Portfolio Paul Vd Berge Juni 2011 Verkl

544 views

Published on

My latest portfolio. This is a summary of all the work i\'ve done over the last years as a designer / architect / student

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
544
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Portfolio Paul Vd Berge Juni 2011 Verkl

 1. 1. Portfolio Paul van den Berge M.Arch
 2. 2. I dream of an architecture that is simple and straightforward in it’s form, but has the potential to generate emotions at the same time
 3. 3. inleidingDit document is een samenvatting van mijn totale productie. Het geeft een beeld van een aantal projecten welke ik de jaren gemaakt hebt tijdens zowel mijn studieaan de academie van bouwkunst te Rotterdam, alsook tijdens mijn werkzaamheden bij HD projectrealisatie te Rotterdam (www.hdprojectrealisatie.nl), Beyontec teNieuw-Vennep en mijn freelance werkzaamheden. Uiteraard is er nog veel meer werk verzet.Ik heb een aantal projecten uitgekozen waarin, volgens mij, goed te zien is wat voor mij architectuur is en kan zijn. Ook is de selectie gemaakt om een beeld te gevenvan mijn capaciteiten en mijn werkwijze. Uiteraard alles in beknopte vorm.Alle 3d en 2d tekeningen die in dit porfolio opgenomen zijn, zijn met Vectorworks gemaakt (met uitzondering van 6 appartementen Rijsenhout, Revit 2010). Verderesoftware waar ik eerder mee getekend heb zijn: Autocad 2010, Revit 2010 en Arkey (ASD/VMV). Het maken van afbeeldingen met behulpt van Photoshop behoortook tot mijn capaciteiten. Verder vind ik het gebruik van maquettes en schetsen erg belangrijk tijdens het ontwerpproces, ook hiervan vindt u een selectie in dit docu-ment.Ik hoop dat deze samenvatting u een beeld kan geven van de capaciteiten die ik te bieden heb. Ik hoop dan ook dat dit voldoende aanleiding is voor een persoonlijkgesprek om mezelf verder te profileren. Alvast bedankt voor u intresse.Paul van den Berge M.Archtel: 0623360727e-mail: info@paulvandenberge.nl
 4. 4. Vinex in the city, RAVB atelierprojectHoger opgeleiden en startende gezinnen die in de binnenstand vanRotterdam wonen worden de laatste jaren verleidt. Hoe? Met ruimte, rust enveiligheid in de buitenwijken (vinex) rond Rotterdam. Als deze groep weg trekt uitde binnenstad is dit een aderlating voor Rotterdam. Op een locatie aan de Matthe-nesserbrug en de Delfhavense Schie wordt voor deze doelgroep een nieuwe plekgecreëerd. Deze groep zoekt binnen de stad de kenmerken van de buitenwijk. Dezezijn: rust, ruimte, groen en veiligheid.Als concept is hier het Hollandse bouwblok, dat veel voorkomt in deze wijk, op delocatie herhaald maar is er meer ruimte in de binnentuin gecreeerd door met de bin-nenste muur van de randbebouwing te spelen.Project academie van bouwkunst Rotterdam, nominatie Itkinosprijs 2007docenten: Job Floris, Christiaan Kieckens (B)
 5. 5. Vinex in the city, RAVB atelierproject
 6. 6. in samenwerking met Ir. Jeroen Hoorn Up:Town, HD projectrealisatieDe markt voor starters op de woningmarkt in Rotterdam is krap. Vooral hetcentrum van de stad herbergt, net als zo veel grote binnensteden, te weinig betaalbarewoningen voor deze doelgroep.Om deze mensen toch een plek te bieden heeft HD projectrealisatie het plan gevat omeen woontoren te ontwerpen en ontwikkelen welke juist op deze doelgroep inspeelt.Kleine en betaalbare appartementen in het hart van Rotterdam. Dicht bij alle uitvalswe-gen, uitgaansgelegenheden en andere functies.Samen met Jeroen Hoorn ben ik ruim een jaar lang zeer intensief betrokken geweest bijhet ontwerp en de uitwerking van deze toren. Van het allereerste concept tot aan tekenin-gen voor het definitief ontwerp, van tekenen, visualiseren tot presenteren.Project HD projectrealisatie, architect: Jeroen Hoorn
