Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1% Mindentudó 1x1 az 1%-ról A NIOK Alapítvány képzése
Miről szól az 1%-os törvény? <ul><li>Jogot biztosít a személyi jövedelemadót fizetőknek arra, hogy az szja 1%-át egy civil...
Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át?  <ul><li>Az a magánszemély, </li></ul><ul><li>akinek adófizetési kötel...
Kedvezményezett szervezetek köre  <ul><li>Társadalmi szervezet és alapítvány, mely a rendelkező nyilatkozat évét megelőző...
További feltételek  (az első három esetben) <ul><li>székhelye Magyarországon van, működése a magyarországi lakosság vagy ...
Mi tekinthető közhasznú tevékenységnek? <ul><li>A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pon...
További tennivalók <ul><li>A nyilatkozat megtételére az érdekelteket az APEH legkésőbb 200 7 . szeptember 1-ig felhívja. A...
Mit kell tenni az APEH-nak a kedvezményezett szervezettel kapcsolatban? <ul><li>Érvényes nyilatkozat esetén az APEH legké...
Mit kell tenni az APEH-nak a kedvezményezett szervezettel kapcsolatban? <ul><li>Ha a szükséges nyilatkozatok valamelyike ...
Mit kell tennie a kedvezményezett szervezetnek az 1% felhasználása után? <ul><li>200 8 október 31-éig a sajtóban közzé ke...
Mit tegyen a felajánlás lehetőségével élni kívánó adófizető? <ul><li>Ha adóbevallását maga készíti el , akkor az adóbeval...
Mit kell tartalmaznia az adózó nyilatkozatának? <ul><li>választott szervezet adószámát és </li></ul><ul><li>tartalmazhat...
Milyen formában kell nyilatkozni? <ul><li>A nyilatkozatot lezárt, normál postai borítékba kell helyezni; </li></ul><ul><...
Leggyakoribb hibák <ul><li>Hibásan kitöltött nyilatkozat pl.: rossz adószám, vagy a szervezet neve pontatlanul lett megad...
Adatok – felajánlott összeg (1999-200 5 ) A civil szféra számára felajánlott: 2005. – 7,7 milliárd (7,363 mrd alapítvány...
Adatok – felajánlott összeg tevékenységi körök szerint  (százalékos) Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egés...
Adatok – felajánlott összeg/kedvezményezett 292.420 302.006 279.650 255.750 233.652 201.877 159.737 135.023 115.995 A fela...
Adatok – felajánlott összeg nagysága <ul><li>100 Ft alatt: 222 szervezet </li></ul><ul><li>100 – 10 000 Ft: 3 200 szervez...
Adatok - Amit ajánlatos figyelembe venni kampány szervezésekor  Felajánlók végzettsége (2000. évi kutatások alapján, szá...
Adatok - Amit ajánlatos figyelembe venni kampány szervezésekor Felajánlók foglalkozása (2000. évi kutatások alapján, száza...
Adatok - Amit ajánlatos figyelembe venni kampány szervezésekor Miért ajánlják fel az 1%-ot? (2000. évi kutatások alapján, ...
Adatok - Amit ajánlatos figyelembe venni kampány szervezésekor Miért NEM AKARJÁK felajánlani az 1%-ot? (2000. évi kutatáso...
Adatok - Amit ajánlatos figyelembe venni kampány szervezésekor Egyéb adatok (felajánlási hajlandóságok) <ul><li>Az 1% fela...
Adatok - Amit ajánlatos figyelembe venni kampány szervezésekor Információ forrása – a felajánlások címzettje szerint Szemé...
Adatok - Amit ajánlatos figyelembe venni kampány szervezésekor Információ forrása, ha nem ismeri a szervezetet 0,6 Otthoni...
1% kampánytervezés 1. Olvassa el a törvényt, vagy útmutatónkat mielőtt belekezd az adószáma hirdetésébe! 2. Már az adóbeva...
1% kampánytervezés 7. Az adófizetők nagyobb részét még egyik szervezet se győzte meg! 8. Gondolja meg, szüksége van-e prof...
