Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Digital vs Analog läsning
Fjällenskolan vt-2015
Mina referenser:
Maria Rasmusson - Det digitala läsandet – Begrepp, processer och resultat
Anne Mangen - Reading linear te...
Definitioner av läsning
Läsning av traditionella texter
Läsning av traditionella texter på skärm
Läsning av multi-modala/d...
Forskning där traditionell läsning jämförs med traditionell läsning på skärm:
Något bättre förståelse på papper
Lättare at...
Bokläsning påverkar elevers resultat i skolan positivt.
Gäller alla ämnen
Elever som får stöd hemma med att utveckla sin
l...
8000 titlar
Blandade åldrar och ämnen
Streaming tjänst
Obegränsat antal lån
Obegränsat antal låntagare på en bok
Olika spr...
Varför använda multi-modala texter och läromedel i skolan?
Samhället är digitaliserat. Skolan ska vara en del av samhället...
Vad innebär det digitala text-landskapet för barn med läs-och skrivsvårigheter?
Möjligheter:
Ögonblickligt
Översiktligt
Oändligt
Föränderligt
Kreativt
Produktivt
Interaktivt
Fördjupningsbart
Delbart
Kom...
Grundläggande förmågor för digital läsning:
Traditionell läsning
Multimodala texter
Navigering
IT-kompetens
Informationsha...
Vad innebär det i vårt praktiska arbete?
Vi behöver arbeta med att utveckla traditionell läsförståelse genom ett medvetet ...
Vi behöver arbeta med sökstrategier och källkritisk kompetens
Vi behöver diskutera nätets olika genrer och vad de står för...
Vi behöver berätta om hjärnan och hur lärandet går till
Vi behöver prata planeringsstruktur
Vi behöver diskutera tidsfokus...
Digitala lässtrategier:
Vems röst hör vi när vi googlar?
Scanna av sökresultatet
Skumma innehållet och orientera dig- rubr...
Digital och analog läsning i skolan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Digital och analog läsning i skolan

1,704 views

Published on

En jämförelse av för-och nackdelar kring digital och analog läsning i skolan enligt aktuell forskning inom området

Published in: Education
 • Be the first to comment

Digital och analog läsning i skolan

 1. 1. Digital vs Analog läsning Fjällenskolan vt-2015
 2. 2. Mina referenser: Maria Rasmusson - Det digitala läsandet – Begrepp, processer och resultat Anne Mangen - Reading linear texts on paper versus computer screens: Effects on reading comprehension Artikel ur Scientific American: The reading brain in a digital age: The science of papers versus screens Eva Wennås Brante - Möte med multimodalt material. Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild?
 3. 3. Definitioner av läsning Läsning av traditionella texter Läsning av traditionella texter på skärm Läsning av multi-modala/digitala texter
 4. 4. Forskning där traditionell läsning jämförs med traditionell läsning på skärm: Något bättre förståelse på papper Lättare att få överblick över texten Den fysiska upplevelsen av boken bidrar till förståelsen och gör det enklare att återberätta innehåll i kronologisk ordning
 5. 5. Bokläsning påverkar elevers resultat i skolan positivt. Gäller alla ämnen Elever som får stöd hemma med att utveckla sin läsning (även senare år) har ett försprång Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag Elever läser mer när böcker finns tillgängligt Pojkar har mindre motstånd mot att läsa på skärm än på papper Allmänt om läsande
 6. 6. 8000 titlar Blandade åldrar och ämnen Streaming tjänst Obegränsat antal lån Obegränsat antal låntagare på en bok Olika språk Ljudböcker Plattformsoberoende Vad är ElibU?
 7. 7. Varför använda multi-modala texter och läromedel i skolan? Samhället är digitaliserat. Skolan ska vara en del av samhället. Digitala lässtrategier en nödvändig kompetens för att vara en del i ett demokratiskt (digitaliserat) samhälle Vi lär på olika sätt, den multi-modala texten innehåller flera olika möjligheter till förståelse Vi kan enkelt integrera formella och informella lärresurser med varandra
 8. 8. Vad innebär det digitala text-landskapet för barn med läs-och skrivsvårigheter?
 9. 9. Möjligheter: Ögonblickligt Översiktligt Oändligt Föränderligt Kreativt Produktivt Interaktivt Fördjupningsbart Delbart Kommunikativt Utmaningar: Fragmentariskt Ytligt Osäkert Tidskrävande Förvirrande Föränderligt Svårstyrt Okontrollerbart Den digitala textens möjligheter och utmaningar:
 10. 10. Grundläggande förmågor för digital läsning: Traditionell läsning Multimodala texter Navigering IT-kompetens Informationshantering
 11. 11. Vad innebär det i vårt praktiska arbete? Vi behöver arbeta med att utveckla traditionell läsförståelse genom ett medvetet språkutvecklande arbetssätt Vi behöver träna digital läsning specifikt, t.ex. hur man identifierar hyperlänkar, symboler och tecken med betydelse för textens innehåll och struktur. Vi behöver lyfta fram vikten av bildanalys och bildspråk kopplat till kommunikation Vi behöver säkerställa att eleverna får en generell IT-kompetens
 12. 12. Vi behöver arbeta med sökstrategier och källkritisk kompetens Vi behöver diskutera nätets olika genrer och vad de står för Uppgradera förhållningssättet till engelska som lärande språk i undervisningen
 13. 13. Vi behöver berätta om hjärnan och hur lärandet går till Vi behöver prata planeringsstruktur Vi behöver diskutera tidsfokus och effektivitet kopplat till nätet
 14. 14. Digitala lässtrategier: Vems röst hör vi när vi googlar? Scanna av sökresultatet Skumma innehållet och orientera dig- rubriker, menyer, bilder, reklam (vilken typ?) Vem/vilka står bakom sidan? Vad är det för webb-adress? Vilken digital text-genre tillhör sidan? Hur är sidan kodad? Inger utseendet förtroende? Välj ut det som verkar relevant och djupläs koncentrerat och kritiskt. Är innehållet neutralt? Lyser författarens åsikter igenom? Vems perspektiv ges via informationen? Jämför innehållet Diskutera innehållet Formulera med egna ord

×