Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RAJTAD
      ELLEvilág
IS MÚLIK!
            M O D E R N VILÁG. A Z
            E X C I ...
ELKÖTELEZETTSÉG.       I TEN-
                                           ...
SZABAD TIBET-                GENERÁCIÓ
  hirdeti — akár hagyományos vagy modern technofrizurát
  vag...
SZABAD TIBET-               GENERÁCIÓ az ott élő testvéreinkért, mert nekünk jogunk van a szólás   d...
SZABAD TIBET-               GENERÁCIÓ
                                   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Caroline Laurent: Menekültek közt Dharamszalában – Szabad Tibet Generáció

433 views

Published on

(Forrás: Caroline Laurent: Menekültek közt Dharamszalában – Szabad Tibet Generáció
= Elle, 2008/november, 108-114. o.)

Az Indiába menekült ifjú tibetiek a modern kor fegyvereit használják, hogy megvédjék kultúrájukat a kínai elnyomással szemben. Riport Dharamszalából, száműzetésük fővárosából.

Published in: Education, Travel, News & Politics
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Caroline Laurent: Menekültek közt Dharamszalában – Szabad Tibet Generáció

 1. 1. RAJTAD ELLEvilág IS MÚLIK! M O D E R N VILÁG. A Z E X C I T E N E V Ű DISZ­ KÓBAN DHARAMSZA- LÁBAN KEVEREDNEK A T I B E T I E K ÉS A NYUGATIAK
 2. 2. ELKÖTELEZETTSÉG. I TEN- ZIN, A TIBETI NŐK EGYES- SÜLETÉNEK ALELNÖKE T E A M T I B E T 08 f E L I R A T Ú MELEGÍTŐFELSŐBEN TIBET TEAM MENEKÜLTEK KÖZT DHARAMSZALÁBAN SZABAD TIBET- tünk!quot; Azt mondják, többet nem kell félniük a holnaptól. A GENERÁCIÓ két fiatal menekült lánynak szerencséje volt: az utolsók közé tartoznak, akik még át tudtak jönni a határon. A tibeti nép felkelésének 49. évfordulóját követő lázadások óta a kínai ha­ tóságok megszigorították az ellenőrzést a határ teljes hosz- Az Indiába menekült ifjú tibetiek a modern kor szán. 1950 óta, amióta a kínai fegyveres invázió a kezdetét fegyvereit használják, hogy megvédjék kultú­ vette Libetben, minden évben ezrek menekültek el hazájuk­ rájukat a kínai elnyomással szemben. Riport ból, hogy Dharamszalában éljenek. Ez az észak-indiai nagy­ város lett a menekültek központja, és a kínai kormány által Dharamszalából, száműzetésük fővárosából. gyűlölt dalai láma menedéke. Hogy elérjék az ígéret földjét, a Himalája előhegységében található Himácsal Pradés ál­ lamot, Shika Do és Sonam tíz nap és tíz éjszaka menetelt Mc Leod Ganj Dharamszala tibeti negyede. egy embercsempésszel, akire szüleik összes spórolt pénzét A menekültközpont női lakosztályában egy elköltötték. A havas hegycsúcsok aljánál fekvő Dharamsza­ földre helyezett takarón hever a 16 éves la a szabad Libetért folytatott küzdelmek központjává vált. Shika Do és Sonam, akik leginkább első A tengerszint feletti 1880 méter magasban, a tiszta levegő­ báljukra készülődő kamaszokra hasonlítanak. Ugyanaz az ben szinte kitapintható derűs nyugalom lebeg, a gyökértelen izgatottság, ugyanazok az idétlen nevetgélések és ugyan­ tibetieknek az az érzése, hogy valami nagyon fontos dolog olyan csendes imádság. A másnapi „bálrólquot; hosszú évek történik velük, körülöttük. A templomok és bódék falait dí­ óta álmodtak: a két fiatal lány autóbusszal továbbutazik a szítő sokszínű imaszőnyegecskék