Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ДО ПРОЦЕСУ СЕРТИФІКАЦІЇ

193 views

Published on

Інформаційний семінар: м. Чернівці-Івано-Франківськ, 20-21 грудня 2017 р

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ДО ПРОЦЕСУ СЕРТИФІКАЦІЇ

 1. 1. ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ДО ПРОЦЕСУ СЕРТИФІКАЦІЇ FSC® F000100 FSC® A.C. All rights reserved Павло Кравець директор Національного представництва FSC в Україні Інформаційний семінар: м. Чернівці-Івано-Франківськ, 20-21 грудня 2017 р.
 2. 2. ЛІСОВА ОПІКУНСЬКА РАДА (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, FSC® ) – міжнародна, неурядова, некомерційна організація, створена у 1993 році з метою просування екологічно відповідального, соціально вигідного та економічно життєздатного управління лісами в світі. Має дотримуватися баланс екологічних, соціальних та економічних інтересів!
 3. 3. 2 СХЕМА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІСОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ FSC Має забезпечуватися неперервність ланцюга постачання від виробника до споживача! ДЕРЕВООБРОБНЕ ПІДПРИЄМСТВО Стандарти відповідального ведення лісового господарства Стандарти ланцюга постачання Процедури маркування деревина готова продукція Незалежна оцінка Незалежна оцінка Відповідальне споживання
 4. 4. 3 FSC A.C. ЕКОЛОГІЧНА ЕКОНОМІЧНА СОЦІАЛЬНА МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР FSC (FSC IC) ГЛОБАЛЬНИЙ РОЗВИТОК FSC (FSC GD) МІЖНАРОДНА АКРЕДИТАЦІЙНА СЛУЖБА (ASI) 39 ОРГАНІВ СЕРТИФІКАЦІЇ (SGS, NC, FC) 5 РЕГІОНАЛЬНИХ ТА 4 СУБРЕГІОНАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ FSC 42 НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРТНЕРА (ОФІСИ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА) ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ПІДПРИЄМСТВА ЛІСОВОЇ ТА ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ, НГО, МІСЦЕВІ ГРОМАДИ, ОСВІТНІ ТА НАУКОВІ ЗАКЛАДИ
 5. 5. 4 ЕТАПИ СЕРТИФІКАЦІЇ ПІДГОТОВКА ПОПЕРЕДНІЙ АУДИТ ОСНОВНИЙ АУДИТ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ВИДАЧА СЕРТИФІКАТА НАГЛЯДОВІ АУДИТИ Термін дії сертифіката FSC – п'ять років за умови позитивних результатів основного та щорічних наглядових аудитів. При виявленні серйозних порушень сертифікат може бути призупинений або анульований. Отримавши сертифікат, компанія зобов'язана неухильно дотримуватися вимог FSC і постійно покращувати свою діяльність.
 6. 6. НАРІЖНІ КАМЕНІ СИСТЕМИ FSC 5 Участь зацікавлених сторін Суворі стандарти сертифікації лісоуправління ASI контроль Робота органів сертифікації ДОВІРА
 7. 7. СЕРТИФІКАЦІЯ VS ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ 6 Сертифікація Державний контроль Добровільна Обов'язковий Оцінка відповідності стандарту Перевірка дотримання вимог законодавства Роботу оплачує замовник Витрати несе держава Аудитор шукає відповідність Інспектор шукає порушення Широке залучення зацікавлених сторін при здійсненні процедур сертифікації Обмеження громадським контролем Існують власні процедури вирішення спорів та оскарження рішень Оскарження рішень згідно чинного законодавства
 8. 8. ДОКУМЕНТИ FSC, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ УЧАСТЬ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН У СЕРТИФІКАЦІЇ 7 Під час розробки національних стандартів або стандартів органів сертифікації: FSC-STD-60-006 V 1-2 Процедурні вимоги до розроблення національних стандартів ведення лісового господарства; FSC-STD-20-002 V3-0 Структура, зміст і місцева адаптація загальних стандартів ведення лісового господарства. Під час проведення аудитів: FSC-STD-20-006 V 3-0 Консультування з зацікавленими сторонами під час оцінювання ведення лісового господарства; FSC-STD-20-007 V 3-0 Оцінювання ведення лісового господарства; FSC-PRO-01-017 V 1-1 Участь зовнішніх спостерігачів в польовому аудиті та/або оцінюванні ASI; FSC-STD-20-007b V1-0 Публічні звіти за підсумками оцінювання ведення лісового господарства.