1% kampánytervezés 14. Lehetőleg konkrét célra gyűjtsön, és azt kommunikálja! Fotózza le, mutassa be mire költötte az előz...
1% kampánytervezés Miért kezdjünk kampányt? - Lehetőségek <ul><li>Ismertség és megbízhatóság növelése a helyi környezetben...
1% kampánytervezés Miért kezdjünk kampányt? - Kockázatok <ul><li>Nagy a verseny ugyanazon támogatók megnyerésére </li></ul...
1% kampánytervezés Szükséges források <ul><li>Emberi – kampány koordinátor, munkatársak, önkéntesek, kommunikációs szakemb...
1% kampánytervezés Ellátandó feladatok <ul><li>Üzenet szerkesztése </li></ul><ul><li>Csatornák kiválasztása </li></ul><ul...
1% kampánytervezés Célcsoportok <ul><li>Helyi – a közösség, amelyben a tevékenységet végzik </li></ul><ul><li>Regionális...
1% kampánytervezés Üzenet tervezése <ul><li>Tiszta, világos – könnyen érthető </li></ul><ul><li>Rövid – könnyen és gyorsan...
1% kampánytervezés Üzenet tervezése <ul><li>Azonosítsa a szervezetet a missziója, vagy a kiszolgált kedvezményezettek álta...
1% kampánytervezés Kommunikációs csatornák és módszerek <ul><li>Közvetlen – találkozók, telefonhívások, email és levél, e...
1% kampánytervezés Kommunikációs csatornák és módszerek listája <ul><li>Személyes találkozók barátokkal, támogatókkal, stb...
1% kampánytervezés Kommunikációs csatornák és módszerek kiválasztása – amit meg kell fontolni <ul><li>Mik a szervezet erős...
Információforrások <ul><li>www.nonprofit.hu/egyszazalek - útmutatók, civil szervezeti adatbázis, statisztikák </li></ul><...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

niok

1,096 views

Published on

A NIOK alapítvány tájékoztatója az 1%-ról

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

niok

 1. 1. 1% Mindentudó 1x1 az 1%-ról A NIOK Alapítvány képzése
 2. 2. Miről szól az 1%-os törvény? <ul><li>Jogot biztosít a személyi jövedelemadót fizetőknek arra, hogy az szja 1%-át egy civil szervezetnek, másik 1%-át egy egyháznak ajánlják fel. </li></ul><ul><li>A kedvezményezett szervezet a felajánlott összeget szabadon használhatja fel. </li></ul>
 3. 3. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át? <ul><li>Az a magánszemély, </li></ul><ul><li>akinek adófizetési kötelezettsége van, é s jövedelemadóját maradéktalanul befizeti az APEH-nek, </li></ul><ul><li>vagy részletfizetési, vagy fizetési halasztási engedélye van az APEH-től </li></ul>
 4. 4. Kedvezményezett szervezetek köre <ul><li>Társadalmi szervezet és alapítvány, mely a rendelkező nyilatkozat évét megelőzően legalább két évvel a bíróság nyilvántartásba vett (tehát 200 5 . január 1. előtt); </li></ul><ul><li>Olyan kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet, alapítvány, mely az állammal, vagy az önkormányzattal a rendelkező nyilatkozat évének első napját megelőzően legalább 1 évvel kötött szerződés másolatával igazolja, hogy kiemelkedően közhasznú tevékenységet végez azaz közfeladatot lát el; </li></ul><ul><li>Olyan közalapítvány, melyet a bíróság legalább 200 6 . január 1-ig nyilvántartásba vett; </li></ul><ul><li>Olyan szervezet, melyet az 1996.évi CXXVI. törvényben külön nevesítenek, vagy országos hatókörű szakmúzeum, vagy szakgyűjtemény; </li></ul><ul><li>Olyan könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális, illetve egyéb szórakoztatási tevékenységet folytató szervezet, amely a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtti három év valamelyikében a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattól, vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesült. </li></ul><ul><li>Felsőoktatási tv. 1. sz. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézmények </li></ul>
