NNN Nieuwsbrief (zomer 2014)

676 views

Published on

Een gestandaardiseerde taal maakt communicatie eenvoudiger en eenduidiger. Professionals uit de dagelijkse zorgpraktijk slaan de handen ineen om eenheid van taal in de verpleegkunde te bevorderen.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
676
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NNN Nieuwsbrief (zomer 2014)

  1. 1. NIEUWSBRIEF ZOMER 2014 KENNIS DELEN, UITDRAGEN EN ONTWIKKELEN Een gestandaardiseerde taal maakt communicatie eenvoudiger en eenduidiger. Professionals uit de dagelijkse zorgpraktijk slaan de handen ineen om eenheid van taal in de verpleegkunde te bevorderen. Publicatie van het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group) GRAAG NODIGEN WIJ U UIT VOOR DE 6ᵉ BIJEENKOMST VAN HET NEDERLANDSTALIG NANDA-I NETWERK: Datum vrijdag 19 september 2014 Tijd van 10:00 tot 16:00 uur Locatie Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam kantoorgebouw Digitaal op Koers Van Vollenhovenstraat 3, 2e etage 3016 BE Rotterdam ONDERWERPEN: Eenheid van taal Voorbereiding bijeenkomst met V&VN Research agenda 2015 Terugkoppeling NANDA-I conferentie Porto, 11-13 september Terugkoppeling ACENDIO eHealth group Zurich mei 2014 Terugkoppeling Werkgroepen WVTTK IN DEZE NIEUWSBRIEF Voor u ligt de nieuwste nieuwsbrief van het Nederlandstalig NANDA Netwerk. Hierin zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 1. Een opiniestuk van het kernteam met vragen rondom kennisontwikkeling en verpleegkundige diagnostiek. 2. Nederlandse vertaling “NANDA-I Verpleegkundige diagnoses 2012-2014” op de markt. 3. Uitnodiging voor de 6e bijeenkomst van het netwerk. 4. Nieuw lectoraat “Verpleegkundige diagnostiek” in Nederland. 5. Stand van zaken rondom netwerkactiviteiten: - Beleidsvorming - Diagnose ontwikkeling - Wetenschappelijk onderzoek 6. Nieuwe website. 7. Eenheid van taal voor de wijkverpleging. OPINIESTUK: VRAGEN RONDOM KENNISONTWIKKELING Voordat gebruik van gestandaardiseerde verpleegkundige taal in het elektronisch patiëntendossier (EPD) mogelijk is, zijn voorbereidende activiteiten noodzakelijk. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan goede informatievoorziening voor verpleegkundigen over het nut en de noodzaak van het gebruik van een classificatiestructuur en eenheid van taal. Daarnaast mag niet vergeten worden dat er specifieke diagnostische redeneervaardigheden nodig zijn om op een accurate wijze tot een verpleegkundige diagnose te kunnen komen. Dit vraagt om bewustwording en bij- en nascholing. Kennis over de methodische wijze waarop je in het EPD kunt registeren is van belang. Niet alleen kennis, maar ook oefening en vaardigheden horen daarbij. Het gebruik en de verdere implementatie van gestandaardiseerde taal in het EPD vraagt dus om een investering. Een investering die zich, zoals verwacht, op termijn zeker zal terugbetalen. Niet alleen in de kwaliteit van de documentatie, maar zeker ook in de betrouwbaarheid van de overdracht in inter- en intradisciplinair verband. Echter, dit zijn slechts verwachtingen en aannames…..
  2. 2. Nederlandstalig Nanda-I Netwerk Nederlandstalig Nanda-I Netwerk - nieuwsbrief zomer 2014 - pagina 2 VERVOLG OPINIESTUK We kennen wel een positieve tendens van het gebruik van standaarden en classificaties uit de literatuur, maar we weten eigenlijk nog maar heel weinig over hoe dat in Nederland zal uitpakken. Dus bij de implementatie van gestandaardiseerde taal (NNN) in Nederland is naast een intensieve kennisuitwisseling, informatiestroom en training ook onderzoek gewenst. Wat zijn nu de effecten van NNN op de verpleegkundige zorg? En op welke wijze kunnen we de kwaliteit van de zorgverlening hiermee positief beïnvloeden? Dit zijn vragen waarop het Nederlandstalig NANDA-I netwerk met samenwerkingspartners een gefundeerd antwoord probeert te krijgen. De ontwikkeling van het gebruik van het EPD en de in te bouwen kennishulpmiddelen die dat gebruik plezieriger en betrouwbaarder maken staat nog in de kinderschoenen. Het gebruik van een database waarbinnen NNN inzichtelijk en gebruiksvriendelijk aan elkaar gekoppeld zijn, is slechts een eerste stap. Verpleegkundigen zullen in toenemende mate ook gerichter sturen op zorgresultaten om tijdiger dan nu mogelijk is, tot aanpassing van het zorgtraject te kunnen komen. Om verpleegkundigen te motiveren zich in te zetten voor het gebruik van bijvoorbeeld de PES-structuur in het zorgdossier, is dan ook meer dan alleen de komst van een elektronisch patiëntendossier nodig. Gaat het nu, zonder