Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pac4

414 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Pac4

 1. 1. SEGURETAT A LA XARXA GRUP FRIT
 2. 2. <ul><li>ÍNDEX </li></ul><ul><li>Organismes </li></ul><ul><li>Pàgines Web </li></ul><ul><li>Recull d’articles I notícies </li></ul><ul><li>Normativa </li></ul><ul><li>Conclusió </li></ul>
 3. 3. ORGANISMES <ul><li>INTECO </li></ul><ul><li>EUR LEX </li></ul><ul><li>GENERALITAT DE CATALUNYA </li></ul><ul><li>AGENCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES </li></ul>
 4. 4. INTECO <ul><li>Definició: </li></ul><ul><ul><li>Organisme depenent del ministeri d’indústria, turisme i comerç espanyol que pretén desenvolupar les TIC a Espanya, així com la qualitat del software a través de les I+D. </li></ul></ul><ul><li>Pagina WEB: </li></ul><ul><li> www.inteco.es </li></ul><ul><li>Característiques: </li></ul><ul><li> Té molta informació sobre les tecnologies de la comunicació en tots els àmbits , des de fòrums i simposis, fins a programari de protecció. </li></ul><ul><li>Apartat jurídic: conté manuals de bones pràctiques aInternet, consells, manuals i guies. Així com un apartat d’assessoria legal. </li></ul><ul><li>Logo: </li></ul>
 5. 5. EUR LEX <ul><li>Definició: </li></ul><ul><li>Pàgina que recull el gruix de la legislació europea, el diari oficial, així com jurisprudència, tractats i projectes. Depen del consell d’Europa. </li></ul><ul><li>Pàgina WEB: </li></ul><ul><li> http:// eur - lex . europa . eu / </li></ul><ul><li>Característiques: </li></ul><ul><li> Es pot trobar tota la legislació europea, inclosrelacionada amb les </li></ul><ul><li> TIC. Seria com una mena de butlletí oficial europeu </li></ul><ul><li>Logo: </li></ul>
 6. 6. GENERALITAT DE CATALUNYA <ul><li>Definició: </li></ul><ul><li>Departament d’educació de la generalitat de Catalunya. </li></ul><ul><li>Pàgina WEB: </li></ul><ul><li> http:// www . gencat . cat / educacio </li></ul><ul><li>Característiques: </li></ul><ul><li>Recomanacions de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. </li></ul><ul><li>Logo: </li></ul>
 7. 7. AGENCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES <ul><li>Pàgina WEB: </li></ul><ul><li> http:// www . apdcat.net </li></ul><ul><li>Característiques: </li></ul><ul><li>Consell Assessor de Protecció de dades de Catalunya. </li></ul><ul><li>Logo: </li></ul><ul><li> </li></ul>
 8. 8. PAGINA WEB <ul><li>Seguretat a la xarxa </li></ul><ul><li>Oficina d’atenció a l’usuari de telecomunicacions </li></ul><ul><li>Guifi.net </li></ul>
 9. 9. SEGURETAT A LA XARXA <ul><li>DEFINICIÓ: </li></ul><ul><li>Creat per l’associació d’internautes on es pengen noticies d’actualitat relacionades amb la seguretat en la xarxa. La base de dades es àmplia i molt especialitzada que poden tractar temes diversos ( phishing, loteries falses, webs falses i compres d’Internet). </li></ul><ul><li>Pàgina Web: </li></ul><ul><li>http:// www . seguridadenlared . org / </li></ul><ul><li>Característiques: </li></ul><ul><ul><li>Es sol actualitzar sovint i pot servir per estar alerta de les tendències en ciberdeicte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Té un apartat on posa a disposició tot tipus d’antivirus. </li></ul></ul><ul><li>Logo: </li></ul>
 10. 10. OFICINA D’ATENCIÓ A L’USUARI DE TELECOMUNICACIONS <ul><li>Definició: </li></ul><ul><li>Organisme depenent del minissteri d’industria, turisme i comerç espanyol que preten informar es usuaris de tecnologies de les telecomuniccions dels seus dret, com gestionar reclamacions, quins són els requisists legals que han d’acomplir aquests serveis, etc. </li></ul><ul><li>Pàgina Web: </li></ul><ul><li>http:// www . usuariosteleco .es/ </li></ul><ul><li>Característiques: </li></ul><ul><li>Informa de quin són els estàndars que han de tenir les telecomunicacions, així com el seu nivell de qualitat. No es centra únicament en Internet sinó que també parla de telefonia mòvil i fixe. </li></ul><ul><li>Logo: </li></ul>
 11. 11. GUIFI.NET <ul><li>Definició: </li></ul><ul><li>Xarxa Wifi alternativa </li></ul><ul><li>Pàgina Web: </li></ul><ul><li>guifi.net </li></ul><ul><li>Característiques: </li></ul><ul><li>Xarxa d’internet oberta, en forma de malla. El límit de la seguretat la posa un mateix ( tu decideixes). </li></ul><ul><li>Logo: </li></ul>
 12. 12. RECULL D’ARTICLES I NOTÍCIES <ul><li>Pàgina Web: </li></ul><ul><li>http://www.noticiesdot.com/2007/12/24/lassessorament-sobre-seguretat-a-la-xarxa-ja-es-gratuit/ </li></ul><ul><li>Definició: </li></ul><ul><li>Article escrit per Josep Maria Andrés a noticiesdot . com sobre l’Oficina de Seguretat de l’Internauta creada pel Govern. </li></ul><ul><li>Pàgina Web: </li></ul><ul><li>La societat de risc: http://hereu.blogspot.com/2005/11/seguretat-la-xarxa.html </li></ul><ul><li>Definició: </li></ul><ul><li>Article de Jaume Curbet on reflexiona sobre el ciberterrorisme i la manipulació de sistemes informàtics de control </li></ul>