 5. 5. További feltételek (az első három esetben) <ul><li>székhelye Magyarországon van, működése a magyarországi lakosság vagy a határon túli magyarság érdekében történik. </li></ul><ul><li>nyilatkoznia kell arról, </li></ul><ul><ul><li>hogy közvetlen politikai tevékenységet nem végez, azaz pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési , megyei és fővárosi önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. </li></ul></ul><ul><ul><li>alapszabályát, alapító okiratát az előző pontban foglalt feltételeknek megfelelően módosította (a módosítást a bíróságra benyújtotta). </li></ul></ul><ul><ul><li>köztartozása nincsen, vagy ha van, akkor az őt megillető összegből hozzájárul köztartozásainak kiegyenlítéséhez. </li></ul></ul><ul><ul><li>előző év január 1-jétől megszakítás nélkül, ténylegesen közhasznú tevékenységet folytat és eleget tesz minden rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek. </li></ul></ul>
 6. 6. Mi tekinthető közhasznú tevékenységnek? <ul><li>A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontjában felsorolt közhasznú tevékenységek : Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; Tudományos tevékenység, kutatás; Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; Kulturális tevékenység; Kulturális örökség megóvása; Műemlékvédelem; Természetvédelem, állatvédelem; Környezetvédelem; Gyermekek- és ifjúságvédelem, gyermekek- és ifjúsági érdekképviselet; Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; Emberi és állampolgári jogok védelme; A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével; Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás, Fogyasztóvédelem; Rehabilitációs foglalkoztatás; Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások; Euroatlanti integráció elősegítése; Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység; A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. Bűnmegelőzés és az áldozatvédelem. </li></ul>
 7. 7. További tennivalók <ul><li>A nyilatkozat megtételére az érdekelteket az APEH legkésőbb 200 7 . szeptember 1-ig felhívja. A felhívásnak 30 napon belül kell eleget tenni. A határidő elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 66-67. §-ának előírásai irányadóak, azaz a határidő elmulasztása automatikusan nem eredményez jogvesztést, hanem igazolási kérelemmel és a hiányok egyidejű pótlásával a késedelem kimenthető. </li></ul>
 8. 8. Mit kell tenni az APEH-nak a kedvezményezett szervezettel kapcsolatban? <ul><li>Érvényes nyilatkozat esetén az APEH legkésőbb 200 7 . november 30-áig köteles átutalni a felajánlott 1%-ot a címzettnek. Két esetben lehetséges, hogy ez nem valósul meg. Ha a nyilatkozatot az adózó hibásan töltötte ki (pl.: véletlenül téves adószámot írt) akkor az 1% visszakerül a központi költségvetésbe. Az APEH-nek megküldött nyilatkozat tartalma adótitoknak minősül, melyet az APEH öt évig tárol. </li></ul><ul><li>Ha a kedvezményezett felhatalmazta az adóhatóságot köztartozásainak rendezésére, akkor a szervezet részére felajánlott 1 %-ok erejéig tartozásait az APEH a megjelölt sorrendben köteles kiegyenlíteni. </li></ul><ul><li>Az APEH internetes honlapján tájékoztatást ad az 1%-os rendelkezések kedvezményezettjeinek nevéről, székhelyéről, az adott évi állampolgári rendelkezések együttes összegéről. A jogszabályi feltételeknek megfelelő, ténylegesen támogatásban részesült kedvezményezettekről a tájékoztatást az APEH honlapja a rendelkezési év december 31-ét követően tartalmazza. </li></ul>
