-    Congres               Een gestandaardiseerde taal maakt de communicatie              ...
Praktijksatie, vertelt Helen de Graaf, consultant binnen het program-   Verpleegkundige classificatiema Vernieuwing Zorg...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Samen werken aan eenduidigheid

1,740 views

Published on

Published in: Health & Medicine
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,740
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
566
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Samen werken aan eenduidigheid

 1. 1. - Congres Een gestandaardiseerde taal maakt de communicatie eenvoudiger en eenduidiger. Daar zijn de zeven Neder- landse deelnemers aan het tweejaarlijkse congres van NANDA-I dat in mei plaatsvond in Houston (VS), het hartgrondig over eens. Zij slaan de handen ineen om eenheid in taal in de verpleegkunde ook in Nederland te bevorderen. Samen werken aan een- duidigheid Tekst en foto: Friso Raemaekers De North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) is zo’n gestandaardiseerde classificatie van verpleegkundige diagnoses. NANDA diagnoses zijn inmiddels vertaald in vijf- tien talen, waaronder het Nederlands. NANDA werd NANDA- International. De NANDA classificatie biedt verpleegkundi- gen wereldwijd een gemeenschappelijke taal. Hetzelfde geldt voor de Nursing Outcome Classification (NOC), een classifi- catiesysteem voor zorgresultaten, en de Nursing Interventions Classification (NIC) voor de standaardisatie van verpleegkun- dige interventies. Deze drie classificatiesystemen omvatten bijna het gehele verpleegkundige besluitvormingsproces en het klinisch redeneren. Standaardisatie In Nederland komen NANDA, NOC en NIC (NNN) weliswaar aan bod binnen de verpleegkundige opleidingen, maar zorginstellingen passen de classificatie- systemen nog niet op grote schaal toe. Plannen om dat te doen zijn er echter wel. Het HagaZiekenhuis koos er drie jaar geleden voor om het methodische handelen een centrale plaats te geven in het Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD). Friso Raemaekers, voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad van het HagaZiekenhuis: ‘Het verkleinen van de kloof tussen opleiding en praktijk is een belangrijke reden om bewust te kiezen voor deze drie-eenheid. Tijdens de ontwikke- ling en de implementatie van het huidige EVD in het Haga Ziekenhuis hebben we al met veel zaken rekening gehouden. Vanuit Houston nemen we nieuwe inzichten en modellen mee om deze implementatie te finetunen.’ Het Erasmus MC koos onlangs voor gebruik van standaardi-ZORGANNONUMMER 127 - 14
 2. 2. Praktijksatie, vertelt Helen de Graaf, consultant binnen het program- Verpleegkundige classificatiema Vernieuwing Zorg ICT. ‘NANDA, NIC en NOC zijn de meestgedetailleerde classificatiesystemen. Een aantal verpleegaf- Een verpleegkundige classificatie heeft positieve gevol-delingen heeft hier op papier inmiddels ervaringen mee gen voor:opgedaan. Momenteel begeleid ik een project om selectiesvan diagnoses op te stellen voor gebruik in het elektronisch de communicatie tussen verpleegkundigen onderling,patiëntendossier.’ interdisciplinair met andere zorgprofessionals en met patiënten;Als lid van de NANDA-I Diagnosis Development Committeezag Helen de Graaf de conferentie als een uitgelezen mo- een uniforme en efficiënte verslaglegging ter bevor-gelijkheid om ervaringen te delen. ‘In Amerika, maar ook dering van het verzamelen en analyseren van gegevens vanbijvoorbeeld in Zwitserland is veel ervaring opgedaan met het patiënten;implementeren van NANDA, NIC en NOC in elektronischepatiëntendossiers. Daar kunnen we veel van leren.’ De ver- het evalueren van de geleverde zorg door gebruik tepleegkundige beroepsgroep in Nederland is nog te weinig maken van gezamenlijke zorgresultaten;zichtbaar, vindt De Graaf. ‘Door gebruik te maken van dezeclassificatiesystemen wordt veel beter zichtbaar waar de ver- het inzichtelijk maken van de verpleegkundige praktijkpleegkundige zorg uit bestaat en wanneer wat nodig is voor voor andere belanghebbenden, zoals het ministerie van VWS en dede individuele patiënt. Bovendien wordt zo een grote hoe- Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGz);veelheid informatie verzameld, waarmee we veel practise-based evidence kunnen omzetten in evidence-based prac- de ontwikkeling van het elektronisch patiëntendossier, door-tice. Met als uiteindelijk doel: een betere kwaliteit van zorg.’ dat NANDA, NOC en NIC toegevoegd is aan SNOMED CT en past binnen de normen van HL7.Eenduidige verpleegkundige diagnoseSenior verpleegkundige Claudia Mangelaars en regieverpleeg-kundige Jacolien Stuij hebben binnen het Erasmus MC Daniëlden Hoed - bij wijze van pilot - inmiddels ook ervaring opge-daan met de classificatiesystemen. Mangelaars: ‘Op dit kundigen uit andere landen zo’n diagnose ‘lezen’. Je merktmoment zijn we op de chirurgische oncologie druk bezig om dan dat eenduidigheid van taal erg belangrijk is. Neem eenNANDA, NIC en NOC te integreren binnen het elektronisch op het eerste gezicht eenvoudig woord als familie.patiëntendossier. Tijdens deze conferentie wilden wij dan ook In Nederland bedoelen we dan vooral de bloedverwanten,meer te weten komen over het stellen van een verpleegkun- terwijl het woord family in Australië en Amerika ook kandige diagnose. Welke stappen moet je nemen in dit proces? slaan op buren en vrienden. Daar hebben ze het eerder overOok was ik benieuwd naar toepassing van NIC en NOC bin- relatives als het gaat om naaste familie. Om maar aan tenen de dagelijkse handelingen op een verpleegafdeling.’ geven hoe belangrijk eenduidigheid is binnen diagnoses.Stuij hield op het congres namens de projectgroep eenpresentatie over hun ervaringen. ‘Aan het einde van de Achterstandspositie Wolter Paans, docent enpresentatie kreeg ik een vraag van Lynda Carpenito over de onderzoeker aan de Hanzehogeschool in Groningen, gafwerkbaarheid van geselecteerde diagnoses per patiënten- tijdens het congres een presentatie over zijn onderzoek naarcategorie. Ik vond het een eer dat zij naar mijn presentatie de kwaliteit van de verpleegkundige communicatie geduren-heeft geluisterd en daar ook nog dieper op in wilde gaan.’ de het opnamegesprek. Ook hij toont zich enthousiast overMangelaars vond de pre-conferentie erg leerzaam. de classificatiesystemen. ‘De onderzoekers binnen de NANDA,‘We moesten beoordelen of een ingediende mogelijke diag- NIC en NOC houden zich bezig met het hart van de verpleeg-nose voldeed aan de voorwaarden om geaccepteerd te wor- kunde. Ze denken voortdurend na over wat het vak nu is enden. Ik vond het erg leerzaam te zien hoe collega verpleeg- wat het zou kunnen zijn. Het zijn inspirerende vrijwilligers- organisaties die onderzoeksresultaten praktisch beschikbaar stellen voor het onderwijs en de zorgpraktijk.’ Paans, lid van de NANDA-I Education & Research Committee kijkt terug op Oproep een informatief congres. ‘Vooral de ontwikkelingen in Azië en Zuid-Amerika zijn opvallend. Het onderzoek dat daar ge- daan wordt - vaak in samenwerking met Europese en Verschillende instellingen hebben plannen Amerikaanse onderzoeksgroepen - is van opvallend hoog om classificatiesystemen te gebruiken voor niveau. We moeten oppassen dat we in Nederland niet in een de inrichting van het elektronisch verpleeg- achterstandspositie komen als het gaat om de implementatie kundig dossier. Momenteel wordt er een van wetenschappelijke inzichten rond diagnostiek, interventies netwerk opgezet over Eenheid in taal. en zorguitkomsten in de verpleegkunde.’ Meer informatie: FrisoRaemaekers@gmail.com ZORGANNONUMMER 127 - 15

×