 9. 9. 8 При здійсненні процедур оскарження: FSC-PRO-01-005 V 3-0 Процедури апеляцій; FSC-PRO-01-008 V 3-0 Розгляд скарг в системі FSC; ASI-PRO-20-104 V 3-0 Процедури вирішення формальних скарг. Усі документи знаходяться на сайті: https://ic.fsc.org/en/document-center ДОКУМЕНТИ FSC, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ УЧАСТЬ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН У СЕРТИФІКАЦІЇ
 10. 10. ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ: 9 одна або більше фізична чи юридична особа, їх об’єднання, організації або групи, які задекларували свій інтерес щодо забезпечення заявником вимог добровільної лісової сертифікації. Включення до списку зацікавлених сторін органом сертифікації означитиме отримання Вами інформації про заплановані аудити та подальші консультації. Висновок: прослідкуйте включення Вас до переліку зацікавлених сторін
 11. 11. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА (1) 10 Доопрацювання Польова інспекція Звіт та рекомендації Консультації з зацікавленими сторонами Перевірка документації Сертифікат Щорічні наглядові аудити Основний аудит так ні
 12. 12. 11 За підсумками основного та наглядових аудитів ОС може формуватися перелік невідповідностей у вигляді приписів. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМИ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА (2) Вимір Незначні невідповідності, якщо Значні невідповідності, якщо Дія тимчасова постійна Частота Поодинока або несистематична Повторювана або систематична Площа Зачеплена невелика територія Обширні території зачеплені Якість Обмежений влив у часовому та просторовому вимірі Суттєва шкода та/або зачеплені обширні території Система менеджменту Присутня та функціонує Відсутня або ж повністю розладнана Реагування Коректне та адекватне реагування Не коректне або неадекватне реагування Часові рамки приписів 1 рік (+1 рік) 3 місяці (+3 місяці)
 13. 13. ВИЯВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН 12 Консультація з зацікавленими сторонами визнається важливим і ефективним засобом верифікації. Усі зацікавлені сторони, які володіють інформацією стосовно дотримання вимог стандарту, мають змогу надати її до прийняття рішення про сертифікацію. З низкою зацікавлених сторін, які безпосередньо зазнають впливу від діяльності підприємства (місцеві громади) відбувається безпосередній контакт. ОС має поінформувати виявлені зацікавлені сторони про готовність зустрітися з ними під час аудиту, принаймні за місяць до початку основного аудиту. Висновок: слідкуйте за повідомленнями про проведення основного аудиту.
 14. 14. ЗАПИСИ ТА ЗВІТНІСТЬ 13 ОС має зберігати записи за усіма консультаціями (нотатки інформації, яка отримана усно, копії письмових заяв тощо). ОС має описати, яким чином зібрані зауваження були враховані при прийнятті рішення про те, чи відповідає діяльність лісового господарства вимогам стандарту. Це важливо під час оцінювання діяльності ОС зі сторони ASI. Висновок: готуйте письмові зауваження та підкреслюйте вашу заінтересованість в отриманні інформації про хід розгляду Ваших зауважень та прийняте рішення.
 15. 15. ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ 14 Достатня кількість інтерв'юерів, яка охопить увесь спектр інтересів. Різноманіття методів проведення консультацій: індивідуальні та групові зустрічі, спонтанні бесіди з дотриманням конфіденційності. Інші: спілкування телефоном, електронною поштою чи традиційним листуванням. Отримана інформація має бути підтверджена з інших джерел та бажано перевірена під час польового візиту. Висновок: надана інформація має бути якомога точною, аргументованою та містити докази, які можна верифікувати.