 9. 9. Mit kell tenni az APEH-nak a kedvezményezett szervezettel kapcsolatban? <ul><li>Ha a szükséges nyilatkozatok valamelyike hiányzik, akkor az APEH az adózó nyilatkozata ellenére sem utalja át az 1%-ot. Ha az APEH a nyilatkozatokat valamilyen okból nem fogadja el, akkor erről határozatot kell hoznia, amelyet a szervezet megtámadhat a bíróságon. </li></ul><ul><li>A nonprofit szervezeteknek átutalt 1 %-ok felhasználását az APEH utólag ellenőrizheti, és amennyiben a szervezet sajtónyilatkozata nem felel meg a valóságnak, amennyiben az adóhatóság a közcélú tevékenységnek nem megfelelő felhasználást állapít meg, annyiban az APEH kötelezheti őt az 1%-ok visszafizetésére a központi költségvetésbe. </li></ul>
 10. 10. Mit kell tennie a kedvezményezett szervezetnek az 1% felhasználása után? <ul><li>200 8 október 31-éig a sajtóban közzé kell tenni (sajtóközlemény), hogy milyen célokra használta fel a számára felajánlott 1 %-okat. 2001. január 1-jétől lehetőség van arra is, hogy a szervezet az 1%-okból juttatott támogatást tartalékolja, ebben az esetben a sajtóközleménynek utalnia kell a tartalékolás tényére és összegére. </li></ul><ul><li>A közzététel későbbi igazolása céljából a sajtóközlemény egy eredeti példányát az adózási bizonylatmegőrzési szabályok alapján meg kell őrizni. </li></ul>
 11. 11. Mit tegyen a felajánlás lehetőségével élni kívánó adófizető? <ul><li>Ha adóbevallását maga készíti el , akkor az adóbevallási csomagban elhelyezett nyilatkozatot az adóbevallással együtt küldje vissza 200 7 . május 2 1 -ig. </li></ul><ul><li>Ha egyéni vállalkozó, vagy általános forgalmi adót fizető magánszemély , akkor az adóbevallásával együtt elektronikusan nyilatkozzon erről („06egysza” nyomtatvány) . A nyilatkozattétel határideje: 200 7 . február 15 -ig. </li></ul><ul><li>Adóhatósági adómegállapítás (ADAM) esetén az adózó a nyilatkozatához csatolva 200 7 . február 15 -éig küldje el az 1%-os nyilatkozatát az APEH-nak. </li></ul><ul><li>Amennyiben a munkáltató vállalja a munkáltatói adómegállapítást , a magánszemélynek elegendő május 21 -éig - a megállapított adója ismeretében - leadnia az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozatát a munkáltató részére. A rendelkező nyilatkozatokat a munkáltató továbbítja az adóhatósághoz. </li></ul>
 12. 12. Mit kell tartalmaznia az adózó nyilatkozatának? <ul><li>választott szervezet adószámát és </li></ul><ul><li>tartalmazhatja a szervezet nevét is. </li></ul><ul><li>Csak egy nonprofit szervezetet lehet egyszerre ezen az úton adományhoz juttatni. </li></ul><ul><li>Az egyházakkal és a kiemelt költségvetési irányzattal kapcsolatosan külön lehet nyilatkozni. </li></ul>
 13. 13. Milyen formában kell nyilatkozni? <ul><li>A nyilatkozatot lezárt, normál postai borítékba kell helyezni; </li></ul><ul><li>A nyilatkozatnak a borítékkal azonos méretű lapon kell lennie, de nem szükséges a formanyomtatvány. </li></ul><ul><li>A borítékra rá kell írni az adózó személyi adatait: nevét, lakcímét, adóazonosító jelét. </li></ul><ul><li>Ha nem önadózó, akkor alá is kell írnia a nevét a boríték leragasztásnál átnyúlóan (ajánlott) . </li></ul>
