Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Google Applications and Postini Services

773 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Google Applications and Postini Services

 1. 1. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – гр. ВАРНА  ЦЕНТЪР ЗА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ  КАТЕДРА “ИНФОРМАТИКА”    РЕФЕРАТ  на тема: приложения и технологиятаИзготвил: Проверил:Данаил Йорданов доц. д-р Стефан Дражевфак. №: 9929курс: 5, група: 56специалност “Информатика” Варна 2012
 2. 2. Google приложения и технологията Postini  СЪДЪРЖАНИЕГлава I. Google приложения ..................................................................................3 1.1. Google календар...................................................................................3 1.2. Google документи .................................................................................4 1.3. Google Reader ......................................................................................5 1.4. Google Bookmarks ................................................................................6 1.5. Google Wave Accounting ......................................................................7 1.6. Полезни Google приложения за SEO оптимизация ...........................8 1.6.1. Google Analytics...........................................................................8 1.6.2. Google Webmaster ..................................................................... 10 1.6.3. Google AdSense ........................................................................ 11 1.6.4. Google AdWords ........................................................................ 12Глава II. Технологията Postini .............................................................................. 13 2.1. Google Message Security .................................................................... 14 2.2. Google Message Discovery ................................................................. 16 2.3. Google Message Continuity ................................................................. 17 2.4. Google Message Encryption ................................................................ 19Използвана литература ........................................................................................ 20 Данаил Йорданов                                                                                                                                           2    
 3. 3. Google приложения и технологията Postini  Глава I. Google приложения. Хората днес са в пряк достъп с информационните технологии във всекиедин аспект от живота си. Интернет се е превърнал в неизменна част отежедневието ни. Той предоставя достъп до различни видове занимания,събрани на едно място. По този начин осигурява среда, в която хората могат дасе забавляват, да комуникират помежду си, да работят, да търсят полезнаинформация. Google се е превърнал в едно от места, където всеки прекарваопределено време ежедневно. Google отдавна не е просто интернет търсачка.Той предлага множество различни приложения, които могат да бъдат полезниза различни цели. Google приложенията представляват услуги, които дават възможност научилища, фирми, индивидуални потребители и различни институции даизползват различни продукти на Google. Освен електронна поща сред тях саGoogle документи, Google Talk, Google календар и т.н. Ще разгледаме едни отосновните приложения, които биха могли да са полезни както наиндивидуалните потребители, така и на бизнеса.1.1. Google календар. Google календарът е приложение, което е много удобно за организиране на различни дейности. Например, срещите в една фирма могат да бъдат много по-лесно координирани. Необходимо е само някой да създаде събитието в календара и да добави хората, които трябва да присъстват. Всички те ще получатпокана за събитието чрез e-mail. В календара също биха могли да се добавятрожденните дни на контактите. По този начин ще се получават е-mail-и снапомняне в подходящо време. Google календар позволява създаването и използването на повече отедин календари. По този начин лесно може да се провери кога някой е Данаил Йорданов                                                                                                                                           3    
