Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Varför ska vi göra offentliga data tillgängliga?

390 views

Published on

Används i presentationen:

http://bambuser.com/channel/eSamh%C3%A4llet+SKL/broadcast/2170646

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Varför ska vi göra offentliga data tillgängliga?

 1. 1. Varför ska vi göra offentliga data tillgängliga? Fredrik Sand Stockholms Handelskammare Twitter: fredriksand 30 november 2011 SKL/E-delegationen
 2. 2. Livsviktigt London 1854:John Snow, kolera, spökkartan och hur det påverkade hur vi levar i dag Källa: The Ghost Map: The Story of Londons Most Terrifying Epidemic - and How it Changed Science, Cities and the Modern World av Steven Berlin Johnson
 3. 3. Bild från Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/File:John_Snow.jpg
 4. 4. Extract from the Weekly Returns of the Registrar-General during the height of the cholera epidemic, 1866Källa: http://www.history.ac.uk/cmh/arpt96.html
 5. 5. Källa: http://kora.matrix.msu.edu/files/21/121/15-79-1B-30-johnsnow-a0a0w2-a_16430.jpg
 6. 6. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Snow-cholera-map-1.jpg
 7. 7. Källa: http://johnsnow.matrix.msu.edu/book_images12.php
 8. 8. Foto: flickr: adambowie (beskuren) http://www.flickr.com/photos/adambowie/345845299/
 9. 9. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Snow-cholera-map-1.jpg§
 10. 10. Foto: Fllickr ecstaticist
 11. 11. Källa:http://www.dn.se/debatt/kvalitetsregistren-kan-ge-oss-varldens-basta-sjukvard-
 12. 12. Integritet• Avgörande fråga• Första invändningen – får inte bli en permanent ursäkt för att inte göra något alls• Kräver insatser• Använd tekniken: anonymisering i efterhand• Samla in smart/modulärt: gör det lätt att släppa det som inte är känsligt
 13. 13. Källa: skärmbilder från Kalles äggklockahttp://itunes.apple.com/se/app/kalles-aggklocka/id424603129?mt=8
 14. 14. Källa: skärmbilder från Kalles äggklockahttp://itunes.apple.com/se/app/kalles-aggklocka/id424603129?mt=8
 15. 15. Källa: skärmbilder från Kalles äggklockahttp://itunes.apple.com/se/app/kalles-aggklocka/id424603129?mt=8
 16. 16. Källa: skärmbilder från Kalles äggklockahttp://itunes.apple.com/se/app/kalles-aggklocka/id424603129?mt=8
 17. 17. Modern offentlighetsprincip
 18. 18. Källa: http://openaid.se/organizations/
 19. 19. http://svt.se/2.89671/1.2276796/trafiksakerhetskameror_karta
 20. 20. Tillväxt och nya tjänster
 21. 21. få innovatörerInnovationsresurser Priset på data Innovativa företag Bild och idé: T.Wennström
 22. 22. Stora resurser, Färre resurser, kreativitet industriell kapacitet Entreprenörer, innovationInnovationsresurser Fler aktörer ger fler idéer Priset på data Innovativa företag Bild och idé: T.Wennström
 23. 23. Utväxling av offentligainformationsinvesteringar 3914EU USA Beräkningar för år 2000. Källa: ITPS PSI-direktivet – politik och potential, 2007
 24. 24. 400 Tillväxten i den kommersiella vädermarknaden Index = år 2000350300250 USA200 EU150100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
 25. 25. Den kommersiella vädermarknaden USA EUFöretag 400 30Anställda 4 000 300Marknadstillväxt 17 % 1,2 %per år 2000-2008 Källa: Borders in cyberspace, 2002, ePSIplus
 26. 26. Vad kan vi göra?
 27. 27. http://www.navtech.aero
 28. 28. Medicinera.se
 29. 29. http://www.omvard.se/
 30. 30. DNFactlab
 31. 31. Sverige halkar efter• Sverige borde kunna vara ledande: IT-kunniga myndigheter, omfattande datainsamling• Länder i Norden ligger före• DK: datajägare• NO: publicerar data• FI: strategi och studier• UK: 5 400 datakällor publicerade – vill bli ledande på EU:s informationsmarknad
 32. 32. Ny lag
 33. 33. Saknas i den nya PSI-lagen• Uppdragsverksamheten (ej affärsverksam- heten) i myndigheterna – hur ska den hanteras?• Tydligare om marginalkostnad• Enklare och snabbare överklagande• Tillsynsmyndighet• Registerförfattningar nu i fokus
 34. 34. Positivt med den nya PSI-lagen• Informationsmarknad och främjande är målet• Kommuner och myndigheter får ej försämra konkurrensen• Rådata kan lämnas ut• Marginalkostnad huvudprincip för avgifter• Samma villkor för myndigheternas affärsverksamhet som för privata aktörer• Möjlighet att överklaga
 35. 35. Inspiredirektivet• Rådata tillgängliga för alla aktörer• Genomförande ska inte störa en rättvis och öppen informationsmarknad• Staten ska finansiera Inspireåtgärder (ej korssubventionering)
 36. 36. Vad vill vi ha från kommunerna?
 37. 37. Det vore bra med• Förteckningar över datakällor• Låga och transparenta avgifter• Rådata• Data i elektroniskt format• API:er – gränssnitt för att hantera data i program
 38. 38. Vi vill att kommuner och myndigheter• Inte själva säljer produkter och tjänster• Inte åberopar upphovsrätt• Använder enkla och tydliga licenser• Har kontaktpersoner för offentliga data
 39. 39. Fördelar för kommuner och myndigheter• Kan fokusera på kärnuppgifterna• Lättare att nå ut till medborgarna• Vidgar området och arbetsmarknaden• Ökar kompetensen hos medarbetarna• Legitimitet
 40. 40. Privat vädernät iTyskland byggt närförhandlingarna medden offentliga sektornmisslyckades Källa: http://www.slideshare.net/ MichaelFanning/2009- appsi-22nd-meeting- micus-study-mf- presentation-final Privata väderstationer Offentliga väderstationer

×