 7. 7. Up:Town, HD projectrealisatie
 8. 8. scale and materialTijdens mijn studie aan de academie ben ik veelvuldig bezig geweest met ver-schillende presentatie technieken. Een daarvan is het bouwen van maquettes.Door het onderzoeken van verschillende materialen en het spelen met licht enschaal, onstaan er soms interessantemodellen. Maquettes vind ik nog altijd een belangrijk deel van het ontwerpproces. Je kunt soms bepaalde elementen van een ontwerp beter waarnemenin een model dan bijvoorbeeld in een 3d animatie.De juiste mix van alle technieken is altijd een zoektocht bij een project.
 9. 9. scale and material
 10. 10. scale and material
 11. 11. scale and material
 12. 12. TBS kliniek Rotterdam Centrum, RAVB atelierprojectIs een TBS kliniek midden in Rotterdam mogelijk? Datwas de opdracht van het atelier TBS kliniek aan deAVBR. Een intrigerende vraag aangezien TBS klin-ieken door bestuurders het liefst buiten de bebouwdekom willen situeren. Dit heeft uiteraard te maken metde negatieve berichtgeving omtrend ontsnappingenvan veroordeelde TBS clienten. Ook is rust en zo minmogelijk prikkels een onderdeel van de behandeling.Hoe kun je in het centrum van Rotterdam diezelfde rustcreeren? Direct contact met maaiveld is ondenkbaardus gaan we de lucht in. De kliniek is vormgegeven alseen piramide. Waarbij de in breedte verschillende terrastuinen dienst doen als groene buffer naar de stad. Doorde terrassen te varieren in breedte ontstaan er verschil-lende tuinen en ook verschillende binnenruimtes. Alleswordt ontsloten door een centrale kern waarop alleafdelingen zijn aangesloten.Aan de hand van het PVE van een echte kliniek, is ereen functionerende kliniek gemaakt welke de grensopzoekt van het contact met de stad.Project academie van bouwkunst Rotterdam, Rob Hootsman/ Remco Brugging, waardering 8
 13. 13. TBS kliniek Rotterdam Centrum, RAVB atelierproject
 14. 14. in samenwerking met VDBL architecten Prijsvraag gemeentewerf CromstrijenDe gemeente Cromstrijen is van plan een nieuwegemeentewerf te laten bouwen op het bedrijventerreinCromstrijen te Numansdorp. De huidige gemeentewerfCromstrijen is verdeeld over meerdere locaties, dit werktinefficiënt en is kostenverhogend. Om hier een oploss-ing voor te vinden heeft de gemeente een beslotenprijsvraag uitgeschreven. VDBL architecten was hiervooruitgenodigd. In samenwerking met studioPVDB is VDBLarchitecten tot de prijsvraaginzending gekomen. Laterbleek dit het winnende ontwerp te zijn.Uitgangspunt van het ontwerp is dat alle beslotenruimtes van het gebouw zich onder één dak bevinden.Dit is letterlijk weergegeven door het schuine dak omhet gebouw heen te vouwen. Gevel en dak lopen zo inelkaar over en vormen samen één geheel. Het gebouwis hiermee gelijk goed omkaderd en verankerd in zijnomgeving.gewonnen prijsvraag gemeentewerf Cromstrijen en samen-werking met VDBL architecten
 15. 15. Prijsvraag gemeentewerf Cromstrijenin samenwerking met VDBL architecten