 14. 14. Leggyakoribb hibák <ul><li>Hibásan kitöltött nyilatkozat pl.: rossz adószám, vagy a szervezet neve pontatlanul lett megadva. </li></ul><ul><li>A nyilatkozatot tartalmazó borítékon hiányzik valamelyik kötelezően megadandó adat, vagy nincs a boríték a ragasztáson átnyúlóan aláírva (régebbi munkáltatói). </li></ul><ul><li>A felajánló elfelejti beletenni az adócsomagba az 1%-os nyilatkozatot. Ha kimarad, később érkezik be, akkor érvénytelen. (8 ezer fő) </li></ul><ul><li>Két civil szervezetnek, vagy két egyháznak kívánta felajánlani 3 ezer fő </li></ul><ul><li>22 ezer fő nem nyújtott be adóbevallást </li></ul><ul><li>19 ezer fő nem fizetette meg az adót időben </li></ul>
 15. 15. Adatok – felajánlott összeg (1999-200 5 ) A civil szféra számára felajánlott: 2005. – 7,7 milliárd (7,363 mrd alapítvány, egyesület) 2004. - 6,9 milliárd 2003. - 6,2 milliárd 2002. - 5,1 milliárd 2001. - 4,3 milliárd 2000. - 3,7 milliárd 1999. - 3,0 milliárd
 16. 16. Adatok – felajánlott összeg tevékenységi körök szerint (százalékos) Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 9,532 Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozás 7,673 Tudományos tevékenység, kutatás 2,024 Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 31,245 Kulturális tevékenység 14,396 Kulturálisörökség megóvása 5,507 Műemlékvédelem 1,018 Természetvédelem,állatvédelem 1,499 Környezetvédelem 1,5110 Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 2,5311 Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 3,8612 A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység 0,9514 Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével 15,6815
 17. 17. Adatok – felajánlott összeg/kedvezményezett 292.420 302.006 279.650 255.750 233.652 201.877 159.737 135.023 115.995 A felajánlott összeg 1 civil szervezeti átlaga 5921 5130 4498 3870 3325 2884 2490 1916 1748 1 nyilatkozat átlagösszege 25 728 23.131 21.904 20.178 18.489 18.328 17.967 16.886 15.949 Kedvezményezettek száma 1.531.000 (1 387 000) 1.361.756 1.396.833 1.330.218 1.299.155 1.282.920 1.152.402 1.190.041 1.058.362 Érvényes nyilat 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
 18. 18. Adatok – felajánlott összeg nagysága <ul><li>100 Ft alatt: 222 szervezet </li></ul><ul><li>100 – 10 000 Ft: 3 200 szervezet </li></ul><ul><li>10 000 – 100 000 Ft: 10 287 szervezet </li></ul><ul><li>100 000 – 1 millió Ft: 11 073 szervezet </li></ul><ul><li>1 millió – 5 millió: 829 szervezet </li></ul><ul><li>5 millió – 50 millió: 105 szervezet </li></ul><ul><li>50 millió fölött: 10 szervezet </li></ul>
 19. 19. Adatok - Amit ajánlatos figyelembe venni kampány szervezésekor Felajánlók végzettsége (2000. évi kutatások alapján, százalékban) 20,9 52,9 26,2 Egyetem, főiskola 36,9 31,8 31,3 Középiskola 49,1 25,0 25,9 Szakmunkásképző 51,1 19,8 29,1 Általános iskola 59,2 4,0 36,8 8 osztálynál kevesebb Egyik évben sem 1997-től kezdve mindig rendelkezett Egyszer v. kétszer rendelkezett Iskolázottság
 20. 20. Adatok - Amit ajánlatos figyelembe venni kampány szervezésekor Felajánlók foglalkozása (2000. évi kutatások alapján, százalékban) 81,8 9,1 9,1 Egyéni gazda 51,6 23,6 24,8 Egyéni vállalkozó 50,0 18,8 31,2 Betanított és segédmunkás 45,4 26,8 27,8 Szakmunkás 29,8 37,4 32,8 Egyéb szellemi 19,5 51,4 29,1 Egyetemi végzettségű szellemi 16,7 56,6 26,7 Vezető Egyik évben sem 1997-től kezdve mindig rendelkezett Egyszer vagy kétszer rendelkezett Foglalkozási csoport
