiệpNhà Nước như trước đây nữa. Việc này tạo ra cơ hội phát triển cho cácdoanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường nhưng cũng lại đặt ra những tháchthức đối với doanh nghiệp. Để tồn tại và ổn định được trên thị trường đòi hỏidoanh nghiệp Nhà Nước phải có sự chuyển mình, phải nâng cao tích cực tựchủ, năng động để tìm ra phương thức kinh doanh có hiệu quả tiết kiệm chiphí để đem lại lợi nhuận cao để từ đó mới có đủ sức cạnh tranh với cácdoanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh là những chỉ tiêu chất lượngphản ánh đích thực tình hình sán xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khidoanh nghiệp đã cố gắng tìm ra hướng kinh doanh để đem lại doanh thu chodoanh nghiệp thì việc sử dụng những chi phí trong quá trình sản xuất kinhdoanh của doanh nghiệp phải hợp lý và tiết kiệm để phản ánh đúng tình hìnhhoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, kết quả kinhdoanh là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, nó liên quan chặt chẽ đến chi phí bỏ ra và lợi nhuận đem lại. Như vậy việcxác định doanh thu, chi phí và kết quả sản xuất kinh doanh đúng đắn sẽ giúpcho nhà lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh để từđó đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao lợi nhuận. Tuy nhiên trong thực tế hiện nay, việc xác định doanh thu, chi phí vàkết quả sản xuất kinh doanh cũng còn nhiều bất hợp lý gây nên các hiệntượng “lãi giá, lỗ thật” hoặc “lỗ giá, lãi thật”, việc sử dụng các quỹ vốn còntùy tiện chưa đúng mục đích của chúng.Để khắc phục những tồn tại trên, yêucầu kế toán với vai trò là công cụ quản lý kinh tế phải không ngừng hoànthiện, đặc biệt là kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
 4. 4. Hệ thống thông tin kế toán tài chính trong các doanh nghiệp đóng vaitrò quan trọng trong việc giúp các nhà quản lý trong doanh nghiệp đưa rađược các chiến lược kinh doanh phù hợp cho doanh nghiệp mình. Việc tổchức thực hiện hệ thống thông tin kế toán về doanh thu, chi phí và kết quảkinh doanh một cách khoa học và hợp lý sẽ góp phần đáng kể vào việc nângcao hiệu quả kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Xuất phát từ tầm quan trọng trên và qua thực tế tìm hiểu công tác hạchtoán kế toán ở Công ty TNHH MTV XD 470, cho thấy hạch toán doanh thuvà chi phí tại công ty còn một số vấn đề làm ảnh hưởng đến chất lượng quảnlý do vậy nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của các thông tin quản lý, em đãchọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác địnhkết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV XD 470” làm đề tài nghiêncứu của mình.2. Tổng quan lịch sử nghiên cứu của đề tài. Bất cứ doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng mong muốn lợi nhuậnđạt được là tối đa, để có lợi nhuận thì doanh nghiệp phải có mức doanh thuhợp lý, phần lớn trong các doanh nghiệp đòi hỏi phải có sự phối hợp nhịpnhàng giữa các khâu tổ chức quản lý đến sản xuất kinh doanh và tiêu thụ. Dođó việc thực hiện hệ thống kế toán về doanh thu, chi phí và xác định kết quảkinh doanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu quả hoạtđộng của doanh nghiệp. Do đó, đề tài này tập trung nghiên cứu doanh thu, chi phí và xác địnhkết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV XD 470, nhằm đưa ra giải phápphù hợp để hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xácđịnh kết quả kinh doanh tại công ty.3. Mục tiêu nghiên cứu. Nội dung của đề tài tập trung nghiên cứu công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh theo hình thức kế toánchứng từ ghi sổ tại công ty và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổchức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tạiCông ty TNHH MTV XD 470. Qua đó có thể rút ra được những ưu khuyếtđiểm của hệ thống kế toán đó, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm gópphần hoàn thiện hệ thống kế toán về xác định kết quả kinh doanh để hoạtđộng kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng có hiệu quả.4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong đề tài là phương phápthống kê và phân tích số liệu thực tế thu nhập được qua: - Thu thập những chứng từ nghiệp vụ phát sinh thực tế tại Công ty TNHH MTV XD 470. - Tham khảo ý kiến của các anh chị trong phòng kế toán công ty.
