Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

судалгаа

412 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

судалгаа

 1. 1. Анализ Судалгаа 1 Та ширээний номтой юу? төрд№ Овог Нэр Мэргэжил ажилсан Нас Хүйс жил a. Тийм b. Үгүй 1 Гансүх Дорж багш 8 30 эр 1 0 2 Самбуу Хэрлэн багш 2 30 эм 1 0 3 Дамдин Эрдэнэбаяр багш 11 35 эр 1 0 4 Агваанцэдэн Наранчимэг багш 7 33 эм 1 0 5 Лхасүрэн Энхбаатар багш 18 37 эр 1 0 6 Энхтүвшин Цэрэнбаатар багш 5 28 эр 1 0 7 Лонжид Энхболд багш 17 38 эр 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 010 0 0 0 0 0 0 0 011 0 0 0 0 0 0 0 012 0 0 0 0 0 0 0 013 0 0 0 0 0 0 0 014 0 0 0 0 0 0 0 015 0 0 0 0 0 0 0 016 0 0 0 0 0 0 0 017 0 0 0 0 0 0 0 018 0 0 0 0 0 0 0 019 0 0 0 0 0 0 0 020 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 1
 2. 2. АнализPage 2
 3. 3. Анализудалгаа 1 2 3 4 5 6 Таны бодлоор Танай хүүхэд Та ширээний Та ширээний Та сонин захиалдаг Сонингийн нийтлэл орчин үеийн хүүхэд сургуульдаа номтой юу? номтой юу? уу? таалагддаг уу? ном уншиж байна ямар сонин уу? захиалдаг вэ? b. Дунд зэрэг a. Тааруухан c.Математик d. Маш сайн a. Сурагч a. Тийм a. Тийм a. Тийм c. Сайн b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Цох 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 3
 4. 4. АнализPage 4
 5. 5. Анализ Хүснэгтэн 6 7 8 9 10 12 13 11 мэдээлэл боловсруулах Бичвэр OpenOffice.org OpenOffice.org OpenOffice.org боловсруулах Speadsheet Speadsheet SpeadsheetТанай хүүхэд Та хүүхдээ Та хүүхэддээ OpenOffice.org програм дээр програмын програм дээр сургуульдаа сонин уран зохиолын Word processor дүнгийн 0 тухай сургалт график, ямар сонин захиалахад ном авч өгдөг програм дээр хүснэгт гэх мэт хэр диаграм хийхзахиалдаг вэ? дэмждэг үү? үү? ажиллах сургалтад ойлгомжтой чадварын чадварын шаардлагатай байсан бэ? түвшин хэр вэ? түвшин хэр вэ? материал боловсруулах чадварын түвшин хэр вэ? a. Ойлгомж муутай a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг a. Тааруухан a. Тааруухан a. Тааруухан d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн a. Тогтмол b. Хааяа a. Тийм c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн b. Үгүй 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 5
 6. 6. АнализPage 6
 7. 7. Анализ 13 14 15 16 17 18 19 OpenOffice.orgOpenOffice.org OpenOffice.org Presentation Бэлтгэсэн Бэлтгэсэн Speadsheet Presentation програм Бэлтгэсэн Бэлтгэсэн цахим цахим програм дээр програмын ашиглан цахим цахим цахим хичээлдээ хичээлдээ график, тухай сургалт хичээл, хичээлдээ хичээлдээ дуу хөдөлгөөн гипер холбоос диаграм хийх хэр үзүүлэн зураг оруулж оруулж оруулж хийж чадварын ойлгомжтой бэлтгэх сурсануу? сурсануу? сурсануу? сурсануу?түвшин хэр вэ? байсан бэ? чадварын түвшин хэр вэ? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг b. Дунд зэрэг a. Тааруухан a. Тааруухан a. Тааруухан a. Тааруухан a. Тааруухан d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн d. Маш сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн c. Сайн 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 7
 8. 8. АнализPage 8
 9. 9. Анализ 19 20 21 22 Бэлтгэсэн Сургалтад цахим Блогийн тухай зориулсанхичээлдээ дуу сургалтыг хэр Блог хаягаа бичнэ үү? хувийн блог оруулж ойлгосон бэ? нээсэн үү? сурсануу? b. Дунд зэрэг a. Тааруухан d. Маш сайн d. Маш сайн Блош хаяг a. Тийм c. Сайн b. Үгүй d. c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ubuntu84.blogmn.net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 9
 10. 10. АнализPage 10
 11. 11. Анализ 23 24 25 26 27 28 29 Сургалтаар Сургалтаар олж Та блогтоо Блогтоо Та Pitivi video олж авсан авсан мэдлэг Сургалтын Та сургалтанд сургалтад програм мэдлэг дээрээ дээрээ тулгуурлан блогоо Spreadsheet зориулсан зориулсан ашиглан жижиг тулгуурлан энэ энэ хичээлийн жилсургуулийн вэб програм бичлэг, хэдэн бичлэг, хэмжээний хичээлийн жил “Цахим сургалтын сайтад ашиглан цахим материал материал кино зохиомж “Цахим хичээл” хэрэглэгдэхүүн” холбосон уу? тест хийсэнүү? оруулсан уу? оруулсан бэ? хийсэнүү? хэдийг хэдийг бэлтгэсэн d. 6-с дээш бэлтгэсэн бэ? бэ? d. 6-с дээшa. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. 2-3 b. 2-3 b. 2-3 c. 4-5 c. 4-5 a. 1 a. 1 a. 1 d. d. d. d. c. c. c. c. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 11