 4. 4. Google приложения и технологията Postini свободен и дали бихте могли да се срещнете с него. Също така, създаванитекалендари могат да се споделят с определена група от хора или да бъдатдостъпни за всички в уеб пространството. Календарът лесно би могъл да бъдевграден в уебсайт.1.2. Google документи. Google документи е едно от най- популярните приложения, които се използват в много фирми. Напрактика, то дава възможност на потребителите да имат достъп до своите документи по всяко време навсякъде. Единственото необходимо условие е наличието на компютър и интернет връзка. Достъпът до документите би могъл да стане дори и през мобилен телефон. Google документи позволявасъздаването на текстови документи,таблици, презентации, уеб форми исхеми. Всеки потребител може дасъздаде свой файл и да го сподели сопределени от него хора. Имавъзможност за редактиране в реалновреме от много потребители. Праватаза разглеждане и редактиране върхуфайла се определят от неговиятсобственик. Създадените файловемогат да бъдат изтеглени. Същомогат да се качват файлове, които след това да бъдат редактирани. Всички отот добре познатите формати, като doc, .xls, .ppt, and .pdf, се поддържат. Приложението Google документи е достъпно от всеки компютър беззначение от операционната система. Не е необходимо инсталирането надопълнителни притурки. Данаил Йорданов                                                                                                                                           4    
 5. 5. Google приложения и технологията Postini  От края на миналата година вече съществуват офлайн версии наприложенията Gmail, Google календар и Google документи, които принципно сауеб базирани и изискват интернет връзка. Gmail Offline е достъпен катоприложение в онлайн магазина Chrome Web Store. С негова помощпотребителите могат да ползват своята електронна поща дори когато няматвръзка с интернет. Офлайн версията е базирана на основата на уеб приложението Gmail затаблет компютри, което е проектирано така, че да работи и без наличие наинтернет достъп. След инсталиране на Gmail Offline потребителите могат дапродължат да работят със своите акаунти в имейл услугата, дори и да няматинтернет връзка в момента, като ги пускат в нов таб на браузъра Chrome. Приложенията Google календар и Google документи позволяват бързопреминаване между офлайн и онлайн режими. Когато са офлайн в календара,потребителите ще продължат да имат достъп до своите календари и даотговарят на покани. В офлайн режим на документите, потребителите ще могатда разглеждат документи и електронни таблици, но не и да ги редактират. Активирането на офлайн приложенията става със специална икона вгорния десен ъгъл и избиране на съответната опция. Администраторите намрежи ще могат масово да зареждат приложения от Chrome Web Store запотребителите, задавайки организационни политики в браузъра Chrome. В бъдеще интернет компанията ще осигури офлайн достъп до своитеприложения и за други браузъри. Предвижда се също така възможност заофлайн редактиране на документи и настройка на броя на електронните писмаза синхронизация.1.3. Google Reader. Това приложение е много полезно за хора, които следят съдържаниетона определени уебсайтове. В Google Reader могат да бъдат добавени многоголям брой уебсайтове, които представляват интерес за определенпотребител. Не е необходимо да се посещава уебсайта за да бъде прочетеноновото съдържание. То се показва автоматично след като сайтът бъде добавенв Google Reader. По този начин би могло да се следи съдържанието на Данаил Йорданов                                                                                                                                           5    
 6. 6. Google приложения и технологията Postini различни блогове и сайтове за новини. Приложението може да чете и RSSновини. Google Reader същопредлага опцията “Play”,която представлява бърз иприятен начин за търсене наинтересно съдържание.Това става чрез слайдшоу,което показва популярнинеща. Потребителят можеда хареса някое от тях, да господели или да му сложизвезда. С тази информация следващият път когато потребителят посети Play,Google ще му предложи подобни предложения, които биха представлявалиинтерес за него.1.4. Google Bookmarks. Bookmark е любима страница на потребителя, която той иска да запазипо някакъв начин. Уеб браузърите предлагат тази опция. Проблемът идва оттам, че тези страници се запазват от браузъра на определен компютър. Когатопотребителят работи на един компютър на работа и използва друг вкъщи, тойняма как да достъпва запазените уеб страници. Google Bookmarks е приложение което дава възможност на потребителяда съхранява любимите си уебсайтове онлайн. Единственото нобходимо нещое Google профил. Bookmark-овете се съхраняват в него и по този начин те садостъпни от всеки компютър който разполага с интернет връзка. Така достъпътдо желаните уебсайтове става много по-бърз. Потребителят може да гиизползва по всяко време от къщи, било то от своя компютър или мобилентелефон. Избягва се загубата на време в търсене на нужните уебстраници,което оптимизира работата. Данаил Йорданов                                                                                                                                           6    