eenheid van taal zo slecht? Er is in ieder geval meer bewijs nodig om verpleegkundigen te overtuigen dat het inderdaad beter, efficiënter en ook stimulerender kan. De wijze waarop verpleegkundigen de gezondheidsproblemen van een patiënt in kaart brengen in termen van verpleegkundige diagnoses is divers. Uit onderzoek blijkt dat ervaren verpleegkundigen vooral interventiegericht denken. Hoe maak je de overgang van interventiegericht denken naar het gebruik van gestandaardiseerde taal zoals die omschreven is in de classificatiestructuur NANDA-I, NIC en NOC? En is interventiegericht denken een verkeerde aanpak? Of soms ook juist een heel wenselijke benadering? Hoe evalueer je welke aanpak het beste werkt? Bovengenoemde vragen zijn kernvragen waarop het NANDA-I netwerk graag samen met haar leden een antwoord zoekt. LECTORAAT VERPLEEGKUNDIGE DIAGNOSTIEK Binnen de Hanzehogeschool zal met ingang van 1 september 2014 een nieuw lectoraat onder de titel “Verpleegkundige Diagnostiek” van start gaan. Wolter Paans, lid van de researchgroep van het netwerk, zal als lector leiding gaan geven aan dit nieuwe platform. Kennisontwikkeling over diagnostiek en diagnosticeren binnen de verpleegkunde staat centraal binnen de onderzoekslijnen. Het is een unieke kans om de in het opiniestuk genoemde vragen gericht aan te pakken. Wilt u een bijdrage leveren? Dan kunt u contact opnemen via w.paans@pl.hanze.nl.
  3. 3. Nederlandstalig Nanda-I Netwerk Nederlandstalig Nanda-I Netwerk - nieuwsbrief zomer 2014 - pagina 3 NIEUWE VERTALING NANDA-I Juni jl is de nieuwste Nederlandse vertaling van NANDA-I diagnoses 2011-2014 op de markt gekomen met nieuwe en gewijzigde diagnoses. Daarnaast zijn bestaande diagnoses aangepast om beter te kunnen voldoen aan de vraag naar gestandaardiseerde temrinologie voor gebruik in de nieuwe generatie EPD’s die inmiddels hun intrede doen, ook in Nederland. UIT HET NETWERK Het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk heeft in de tweede bijeenkomst op 21 november 2012 doelen en ambitieniveaus vastgesteld: •Uitdragen van de ideologie ter bevordering van gemeenschappelijk taalgebruik in de verpleegkunde. •Een deskundige gesprekspartner zijn voor stakeholders. •Het verbeteren van de verpleegkundige zorg door de bevordering van eenheid van taal. •Het meetbaar / zichtbaar maken van de verpleegkundige zorg. •Het mogelijk maken van benchmarking van verpleegkundige zorg. Meer weten over internationale netwerkgroepen in de verpleegkunde en de verplegingswetenschap die ook actief zijn in Nederland? Kijk via Google ook eens naar de volgende voorbeelden: • Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes (ACENDIO). • Honours Society Sigma Theta Tau International (STT-I) chapter ‘Rho Chi’. • European Academy of Nursing Science (EANS). ONTWIKKELING VAN DIAGNOSES Het Nederlandstalige NANDA-I netwerk maakt zich sterk voor de ontwikkeling en validering van verpleegkundige diagnoses. Na de oproep op de laatste netwerkdag zijn binnen de Onderzoeksgroep studenten Verpleegkunde onder begeleiding van deskundige docenten aan het werk gegaan met een gerichte opdracht vanuit het Diagnosis Development Committee van NANDA International. Het netwerk nodigt verpleegkundigen, docenten en studenten uit mee te denken hoe zij kunnen bijdragen aan diagnoses ontwikkeling en validering. Interesse? Aanmelden hiervoor kan bij h.i.degraaf@erasmusmc.nl.
  4. 4. Nederlandstalig Nanda-I Netwerk Nederlandstalig Nanda-I Netwerk - nieuwsbrief zomer 2014 - pagina 4 BELEIDSVORMING Op dit moment voeren de kerngroep en de researchgroep van het Nederlandstalige NANDA-I netwerk een intensieve verkenning uit in hoe zij haar organisatie kan professionaliseren. Hiertoe worden verschillende scenario’s verkent. We zijn een jong ambitieus netwerk, maar we willen onze hand ook niet te pretentieus overspelen. Echter, aanvullende beleidvorming is noodzakelijk. Het netwerk wil eerst voor de Nederlandse achterban de zaak op orde hebben. Tegelijkertijd zien we dat we ook mee moeten praten in Europees verband. We willen dan ook graag in de toekomst met NANDA-I collega’s in bijvoorbeeld Zwitserland, Spanje en Duitsland tot kennisuitwisseling komen. Hierover blijven we onze leden berichten via onze nieuwsbrieven. VERKENNING GEBRUIK OMAHA De verkenning van thuiszorgorganisaties of Omaha geschikt is om het nieuwe begrippenkader voor de verpleging en verzorging in de thuiszorg te worden is door het netwerk als bijzonder positief ontvangen. De relatie tussen de Omaha standaard en de NNN classificaties is