Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hvordan Kan Medier Brukes I Formidling Av Tjenester

791 views

Published on

Published in: Design, Travel, Technology
 • Be the first to comment

Hvordan Kan Medier Brukes I Formidling Av Tjenester

 1. 1. Hvordan kan medier brukes i formidling av tjenester <ul><li>Web alene, er på mange måter en enveisformidling til et publikum utad. </li></ul><ul><li>Det handler ikke om formidling lenger, men om kommunikasjon. </li></ul><ul><li>En åpen samtale </li></ul>
 2. 2. Hvordan kan medier brukes i formidling av tjenester <ul><li>Twitter fungere best som en åpen samtale. </li></ul><ul><li>Men det forutsetter at SmartgridNorway og publikum er aktiv på sosiale medier. SGN må kommunisere hver dag for å lykkes. </li></ul>
 3. 3. Hvordan kan medier brukes i formidling av tjenester <ul><li>Twitter kan også brukes til Informasjonsspredning. Ingen samtale </li></ul><ul><ul><li>Konsekvensen av det er mange følgere, men få som retwitrer, lite samtale. </li></ul></ul><ul><ul><li>Denne er grei når du bare av og til legger ut informasjon. </li></ul></ul>
 4. 4. Hvordan kan medier brukes i formidling av tjenester <ul><li>Det er derfor viktig å følge mange. – ellers skjer det for lite. Man bør være pragmatisk. Bare følge de som poster relevante ting som interesserer en. </li></ul><ul><li>Delta i samtalen. Svar folk, retweed folk – slik at en blir synlig for andre, og blir tatt med i samtalen. </li></ul><ul><li>Dette vil gi det beste resultatet og her kan man fange inn potensielle kunder. </li></ul>Min påstand: å ikke delta er å isolere seg
 5. 5. Hva er endringene <ul><li>Før: </li></ul><ul><li>Push markedsføring og reklame var viktig for å selge produkter og tjenester. </li></ul><ul><li>Varepraten foregikk en til en. </li></ul><ul><li>Nettverket ditt besto av folk du hadde møtt personlig. </li></ul><ul><li>NÅ: </li></ul><ul><li>Reklame er uønsket med mindre den er veldig relevant. </li></ul><ul><li>Varepraten spres hvor som helst og i ekspressfart </li></ul><ul><li>Nettverket ditt består av folk fra hele verden og du kjenner dem ikke </li></ul><ul><li>Kundene dine ønsker å se hvem du er og hva du gjør </li></ul>
 6. 6. Hvordan kan medier brukes i formidling av tjenester
 7. 7. Hvordan går du fram <ul><li>Du trenger ikke en Twitter strategi. </li></ul><ul><li>Du trenger en sosial medie strategi. </li></ul><ul><li>Sosal medie strategi trenger du for å bygge tillit. </li></ul><ul><li>Tillit kan bare fortjenes over tid, den kan ikke kjøpes. </li></ul>
 8. 8. Hvordan bygge nettverk med sosial mediestrategi <ul><li>Bygge Hjemmeside </li></ul><ul><li>Bygge blogg </li></ul><ul><li>Bygge facebook </li></ul><ul><li>Bygge youtube </li></ul><ul><li>Bygge Twitter </li></ul>Alle disse sosiale mediene danner tilsamen en ”kommunikasjonsvev” der Twitter binder sammen kommunikasjonen på alle de ulike medien.
 9. 9. En kan bygge nettverk på avdelingsnivå <ul><li>Service </li></ul><ul><li>Produktutvikling </li></ul><ul><li>Salg </li></ul>
 10. 10. Nettfelleskap med andre <ul><li>Muliggjør nisjekommunikasjon </li></ul><ul><li>Fremdyrker interne og eksterne ambassadører </li></ul><ul><li>Felles problemløsning </li></ul><ul><li>Produktutviklig og innovasjon </li></ul>
 11. 11. Kunderelasjoner i sosiale medier <ul><li>Styre omdømme </li></ul><ul><li>Kundevennlig service </li></ul><ul><li>Bygge tillit </li></ul><ul><li>Styrke merkevaren </li></ul><ul><li>Bygge nettverk </li></ul>
 12. 12. Hvorfor sosiale medier <ul><li>Praksis viser at aktiv bruk av alle disse mediene gir veldig mange flere kontaktpunkter enn bare tradisjonell bruk av web. </li></ul>

×