Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Franska revolutionen

5,966 views

Published on

 • Be the first to comment

Franska revolutionen

 1. 1. • Franska revolutionen är en period i Frankrikes historia somrör tiden mellan år 1789 och år 1799.• Vid tiden för revolutionens utbrott var Frankrike Europasfolkrikaste land - 24 miljoner.• Kungar och adelsmän i Europa beundrade allt som varfranskt – att tala franska, att klä sig franskt och inreda sinaslott i fransk stil!• Kung Ludvig XVI och hans hustru Marie Antoinette levdeett enormt lyxliv i slottet i Versailles, utanför Paris.
 2. 2. Den franske kungen Ludvig XVI var liksom sina företrädare enväldig. Han vargift med den österrikiska prinsessan Marie Antoinette. Kungen sägs ha varit så dåligt förberedd att Marie Antoinettes bror fick tillkallas för att instruera kungen i hur barn kommer till i praktiken. De fick 4 barn.Den svenske diplomaten Axel von Fersen ansesha varit Marie Antoinettes älskare och detspekuleras om att han kan vara far till Ludvig XVII.
 3. 3. Ett orättvist samhällePrecis som i andra länder var livet i Frankrikeväldigt orättvist, och det var det som leddefram till en revolution.Det var stora skillnader mellan fattig och rik, desom bodde i staden och de som bodde pålandet.
 4. 4. Varför blev det revolution?1. Privilegierna (förmåner) De rika ( adeln ) hade stora förmåner: - de slapp betala skatt - de fick jaga på böndernas mark - de fick ta ut avgifter från bönderna.
 5. 5. Varför blev det revolution?2. Upplysningstidens nya idéerNya tankar spred sig i Europa om att man ville bygga ettnytt samhälle grundat på vetenskapen.Förnuft och kunskap skulle ersätta gammal tro ochgammalt skrock.Filosofer och vetenskapsmän diskuterade hur de villeatt samhället skulle se ut – Voltaire, Isac NewtonDe tyckte att det var fel att kungen hade all makt.
 6. 6. Varför blev det revolution?3. USA blev en förebild Många fransmän deltog i det amerikanska frihetskriget 1776 – 1783. De fick uppleva hur ett mer rättvist samhälle bildades. USA:s nya styrelseskick (republik med demokrati) inspirerade
 7. 7. Varför blev det revolution?4. Brist på mat Det hade varit missväxt (sommaren 1788 den värsta på 100 år) Matbristen var stor. Folk började stjäla för att få mat.
 8. 8. Varför blev det revolution?5. Statens kassakista var tom Hovet, armén och alla ämbetsmän slukade mer pengar än vad skatterna gav. Sjuårskriget mot Storbritannien hade varit dyrt. Det var bara tredje ståndet (bönder, borgare, lärare, advokater) som betalade skatt, inte adeln och prästerna.
 9. 9. StåndssamhälleFrankrike var ett ståndssamhälle.Riksdagen var uppdelat i tre grupper (stånd):1. Adeln2. Prästerna3. Tredje ståndet – 98 % av invånarna – borgare, köpmän, bönder, hantverkare, lärare, advokater.Stånden hade möten var och en för sig, och hade en röst per stånd (precis som vi hade det i Sverige).
 10. 10. Uppgift:1. Vilka fördelar (+) och vilka nackdelar (-) fanns före 1789 att vara: kung adel/präster bönder2. Vilka tror du är mest missnöjda och varför?3. Vilken grupp skulle du helst vilja tillhöra? Förklara hur du tänker.
 11. 11. Våren 1789 i FrankrikeKungens situation:han behövde få in mer pengar till staten.Kungens förslag till riksdagen:att även adel och präster skulle betala skatt.Kungens problem:riksdagen hade inte varit samlad på 150 år.
 12. 12. Revolutionen inleds: Nationalförsamlingen bildasI maj 1789 samlades riksdagen (alla tre stånden) iVersailles, Paris.Adeln krävde att kungen skulle dela sin makt med adelnoch prästerna.Tredje ståndet krävde att ledamöterna skulle få var sinröst, för då skulle tredje ståndet bli flest och vinnaomröstningarna.Kungen gick inte med på något förslag och ville inte geupp sin makt.