 7. 7. Google приложения и технологията Postini 1.4. Google Wave Accounting. Google Wave Accounting е много подходящо приложение за малки фирми. То е предназначено за улесняване насчетоводството на фирмата. Позволява добър контол върху финансите,спестявайки време и средства. Google Wave Accounting е напълно безплатноприложение, чрез което могат да се изпращат множество професионалнифактури. Също така, могат да се правят различни отчети и транзакции. Товаприложение е предназначено за хора, които не са счетоводители, но бипомогнало много и на счетоводителите, тъй като работата с него е много леснаи бърза. Колкото повече се използва това приложение от даден потребител,толкова по ефективно става то. Събирайки необходимата информация, то можеавтоматично да попълва транзакциите. Приложението няма ограничения вползването и има безплатна поддръжка. Данаил Йорданов                                                                                                                                           7    
 8. 8. Google приложения и технологията Postini 1.6. Полезни Google приложения за SEO оптимизация. SEO оптимизацията вече се превръща в нужда за всеки бизнес.Единствено чрез успешното и реализиране може да се осъществи и успешенелектронен бизнес. Google предлага някои приложения, които нямат пряковлияние върху SEO оптимизацията на определен уебсайт, но биха помогнали впроцеса на работа.1.6.1.Google Analytics. Google Analytics представлява безплатна уебуслуга, предоставена от Google засъставянето на детайлнастатистика за посетителите науебсайтове. Статистиката сесъбира на сървъра на Google, атези които го използват самослагат свой Javascript код настраниците на своя уебсайт. Предлага се безплатна и платена версия. Безплатната е ограничена догледането на 10 млн. страници месечно. На тези които ползват активния акаунтGoogle AdWords се предоставя възможността да преглеждат неограничен бройстраници. Особеността на обслужването е в това, че администраторите на уебсайтовете могат да оптимизират рекламните и маркетингови кампании наGoogle AdWords с помощта на анализираните данни, получени от GoogleAnalytics за това от къде идват посетителите, колко дълго присъстват на сайтаи къде се намират по географски принцип. Обслужването е интегрирано сGoogle AdWords. Клиентите виждат групи с обяви, които излизат от ключовитедуми в отчетите. Също така са достъпни различни възможности, включително иразделянето на посетителите на групи. Ползващите услугата определят сами целите и функциите. Целта можеда бъде страницата за продажби, показването на определен брой страници идруги. Ползвайки този инструмент, маркетолозите могат да разберат коя от Данаил Йорданов                                                                                                                                           8    
 9. 9. Google приложения и технологията Postini рекламните им кампании е най-успешна и да намерят нови начини запривличане на необходимата им аудитория. Данаил Йорданов                                                                                                                                           9    
 10. 10. Google приложения и технологията Postini 1.6.2.Google Webmaster. Приложението Google Webmaster е много добро за водене на SEO оптимизацията и анализи и статистики на един уебсайт. Google Webmaster е популярен инструмент, с чиято помощ може да се анализира дадена уебстраница. Тази услуга дава ясна представа по какъв начин Google вижда и индексира уебсайта, както и информацияза възникнал проблем. Съществува възможност за използване на всичкивидове сайтове и дори за безплатните блогове. За да може да се използва Google Webmaster е необходимо да сепотвърди притежанието на определения уебсайт. Процесът е доста улеснен,единственото, което е необходимо да се направи е да се постави дадения отприложението META код в сайта или да се постави някакъв даден файл восновната (root) директория. Чрез Google Webmaster може да се изпрати XML sitemap на сайта, катотака се осигурява пълна информация за всички страници, а обхождането му щестава по-лесно. Google Webmaster също така поднася подробна информация,свързана с индексирането на сайта. Освен това приложението дава пълен списък с най-добрите фрази, коитощом се търсят се появява сайта. Получава се информация за всички връзки –входящи и изходящи, ключови думи, грешки и липсващи страници, а това емного важна информация, нужна за добрата оптимизация на сайта. Google Webmaster помага много в правилното генериране на robots.txtфайл, с помощта на който се инструктират търсачките кои директории на сайтада бъдат обхождани и кои не. Много важна подробност е и избора нагеографски район, в който ще се цели дадения уебсайт, с Google Webmasterтова може да се постигнете много лесно. Данаил Йорданов                                                                                                                                           10    