 21. 21. Adatok - Amit ajánlatos figyelembe venni kampány szervezésekor Miért ajánlják fel az 1%-ot? (2000. évi kutatások alapján, százalékban) 5,9 A támogatott szervezett kiválósága 6,3 Társadalmi és gazdasági problémák kezelése 7,2 Személyes érdekek, vagy érintettség 7,2 Speciális intézmények támogatása 10,1 Gyermekek támogatása 17,9 Értékek védelme, szolidaritás kifejezése 22,6 Konkrét tevékenységi terület támogatása 22,8 Rászorulók segítése
 22. 22. Adatok - Amit ajánlatos figyelembe venni kampány szervezésekor Miért NEM AKARJÁK felajánlani az 1%-ot? (2000. évi kutatások alapján, százalékban) 19,4 A célok megkérdőjelezése, az állami felelősség átvállalásának elutasítása 34,7 A folyamatok átláthatatlansága, bonyolultsága, magas költségei 45,9 Etikai problémák, a potenciális kedvezményezett megbízhatatlansága
 23. 23. Adatok - Amit ajánlatos figyelembe venni kampány szervezésekor Egyéb adatok (felajánlási hajlandóságok) <ul><li>Az 1% felajánlási hajlandósága valamivel magasabb: </li></ul><ul><li>az állami szektorban dolgozók körében, </li></ul><ul><li>a közigazgatásban, valamint a kultúra és oktatás területén dolgozók körében, </li></ul><ul><li>a nők körében, </li></ul><ul><li>az aktív munkavállalók között az idősebbek körében, </li></ul><ul><li>a magasabb jövedelműek körében. </li></ul>
 24. 24. Adatok - Amit ajánlatos figyelembe venni kampány szervezésekor Információ forrása – a felajánlások címzettje szerint Személyesen ismeri a szervezetet – 41% Csak hírből ismeri a szervezetet – 38% Barátok, ismerősök által ismert szervezet – 16% Rögtönzött és átengedett döntések - 5%
 25. 25. Adatok - Amit ajánlatos figyelembe venni kampány szervezésekor Információ forrása, ha nem ismeri a szervezetet 0,6 Otthoni megkeresés 1,3 NIOK 1,9 Postai megkeresés 8,1 Korábbi kapcsolat a kedvezményezettel 10,9 Munkahelyi megkeresés 13,0 Szórólap 25,5 Rádió, televízió 32,2 Napilapok, hetilapok, folyóiratok 44,0 Barátok, ismerősök
 26. 26. 1% kampánytervezés 1. Olvassa el a törvényt, vagy útmutatónkat mielőtt belekezd az adószáma hirdetésébe! 2. Már az adóbevallási időszak előtt is szerepeltesse az adószámát minden írott anyagán! 3. Döntse el előre, hogy bármennyi felajánlást is fog kapni azt átveszi, és nem utasítja el! (A kis összegű támogatás még tovább csökken majd, ha nem így tesz.) 4. Kezdje el kampánya tervezését még az ősz folyamán! 5. Ne feledje, kb. 20 ezren versenyeznek az Ön szervezetén kívül az 1%-okért! 6. Határozza meg pontosan a saját célcsoportját, a nekik szóló üzenetet, és keressen egy olcsó, a célcsoport minél nagyobb részéhez eljutó közvetítési csatornát! (Hírlevél, szaklap, jegy hátoldala, iroda előcsarnoka, rendezvény, intranet stb.
 27. 27. 1% kampánytervezés 7. Az adófizetők nagyobb részét még egyik szervezet se győzte meg! 8. Gondolja meg, szüksége van-e profi segítségére, azt meg tudja-e fizetni, vagy adományként, önkéntes munkaként számít rá! 9. Tájékozódjon a hasonló szervezetek kampányairól és eredményeiről! (az előző évi eredményekről: www.apeh.hu) 10. Becsülje meg a fellelhető tapasztalatok és kutatások alapján a várható bevételt! (Az iskolázottsággal és az szja nagyságával emelkedik az 1%-ról való nyilatkozási hajlam, legtöbben a megyeközpontokban nyilatkoznak, a nők inkább adnak, mint a férfiak További anyagok: www.nonprofit.hu ) 11. Ne költsön a hirdetésre többet, mint a várható bevétel! 12. Ha nem árva állatokkal és súlyosan sérült gyerekekkel foglalkozik, akkor mondjon le a drága reklám eszközökről! 13. Nincs közismert, vagy könnyen megjegyezhető neve, szlogenje a szervezetnek? A remélt bevételt ossza el kettővel!
