Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

èTica I Les Noves Tecnologies

1,925 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

èTica I Les Noves Tecnologies

 1. 1. Les TIC Les noves tecnologies de comunicació i informació
 2. 2. Índex <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Classificació de les TIC </li></ul><ul><li>Les TIC i la societat </li></ul><ul><li>Avantatges i desavantatges de les TIC </li></ul><ul><li>Perillositat d’Internet </li></ul><ul><li>Les TIC a l’aula </li></ul><ul><li>Decàleg </li></ul><ul><li>Conclusions </li></ul>
 3. 3. Introducció <ul><li>Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, també conegudes com TIC, són el conjunt de tecnologies desenvolupades per a gestionar informació i enviar d'un lloc a un altre. Abasten un ventall de solucions molt ampli. Inclouen les tecnologies per a emmagatzemar informació i recuperar després, enviar i rebre informació d'un lloc a un altre, o processar informació per poder calcular resultats i elaborar informes. </li></ul>
 4. 4. Classificació de les TIC elèctrics Escrits Multimèdia
 5. 5. Les TIC i la societat <ul><li>Les seves principals aportacions a les activitats humanes es concreten en una sèrie de funcions que ens faciliten la realització dels nostres treballs perquè, siguin aquests els que siguin, sempre requereixen una certa informació per a realitzar-lo, un determinat procés de dades i sovint també la comunicació amb altres persones, i això és precisament el que ens ofereixen les TIC. </li></ul>
 6. 6. Les TIC i la societat <ul><li>- Fàcil accés a tot tipus d'informació , sobre qualsevol tema i en qualsevol format (textual, icònic, sonor) - Instruments per a tot tipus de procés de dades . Els sistemes informàtics, integrats per ordinadors, perifèrics i programes, ens permeten realitzar qualsevol tipus de procés de dades de manera ràpida i fiable: escriptura i còpia de textos, càlculs, creació de bases de dades, tractament d'imatges ...   - Canals de comunicació immediata, sincrònica i asíncrona, per difondre informació i contactar amb qualsevol persona o institució del món mitjançant l'edició i difusió d'informació en format web, el correu electrònic, els serveis de missatgeria immediata, els fòrums telemàtics, les videoconferències, els blogs i les wiki ...   - Emmagatzematge de grans quantitats d'informació en petits suports de fàcil transport (pendrives, discs durs portàtils, targetes de memòria ...). - Automatització de tasques , mitjançant la programació de les activitats que volem que realitzen els ordinadors, que constitueixen el cervell i el cor de totes les TIC.   - Homogeneïtzació dels codis emprats per al registre de la informació mitjançant la digitalització de tot tipus d'informació: textual, sonora, icònica i audiovisual. Així per exemple, hi ha programes de reconeixement de caràcters que llegeixen i converteixen en veu els textos, programes de reconeixement de veu que escriuen al dictat, escàners i càmeres digitals que digitalitzen imatges . - Instrument cognitiu que potencia les nostres capacitats mentals i permet el desenvolupament de noves maneres de pensar. </li></ul>
 7. 7. Avantatges i desavantatges de les TIC <ul><li>AVANTATGES </li></ul><ul><li>Elimina barreres geogràfiques, qualsevol persona pot accedir a la informació que necessiti. </li></ul><ul><li>Es pot estudiar a distància o una operació quirúrgica mitjançant videoconferència. </li></ul><ul><li>Es pot introduir a l'àmbit de l'ensenyament. </li></ul><ul><li>Access a molta informació. </li></ul>
 8. 8. Avantatges i desavantatges de les TIC <ul><li>  DESAVENTATGES </li></ul><ul><li>A aquesta informació només es pot accedir amb els mitjans específics.(si no tens un ordinador es impossible) </li></ul><ul><li>Podeu crear dependència i això comporta a no tenir vida social. </li></ul><ul><li>Pot fer que no es pugui viure sense elles, per exemple quan es fa malbé una màquina, i tens un projecta guardat dintre d’aquesta no es pot fer la feina sense ella. </li></ul>
