Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengenalan Program Pengajian FPAI

337 views

Published on

Trial 1

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pengenalan Program Pengajian FPAI

 1. 1. Selamat Datang ke
 2. 2. Ditubuhkan pada 1hb September 2011.Mula beroperasi pada 1 Januari 2012.MATLAMAT JABATAN:1.Memberikan latihan akademik dan profesional dalam duaaspek major; iaitu Sains Perikanan dan Akuakultur.2.Mengeluarkan tenaga manusia yang cekap, berpengetahuandan dinamik dalam bidang sains perikanan dan akuakultur, disamping menghasilkan insan yang syumul dan berketerampilan
 3. 3. PROGRAM AKADEMIKJABATAN SAINS PERIKANAN DAN AKUAKULTUR• Diploma Perikanan (KOD G2051)• Sarjana Muda Sains Agroteknologi (Akuakultur) (KOD GG27)• Sarjana Muda Sains Gunaan (Perikanan) (KOD GG10)
 4. 4. Melalui permohonan kemasukan ke IPTA yangdikeluarkan oleh Bahagian Pengurusan KemasukanPelajar Jabatan Pengurusan IPT, Kementerian PengajianTinggi Malaysia (KPTM).Layari laman web KPT di alamathttp://www.mohe.gov.my untuk mendapat maklumatlanjut berkaitan permohonan masuk ke IPTA.
 5. 5. Melahirkan tenaga mahir dalam bidangPerikanan
 6. 6. Tumpuan kepada pelbagai aspek dalamperikanan :• Operasi tangkapan ikan• Pengendalian bot perikanan• Pengurusan sumber perikanan
 7. 7. Aktiviti persampelan di sekitar perairan Terengganu Latihan pengendalianLatihan pengendalian peralatan-peralatan utama kapalberkaitan dengan perikanan di atas bot dan kapal AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
 8. 8. KURSUS TERAS PROGRAM DAN ELEKTIF
 9. 9. Melahirkan tenaga mahir dalam bidangAkuakultur
 10. 10. Tumpuan kepada pelbagai aspek dalam Akuakultur :• Ternakan• Pembenihan• Teknologi pemakanan• Mutu air• Penyakit• Pengurusan• Keusahawanan
 11. 11. PEMBIAKAN IKANPENYAMPELAN DANUJIAN KUALITI AIR AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI HATCHERI
 12. 12. PENYAMPELAN DAN UJIAN KUALITI AIRAKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI HATCHERI
 13. 13. Berpeluang berkhidmat di agensi kerajaan dan swasta:• Jabatan Perikanan, Jabatan Pertanian, LKIM, Jabatan Laut, IPT dll•Underwater World, Aquaria KLCC, Syarikat Penternakan Ikan, Syarikat Pembuat makanan Ikan, Syarikat Perusahaan Perikanan Laut Dalam dll
 14. 14. Prospek Kerjaya• Usahawan Perikanan, Akuakultur• Pegawai Perikanan, Sains, Laut, Pertanian dll• Pengurus Ladang Akuakultur, Hatcheri dll• Saintis, Penyelidik, Pendidik•Bidang PerkapalanJuga peluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah SarjanaSains.
 15. 15. Untuk maklumat lanjut , layari :Laman Web : http://www.umt.edu.my

×