 28. 28. 1% kampánytervezés 14. Lehetőleg konkrét célra gyűjtsön, és azt kommunikálja! Fotózza le, mutassa be mire költötte az előző évi 1%-okat! 15. A szervezet adószámát minden munkatárs, támogató, önkéntes stb. ismerje! 16. A kampány időszak alatt jussanak eszébe régi újságíró barátai - hátha van egy-két jó ötletük! Hasznos lehet a könyvelők és a vállalton belüli kommunikációért felelős munkatársak megkeresése is. 17. Minden nyilatkozatot időben adjon le az Apeh-nak, és a szervezet vezetőjét szeptemberben tartsa „aláíráskész” állapotban! 18. Ne feledje, hogy előző évi 1%-os bevételéről hirdetést kell megjelentetnie! (Nagyon sok ingyenes lehetőség is van, de ha tudja kb. kik lehettek a felajánlók, akkor inkább áldozzon rá, hogy visszajelzést kapjanak a nyilatkozók!) 19.Éljen az ingyenes lehetőségekkel, pláne, ha az olyan hasznos, mint a NIOK Alapítvány 1%-os programja, vagy a Civil Szolgáltatók Összefogásának adatbázisa! 20. Gondoljon rá, hogy nem az 1% az egyetlen lehetőség!
 29. 29. 1% kampánytervezés Miért kezdjünk kampányt? - Lehetőségek <ul><li>Ismertség és megbízhatóság növelése a helyi környezetben </li></ul><ul><li>Átláthatóság növelése </li></ul><ul><li>Támogatók számának növelése </li></ul><ul><li>Forrásbevonás az alaptevékenység támogatására </li></ul><ul><li>Egyéni adományozás szokásának erősítése </li></ul><ul><li>Ismertség növelése a potenciális ügyfelek körében </li></ul><ul><li>Marketing, kommunikáció gyakorlatának növekedése </li></ul>
 30. 30. 1% kampánytervezés Miért kezdjünk kampányt? - Kockázatok <ul><li>Nagy a verseny ugyanazon támogatók megnyerésére </li></ul><ul><li>Nem egyértelmű az adófizetőknek, mit kell tenniük, vagy mibe kerül ez nekik </li></ul><ul><li>Limitált időkorlát a kampány számára, főként a média megnyerésére limitált az esély </li></ul><ul><li>A stáb elfoglaltsága – a kampány sok időt igényel </li></ul><ul><li>A kapott támogatás kisebb is lehet, mint a befektetett energia és források </li></ul><ul><li>Nincs utánkövetési lehetőség (nem tudja a szervezet, ki volt a felajánló) </li></ul>
 31. 31. 1% kampánytervezés Szükséges források <ul><li>Emberi – kampány koordinátor, munkatársak, önkéntesek, kommunikációs szakemberek </li></ul><ul><li>Pénzügyi – kreatív anyagok tervezése, gyártása, hirdetési helyek, szakemberek, extra munkatárs fizetése </li></ul><ul><li>In kind – ingyenes, vagy kedvezményes biztosítása a felsorolt forrásoknak </li></ul>
 32. 32. 1% kampánytervezés Ellátandó feladatok <ul><li>Üzenet szerkesztése </li></ul><ul><li>Csatornák kiválasztása </li></ul><ul><li>Célcsoport elérése </li></ul><ul><li>Kampányanyagok szerkesztése </li></ul><ul><li>Kapcsolat építése és fenntartása a partnerekkel, szolgáltatókkal </li></ul><ul><li>Gyártatás </li></ul><ul><li>Kampánytevékenység szervezése </li></ul><ul><li>Értékelés </li></ul>
 33. 33. 1% kampánytervezés Célcsoportok <ul><li>Helyi – a közösség, amelyben a tevékenységet végzik </li></ul><ul><li>Regionális – a közösségen belül, illetve ahová a tevékenység hatása kiterjed </li></ul><ul><li>Országos – helyhez, közösséghez nem köthető </li></ul><ul><li>(jelenlegi, ismert érintettek – ismeretlenek) </li></ul>
