Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3 färgfördjupningar

330 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

3 färgfördjupningar

 1. 1. 1) IDENTITENMåla dig själv (ansiktet) eller en del av dig själv (din hand, ögat tex) och förstärk ditt budskap genom att måla med en färg som bryts. Porträttet skall vara överdrivet, fantasifullt och expressivt. Ta inspiration av såväl Rembrant som Frida Kahlo!Teknik: Acryl eller akvarell
 2. 2. Material:Acryl-/akvarellfärg + pensel + vatten + palettStort, lite tjockare papperblyertspenna att först skissa med1. Ta ett foto som du skriver ut i svartvitteller måla med en spegel framför dig!2. Skissa upp konturer, placera ögon,näsa, mun på rätt ställe.3. Måla en grundfärg som har ettmellanfärg, sen bryter du för att hitta detriktigt mörka och ljusa i bilden. Hittasedan detaljer!
 3. 3. 2)KANDINSKYTAVLAUppgiften är att skapa en abstrakttavla som uttrycker en känslamed starka, symboliska färger.Vilka färger skall jag använda?Vad skall finnas med på bilden,vad skall den uttrycka?Teknik: Akryl eller akvarell
 4. 4. Vasilij VasiljevitjKandinskijВаси́лий Васи́льевич Канди́нскийFödd 16 december 1866 i Ryssland,död 13 december 1944 i Frankrike.
 5. 5. Wassily Kandinsky hör till förgrundsfigurerna inom abstrakt konst ochmodernismen. Det väsentliga för honom var inte att framställa en yttrevärld utan att synliggöra en andlig värld genom konsten. Genom attupplösa de yttre sammanhangen i bilden kännetecknas hans måleri avstarka, symboliska färger, där färgen är befriad från formen.
 6. 6. Abstrakt konst=Abstrakta konstnärermålade känslor medstarka, symboliskafärger.
 7. 7. Improvisera= utföra utanförberedelser, fantisera.Det uppstår en rytmisk struktur avlysande färgytor i Kandinskysmålningar.
 8. 8. Kandinsky talar om bildens inre nödvändighet och menar dåden färgernas och formernas inre klang i förhållande tillvarandra som gör att bilden lever. Hans mål var att genomstimulans av sinnena alstra en andlig dynamik, som allaskulle kunna göra sig delaktiga av.
 9. 9. Material:Acryl-/akvarellfärg + pensel + vatten + palettStort, lite tjockare papper1. Måla en grundfärg på pappret. Utgåfrån en känsla som du vill förmedla.Dra/välj en känslolapp om du har svårtatt komma igång.2. Improvisera sedan fram en känsla ochett uttryck i tavlan. Experimentera ochlek, lyssna gärna på musik. Eftersträvadynamik!
 10. 10. 3) GRAFFITISkriv ditt namn i A3-format. Graffiti är ett lekfullt sätt att låta ord bli bilder och till en början är det svårt för ögat att läsa det som står. Ordet skall vara exploderande, fantasifullt och färgstarkt utifrån dig som person. Färg, form och text fyller ut hela pappersytan.Teknik:Tusch, färgpennor eller vattenfärg
 11. 11. Graffiti (italienska, plural av graffito, ‘ristning’) syftar på text, ibland med samband med bilder, som i konstnärligt syfte uppförts på ytor i det offentliga rummet av privatpersoner.
 12. 12. 1970-tal i USAMålet var att bli "King" av allatunnelbanelinjerUnder konkurrensexperimenterade man medfärg, form, stil och formatNew Yorks tunnelbana blev "enrullande konstutställning"Till Sverige kom spraykonstenrunt 1984
 13. 13. En tag är en mindre, enfärgad, kalligrafiskt utformad spraysignaturen throw-up är en något större sådan bestående av enytterkonturlinje och med högst två färger
 14. 14. en piece (förkortning av masterpiece) är en fulltutvecklad graffitimålning i stort format, vanligen med enbokstavsbild i wildstyle i centrum, flankerad av tecknadefigurer, med bakgrund och signatur, systematiskt utförd i flera lager av olika färger, gärna också med en så kallad "second outline" runt bokstavsbilden.
 15. 15. Wildstyle: Bokstäverna kan slingra sig in i varandra, en bokstavkan övergå i eller överlappa en annan, och ibland kan ett elementi den ena bokstaven samtidigt utgöra ett element i den andra. Ett vanligt grepp är också att bokstäverna läggs mot varandra, till exempel varannan högerlutad och varannan vänsterlutad. “Pilarna” är typiska: de skjuter ut från bokstavskroppen och ger den riktning och spänst.
 16. 16. Material:Typsnitt som du vill utgå från.Tuschpennor/vattenfärg. Svart konturpenna.blyertspenna att först skissa medStort A3, lite tjockare papper1. Skissa upp bokstäverna på ytan.2. Fyll i konturerna med svarttuschpenna, dvs ”outlines”3. Använd bokstäverna och gör dempersonliga, färgglada och till en ordbild.4. Fyll ut hela mappen med färg ochform!
 17. 17. När du är färdig med ditt verk gör du en skriftlig reflektion avprocessen och resultatet och lämnar in till mig som underlag för bedömning. ”Vi gråter med de gråtande Skrattar med de skrattande Och sörjer med de sörjande” Den italienska konstteoretikern Alberti ur Boken om målarkonsten, 1400-talet

×