 11. 11. Google приложения и технологията Postini 1.6.3. Google AdSense. Google AdSense е Google приложение, което позволява регистрирацияна уеб сайтовете, към които след това дабъде добавено рекламно съдържание.Собствениците на уеб сайтове могат да серегистрират в тази програма, за да иматвъзможност да показват насочени реклами(текстови, графични и видео) от Google насвоите уебсайтове. Google Adsense за съдържание - Това е най-разпространеният начин заупотреба на Google Adsense. Собствениците на сайтове копират в страницитеси специално генериран код, който вземат от акаунта си в Google, след коетоGoogle преглежда цялото съдържание на съответните страници и показвавъзможно най-близките реклами, публикувани от рекламодателите пак вGoogle, в отделна рекламна програма – Google Adwords. Рекламите, които сепоказват са контекстуални, т.е. имат връзка с думите и комбинациите от думи иизрази, които се срещат в сайтовете на различните собственици. Товапозволява да се показват реклами, които не дразнят читателите, дори напротив– възможно е да са полезни за тях, ако са пряко свързани с темата на сайта,който четат. Google Adsense за търсене означава, че собствениците поставятспециален код, който вземат от страницата с акаунта си в Google технитеинтернет страници, след което на тях се изобразява поле за търсене – както всайта, така и в интернет по принцип. Потребителите могат да изпитатпотребност да потърсят нещо в сайта – по ключова дума или фраза – и тогавате биха използвали това поле за търсене. В резултат, пред потребителя ще сепокаже екран с резултатите от търсенето, в т.ч. и със спонсорирани линкове, закоито по линия на Google Adwords рекламодатели са избрали да се показват.Ако потрбителите на сайта натиснат върху някой от тези спонсорирани линкове,Google Adsense за търсене ще заплати определена сума. Google Adsense – Референции - Собствениците поставят на страницитена сайта си реклами на определени продукти (може да са реклами на продуктиGoogle, а може и реклами на продукти на други компании), след което Данаил Йорданов                                                                                                                                           11    
 12. 12. Google приложения и технологията Postini получават възнаграждение след като посетителят не само натисне върхусъответната реклама, но и предприеме някакво действие в сайта нарекламодателя – закупи продукт, регистрира се за нещо и т.н. Тъй като заразлика от другите две разновидности на Google Adsense при референциитеактивната страна в самото начало са собствениците на сайтове, те следвавнимателно да изберат реклами на кои продукти ще поставят в сайтовете си.Общото правило е, че рекламите следва да са контекстуални, т.е. свързани,близки, релевантни на съдържанието на сайта.1.6.4. Google AdWords. Тази платформа, както и Google AdSense не влияе директно върху SEOоптимизацията на един уебсайт, но спомага да по-честото му обхождане.Въпреки, че официално това уеб приложение е отделно от бота на търсещатамашина, запознатите с тънкостите на SEO оптимизирането твърдят, че Googleтолерира сайтове използващи приложението Google AdWords. След като се направи регистрация се въвежда рекламен текст, насочвасе по местонахождение и по ключови думи и се избира валута и месеченбюджет. След като се активира профила , започва пускането на рекламите. Зада се регистрирате успешно ви е нужна валидна кредитна карта, а също така иправилно изграден сайт.  Собствникът на сайта сам определя на кои ключови думи да се показвасайта. Рекламата се появява самотогава когато потребителят търсиопределените ключови думи. Вадминистративния панел иманастройки за географския регион,където да се показват рекламите. Потози начин рекламите могат да сепоказват при търсене в рамките самона определен регион. Има подробна статистика и пълен контрол относно това колко пъти се епоказал текстовия блок и колко пъти са кликнали на него. Всеки клик отнема отзададената първоначално месечна такса. По всяко време може да се Данаил Йорданов                                                                                                                                           12    
 13. 13. Google приложения и технологията Postini редактират рекламите или да се промени заложеният в кампанията бюджет, зада се постигне търсения резултат. Глава II. Технологията Postini. Технологията Postini представлява услуга за сигурност на електроннатапоща, притежавана от Google. Предоставя услуги за филтриране на спамсъобщения и зловреден софтуер, преди те да бъдат доставени на клиентскияmail-сървър. По този начинклиентските мрежи сазащитени от опасен софтуер,който може да дойде презмрежата. Postini е компания,основана през 1999 г. вКалифорния, САЩ от ShinyaAkamine, Gordon Irlam, BrianMaggi и Scott Petry. До февруари 2005 г. компанията обработва 2,5 билионаелектронни съобщения седмично и осигурява защита от спам съобщения наповече от 4 200 компании и 6 милиона крайни потребители. В края на 2005компанията се