 16. 16. ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ: НАГЛЯДОВІ АУДИТИ 15 Консультації з зацікавленими сторонами проводяться під час контрольних аудитів наскільки в цьому є необхідність. Методи і техніка проведення консультацій не відрізняються від тих, які застосовуються під час основного аудиту. Зауваження та коментарі, отримані після основного аудиту мають бути зареєстровані та оцінені під час наглядового аудиту. Висновок: Перевірте чи знайшли своє відображення зауваження надані в період між аудитами після проведення чергового наглядового аудиту в публічному звіті.
 17. 17. ПУБЛІЧНІ ЗВІТИ ЗА ПІДСУМКАМИ СЕРТИФІКАЦІЇ 16 Публічний звіт, зокрема, має містить інформацію про: - опис процесу консультацій з зацікавленими сторонами; - прийняте рішення з урахуванням висловлених зауважень; - будь-які виявлені суттєві невідповідності і коригуючі приписи отримувачу сертифікату про усунення невідповідностей. Висновок: здійснювати аналіз публічного звіту на предмет дотримання зазначених вимог.
 18. 18. ПУБЛІЧНІ ЗВІТИ ЗА ПІДСУМКАМИ СЕРТИФІКАЦІЇ 17 Публічний звіт має бути доступним до моменту видачі сертифікату на сайті http://info.fsc.org/ Оновлення звіту за підсумками наглядових аудитів відбувається протягом 90 днів після проведення заключної наради на підприємстві.
 19. 19. УЧАСТЬ У АУДИТАХ СПОСТЕРІГАЧЕМ 18 Письмове клопотання до ОС чи ASI за чотири тижні до початку проведення аудиту /оцінки. Має бути отримана згода підприємства на включення до команди аудиторів спостерігача. Спостерігач має змогу отримувати усю інформацію, але при цьому він не повинен втручатися в роботу аудиторів. Підписує угоду про нерозголошення інформації про аудит / оцінку. Висновки і пропозиції: вважається одним із найбільш дієвих і прямих інструментів залучення зацікавлених сторін та забезпечення гарантування якості і довіри.
 20. 20. ПРОЦЕДУРИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 19 Вирішення спорів полягає у намаганні розв'язанні суперечок на максимально низькому рівні. КРОК 1: Зацікавлена сторона має інформувати підприємство про свої зауваження щодо ведення лісового господарства. Термін розгляду зауважень не регламентовано. КРОК 2: Підприємство має здійснити «необхідні кроки» та документувати для пред'явлення ОС. По всім суттєвим спорам, яким подана письмова скарга, мають здійснюватися записи. КРОК 3: У разі відсутності відповіді або ж отримання тієї, яка не задовольняє зацікавлену сторону, вона звертається до ОС та викласти зміст претензій до підприємства. У разі виявлення фактів ОС фіксує невідповідність, яка має бути усунута відповідно до вимог стандарту.
 21. 21. ПРОЦЕДУРИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ (2) 20 КРОК 4: У разі незадоволення, зацікавлена сторона переходить до процедури офіційної подачі скарги для її розгляду. КРОК 5: Зацікавлена сторона не погоджується з рішенням незалежної групи по вирішенню спорів і суперечок та може подавати скаргу до ASI. Усі документи ASI на сайті: http://www.accreditation- services.com/resources/document-library/download-category/quality- management ASI FAQ як скласти скаргу: http://www.accreditation- services.com/archives/how-can-i-file-a-complaint-about-a-certificate
 22. 22. ПРОЦЕДУРИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ (2) 21 ПРИКЛАД ПРОЦЕДУР ВИРІШЕННЯ СПОРІВ НЕПКон
 23. 23. ПРОЦЕДУРИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ (3) 22 Термін розгляду і прийняття рішення: 90 днів. КРОК 6: Зацікавлена сторона не задоволена рішенням та подає скаргу до FSC Міжнародний центр. Це може бути електронний чи паперовий формат. Онлайн форма розгляду спорів доступна: http://www.fsc.org/dispute-submission- form.170.htm Протягом 30 днів мають здійснюватися пряма комунікація вирішення у неформальний спосіб. У разі неможливості вирішення у цей спосіб протягом 60 днів формальні процедури застосовуються із залученням сторін конфлікту, їхніми поясненнями тощо. КРОК 7: У разі незадоволення рішенням зацікавлена сторона можна подати апеляцію.
