Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nuomos sutarčių vykdymas ir nutraukimas

1,394 views

Published on

Nuomos sutarčų bruožų pristatymas. Nuomos sutarties objekto, subjekto jų teisių ir pareigų išskyrimas. Nuomos sutarties pasibaigimo, vykdymo ir nutraukimo ypatybių analizavimas.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nuomos sutarčių vykdymas ir nutraukimas

 1. 1. Vardas Pavardė 2011-05-09
 2. 2. <ul><li>Fiziniams asmenims </li></ul>Juridiniams asmenims
 3. 3. <ul><li>Gausėja teisminių ginčų dėl nuomos santykių netinkamo suvokimo; </li></ul><ul><li>Mažai lietuviškos literatūros nuomos tema. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Nuomos sutartys, jų sudarymo, vykdymo, nutraukimo ypatumai. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Apibrėžti nuomos sutarties reikšmę civilinėje apyvartoje, nuomos sutarties šalių teisių ir pareigų turinį, jų tinkamą vykdymą ir nutraukimą. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Požymių, apibūdinančių sudaromas nuomos sutartis, išskyrimas ; </li></ul><ul><li>Nuomos sutarties objekto, subjekto jų teisių ir pareigų išskyrimas; </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Nuomos sutarties pasibaigimo, vykdymo ir nutraukimo ypatybių analizavimas. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Dokumentų analizė: </li></ul><ul><ul><li>skirtingų ES valstybių teismų praktika; </li></ul></ul><ul><ul><li>LR CK nuostatos ir jų taikymo principai; </li></ul></ul><ul><ul><li>UNIDROIT Principai. </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Nuoma – laikinas naudojimasis... </li></ul><ul><li>Daiktais; </li></ul><ul><li>Paslaugomis; </li></ul><ul><li>Darbu. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Nuomos objektas - daiktai </li></ul>Neperduodama nuosavybės teisė
 11. 11. <ul><li>Nuomotoju ar nuomininku gali būti bet kuris civilinės teisės subjektas* </li></ul>Bendra taisyklė: * Skiriasi normos ir nuomos rūšys
 12. 12. <ul><li>Sutartis sudaroma ir nutraukiama abiejų šalių susitarimu. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Bet koks sutarties pažeidimas </li></ul><ul><li>sukelia civilinę atsakomybę! </li></ul>Skolininkas gali b ūti atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės
 14. 14. <ul><li>Pastatai, įrenginiai, statiniai yra sukuriami . </li></ul><ul><li>Nuomos sutartis turi būti: </li></ul><ul><ul><li>Rašytinė; </li></ul></ul><ul><ul><li>Įregistruota viešajame registre. </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>Vienašališkas sutarties nutraukimas </li></ul>SANDORIS I šimtis iš pacta sunt servanda
 16. 16. <ul><li>Sutarties nutraukimas </li></ul>

×