ezrei között megtalálhatók száműzött tibeti kormány által a völgyben épített tranzit- és a kínai csapatok által elkövetett szörnyűségeket dokumentá­ képzési központok egyikébe. A halk szavú, kerek arcú Shika ló fotók is. A fiatalok, akikkel meredek utcácskákban talál­ Do, és a mandulavágású szemeit baseballsapkájával rejtege­ kozunk, kivétel nélkül mind olyan pólót vagy baseballsapkát tő Sonam ugyanúgy vélekedik: „végre elkezdődhet az éle- hordanak, amelyik a tibeti nép felszabadulásának szlogenjét ELLE 1 0 9
 3. 3. SZABAD TIBET- GENERÁCIÓ hirdeti — akár hagyományos vagy modern technofrizurát vagy épp iskolai egyenruhát viselnek. A kitűzőkön mindenütt az ifjú pancsen láma képe lát­ ható. Ő a tibeti buddhizmus második legtekintélyesebb méltósága a dalai láma után, és egyben a világ legfiatalabb HATÁROZOTT T E ­ politikai foglya is, amióta 1995-ben, hatéves korában a kí­ KINTET ÉS quot;LUNGH- naiak elfogták. A divatkedvelő fiatalok indiai gyártmányú TAquot;, SOKSZÍNŰ robogóikon — ahogy a világ minden más kamasza is—,fe­ IMASZŐNYEGEK szes csípőnadrágban, feliratos felsőkben és a Tibet Team jellegzetes fekete melegítőfelsőjében feszítenek—így jelezve, hogy tagjai a nemzeti válogatottnak, akik ugyan nem ve­ indiai—tibetihatárhoz, és így gondoskodnak arról is, hogy hettek részt a pekingi olimpiai játékokon, de meghódítot­ az immár öt hónapja éhségsztrájkot folytató harminc ön­ ták a nemzetközi virtuális világot. A nyakuk köré tekerve kéntes a nap 24 órájában zavartalanul folytathassa tünteté­ vagy a csuklójukra kötve mindegyikük a dalai láma által sét a dalai láma kolostora előtt felállított szerencsesátorban. megáldott, piros színű védelmező szalagot hordja. A fiatal, Tenzin, a Tibeti Nők Egyesületének fiatal, dinamikus al­ sáfránysárga ruhában járó és politikai kitűzőt viselő szerze­ elnöke és barátja, Phuntsok, a Youth Congress tagja szá­ tesek és szerzetesnők két ima között az internetkávézókba mára a küzdelem új lendületet és új irányt vett. Látják a tartanak. Egy csésze indiai cukros tea vagy frissen facsart mozgást - anélkül, hogy kétségbe vonnák tiszteletben tar­ gyömbéres citromlé mellett órákon át böngészik a világhá­ tott vezetőjük gyakran túlzottan merev álláspontját. „Mi is ló információs portáljait a Lhászából érkező legújabb üze­ hiszünk az imáink erejében és az őszentsége hirdette paci- netekre és a dalai láma küldöttei és a kínai kormány közt fizmusban. Őrizzük belé vetett bizalmunkat - biztosít Ten­ zajló tárgyalások eredményeire vadászva. Egy kis épület zin, két pici gyerek édesanyja—,de nekünk m á r nem jutott második emeletén pici helyiség szolgál helyszínül az ifjúsági a nagyszüleink és szüleink végtelen türelméből. Én magam szervezetek, a Youth Congress, a Students For a Free T i ­ száműzetésben születtem, és elutasítom még a gondolatot bet vagy a Tibeti Nők Egyesületének rendezvényeihez. Itt is, hogy életemben nem ismerhetem meg szabad hazámat. állandóan forr a hangulat. A z internet az ő abszolút fegyve­ Ott a fiatalokat bebörtönzik és megkínozzák csupán azért, rük. Ezek az új, békés gerillák ugyanis a világháló és sms-ek mert meglengetnek egy zászlót vagy kiejtik a dalai láma ne­ segítségével szervezik a tüntetéseket, a nagy kivonulást az vét. Rajtunk, száműzetésben élőkön a sor, hogy harcoljunk Nekünk már nemjutott a nagyszüleink és szüleink végtelen türelméből. Rajtunk, SZÁMŰZETÉSBEN élőkön a sor, hogy harcoljunk otthon élő testvéreinké ELLE 1 1 0