 9. 9. Perillositat d'Internet <ul><li>Internet és un gran avancin aquests darrers temps, ara a cada casa sempre hi ha un ordinador amb connexió a Internet. Però Internet no és un lloc segur, des del seu començament el 1994 la gent ha trobat a Internet un mètode d'estafa. </li></ul><ul><li>Les més famoses són: </li></ul><ul><li>- Fraus en subhastes. Després d'enviar els diners en què s'ha adjudicat la subhasta, es rep un producte les característiques no es corresponen amb les promeses, i fins i tot un producte que no té cap valor. - Abús de targetes de crèdit Es demana el número de la targeta de crèdit amb l'única finalitat de verificar la seva edat, i posteriorment se li realitzen càrrecs de difícil cancel.lació. - Fraus en viatges o paquets vacacionals Consisteix en vendre viatges i allotjaments d'una qualitat superior al servei que realment li prestaran en el seu destí, i també poden carregar imports per conceptes que no s'havien contractat. </li></ul>
 10. 10. Perillositat d'Internet <ul><li>- Fraus telefònics. Són fraus en què són necessaris teu teléfon. Com les descàrregues de música que demanen un nombre, la companyia d'aquest, i t'envia la música. Però en realitat, si es llegeix la lletra petita es pot veure que s'aprofiten utilitzant-te, enviant SMS spams que te'ls cobren cada un per 0,3 €. A vegades els poden enviar fins que et quedis sense saldo. La seva estafa surt molt cara per a una persona amb contracte aquest envia els SMS spam fins que la companyia et bloquegi la targeta. - Fraus per Troians: Els troians van ser creats com programes espies, aquests copien tota la informació que tens a l'ordinador. Les teves converses pel Messenger, els documents, fins l'historial d'Internet, accedint al de tal manera que si has entrat a un compte bancari, en Hotmail o un compte é s et sap quina és, la còpia i es l'envia cap a l'emissor d'aquest virus. </li></ul>
 11. 11. Introducció de las TIC en les aules <ul><li>Gràcies als avenços de les TIC moltes escoles s'estan replantejant la utilització de les Noves tecnologies. En moltes escoles, majoritàriament privades, s'està creant llibre informàtic dins d'una targeta de memòria perquè els nens ho portin amb el seu E-book. És un nou mètode per substituir el famós llibre que encara no hi ha qui el tregui del seu lloc. </li></ul><ul><li>També es comença a utilitzar els ordinadors a les classes, no únicament en tecnologia, si no totes les assignatures, per mitjà de recerca d'informació a Internet o Presentacions del temari amb el programa Power point. Cada vegada s'estan concloent les TIC en l'ensenyament perquè és una comoditat per als professors i més divertida per als alumnes també. </li></ul><ul><li>Els més presents a les aules són: • Power points • L'ús dels ordinadors a classe • La digitalització de documents lúdics • Recerca accessible des de la classe d’Internet • Reproducció de pel·lícules per mitjà de reproductors • ... </li></ul>
 12. 12. Decàleg Del Bon ús de les TIC <ul><li>1. Sempre que utilitzis una Tic estiguis segur del que fas, perquè si no saps com s'utilitza es podrà trencar o fer malbé. 2. És bo consultar el que no entenguis a un major o algú que entengui d'això. </li></ul><ul><li>3. És bo saber que l'objectiu de les TIC no són fer-nos la vida més fàcil, si no és trobar la </li></ul><ul><li>formació i el desenvolupament de les persones pel mitjà de les tecnologies. </li></ul><ul><li>4. En utilitzar les TIC has de tenir precaució amb la seva utilització. NO ets l'únic que les utilitza, a les multimèdia (Internet) </li></ul>
 13. 13. Decàleg Del Bon ús de les TIC <ul><li>5. La majoria de les TIC ha de tenir accés a Internet t'atreveixes de l'ordinador. </li></ul><ul><li>6. Internet no és del tot segur per això pren precaució i protegeix-les abans que un virus et entri a la TIC per mitjà d'Internet. </li></ul><ul><li>7. Cal tenir precaució en què pàgina web et pots ficar, a més algú es pot aprofitar de la teva situació. </li></ul><ul><li>8. No siguis ingenu, li sempre la lletra petita en el facebook i fotolog, sabent les conseqüències de la teva acceptació. </li></ul><ul><li>9. Si en una web et demana que posis DNI o número de telèfon, per a una descarregar un to de música que et costa 0,30 €, és que t'estan estafant. </li></ul>
 14. 14. Conclusions <ul><li>Les TIC potser seran millor per futur, ja que es podran crear solucions al perills produïts per algunes de aquestes. </li></ul><ul><li>La veritat es que en algunes coses no podrem prescindir del tot de les TIC, per que un TIC només ens pot facilitar la vida no viure la per nosaltres. Ja que si passa això ens podrien personalitzar, ja, avui en dia, hi ha edicions a las noves tecnologies, gent que no surt de la seva casa per estar tot el dia davant del ordinador. </li></ul><ul><li>Las TIC són eines que ens faciliten la vida, no parts de la nostre vida. </li></ul>
 15. 15. Débora De la Fuente Cristina Barbena

×