 24. 24. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПРОЦЕСУ СЕРТИФІКАЦІЇ (1) 23 Отримайте інформацію про заплановані аудити на сайтах та/або сторінках соціальних мереж органів сертифікації: https://www.nepcon.org/certification/fsc-forest-management/fsc-forest- management-consultations https://www.facebook.com/lis.expert/ сайті «Сталий розвиток лісового господарства України» http://sfmu.org.ua/ сайті FSC Україна https://ua.fsc.org/ua-ua/ через розсилку, яка здійснюється органами сертифікації а також завдяки включенню до переліку зацікавлених сторін, з якими мають проводитися консультації.
 25. 25. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПРОЦЕСУ СЕРТИФІКАЦІЇ (2) 24 Компанія NEPCon http://www.nepcon.org/ Компанія СЖС Україна http://www.sgsgroup.com.ua/ Компания «Лесная сертификация» http://fcert.ru/ Олеся Каспрук (м. Львів) Георгій Бондарук (м. Харків) тел. моб. 050 370 31 04 тел. моб.: 067 503 69 95 e-mail: ok@nepcon.org e-mail: gb@nepcon.org Тетяна Данчук-Дворецька (м. Львів) Володимир Ковалишин тел.: 0322 97 46 12 факс: 0322 97 46 13 tetyana.danchuk@sgs.com ua.lviv@sgs.com volodymyr.kovalyshyn@sgs.com Сергій Розвод (м. Київ) тел. моб.: 067 251 75 05 тел.: 044 223 54 50 sergiy_rozvod@ukr.net https://www.facebook.com/lis.expert/
 26. 26. 25 • Переконайтеся, що Ви визнані зацікавленою стороною. • Підготуйте зауваження щодо ведення лісового господарства на підприємстві, що сертифікується. Зауваження мають бути по можливості: - зазначати якому з індикаторів стандарту відповідає зауваження; чіткими і зрозумілими; - мати прив'язку до місцевості (та по можливості містити назву лісництва, кварталу, виділу); - містити докази (фото, аудіо і відео файли, копії матеріалів, тощо). • Зауваження мають бути надіслані з вказанням Ваших контактних даних та проханням інформувати за результатами їх розгляду. • В листі висловіть готовність до особистої зустрічі. Під час спілкування Ви зможете краще донести зміст зауважень або ж переконатися в хибності тверджень. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПРОЦЕСУ СЕРТИФІКАЦІЇ (3)
 27. 27. СТАНДАРТИ І ПРОЦЕДУРИ ОРГАНІВ СЕРТИФІКАЦІЇ 26 Компанія NEPCon: https://www.nepcon.org/certification/fsc-forest-management/fsc-forest- management-standards-national-regional https://www.nepcon.org/dispute-resolution-policy Компанія СЖС Україна: http://www.sgs.com/en/agriculture-food/forestry/forest-management- certification/forest-management-reports-and-standards http://www.sgs.com/en/agriculture-food/forestry/forest-management- certification Компанія «Лесная сертификация» http://fcert.ru/about/documents/ http://fcert.ru/services/about_fm/fm_docs/
 28. 28. ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СКАРГИ ДО ПІДПРИЄМСТВА 27
 29. 29. ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СКАРГИ ДО ОС 28
 30. 30. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПРОЦЕСУ СЕРТИФІКАЦІЇ (4) 29 • По можливості візьміть участь в аудиті як спостерігач. • За підсумками аудиту проаналізуйте публічний звіт і переконайтеся в тому чи були враховані Ваші зауваження. • У разі ігнорування Ваших зауважень або ж незадоволеністю рівнем їх врахування Ви можете скористатися офіційної процедурою оскарження рішень ОС, так і іншим інструментом – системою реєстрації інцидентів ASI. • http://www.accreditation-services.com/dispute-management/incidents