 4. 4. SZABAD TIBET- GENERÁCIÓ az ott élő testvéreinkért, mert nekünk jogunk van a szólás dalai láma hatalmát: „Mi nem szállunk szembe száműzött szabadságához.quot; kormányunk politikájával. Egyszerűen csak jelezzük, hogy „Mi maradt mára a kultúránkból és az identitásunkból a harc m á r nem csak az ő kizárólagos felelősségük, hanem ötven év elnyomás után? - teszi fel a kérdést a kerek szem­ mind a hatmillió tibetié, éljenek akár az ország határain üveget és kiskabátot viselő Phunstok. - A z identitásunk, a belül vagy kívül. Nem fogunk kamikaze harcosokká válni, népünk kihalófélben van. A mi generációnknak, a 20-30 és tovább terjeszteni a terrort. Ez abszurdum! Ráadásul el­ éveseknek kulcsfontosságú szerep jutott, és ennek m i tuda­ veinkkel tökéletesen ellentétes is.quot; tában vagyunk. Ahogy a kínai hatóságok is. A Tibetből ér­ Tenzin Tsundu költő, író homloka vörös szalaggal van kező menekült fiatalok többsége még az anyanyelvét sem átkötve, és lesz is egészen addig, ameddig Tibet visszanyeri beszéli, és egyáltalán nem ismeri a történelmünket, amit a szabadságát. A fiatal hazafiak szemében ő a tibeti Che, ő Tibetben tilos tanítani. Tökéletesen asszimilálódtak a kínai vált az új generáció vezérévé. „Tibet sorsa a száműzöttek, elnyomás alatt.quot; azaz a mi egységes fellépésünktől függ - mondja meggyőző­ Ugyanakkor ez az új generáció szervezettebb, mint elő­ déssel a fiatalember. — Most pedig csak ez számít. Es ez még deik, és nem akarnak szakítani a tibeti buddhizmus sarkkö­ csak a kezdet! Buddhával a szívünkben, Gandhi szellemisé­ vét jelentő erőszakmentesség eszméjével. „A mi tevékenysé­ gében nőttünk fel: senki és semmi sem állíthat meg minket.quot; günk a média elterjedésére és a telekommunikációs eszközök Tenzin Tsundu biztos abban, hogy az információ globalizá­ használatára épül. M i ezek segítségével gyakorolunk folya­ lódása kötelezi őket: a kínai arrogancia csak meggyengülhet matosan nyomást a kínaiak népbutító politikájával szem­ a tibeti ifjú gárda hatására. ben — hangsúlyozza Phuntsok.—Ez a mi fegyverünk az el­ Ezt hirdetik és ebben hisznek azok a fiatalok, akik a nyomó kormány propagandájával szemben. Ez a m i erőnk. Temple Road kávézóban vagy az Excite diszkó parkettjén Időnként még csetelni is tudunk kínai fiatalokkal, akik m á r találkoznak egymással, ahol a tibetiek keverednek a turis­ kezdenek kételkedni a hivatalos hírek valóságtartalmában.quot; tákkal és a világ minden tájékáról ideérkező egyetemisták­ A fiatal aktivista lesöpri a kínai hatalom vádjait, miszerint kal és önkéntesekkel. Függetlenül attól, hogy száműzetés­ ők csupán egy terroristabanda, aki meg akarja szüntetni a ben születtek vagy csak később érkeztek ide, ezek a fiatalok mindannyian a Tibetan Children's Village általános és középiskoláiban nevelkedtek. Ezeket az intézményeket egy 1960-ban, a dalai láma édesanyja által létrehozott alapít- KÖZÉPISKOLÁSOK ÉS EGYETEMISTÁK, SZERZETE- TESEK, ÉS VILÁGI HÍVŐK A TIBETAN CHILDREN'S VILLAGE ISKOLÁBAN
