Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Se volden frode fredriksen

2,391 views

Published on

Fra forelesningsturneen Se Volden i regi av KUN - senter for kunnskap om likestilling.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Se volden frode fredriksen

 1. 1. Se volden - Barn som går under radaren pedagog, foredragsholder og skribent frodefredrik@gmail.com 481 08 721
 2. 2. Kreds • Pedagog og instruktør for flere programmer. Har jobbet i og inn mot skolen siden 1991 – ADHD-, atferds- og frafallsproblematikk, fulgte en gruppe på 6 gutter fra 5.-10. klasse (2000- 2005) – Olweus-programmet og RESPEKT – DU - depresjonsmestring for ungdom – VIVAT - intervensjon ved selvmordsfare • Tvangsekteskap Midt-Norge (2009-2011), forebygging av ekstrem kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap, – Utvikling av brosjyrer på ni språk og lærerveiledning • Seksuell helse og trakassering (2011-2014), todelt prosjekt, forebygging og helsefremming innen psykisk-seksuell helse og seksuell trakassering og mobbing – Utvikling av nettbasert veileder om seksualundervisning i VGO. Klar 15. aug. 2014 • Medlem i flere regionale og nasjonale fagnettverk: – Medietilsynets Trygg Bruk-nettverk, om barn og unges bruk av digitale medier og forebygging – Nasjonalt nettverk for seksualundervisning i skolen – Trondheim kommunes faggruppe om oppfølging av Handlingsplan mot seksuelle overgrep mot barn og unge – Antidoping Norges nettverk for forebygging av dopingbruk i skolen – Trondheim kommunes fagteam - kunnskapsgrunnlag og forebygging inn mot gutter og unge menn i gråsoner inn mot prostitusjon • Lærer i Voksenopplæringa i Berg kommune • Rektor ved Berg Montessoriskole fra 29. sept. 2014
 3. 3. Det du ikke fikk som barn får du aldri nok av som voksen - ukjent -
 4. 4. På sporet av egen barndom • Har skjønt at noe alvorlig lå bak psykiske og fysiske reaksjoner – Har gjort studier, arbeidsliv og privatliv komplisert og utfordrende – Har ikke skjønt hvorfor før i voksen alder • Fortrengt og glemt barndom • Bare noen få minner igjen • Mine to yngre søstre husker ”alt” • Utfordring: Deres minner er ikke mine minner – Utsagn fra far som jeg ikke har forstått – Klassekamerat ba om unnskyldning på klassefest i 2013 • Vi var så fæle mot deg Frode, vi slo, sparket og spyttet på deg – Jeg kan ikke huske det – var et ”annet” sted
 5. 5. Kontekst og kontinuum • Ikke et spørsmål om skylddeling • Ikke nok en ”offerhistorie” – En historie om å leve og om å overleve • Omsorgssvikt og vold i et generasjonsperspektiv – Min tapte barndom handler om en barndom som også gikk tapt for generasjonene før meg • For mine foreldre og besteforeldre – Men hvorfor overlot far sine barn i sin mors vold – den volden han selv og hans yngre søstre hadde blitt utsatt for? – Det vil jeg kanskje aldri få svar på • Minst like viktig: – Det handler om hvordan vi som fagpersoner og omsorgspersoner kan være med på å bryte voldssirklene hos risikoutsatte barn og familier
 6. 6. Sterke hender • Sterke hender og sprinkelsengen – Fars stolte anekdoter om at han stadig reparerte sprinkelsengen min • Skjærefjølen og kjellertrappen til farmor – Kan ikke huske farmor - bare en stor, svart, sint skygge • Når jeg ser bilder av henne ser jeg en liten kvinne – Søster fikk to brødskiver og gikk ut – Jeg måtte spise fem brødskiver – jeg skulle bli en stor gutt – Farmor hadde god tid og holdt meg under oppsyn ved skjærefjølen – Straffen for ikke å spise opp var å sitte i kjellertrappen ned til jordkjelleren • Hjørnet bak kjøleskapet – Et dårlig gjemmested – utg. pkt. for dissosiasjon • Gutten på taket – Klatret opp for å komme meg unna – men det var det ingen som forsto • Sosial isolasjon og utvikling av stillhet – farmors vrangforestillinger – Det var bare ”ramp” utenfor gjerdene – Nabogutten ”Johnny” – observerte ham ofte på andre siden av gjerdet – Men ble ikke kjent med ham før jeg var 11