 13. 13. Tredje ståndet tog då saken i egna händer och bildadeen egen församling i en tennishall, eftersom Kungenlåst deras vanliga möteslokal.Kyrkan och adeln anslöt sig, och i juli 1789 kunde manutropa sig som Frankrikes nya lagstiftande församling,NATIONALFÖRSAMLINGEN. Kaos i riksdagen, innan Nationalförsamlingen bildas.
 14. 14. Stormningen av BastiljenEfter att nationalförsamlingen bildats började ryktenuppstå i Paris – hade kungen och adeln verkligen gett efterså lätt? Och var det sant att Paris var omringat av truppersom skulle jaga bort nationalförsamlingen?Den uppretade folkmassan skaffade vapen och angrep dengamla fästningen Bastiljenden 14 juli 1789.14 juli 1789 är numeraFrankrikes nationaldag.
 15. 15. Byggnaden användes mest som vapenförråd och syftet för pöbelhopen var att fåtag i mer vapen. Bastiljen sågs även som en symbol för det gamla enväldet.
 16. 16. Samma kväll som Bastiljen stormas påkungens slott i Versailles….Kungen är på dåligt humör.Han hade ägnat dagen åt jakt ochinte lyckats skjuta något.I sin dagbok den kvällen skriver han: ”Rien” (ingenting)
 17. 17. Tre dagar senare …La Fayette, befälhavaren för revolutionsarmén, gav kungenett rött-vitt-blått märke. Rött och blått var staden Paris färger,vitt kungaättens.De här tre färgerna kom att bli en symbol för Frankrike ochanvändes sedan i landets nya flagga, TRIKOLOREN.
 18. 18. Nyheten om att Bastiljen stormats sprids tillandsbygden….Bönderna gör uppror!De plundrar adelns gods och bränner flera slott.Många adelsmän flyr från landet i skräck.
 19. 19. FRANKRIKES OMVANDLING 1789 - 1792Nationalförsamlingen avskaffade det gamlaståndsamhället.Adelns privilegier upphörde.Nationalförsamlingen antar en förklaring ommänskliga rättigheter.”Frihet, jämlikhet, broderskap!”
 20. 20. KVINNOTÅGET OCH KUNGENS FLYKTMen det var fortfarande brist på mat, såväl ihuvudstaden som i stora delar av övriga landet.Det så kallade kvinnotåget marscherade från Paristill Versailles den 5 oktober 1789 för att kräva bröd.Kungen gav upp, öppnade sina förråd ochtvingades följa med kvinnotåget tillbaka till Paris.Enda utvägen för kungen var att försöka flyutomlands - flyr den 21 juni 1791 men gips innan dehinner lämna landet.
 21. 21. REVOLUTIONEN FORTSÄTTER…Sommaren 1792: många i Frankrike rädda att de andra länderna iEuropa skulle gå till anfall och krossa revolutionen – förklarar krig motÖsterrike, Spanien, Nederländerna och Storbritannien.Kungen, som hade försökt fly till fienden, sågs som förrädare.En ny riksdag samlades och avskaffade monarkin och enväldet.Kungen döms till döden 1793. Även drottningen avrättas.Avrättningen skedde med giljotin i Paris.
 22. 22. SKRÄCKVÄLDET 1793 - 1794Riksdagens makt samlades nu i det så kalladevälfärdsutskottet, där Robespierre var ledare.För att tysta alla motståndare till revolutionen sattehan igång med massavrättningar.Under hans 2 år vid makten avrättades ca 40 000fransmän.Allmän värnplikt införs vilket ger stora arméer tillkriget.Många var rädda för Robespierre, vilket ledde tillen statskupp 1794, där han själv blev dömd tilldöden och avrättad.
 23. 23. GiljotinBödel = den som utför själva halshuggningenDet var ett otäckt jobb, ofta stärkte han sittmod med alkohol. Då kunde han hugga snettbåde 2 och 3 gånger innan han träffade rätt.Dessa plågsamma avrättningar upprördeläkaren Joseph Guillotin.Därför uppfann han en maskin som högg avhuvudet snabbt och enkelt.Giljotinen började användas i Frankrike 1792.Sverige köpte en Giljotin, men den användesendast en gång. Det var när rånmördarenAlfred Ander avrättades 1910.(han var också den sista i Sverige somdömdes till döden)