 34. 34. 1% kampánytervezés Üzenet tervezése <ul><li>Tiszta, világos – könnyen érthető </li></ul><ul><li>Rövid – könnyen és gyorsan közvetíthető </li></ul><ul><li>Célcsoporthoz igazított – a kulturális és érzelmi kontextusban érthető </li></ul><ul><li>Egyedi – azonosítható </li></ul><ul><li>1%-hoz köthető </li></ul>
 35. 35. 1% kampánytervezés Üzenet tervezése <ul><li>Azonosítsa a szervezetet a missziója, vagy a kiszolgált kedvezményezettek által </li></ul><ul><li>Legyen tiszta, mire is szükséges a támogatás </li></ul><ul><li>Tegye világossá, hogy ez kifejezetten az 1%-hoz kötődik </li></ul><ul><li>Tegye világossá, mit kell tennie a felajánlónak </li></ul><ul><li>Tegye világossá, hogy nem „kerül pénzébe” a felajánlónak </li></ul><ul><li>Pozicionálja a szervezetet a többiek között </li></ul><ul><li>Emelje ki, hogy a kis összeg is nagy segítség lehet a probléma megoldásában </li></ul>
 36. 36. 1% kampánytervezés Kommunikációs csatornák és módszerek <ul><li>Közvetlen – találkozók, telefonhívások, email és levél, események </li></ul><ul><li>Közvetített – média (írott sajtó, TV, rádió) használata, (kültéri – beltéri) poszterek, szórólapok, weboldalak </li></ul><ul><li>Kis költségvetésű kampányok – közvetlenül az ismert célcsoport elérése </li></ul><ul><li>Komplex kampányok – közvetített eszközökkel több célcsoport elérése </li></ul>
 37. 37. 1% kampánytervezés Kommunikációs csatornák és módszerek listája <ul><li>Személyes találkozók barátokkal, támogatókkal, stb </li></ul><ul><li>Előadás saját vagy egyéb eseményeken </li></ul><ul><li>Saját hírlevél és kiadványok, egyéb kommunikáció – pl. email aláírások </li></ul><ul><li>Baráti vállalatok, intézmények munkavállalóinak előadás tartása – találkozók vagy belső intraneten, levelezésen, táblán keresztül </li></ul><ul><li>Partnerek hírleveleiben történő megjelenés </li></ul><ul><li>Adatbázisból közvetlen kapcsolatfelvétel (levél, telefon, email), akár család, barátok, ismerős-lavina </li></ul><ul><li>Bannerek, city-light, poszter, outdoor – pl. közlekedési eszközök, indoor – pl. boltok, kávézók, intézmények </li></ul><ul><li>Saját weboldal, bannerek az oldalon </li></ul><ul><li>TV, rádió spotok sugárzása, hirdetések újságokban, magazinokban </li></ul><ul><li>Cikkek az újságokban, riportok TV, rádió műsorokban </li></ul><ul><li>Rövid üzenetek újságokban </li></ul><ul><li>Freecard, szórólap boltokban, kávézókban </li></ul><ul><li>Direct mail – postaládákban </li></ul><ul><li>Behúzások (saját vagy sajtótermékekbe) </li></ul><ul><li>És még sok egyéb…. </li></ul>
 38. 38. 1% kampánytervezés Kommunikációs csatornák és módszerek kiválasztása – amit meg kell fontolni <ul><li>Mik a szervezet erősségei és forrásai, amely megkönnyíti a választást, hogy melyik módszert válasszuk </li></ul><ul><li>Ki a célcsoportja az 1% kampánynak (hogy biztosra menjünk, hogy a kiválasztott módszer a célcsoportot éri el) </li></ul><ul><li>Mik az egyes módszerek anyagi igényei – maradjunk költséghatékonyak </li></ul>
 39. 39. Információforrások <ul><li>www.nonprofit.hu/egyszazalek - útmutatók, civil szervezeti adatbázis, statisztikák </li></ul><ul><li>www.onepercent.hu - 1% communication toolkit </li></ul><ul><li>www.apeh.hu – kedvezményezettek listája, útmutatók </li></ul>

×