 7. 7. Farmors blikk – ble mitt eget • Farmors strenge blikk ble etter hvert mitt eget selvkritiske blikk – Alle tanker om meg selv er kritiske og nedvurderende – Alle handlinger blir nøye vurdert – Alle bevegelser blir avkuttet og stakkato – Dissosierer og kroppen ”fryser fast” i situasjoner som vekker minner eller assosiasjoner til overgrepene – Tvangen og volden ”synger” fortsatt i meg nå flere tiår etter at den opphørte • Volden ”skriver” seg inn i kropp og sinn • Min ex-partner – Du hadde ikke språk for å uttrykke egne ønsker og behov da vi ble kjent med hverandre • Har alltid gått etter andres behov • Hypersensitiv overfor andre
 8. 8. Aldri rideranke og vuggesang… …heller ikke ordentlig skolegang – Gjorde aldri lekser – ikke forhold for det hjemme – Måtte ofte gå med nattskjorta på skolen – Aldri ski på skidager eller sykkel på sykkeldager – Ble sendt til leirskole i det jeg sto og gikk i – Dobbelt straffet – mange lærere vendte sinnet sitt mot meg • Ble i tillegg redd for lærerne – Trondheim kommune har slettet alle data om min skolegang – Bortsett fra karakterprotokollen
 9. 9. Voldsutsatte barn… • …lærer ikke matte - hjerneskader • Starten på et nytt vondt kapittel – Skolen, omsorgen for mor og mine søstre • Familien flyttet fra våre besteforeldre til en forstad – Farmors ”omsorg” opphørte på dagen • Mor kom hjem litt for tidlig fra jobb • Husker tydelig de siste minuttene med farmor og veien hjem med mor og søstrene mine – en første følelse av frihet – Sosial isolasjon førte til ny isolasjon i skolen • Manglet språk og evner til å knytte vennskapsbånd • Manglet språk og begreper til å gjøre nytte av skolegangen • Konstant bekymring for mor og søstrene mine gjorde at jeg var lite ”til stede” i undervisningen
 10. 10. Førerhund for mor • Svaksynt og deprimert mor – Gikk seg ofte bort – vi var engstelige for henne – Fant henne om vintrene med brukket arm eller rygg – Passet etter hvert på at vi hadde alt vi trengte • Og at husarbeid og matlaging ble gjort – Dette passiviserte mor – ble avhengig av oss ungene • Til slutt var vi hennes tjenere • Sov til langt utpå formiddagen • Jeg har hatt et idealisert bilde av mor – Søstrene min har hatt et realistisk bilde av henne – Jeg var hennes ”øyne” og ”ryggrad”, men tenkte at det var hun som var sterk – Omsorgsrollen ble likevel redningen?
 11. 11. Offeret blir stadig mer utsatt De moralske tersklene synker i gruppa - Olweus, 1992 -
 12. 12. 9 år med vold og mobbing • Til slutt var det ingen grenser – Holdt til i utkanten av skolegården for meg selv • Manglende evne til å kommunisere gjorde at jeg levde helt ubeskyttet og multiutsatt – Ble ofte hentet av eldre gutter fra ungdomsskolen • Forsøkt hengt – men det ble avbrutt • Forsøkt brent – brente joggesko – redsel og skam • ”Ole” redningsmann og overgriper – Reddet søster og meg ut av vanskelig situasjoner – Opptatt av at jeg skulle sitte på fanget – Bomberommet med pilkast og kurong
 13. 13. Volden lever fortsatt… • …sitt eget liv - i kroppen min • Dissosiasjon – Ikke til stede i kroppen • Fryser fast i situasjoner – Første bevisste observasjon • Møte med Fylkesmannen, fylkeskommunen og Helsedirektoratet • Alle observerte at jeg ikke kunne sette fra meg vannglasset • Hukommelsesproblemer – Vansker med å huske mennesker og ansikter – Vansker med å forholde meg til tid • Sjekker, dobbeltsjekker og tredobbeltsjekker avtaler • Sirkulasjonsproblemer – Pga. forfrysninger de første fem leveår
 14. 14. Tanker, følelser, handlinger • De aller fleste barn utvikler en positiv indre dialogstemme og automatisk tankestrøm • Barn som opplever overgrep, vold, mobbing og omsorgssvikt utvikler – negativ dialogstemme – negativ automatisk tankestrøm • Det er en stemme som nedvurderer, er kritisk, som trigger redsel og angst – Jeg er ikke verdt noe – Jeg får ikke ting til – Jeg er dum – Det er ingen vits i at jeg prøver… – Jeg er ikke elsket – ingen er glad i meg • Barnet observerer sin egen annerledeshet og forskjellene – At andre barn lever i en ”annen” verden
 15. 15. Under radaren • Hvorfor ”ser” vi ikke voldsutsatte barn? – Ikke så morsomme å arbeide med – Tilknytningsvansker og engstelig atferd • Tilbaketrukne og stille • Utagerende og aggressive – Responderer ”annerledes” i lek og læring • Morsommere med de veltilpassede barna med trygg tilknytning – Vi foretrekker hjertebarna – De som er mest lik oss selv • Observasjoner i barnehager har vist at ansatte overser de ungene de misliker