 16. 16. Rotterdam heeft een rijke muziekgeschiedenis. Verschil-lende muziekstijlen vonden er hun oorsprong. Er is danook in al die jaren een breed scala aan verschillendepodia, clubs en zalen opgebouwd. De laatste jaren isde Rotterdamse podiumscène echter hard achteruitgegaan. Het missen van de poppodium- bouwwoedevan de jaren ‘90 heeft zijn littekens achter gelaten. Voorbands die meer liefhebbers trekken dan ca. 600 man,maar te klein zijn voor Ahoy (circa 12000 man) is in Rot-terdam geen plaats. Er is in Rotterdam behoefte aan en POP2020, een nieuwe gezicht voor RotterdamPOPstadplaats voor een nieuw poppodium!Rotterdam heeft wel een breed georiënteerd netwerkvan kleine zalen, podia en podiumcafés voor verschil-lende doelgroepen. Toch staat Rotterdam niet meerbekend als “popstad”. Wel is het muziekonderwijs inRotterdam volop in ontwikkeling. Steeds meer opleidin-gen vinden er hun plek. Verder heeft Rotterdam door afstudeerproject RAVBhet aantal “underground” podia die er zijn, een levendiggroep jonge initiatiefnemers in de muziekwereld. Samenmet het bestaande podiumnetwerk en het muziekonder-wijs is er genoeg voedingsbodem voor een unieke plekbinnen muzikaal Nederland.Het ontwerp voor een nieuwe podium kan het best om-schreven worden als een soort van “foyer” voor het ge-hele Rotterdamse circuit. Het gebouw zal de (pop)-muz-iek van Rotterdam weer op de landelijke kaart moetenzetten en het gezicht zijn van Rotterdam als popstad. Defoyer zal het startpunt zijn om het grote poppodium, watje heel Rotterdam zou kunnen noemen, te ontdekken.Een poppodium, zoals die in de jaren ‘90 zijn gebouwd,blijkt nu niet meer rendabel te zijn. Na de ontwikkelingendie geleid hebben tot de mono- functionele popmachinesvan de jaren ‘90, moet het circuit verder ontwikkelen omte kunnen blijven bestaan. Ontwikkelingen waarbij debezoeker niet meer alleen consument is van muziek,maar weer een participant, zijn noodzakelijk om de bind-ing met het podium weer terug te krijgen.Pop2020 kijkt dus verder dan de huidige typologie vanhet poppodium en vormt een denkbeeld voor het pop-podium van de toekomst.Begeleiders: Ir. Stefan Witteman (OMA) J. Hoorn (JH archi-tect), Philip Powell (Bird106)
 17. 17. POP2020, een nieuwe gezicht voor RotterdamPOPstad afstudeerproject RAVB
 18. 18. in samenwerking met Martien Horsman AVB 6 appartementen te Rijsenhout, BeyontecOp een hoeklocatie aan de Aalsmeersedijk in Rijsenhoutkomt in de nabije toekomst een locatie vrij. De op-drachtgever heeft Martien Horsman benaderd voor hetontwerp en de uitwerking van een kleinschalig apparte-mentencomplex van 6 appartementen.Het ontwerp voorziet in een bouwmassa welke duidelijkgesegmenteerd is voor het behoudt van de klein-schaligheid die overal langs het kanaal aanwezig is. Dewoningen zijn allen voornamelijk georiënteerd op dewaterzijde.Door gebruik te maken van duidelijke vormen (bijvoor-beeld de kappen) past de nieuwbouw prima tussen dereeds bestaande bebouwing.Beyotec in samenwerking met Martien Horsman AVB BNA
 19. 19. 6 appartementen te Rijsenhout, Beyontecin samenwerking met Martien Horsman AVB
 20. 20. in samenwerking met Ir. Jeroen Hoorn Huis Roskamp Rotterdam,Midden in Kralingen Oost staat een typische vrijstaandevilla uit de jaren ‘50 van de vorige eeuw. Onze opdracht-gever had het huis gekocht van de eerste bewoner(tevens ook degene welke het huis heeft laten bouwen).De buitenzijde van de woning was in goede staat vanonderhoud. Het interieur echter, stamde echter nog uitde tijd van de oplevering. Een grondige verbouwing wasnodig.In samenwerking met Jeroen Hoorn Architect heeftstudioPVDB deze woning aangepakt. Hierbij is het totaleinterieur vervangen en de indeling gewijzigd. Verder isde pui op de begane grond aan de achterzijde van dewoning totaal gewijzigd.Jeroen Hoorn Architect in samenwerking met StudioPVDB
 21. 21. Huis Roskamp Rotterdam,in samenwerking met Ir. Jeroen Hoorn
 22. 22. Portfolio Paul van den Berge M.Arch

×