премества от Redwood City в San Carlos. На 9 юли 2007 г. Googleобявяват, че са подписали споразумение за закупуването на Postini на цена от625 милиона щатски долара. От тогaва услугите предлагани от Postini, сепредлагат на пазара под името Google Postini Services. През септември 2011 г.Google обяви, че ще прекрати предлагането на някои от своите продукти,включително и Google Web Security, което беше част от Postini услугите. Към момента Google Postini Services предлага следните продукти:  Google Message Security  Google Message Discovery  Google Message Continuity  Google Message Encryption Данаил Йорданов                                                                                                                                           13    
 14. 14. Google приложения и технологията Postini 2.1. Google Message Security. Google Message Security представлява хоствана услуга, която предоставя защита от вируси и спам, както и филтриране на съдържанието на електронните съобщения. Google Message Security защитава входящите и изходящитее-mail съобщения от спам, вируси, фишинг и други заплахи в мрежата.Използва се цнтрална политика за управлението на съдържанието насъобщенията. Google Message Security позволява получаването на е-mail-идори когато e-mail сървъра е повреден. Google Message Security автоматично прилага е-mail политики засигурност, за да осигури добро регулиране на входящата и изходяща поща вдадена организация. Услугата предоставя удобен административен панел законфигуриране на политиките. Google Message Security включва също: Патентована анти-спам технология, която преглежда хиляди елементи от електрони съобщения, за да определи безопасните Позволява на крайния потребител сам да управлява съобщенията си през много лесен и достъпен интерфейс Предоставя Transport Layer Security (TLS) протокол, позволяващ криптирането на важни е-mail съобщения (може да се приложи за комуникация между определени домейни) Данаил Йорданов                                                                                                                                           14    
 15. 15. Google приложения и технологията Postini  Mail сървърите, които се поддържат от Google Message Security саMicrosoft Exchange Server, Lotus Domino, Postfix, Sendmail, Macintosh OS XServer, Novell Groupwise. Услугата е съвместима с интернет доставчиците идоставчиците на домейни. Основните функции на Google Message Security сапоказани в следващата таблица.Функция ПредимствоSpam and virus protection Предостая многослойна защита от заплахи, включително търсене базирано на евристика и подпис на съобщенията, както и защита от бурзо развиващи се вирусиDirectory harvest attack/denial of Предпазва от атаки от един и същservice blocking източникPatented pass-through architecture Гарантиране на неприкосновеност на личната пощаContent policy management Използване на подходящи политикиScalability МащабируемостWeb-based administration console Позволява промяна на политики и конфигуриране в реално времеLog search Информация за входящата и изходяща пощаEmail spooling Получаване на съобщения когато сървърът блокираDomain-to-domain encryption Предаване на съобщенията с протокол TLSAttachment filtering Прилагане на политики, включващи ограничения за големината или типа на прикачваните файловеIntelligent routing Проследяване на съобщениятаRobust service level agreement 100% анти вирус защита и постоянна подръжка Данаил Йорданов                                                                                                                                           15    
 16. 16. Google приложения и технологията Postini 2.2. Google Message Discovery. Google Message Discovery представлява услуга за защита от спам и вируси, както и архивиране на електронни съобщения. Услугата се хоства на облак, изграден на принципа на SaaS модел. Не е необходимо да се планиракакви ще са нуждите на компанията вбъдеще. В случай, че сървърът сеповреди, не съществува никакъв риск от загуба на данни. Основнитехарактеристики на услугата са: Сигурност в Google мрежата Мащабируемост – неограничен капацитет Бързо намиране на определена поща без нуждата от много търсене Лесно и бързо експортиране на информация Управление – намаляване на риска при проверката на информацията Доклади за архивите и дейностите Защита от спам и вируси Използване на протокол за криптиране на съобщенията между два домейна Данаил Йорданов                                                                                                                                           16    