 5. 5. - Thu thập các số liệu từ các chứng từ gốc có liên quan đến đề tài nghiên cứu từ đó tổng hợp vào sổ các tài khoản có liên quan đến việc xác định kết quả kinh doanh. - Các số liệu trong báo cáo tài chính, sổ sách kế toán tại doanh nghiệp. - Thu thập dữ liệu từ phòng kế toán, căn cứ trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tình hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHHMTV XD 470 Đề tài tập trung nghiên cứu quy trình hạch toán doanh thu và cáckhoản giảm doanh thu trên cơ sở đó xác định doanh thu thuần, quy trìnhhạch toán chi phí để xác định kết quả như giá vốn, chi phí bán hàng, chi phíquản lý,… tại đơn vị để tìm ra các giải pháp nhằm hạch toán doanh thu, chiphí và kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV XD 470. Phạm vi nghiên cứu: +Thời gian nghiên cứu: Các số liệu thu thập được và tình hình tổ chứccông tác kế toán tại công ty năm 2011 và năm 2012. +Không gian: Tại phòng kế toán Công ty TNHH MTV XD 470.6. Những đóng góp mới của đề tài Cung cấp cơ sở lý thuyết liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí vàxác định kết quả kinh doanh, nhờ đó có thể hạch toán các nghiệp vụ kinh tếphát sinh trong công ty. Đề tài đi sâu hơn và tìm hiểu về thực trạng doanh thu, chi phí và xácđịnh kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp Đưa ra cách so sánh đối chiếu với thực tiễn, phân tích nhằm đánh giáhiệu quả. Đưa ra nhận xét và cung cấp một số giải pháp nhằm hoàn thiện côngtác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công tyTNHH MTV XD 470.7. Kết cấu đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác địnhkết quả hoạt động trong sản xuất kinh doanh. Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí vàxác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV XD 470 Chương 3: Nhận xét và kiến nghị về hoàn thiện công tác kế toándoanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
 6. 6. PHẦN NỘI DUNGChương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁCKẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾTQUẢ KINH DOANH.1.1 Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 1.1.1 Khái niệm 1.1.1.1 Khái niệm doanh thu 1.1.1.2 Khái niệm chi phí 1.1.1.3 Khái niệm kết quả kinh doanh 1.1.2 Ý nghĩa của doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 1.1.2.1 Ý nghĩa của doanh thu 1.1.2.2 Ý nghĩa của chi phí 1.1.2.3 Ý nghĩa của xác định kết quả kinh doanh 1.1.3 Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 1.1.3.1 Nhiệm vụ kế toán doanh thu 1.1.3.2 Nhiệm vụ kế toán chi phí 1.1.3.3 Nhiệm vụ kế toán xác định kết quả kinh doanh1.2 Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 1.2.1 Kế toán doanh thu 1.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.2.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 1.2.2 Kế toán chi phí 1.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 1.2.2.2 Kế toán chi phí bán hàng 1.2.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 1.2.3 Kế toán hoạt động tài chính 1.2.3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 1.2.3.2 Kế toán chi phí tài chính 1.2.4 Kế toán các hoạt động khác 1.2.4.1 Kế toán thu nhập khác 1.2.4.2 Kế toán chi phí khác 1.2.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 1.2.5.1 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 1.2.5.2 Xác định kết quả kinh doanhTÓM TẮT CHƯƠNG 1
 7. 7. Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANHTHU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH.2.1 Tổng quan về Công ty TNHH MTV XD 470 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty 2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 2.1.3.1 Bộ máy tổ chức quản lý 2.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ từng bộ phận 2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 2.1.4.2 Chuẩn mực, chế độ kế toán áp dụng tại công ty 2.1.4.3 Hình thức tổ chức hệ thống sổ sách kế toán 2.1.5 Hệ thống báo cáo áp dụng tại công ty 2.1.6 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 2.1.6.1 Các loại sản phẩm công ty sản xuất 2.1.6.2 Quy trình công nghệ sản xuất tại công ty 2.1.7 Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh 2.1.8 Thuận lợi, khó khăn của công ty 2.1.8.1 Thuận lợi 2.1.8.2 Khó khăn 2.1.9 Phương pháp phát triển của công ty2.2 Thực trạng hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác địnhkết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV XD 470 2.2.1 Kế toán doanh thu 2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.2.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 2.2.2 Kế toán chi phí 2.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 2.2.2.2 Kế toán chi phí bán hàng 2.2.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 2.2.3 Kế toán hoạt động tài chính 2.2.3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 2.2.3.2 Kế toán chi phí tài chính 2.2.4 Kế toán các hoạt động khác 2.2.4.1 Kế toán thu nhập khác 2.2.4.2 Kế toán chi phí khác 2.2.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 2.2.5.1 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty 2.2.5.2 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
 8. 8. 2.2.6 Phân tích tốc độ phát triển của doanh thu và lợi nhuận trước thuếTÓM TẮT CHƯƠNG 2Chương 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ HOÀN THIỆNCÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁCĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH3.1 Nhận xét 3.1.1 Nhận xét về tình hình tổ chức quản lý 3.1.2 Nhận xét về tình hình tổ chức công tác kế toán 3.1.3 Hình thức sổ sách kế toán 3.1.4 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 3.1.5 Về phương pháp hạch toán 3.1.6 Nhân tố ảnh hưởng lợi nhuận của công ty3.2 Kiến nghị 3.2.1 Một số kiến nghị về tình hình tổ chức quản lý và công tác kếtoán 3.2.2 Một số kiến nghị nhằm tăng doanh thu, giảm chi phíTỔNG KẾT CHƯƠNG 3KẾT LUẬN
 9. 9. TÀI LIỆU DỰ KIẾN THAM KHẢO[1] Phan Đức Dũng, (2010), “Kế toán tài chính”, NXB Thống Kê.[2] Phòng kế toán công ty TNHH MTV XD 470.

×