 12. 12. АнализPage 12
 13. 13. Анализ 29 Сургалтаар олж авсан мэдлэгдээрээ тулгуурланэнэ хичээлийн жил“Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн” хэдийг бэлтгэсэн бэ? d. 6-с дээш c. 4-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 13
 14. 14. АнализPage 14
 15. 15. АнализPage 15
 16. 16. АнализPage 16
 17. 17. АнализPage 17
 18. 18. АнализPage 18
 19. 19. АнализPage 19
 20. 20. АнализPage 20
 21. 21. График Судалгааны нэгтгэлАсуулт 1: Судалгаанд оролцсон нийт Тийм гэж хариулсан Үгүй гэж хариулсан Энхболд 1 0Асуулт 2: Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй Энхболд 0 1Асуулт 3: Судалгаанд оролцсон нийт a. Тийм b. Үгүй Энхболд 1 0Асуулт 4: Судалгаанд оролцсон нийт Тийм гэж хариулсан Үгүй гэж хариулсан Энхболд 0 1Асуулт 3: Судалгаанд оролцсон нийт a. Тааруухан b. Дунд зэрэг Энхболд 0 1 Асуулт 1: Та гэртэй компьютертэй юу? Page 21
 22. 22. ГрафикАсуулт 2: Та компьютер хаана хэрэглэдэг вэ?Асуулт 3: Таны хэрэглэдэг компьютерын үзүүлэлт хэр зэрэг вэ? Page 22
 23. 23. ГрафикАсуулт 4: Тан Microsoft Word програм хэрэглэдэг үү?Асуулт 5: Тан Microsoft Word програмыг хэр түвшинд мэдэх вэ? Page 23
 24. 24. ГрафикPage 24
 25. 25. График 0 0 1 0 0 0 0 0c. Сайн d. Маш сайн 0 0 Page 25
 26. 26. ГрафикPage 26
 27. 27. ГрафикPage 27
 28. 28. ГрафикPage 28
 29. 29. ГрафикPage 29
 30. 30. ГрафикPage 30
 31. 31. ГрафикPage 31
 32. 32. ГрафикPage 32
 33. 33. Цахим су 1 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6Овог Дорж Нас 30Нэр Гансүх Хүйс эрАсуулт 1: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та ширээний номтой юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3: Та сонин захиалдаг уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4: Сонингийн нийтлэл таалагддаг уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5: Таны бодлоор орчин үеийн хүүхэд ном уншиж байна уу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 6: Танай хүүхэд сургуульдаа ямар сонин захиалдаг вэ? a. Сурагч b. Цох c.МатематикАсуулт 7: Та хүүхдээ сонин захиалахад дэмждэг үү? Page 33
 34. 34. 1 a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 8: Та хүүхэддээ уран зохиолын ном авч өгдөг үү? a. Тогтмол b. ХааяаАсуулт 9: a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 10: Бичвэр боловсруулах OpenOffice.org Word processor програм дээр ажиллах чадварын түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 11: OpenOffice.org Speadsheet програмын тухай сургалт хэр ойлгомжтой байсан бэ? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 12: Хүснэгтэн мэдээлэл боловсруулах OpenOffice.org Speadsheet програм дээр дүнгийн хүснэгт гэх мэт су a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 13: OpenOffice.org Speadsheet програм дээр график, диаграм хийх чадварын түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 14: OpenOffice.org Presentation програмын тухай сургалт хэр ойлгомжтой байсан бэ? a. Ойлгомж муутай b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 15: OpenOffice.org Presentation програм ашиглан цахим хичээл, үзүүлэн бэлтгэх чадварын түвшин хэр вэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 16: Page 34
 35. 35. 1 Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ хөдөлгөөн оруулж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 17: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ гипер холбоос хийж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 18: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ зураг оруулж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 19: Бэлтгэсэн цахим хичээлдээ дуу оруулж сурсануу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 20: Блогийн тухай сургалтыг хэр ойлгосон бэ? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. Сайн d. Маш сайнАсуулт 21: Сургалтад зориулсан хувийн блог нээсэн үү? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 22: Блог хаягаа бичнэ үү? http://www. ubuntu84.blogmn.netАсуулт 23: Сургалтын блогоо сургуулийн вэб сайтад холбосон уу? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 24: Та блогтоо сургалтанд зориулсан бичлэг, материал оруулсан уу? a. Тийм b. Үгүй c. d. Page 35