 31. 31. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПРОЦЕСУ СЕРТИФІКАЦІЇ (5) 30 Реєстрація інцидентів ASI 1) Заповніть електронну форму англійською мовою виклавши якомога точніше зміст звернення, зокрема, беручи до уваги: 5-ть основних питань: хто причетний?; що трапилося?; де це відбулося?; коли це відбулося?; чому це трапилося?; ризики пов'язані з порушеним питанням; історія питання, якщо вона є; будь-які докази, які підтверджують ваші твердження. 2) У разі бажання слідкувати за розглядом звернення, слід звертатися до ASI: dispute@accreditation-services.com
 32. 32. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПРОЦЕСУ СЕРТИФІКАЦІЇ (6) 31 • Система реєстрації інцидентів передбачає можливість звертатися до ASI безпосередньо не дотримуючись усіх формальних кроків під час офіційного оскарження. • Її відмінність у тому, що зацікавлена сторона не вправі очікувати на формальну відповідь. • Зареєстровані інциденти беруться до уваги ASI при плануванні перевірок ОС. Увага: Якщо при реєстрації інциденту дописувач може виступати анонімно або ж клопотати перед ASI про нерозголошення його особи третім особам, то в разі скарги це не можливо.
 33. 33. ТИПОВІ ЗАУВАЖЕННЯ ЗА ПІДСУМКАМИ АНАЛІЗУ ПУБЛІЧНИХ ЗВІТІВ 32 • Дотримання вимог національного законодавства при здійсненні лісозаготівель; • Забезпечення охорони здоров’я та безпеки виробничого персоналу; • Мінімізації впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище; • Виділення, моніторинг і підтримання лісів високої охоронної цінності та інші.
 34. 34. 33 КІЛЬКІСТЬ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ В ПЕРЕРАХУНКУ НА 1 АУДИТ 0 5 10 15 20 25 30 35 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Numberofnon-conformance Principle 1 Principle 2 Principle 4 Principle 5 Principle 6 Principle 7 Principle 8 Principle 9
 35. 35. 34 РОЗПОДІЛ ВИЯВЛЕНИХ НЕВІДОПОВІДНОСТЕЙ В РОЗРІЗІ КРИТЕРІЇВ 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 2.1 4.1 4.2 4.4 4.5 4.7 5.2 5.3 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.9 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9.1 9.2 9.3 9.4
 36. 36. СЕРТИФІКОВАНІ ЛІСИ В УКРАЇНІ: 3,8 млн. га 35
 37. 37. ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК 36 Якщо у Вас залишилися питання або ж Ви бажаєте більш активно залучатися до процесу сертифікації напишіть або зателефонуйте нам: Павло Кравець тел.: +38 044 223 68 45 факс: +38 044 527 83 70 моб: +38 067 502 38 45 email: p.kravets@ua.fsc.org Оксана Павліщук моб.: +38 067 977 9218 email: o.pavlishchuk@ua.fsc.org Для контактів з ASI слід звертатися до менеджера акредитаційної програми FSC Східної Європи Владислава Хейнонена (анг. або рос. мовами) email: v.kheynonen@accreditation-services.com
 38. 38. FSC® F000100 FSC® A.C. All rights reserved Forest Stewardship Council Національне представництво в Україні Вул. Генерала Родимцева, 19, навч. корпус 1, офіс 116 044 223-68-45 FSC 000237- FSC A.C. All rights reserved ua.fsc.org 37

×