duidelijk aanwezig. Wij verwachten dat dit de implementatie van gestandaardiseerde taal in Nederland positief zal beïnvloeden. BRON: www.vilans.nl WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Het netwerk heeft aangaande wetenschappelijk onderzoek verschillende nationale en internationale contacten waaronder het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek, Hanzehogeschool, Groningen, Maria Müller-Staub (Zwitserland, lid research groep) en ACENDIO. Enkele voorbeelden van onderzoeksprojecten die door deze netwerkcontacten in ontwikkeling zijn: • Wat is de voorspellende waarde van verpleegkundige diagnostiek en verpleeg- kundige documentatie op het ontstaan van complicaties? • Communiceren en documenteren in het elektronisch zorgdossier gedurende het assessment. • Valideren van de relatie tussen verpleeg- kundige diagnosen en interventies in de Nederlandse context. • Wat zijn de paradigmatische opvattings- verschillen tussen verpleegkundigen in verschillende werkvelden aangaande het gebruik van verpleegkundige diagnostiek? Van belevingsgericht diagnosticeren tot probleemoplossend diagnosticeren. • Welke onderwijsmethoden zijn effectief om verpleegkundigen te leren diagnosticeren met gebruikmaking van NNN? • Het ontwikkelen en valideren van een kwaliteitsstandaard voor verpleegkundige documentatie in het elektronisch patiëntendossier.
  5. 5. Nederlandstalig Nanda-I Netwerk Nederlandstalig Nanda-I Netwerk - nieuwsbrief zomer 2014 - pagina 5 • Het effect van een scholing op het gebruik van geclassificeerde verpleegkundige taal. Bovengenoemde onderzoekslijnen betreft slechts een klein deel van de gehele onderzoekagenda. De researchgroep gaat, in samenwerking met het hoger beroepsonderwijs en de bijbehorende lectoraten, zorginstellingen ondersteunen bij het doen van onderzoek naar verpleegkundige diagnostiek. Het ontwikkelen, implementeren en op effectiviteit onderzoeken van de accuraatheid van de verpleegkundige documentatie bij het gebruik van NNN in het elektronische dossier zal daar een belangrijk onderwerp bij blijven. Een toekomstige samenwerking en fondsenwerving om het huidige onderzoek te kunnen opschalen en nieuwe projecten te kunnen starten ligt binnen de ambitie van het Nederlandstalige NANDA-I netwerk. WWW.NANDANETWERK.NL De nieuwsbrieven van het Nederlandstalige NANDA-I netwerk zullen in de nabije toekomst aangevuld worden met een nieuwe website www.nandanetwerk.nl waarop we aanvullende informatie en vele links zullen plaatsen. Tot die tijd doen we het nog even met een Facebook pagina en de Engels en Spaanstalige NANDA-I website. We houden onze leden via de mail op de hoogte over onze vorderingen op dit vlak. AANMELDEN VOOR DEZE NIEUWSBRIEF? NandaNederland@gmail.com nandanetwerk.nl LIDMAATSCHAP NETWERK EN NANDA INTERNATIONAL Als netwerk vinden wij het belangrijk om onze kennis te delen met zoveel mogelijk geïnteresseerden in Nederland. Daarnaast hebben we op verschillende netwerkbijeenkomsten al mogen ervaren dat het ons helpt in het uitwerken van onze doelen en ambities om te weten welke vragen leven bij gebruikers van verpleegkundige diagnostiek en gestandaardiseerde verpleegkundige taal. Input van onze leden is dan ook erg belangrijk. Lidmaatschap van het Nederlandstalig NANDA netwerk is kosteloos. Wel vragen wij onze leden om eveneens lid te worden van NANDA International. Dit kan via de webwinkel op www.nanda.org.
  6. 6. Nederlandstalig Nanda-I Netwerk Nederlandstalig Nanda-I Netwerk - nieuwsbrief zomer 2014 - pagina 6 KERNGROEP Helen de Graaf-Waar Consultant EPD, Projectleider Verpleegkundige diagnostiek Erasmus MC Rotterdam Lars van Heerden Manager implementatie nieuw EPD UMCG Groningen Nico Oud Zelfstandige Oud Consultancy Friso Raemaekers Voorzitter Verpleegkundige Adviesraad HagaZiekenhuis Den Haag CONTACT? Het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk is bereikbaar via: nandanetwerk.nl NandaNederland@gmail.com NandaNetwerkNederland EXTERN ADVISEUR Petrie Roodbol Bijzonder hoogleraar Verplegingswetenschap UMCG Groningen RESEARCHGROEP Wolter Paans Lector Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek Hanzehogeschool Groningen Maria Müller-Staub Professor (PhD, EdN, RN) Acute Critical Care ZHAW University / Director, Pflege PBS, Bronschhofen(Zwitserland) NETWERKLEDEN Het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk is nog volop in ontwikkeling. Steeds meer personen sluiten zich bij dit netwerk aan. Soms vanuit persoonlijke titel, maar ook vaak vanuit de instelling. Interesse? Meld je aan!

×