 36. 36. 1Асуулт 25: Блогтоо сургалтад зориулсан хэдэн бичлэг, материал оруулсан бэ? a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээшАсуулт 26: Та Pitivi video програм ашиглан жижиг хэмжээний кино зохиомж хийсэнүү? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 27: Та Spreadsheet програм ашиглан цахим тест хийсэнүү? a. Тийм b. Үгүй c. d.Асуулт 28: Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим хичээл” хэдийг бэлтгэсэн a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээшАсуулт 29: Сургалтаар олж авсан мэдлэг дээрээ тулгуурлан энэ хичээлийн жил “Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн a. 1 b. 2-3 c. 4-5 d. 6-с дээш Page 36
 37. 37. хим судалгаа 1 30 Мэргэжил багш эр төрд ажилсан жил 8 Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт ad. Маш сайн Хариулт b Хариулт a Page 37
 38. 38. 1 Хариулт a Хариулт b d. Маш сайн Хариулт aaчадварын түвшин хэр вэ? d. Маш сайн Хариулт a d. Маш сайн Хариулт a дүнгийн хүснэгт гэх мэт сургалтад шаардлагатай материал боловсруулах чадварын түвшин хэр вэ? d. Маш сайн Хариулт aүвшин хэр вэ? d. Маш сайн Хариулт a d. Маш сайн Хариулт a чадварын түвшин хэр вэ? d. Маш сайн Хариулт a Page 38
 39. 39. 1d. Маш сайн Хариулт ad. Маш сайн Хариулт ad. Маш сайн Хариулт ad. Маш сайн Хариулт ad. Маш сайн Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Page 39
 40. 40. 1 Хариулт a Хариулт a Хариулт aхичээл” хэдийг бэлтгэсэн бэ? Хариулт aсургалтын хэрэглэгдэхүүн” хэдийг бэлтгэсэн бэ? Хариулт a Page 40
 41. 41. 1Page 41
 42. 42. 1Page 42
 43. 43. 1Page 43
 44. 44. 1Page 44
 45. 45. 2 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6Овог Самбуу Нас 30Нэр Хэрлэн Хүйс эмАсуулт 1: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та ширээний номтой юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3: Та сонин захиалдаг уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4: Сонингийн нийтлэл таалагддаг уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5: Таны бодлоор орчин үеийн хүүхэд ном уншиж байна уу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. СайнАсуулт 6: Танай хүүхэд сургуульдаа ямар сонин захиалдаг вэ? a. Сурагч b. Цох c.МатематикАсуулт 7: Та хүүхдээ сонин захиалахад дэмждэг үү? Page 45
 46. 46. 2 a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 8: Та хүүхэддээ уран зохиолын ном авч өгдөг үү? a. Тогтмол b. ХааяаАсуулт 9: Page 46
 47. 47. 2хим судалгаа 30 Мэргэжил багш эм төрд ажилсан жил 2 Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт b Хариулт c Хариулт c Page 47
 48. 48. 2Хариулт aХариулт a Page 48
 49. 49. 2Page 49
 50. 50. 2Page 50
 51. 51. 3 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6Овог Дамдин Нас 35Нэр Эрдэнэбаяр Хүйс эрАсуулт 1: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та ширээний номтой юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3: Та сонин захиалдаг уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4: Сонингийн нийтлэл таалагддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.заримдааАсуулт 5: Таны бодлоор орчин үеийн хүүхэд ном уншиж байна уу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. СайнАсуулт 6: Танай хүүхэд сургуульдаа ямар сонин захиалдаг вэ? a. Сурагч b. Цох c.МатематикАсуулт 7: Та хүүхдээ сонин захиалахад дэмждэг үү? Page 51
 52. 52. 3 a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 8: Та хүүхэддээ уран зохиолын ном авч өгдөг үү? a. Тогтмол b. Хааяа c.үгүйАсуулт 9: Page 52
 53. 53. 3хим судалгаа 35 Мэргэжил багш эр төрд ажилсан жил 11 Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт с Хариулт b Хариулт c Page 53
 54. 54. 3Хариулт aХариулт b Page 54
 55. 55. 3Page 55
 56. 56. 3Page 56