 13. 13. RECULL D’ARTICLES I NOTÍCIES <ul><li>Pàgina Web : </li></ul><ul><li>Seguridadenlared . org </li></ul><ul><li>Definició: </li></ul><ul><li>Recull de notícies referents a la seguretat a la xarxa. </li></ul><ul><li>Pàgina Web: </li></ul><ul><li>Internet y la sociedad Red </li></ul><ul><li>Definició: </li></ul><ul><li>Manuel Castells.(1999) Profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). </li></ul><ul><li>Característiques: </li></ul><ul><li>Lecció inaugural del programa de doctorat sobre la societat de la informació i el coneixements (UOC). </li></ul><ul><li>Pàgina Web: </li></ul><ul><li>segu - info </li></ul><ul><li>Definició: </li></ul><ul><li>Notícies i informació sobre seguretat a la xarxa </li></ul><ul><li>Característiques: </li></ul><ul><li>Frau a la xarxa i phishing </li></ul>
 14. 14. NORMATIVA <ul><li>Espanya: </li></ul><ul><li> Llei orgànica 15/1999 ,de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. </li></ul><ul><li>Espanya: </li></ul><ul><li>Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la llei Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. </li></ul><ul><li>Unió Europea: </li></ul><ul><li>DIRECTIVA 2002/58/CE DE PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 12 de juliol de 2002 relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de l’ intimitat en el sector de las comunicacions electróniques (Directiva sobre la privacitat i les comunicacions electròniques). </li></ul><ul><li>Unió Europea: </li></ul><ul><li>DIRECTIVA 2006/24/CE DEL PARLAMENT EUROPEUI DEL CONSELL de 15 de març de 2006 sobre la conservació de dades generats o tractats en relació amb la presentació de serveis de comunicacions electróniques d’accés públic o de rests públiques de comunicacions i per la qual es modifica la Directiva 2002/58/CE. </li></ul><ul><li>Unió Europea: </li></ul><ul><li>REGLAMENT (CE) No 45/2001 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 18 de desembre de 2000 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals per les institucions i els organismes comunitàris i a la lliure circulació d’aquestes dades. </li></ul><ul><li>Catalunya: </li></ul><ul><li>Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l’Administració de la Generalitat de Catalunya a través d’interne (DOG 3537) </li></ul>
 15. 15. CONCLUSIÓ <ul><li>És innegable el llarg camí que han recorregut les tres W (word wide web) en poc temps. Temps que li ha faltat a l’administració per poder legislar de manera correcte aquest nou espai de convivència i intercanvi. </li></ul><ul><li>És cert que s’ha intentat configurar un marc jurídic i legal que ens permet establir les bases de les nostres relacions, tant particulars com públiques. Però tot i aquest esforç, hi ha buits legals que ens deixen desemparats. </li></ul><ul><li>Podem veure que existeixen diferents organismes, dedicats a la seguretat a la xarxa, en diferents àmbits geogràfics. Tenim organismes a nivell de Catalunya, Espanya i Europeu. </li></ul><ul><li>A Catalunya el 53,8% de la població es connecta diàriament a Internet (dades recollides fins a novembre del 2008 a Idescat : Ús d’ordinador i d’Internet pels usuaris habituals [base de dades estadístiques]), és a dir, uns 6 milions de catalans. En reacció a l’ augment d’usuaris a Internet, també han augmentat les pràctiques que atemptem contra la privacitat del usuaris. La creació d’aquests organismes ha estat doncs, la resposta a aquest canvi en la societat. </li></ul><ul><li>La normativa existent fins ara s’ha hagut d’adaptar a la nova situació. Les lleis reguladores de la seguretat dels usuaris a la xarxa han anat en augment, i totes són de recent creació. Tot i això, les noves tecnologies evolucionen ràpidament i la normativa haurà d’evolucionar paral·lelament per adequar-se a les noves situacions. </li></ul><ul><li>És per això que s’ha creat un gran debat sobre la seguretat i la privacitat en aquest entorn global, generant multitut d’articles d’opinió, fòrums, blocs i pàgines web no oficials on s’ ens alerta i orienta. </li></ul>
 16. 16. ESPAI DE DEBAT <ul><li>1.- els mitjans tècnics i legislatius de què gaudim actualment són suficients per poder assegurar la privacitat de les nostres comunicacions? </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>2.- La ràpida evolució i massificació de la xarxa fa impossible tenir un marc legal que ens protegeixi de forma adient? </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>3.- Està justificada la intervenció, per part del govern dels Estats Units, en les comunicacions dels seus ciutadans, sense que calgui un consentiment judicial, amb l’excusa de la seguetat nacional? O és una altre manera de violació de la privacitat? </li></ul>

×