 17. 17. Google приложения и технологията Postini  Google Message Discovery позволява управление, защита и достъп доархивираните съобщениа, предоставяйки: 1. Съобщения за улавяне – съобщенията се изпращат до центрове на Google за сигурност на данни 2. “Always on, always current” – предоставя се защита от заплахи в реално време 3. Архивиране с високо ниво на защита – за тази цел съобщенията се съхраняват в определено хранилище 4. Търсене и извличане – упълномощени лица могат да имат достъп до съобщенията и обработката им 5. Подробни отчети – поддържането на информация за всички дейности в компанията.2.3. Google Message Continuity. Google Message Continuity представлява система, която позволява на потрбителите да имат непрекъснат достъп до своя акаунт без значение от евентуален срив на e-mail сървъра. Тази услуга е предназначена заорганизации използващи Microsoft Exchange email сървър. Основните ифункиции са да предоставя цялост на данните в организацията при природнибедствия, да осигурява постоянен достъп на потребителите до акаунтите имдори и когато Exchange email сървърът не е достъпен, да минимизира риска отзагуба на данни при сривове на сървъра, също така да предпазва пощата отспам, вируси, фишинг и други заплахи идващи по електронната поща. Като услуга от типа „cloud computing“ Google Message Continuity неизисква скъп хардуер или допълнителен софтуер. Тя е лесно управляема отсемпъл потребителски интерфейс. Всички входящи и изходящи съобщения сесинхронизират между Exchange сървъра и Gmail. Услугата е предназначена даосигуряван на потребителите достъп до техните съобщения постоянно, така чеработата в организацията да не се нарушава дори и при проблеми съссървъра. Google Message Continuity включва пълен комплект от характериситки,които осигуряват сигурност на email системата без инсталирането на скъп исложен софтуер. Данаил Йорданов                                                                                                                                           17    
 18. 18. Google приложения и технологията Postini  Основните характеристики на Google Message Continuity са: Постоянен достъп до email акаунта Трайна потребителска продуктивност – постоянно синхронизиране между Exchange сървъра и Gmail Поддръжка на мобилен достъп до акаунта Сигурен и надежден център за данни на Google, осигуряващ надежден достъп на потребителите до акаунтите им Google Message Continuity осигурява денонощен достъп до електроннатапоща, автоматично копие на еmail-ите и мобилен достъп. Чрез тези средстваосигурява сигурност и цялост на информацията. 1. Филтриране на входящите съобщения за спам, вируси и злонамерени атаки. 2. Осигуряване на входящи съобщения до Gmail и Exchange сървъра. 3. Информацията стига до крайния потребител чрез Gmail или Exchange. 4. Google Sync Server актуализира данните от едната пощенска кутия в другата. Данаил Йорданов                                                                                                                                           18    
 19. 19. Google приложения и технологията Postini 2.4. Google Message Encryption. Google Message Encryption представлява услуга, която осигурява криптиране на съобщенията при поискване, т.е. при заявка от организацията. Предвидена е възможност за изпращане на криптиран email до всякакъв вид получатели. Услугата дава възможност за: Обмяна на криптирани съобщения между клиентите без нуждата от инсталиране на специализиран софтуер Автоматичен контрол върху правилата свързани с криптирането Потребителят сам може да криптира определени съобщения Защита на email-и с конфиденциална информация за компаниятa Управление на политики за сигурност и отчети. Google Message Encryption изпраща изходящи имейли до центъра заданни Postini чрез криптирана връзка SSL/TLS. Там те се сканират за вируси ина база на политиките за сигурност се кодират и изпращат до получателя.Получателят не получава веднага съобщението, а получава нотификация занего. Тази нотификация включва инструкции как да бъде видяно криптиранотосъобщение. Google Message Encryption дава възможност за дефиниране иопределяне на правилата на криптиране на база на нуждите на организацията. Данаил Йорданов                                                                                                                                           19    
 20. 20. Google приложения и технологията Postini  Използвана литература: 1. http://www.google.com/apps/intl/en/business/ 2. http://www.google.com/postini/ 3. http://www.slideshare.net/stedrazhev/google-and-postini-services 4. http://www.technews.bg/article-23284.html 5. https://violleta.com/programi-na-google-za-seo-optimizirane/blog 6. http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Apps 7. http://www.tonyjesus.com/2011/5-useful-google-apps 8. https://www.google.com/enterprise/marketplace/viewListing?productListingId= 12050+5175253361058487653&pli=1 9. http://www.webdesign-optimization.com/google-webmasters-tools.php 10. http://www.alabala.org/70.html Данаил Йорданов                                                                                                                                           20    

×