 57. 57. 4 Цахим суд Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6Овог Агваанцэдэн Нас 33Нэр Наранчимэг Хүйс эмАсуулт 1: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та ширээний номтой юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3: Та сонин захиалдаг уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4: Сонингийн нийтлэл таалагддаг уу? a. Тийм b. Үгүй c.заримдааАсуулт 5: Таны бодлоор орчин үеийн хүүхэд ном уншиж байна уу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. СайнАсуулт 6: Танай хүүхэд сургуульдаа ямар сонин захиалдаг вэ? a. Сурагч b. Цох c.МатематикАсуулт 7: Та хүүхдээ сонин захиалахад дэмждэг үү? Page 57
 58. 58. 4 a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 8: Та хүүхэддээ уран зохиолын ном авч өгдөг үү? a. Тогтмол b. Хааяа c.үгүйАсуулт 9: Page 58
 59. 59. 4им судалгаа33 Мэргэжил багшэм төрд ажилсан жил 7 Хариулт b Хариулт a Хариулт a Хариулт с Хариулт a Хариулт b Page 59
 60. 60. 4Хариулт aХариулт a Page 60
 61. 61. 4Page 61
 62. 62. 4Page 62
 63. 63. 5 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6Овог Лхасүрэн Нас 37Нэр Энхбаатар Хүйс эрАсуулт 1: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та ширээний номтой юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3: Та сонин захиалдаг уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4: Сонингийн нийтлэл таалагддаг уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5: Таны бодлоор орчин үеийн хүүхэд ном уншиж байна уу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. СайнАсуулт 6: Танай хүүхэд сургуульдаа ямар сонин захиалдаг вэ? a. Сурагч b. Цох c.МатематикАсуулт 7: Та хүүхдээ сонин захиалахад дэмждэг үү? Page 63
 64. 64. 5 a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 8: Та хүүхэддээ уран зохиолын ном авч өгдөг үү? a. Тогтмол b. ХааяаАсуулт 9: Page 64
 65. 65. 5хим судалгаа 37 Мэргэжил багш эр төрд ажилсан жил 18 Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт b Page 65
 66. 66. 5Хариулт aХариулт b Page 66
 67. 67. 5Page 67
 68. 68. 5Page 68
 69. 69. 6 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6Овог Энхтүвшин Нас 28Нэр Цэрэнбаатар Хүйс эрАсуулт 1: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та ширээний номтой юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3: Та сонин захиалдаг уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4: Сонингийн нийтлэл таалагддаг уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5: Таны бодлоор орчин үеийн хүүхэд ном уншиж байна уу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. СайнАсуулт 6: Танай хүүхэд сургуульдаа ямар сонин захиалдаг вэ? a. Сурагч b. Цох c.МатематикАсуулт 7: Та хүүхдээ сонин захиалахад дэмждэг үү? Page 69
 70. 70. 6 a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 8: Та хүүхэддээ уран зохиолын ном авч өгдөг үү? a. Тогтмол b. ХааяаАсуулт 9: Page 70
 71. 71. 6хим судалгаа 28 Мэргэжил багш эр төрд ажилсан жил 5 Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт a Хариулт c Хариулт a Page 71
 72. 72. 6Хариулт aХариулт b Page 72
 73. 73. 6Page 73
 74. 74. 6Page 74
 75. 75. 7 Цахим су Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ6Овог Лонжид Нас 38Нэр Энхболд Хүйс эрАсуулт 1: Та гэртээ номын сантай юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 2: Та ширээний номтой юу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 3: Та сонин захиалдаг уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 4: Сонингийн нийтлэл таалагддаг уу? a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 5: Таны бодлоор орчин үеийн хүүхэд ном уншиж байна уу? a. Тааруухан b. Дунд зэрэг c. СайнАсуулт 6: Танай хүүхэд сургуульдаа ямар сонин захиалдаг вэ? a. Сурагч b. Цох c.МатематикАсуулт 7: Та хүүхдээ сонин захиалахад дэмждэг үү? Page 75
 76. 76. 7 a. Тийм b. ҮгүйАсуулт 8: Та хүүхэддээ уран зохиолын ном авч өгдөг үү? a. Тогтмол b. ХааяаАсуулт 9: Page 76
 77. 77. 7хим судалгаа 38 Мэргэжил багш эр төрд ажилсан жил 17 Хариулт a Хариулт b Хариулт a Хариулт b Хариулт b Хариулт c Page 77
 78. 78. 7Хариулт aХариулт a Page 78
 79. 79. 7Page 79
 80. 80. 7Page 80

×