 16. 16. Hjertebarn • Undersøkelse om hvem ansatte i barnehagen foretrekker – Oppgaven var å feste et hjerte ved navnelappen til barna – Hjertets størrelse skulle vise hvor mye de likte barnet Barnet som de likte litt skulle få et lite hjerte – Barnet de likte veldig godt skulle få et stort hjerte – Barnet de mislikte skulle ikke få hjerte • To av barna fikk ingen hjerter – De fikk ikke engang et bittelite hjerte ved navnet sitt – Det var ingen av de voksne som likte dem
 17. 17. I et samfunnsperspektiv • Barn og unge med denne type bakgrunn – Løper større risiko for psykisk og somatisk sykdom • Ensomhet, utenforskap og frafall i skolen • Rus og kriminalitet • Volds- og overgrepsproblematikk • Selvskading, selvmordsatferd, psykiatri • Atferds- og tilpasningsvansker mht. utdanning, arbeid og familie- og kjærlighetsliv • Sosial arv – overføring av de samme problemene til neste generasjon • Potensiale mht. folkehelse og samfunnsøkonomi – Foreldreveiledning • Spre kunnskap om hvorfor det er viktig å bryte voldsspiralen – Utviklingsstøttende oppdragelse og trygge vekstvilkår – Kunnskap om tegn og signaler – tidlig intervensjon – Alminneliggjøre tema og øke kompetanse • Spesielt blant yrkesgruppene med direkte omsorg og ansvar for barn og unge
 18. 18. Det finnes håp… … men vi må skape det selv – God foreldreveiledning • Via helsestasjonene og skolehelsetjenesten – Lærerrollen - utviklingsstøttende pedagogikk/didaktikk og omsorg gir resultater • Barn som opplever overgrep, vold og mobbing – Ligger en hel karakter under gjennomsnittet – Med god lærerstøtte ligger de på snittet » Frugård Strøm m.fl., 2013 • Vi trenger den samme type kunnskap blant ansatte i barnehage – Likestillingsperspektiv – Sosial utjevning – Folkehelse og samfunnsøkonomi
 19. 19. Kanskje Så mang ein haust har eg sett og visst at fraus eg slik ha eg livet mist. Så mang ein dag ha eg tvilt og tenkt kor kan vel livet få isen sprengt. Så mang ein vår har eg stått og sett kor telen går og graset sprett. Så mang ei natt har eg drømt ein song kanhende kjem og min vår eingong? Tekst: Trond Hellemo Melodi: Frode Fredriksen http://urort.p3.no/#!/Band/FrodeTinglumFredriksen/Track/48509
 20. 20. Ansvar og plikt • Taushetsplikt – Forvaltningsloven, Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, 1967 • Kap. III Almindelige regler om saksbehandlingen, § 11 veiledningsplikt og § 13 taushetsplikt • Opplysningsrett, opplysnings- og meldeplikt, oppmerksomhetsplikt – Barnevernloven, Lov om barneverntjenester, 1992 – Sosialtjenesteloven, Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, 2009 • Undersøkelsesplikt og handlingsplikt • Avvergelsesplikt – ved mistanke om at barn utsettes for helseskade eller kriminelle forhold, også mht.: – Kjønnslemlestelsesloven, Lov om forbud mot kjønnslemlestelse, 1995 – Lover og regler om tvangsekteskap, Barne-, likestillings- og inkluderingsdep. • Rutiner i skolens arbeid mot tvangsekteskap, Innvandrings og mangfoldsdirektoratet (IMDI), 2010 – Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, 2012 • Omsorgsplikt • Individuell plikt • Forebyggingsplikt
 21. 21. Husk at du også kan finne vakre vekster på stengrunn © Frode Fredriksen
 22. 22. Anbefalt litteratur Disse forfatterne og deres tekster er søkbare på nett: • Strøm m.fl. (2013): Violence, bullying and academic achievement: a study of 15- year-old adolescents and their school environment • Nordanger m.fl. (2011): Developmental trauma disorder: En løsning på barnetraumatologifeltets problem? • Liverød (2013): Livsmønstrene som forstyrrer livet • Løberg (2013): Tør du innrømme at du har et favorittbarn? • Løberg (2014): Jeg ønsker å bli sett, selv om jeg skjuler det som er vanskelig • Kvarme (2012): Løft for sosialt tilbaketrukne skolebarn
 23. 23. pedagog, foredragsholder og skribent frodefredrik@gmail.com 481 08 721 Mefjordvær 9386 Senjahopen Kto.nr.: 4202 02 94242 Org.nr.: 913 905 245

×