 5. 5. SZABAD TIBET- GENERÁCIÓ A TIBETI ELŐADÓ-MŰVÉSZETI E G Y E T E M EGYIK STÚDIÓJA A M I N D E N Ü T T J E L E N LÉVŐ LELKI ÉS P O L I T I K A I V E Z E T Ő K É P É V E L mapa, a tibeti buddhizmus harmadik legmagasabb szemé­ lyiségének kolostorához található az egyetlen hely, ahol az ősi tibeti művészet jövendő mestereit képezik. Több mint vány működteti, és indulása óta megközelítőleg tizenötezer 400 menekült él és dolgozik itt, megtanulja a „thangka- gyereket fogadott. Ezt a generációt úgy nevelték, hogy India sokquot;, a csodálatos festett vagy kivarrt vallási képek elkészí­ bármely vezető egyetemén képes legyen tanulni. Napjaink­ tését, egy kiveszőfélben lévő tibeti hagyományt. Soeche, aki ban, a 21. század modern világában éppen ezek a fiatalok egyébként nagy M a r c Jacobs-rajongó, meg van győződve lesznek a közös múlt, a vallás és az egyéni arculat megőrzé­ arról, hogy országuk jövője az ő generációjától függ. „Ta­ sének zálogai. A 21 éves Tsering és barátai, a 20 éves Tens- lán mi vagyunk az utolsók, akik tehetünk valamit. Ötven hoe és a 23 éves Donsel a Tibeti Előadóművészeti Egyetem év kínai elnyomás mára szinte teljesen eltörölte az identitá­ hallgatói. Szobájukban a dalai láma portréi láthatók egyéb sunkat, a kultúránkatquot; — fejtegeti aggódva. A 18 éves Pema film- és popsztárok poszterei társaságában. Imádják Shaki- nem engedi, hogy lefotózzuk, mert félti az otthon maradt ra CD-it és a tibeti operákat. családját. Tavaly márciusban Lhászában tüntetett az édes­ „Kötelességünk részt venni a különböző tüntetéseken apjával. „Egészen közel hozzám egy fiatalember előhúzott és vallási megmozdulásokon - magyarázza a karcsú, hosz- egy tibeti zászlót, mire a fegyveresek megverték. Pusztán a szú, fekete hajú Tsering. - Számunkra mindennek politikai gesztus miatt. A z arca vérben úszott. A kínai rendőrök az­ jelentősége van: az imáknak, a neveltetésünknek, a tanul­ tán tanúkat kerestek, akik látták a jelenetet. Elmenekültem.quot; mányainknak, jövendőbeli választott szakmánknak. En­ Néhány nappal később Pema a Himalája öt hágóján vágott nek az elhivatottságnak köszönhető, hogy a népünk életben át, hogy Dharamszalába érjen. Ahogy meséli, dühös, szo­ marad.quot; Így aztán minden este pontban 18 órakor megáll morú, de leginkább aggódik a közösségért. „Mindannyian az élet M c Leod Ganjban. Ifjak és idősebbek gyertyával a tudjuk, hogy úgy hagytuk el a családunkat, az országunkat, kezükben csatlakoznak az utcákon zajló, a kínai elnyomás hogy nem tudjuk, egyáltalán viszontláthatjuk-e őket valaha ellen tiltakozó hosszú szertartáshoz. A 25 éves Soeche, egy — mondja. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a száműzetés az tibeti előkelőség és egy francia-amerikai nő lánya, miután egyetlen esélyünk, hiszen itt tibeti nevelésben részesülünk és befejezte tanulmányait New Yorkban, visszatért Dharam- van jövőnk. Itt tanulhatunk, tüntethetünk, tanúskodhatunk szalába. A külföldön elérhető, kényelmes élet helyett inkább az egész világ színe előtt anélkül, hogy a börtöntől és a kín­ a Norbulingka Intézetet választotta, amit édesanyja, K i m zásoktól kellene tartanunk.quot; Yesi alapított. A völgyben, közel a mindössze 21 éves kar- CAROLINE LAURENT ELLE 114

×