Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stanislav Bozhkov - Freelancing and Bootstrapping

5,677 views

Published on

Фрийленсът като мост към продуктова реализация - mрезентация на Станислав Божков пред първия фрийланс семинар в България, 26.11.2010

Published in: Technology, Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Stanislav Bozhkov - Freelancing and Bootstrapping

  1. 1. Фрийленсът като мост към продуктова реализация Станислав Божков
  2. 2. Имам си една мечта Свобода Независимост Собствен бизнес
  3. 3. Капитал и пътищаза реализация на идеята Роднини +/- Рисков капитал и големи инвеститори +/- Ангели инвеститори +/- Bootstrapping & Фрийленс +/-
  4. 4. Защо смятам фрийленса за най-добрия път Не харчиш чужди пари! Не харчиш пари, които не си направил! Трупане на нов професионален опит Независимост Покупка на време
  5. 5. Фрийленсът VS"Работата след работа" Съвместимост Най-гъвкавият вариант Всичко зависи от теб
  6. 6. СъветиСпестени пари, поне за 6 месецаДавай всичко от себе сиИзисква време. И още времеТова не е за всекиМечти и щеастие
  7. 7. Контакти e-mail: stanislav.bozhkov@gmail.com twitter: stan_bbwebsite: http://stanbright.com

×