 24. 24. 1795 - DirektorietEndast rika och de som ägde jord fick rösträttMissnöje – folk tyckte att revolutionen gåtttillbaka.Kriget mot de andra europeiska ländernabörjar gå bättre – officeraren Napoleon görkarriär och stiger i graderna….
 25. 25. Napoleontiden1795 -1799 var det oroligt i Paris: - kungatrogna i Paris var på väg att göra uppror – de ville ha tillbaka kungen - borgare och arbetare var missnöjda med att de inte längre fick rösta.Officeraren Napoleon lyckas hindra flera uppror och görsnabbt karriär inom militären – lyckas vinna viktigt slagi Italien och blir en populär krigshjälte.1799 tar han makten över Frankrike genom enstatskupp.Blir populär bland folket eftersom han skapar fred ochstyrde med stor skicklighet.
 26. 26. Reformerar (förändrar) Frankrike• skattesystemet blev mera rättvist• landet får gemensamma lagar genom CodeNapoleon• satsade på industri och kommunikationer• byggde ut skolorna• införde meter-systemet1804 kröner han sig själv till enväldig kejsareStorbritannien, Österrike, Ryssland, Preussen ochSverige förklarar på nytt krig mot Frankrike för attbesegra Napoleon.Misslyckat slag mot Storbritannien – vänder sig iställetösterut.
 27. 27. 1809 är Napoleon mäktigare än någonsin – behärskarSpanien, Tyskland, Polen, Italien samt har kontroll överÖsterrike, Island, Danmark och Norge –se karta i boken!Bara Storbritannien som var fritt eftersom Napoleon intehade någon flotta.Försöker med bojkott av engelska varor – fungerar inte.1812 gör han ett fälttåg mot Ryssland. Ryssland använder”den brända jordens taktik” + utrymmer och brännerMoskva = gjorde det svårt för den franska armén.Fransmännen tvingas vandra tillbaka vintern 1812 – mycketkallt, hårt och ingen mat.Av de 600 000 man Napoleon lett in i Ryssland sommaren1812, dog 400 000 tusen och 100 000 tillfångatogs. ”Soldater är kanonmat”
 28. 28. Frankrike börjar förlora krigen.1813 tvingas Napoleon avgå (abdikera) och blevistället furste över ön Elba i MedelhavetMen Napoleon vägrar ge upp – återvänder och fårfolkets stödSamlar sig till ytterligare ett slag i Waterloo i Belgien1815.Napoleon besegras slutgiltigt och förs som fånge till önS:t Helena mitt i Sydatlanten.Napoleon dör 1821.
 29. 29. Filmklipp från slaget vid Waterloo.
 30. 30. Revolutionens följder – vad hände sen?Frankrike blir på nytt en monarki (kungadöme) men det ärändå ett mer rättvist samhälle än innan revolutionen:1. Ståndssamhällets fall: • Alla betalade skatt till staten. Tidigare var det bara tredje ståndet. • Man hade inte längre olika rättigheter beroende om man var t.ex. adelsman eller bonde.2. Tanken om mänskliga rättigheter föds –”Frihet, jämlikhet, broderskap!” en första version redan i augusti 1789 – alla jämlika från födseln, yttrandefrihet, tryckfrihet
 31. 31. 3. Nya tankar om ett rättvisare samhälle: Revolutionen leder till mer demokrati på längre sikt i flera europeiska länder. Efter revolutionen var det självklart att ett land skulle styras av folkvalda representanter. 1815 Wienkongressen – för att se till att inga fler diktatorer tog makten. Istället förespråkades diplomati och Österrike, Ryssland, Preussen och Frankrike ingår en allians. I stort sett fred i Europa fram till 1914.
 32. 32. Men samtidigt föds andra tankar som vill bevaradet gamla:Konservatism – nya politiska tankar föds pgarädsla för snabba förändringar efter vad som hänt iFrankrikeVill vrida klockan tillbaka till innan 1789, vill bevaradet gamla och införa förändringar långsamt.Tankar som blev populära hos de rika – har ju alltatt vinna på att samhället inte förändras
 33. 33. Och i östeuropa (Ryssland, Österrike)tvärtom:- samhället går tillbaka- ökat förtryck av befolkningen-Staten var rädd för revolutionens idéer.-Skillnaderna mellan öst- och västeuropa ökar

×