Flyer   Visie op Inkoop         Inkoop gaat overhet realiseren van winstgevende klanttevredenheid
Iedere organisatie ontleent haar bestaansrecht aan haar klanten. Nemen zeuw diensten en producten af? Blijven ze dat doen?...
Hierbij geldt tevens dat niets gratis is; alles kost geld.     RisicoDe prijs die wij onze klanten vragen te betalen ...
Inkopen met busIness focus          onze PartnersPeopleGroup             : Borneolaan 2 ◆ 1217 HA Hi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ia 0. Visie Op Inkoop

439 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
439
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ia 0. Visie Op Inkoop

 1. 1. Flyer Visie op Inkoop Inkoop gaat overhet realiseren van winstgevende klanttevredenheid
 2. 2. Iedere organisatie ontleent haar bestaansrecht aan haar klanten. Nemen zeuw diensten en producten af? Blijven ze dat doen? Dit hangt af van de waarde-perceptie die zij hebben van uw producten en diensten, in relatie tot de prijs diezij daarvoor moeten betalen.Waardeketen en strategisch belang niet als een ondersteunde functie, maar onderkennen het strategisch belang van professionele inkoop.Zolang de gepercipieerde waarde en de door u gevraagdeprijs in balans zijn, zullen de klanten uw producten en Aandachtgebieden inkoopdiensten blijven afnemen en de rekeningen daarvoor blijvenbetalen, of budget beschikbaar blijven stellen. Dit zorgt voor Ieder inkoopproject kent vier aandachtspunten, welke incontinuïteit. onderlinge samenhang moeten worden bekeken en waar de juiste afwegingen moeten leiden tot het optimale inkoop-De klant zal hierbij eerst kijken naar de geleverde waarde. resultaatPas daarna zal de klant de weging met de gevraagde prijsmaken. (Tenzij u “prijsstunter” bent, waarbij uw laagste prijs Beschikbaarheidjuist de gepercipieerde waarde is). Het realiseren van beschikbaarheid van goederen, diensten en informatie isDaarom zal de eerste vraag bij iedere aanschaf door uw altijd prioriteit nummer één. Want alsorganisatie moeten zijn: “Wat doet dit met de waarde- beschikbaarheid geen issue is, is niet-perceptie van mijn klant?”. Hoe zorg ik er dus voor dat mijn kopen de beste optie. Dit is ook voor deklant tevreden is en tevreden blijft? meeste bij het inkoopproces betrokken collega’s (belanghebbenden) het aan hun eigen belang gerela-Continuïteit is echter ook afhankelijk van uw financiële teerde doel van het inkoopproces; zij hebben “iets” nodig omsucces; de mate waarin u in staat bent om aan tevreden hun doel te bereiken.klanten geld over te houden of uw klanten tevreden te stellenbinnen het beschikbaar gestelde budget. Echter, het gaat hierbij vooral over de uiteindelijke resultanteKortom, inkoop gaat vooral over: van de beschikbaarheid van de goederen of diensten; niet de output, maar de “outcome”; “Wat verwachten de belang-“het realiseren van winstgevende klant- hebbenden dat er gaat gebeuren nadat we het gekochttevredenheid” hebben?”. Vanuit inkoop moeten we ons vooral daarop richten en veel minder op “wat gaan we kopen”.Daarnaast maken we steeds minder zelf. Voor het leverenvan onze (waardeperceptie bepalende) prestatie aan onze Geldklant zijn wij meer en meer afhankelijk van de prestaties van Winstgevendheid kan door méér inkom-onze leveranciers. De mate waarin wij in staat zijn om onze sten, minder uitgaven of beide wordeneigen prestatie en die van onze leveranciers in onderlinge gerealiseerd. Het “besparen van kosten”,samenhang tot een voor onze klant positief resultaat te de traditionele rol van inkoop, is dussmeden, zal bepalend zijn voor onze concurrentie positie. slechts één van de mogelijkheden.En is dus van strategisch belang voor de organisatie. Bij het veronachtzamen van de andere mogelijkheid van winstbijdrage (inkomsten), kunnenHiermee positioneren wij inkoop niet aan de “achterkant” verkeerde kostenbesparingsinitiatieven zelfs averechtsvan de organisatie bij de leveranciers, maar juist aan de werken op die winstgevendheid.“voorkant” bij de klanten. Wij beschouwen inkoop dan ook
 3. 3. Hierbij geldt tevens dat niets gratis is; alles kost geld. RisicoDe prijs die wij onze klanten vragen te betalen voor de Binnen ieder inkoopproces worden wijdoor ons geleverde prestatie (waarde) is de resultante van voortdurend geconfronteerd met risico’s.alle relevante interne kosten (eigen prestaties), externe Het risico om in zee te gaan met eenprijzen (prestaties van leveranciers) en onze wens om winst financieel wankele leverancier, hetgeente maken (marge). De mate waarin wij hier grip op hebben, de continuïteit van de relatie en dezal mede bepalend zijn voor het bewaren van de balans prestaties in gevaar kan brengen.tussen waardeperceptie en gevraagde prijs. Dit geldt Het risico om met juridische procedures geconfronteerd teevenzeer voor onze leveranciers... worden; bijvoorbeeld door niet of foutief aan te besteden. Of door het niet duidelijk vastleggen van de wederzijdseEen ander belangrijk onderdeel bij het onderwerp “geld” is verwachtingen, waardoor geschillen rondom contractuelehet onderscheid tussen prijs, kosten en uitgaven. Het binnen verplichtingen kunnen ontstaan. Maar ook het op eeninkoopprocessen duidelijk onderscheid maken tussen deze negatieve manier in de publiciteit komen en daarmee imago-drie verschillende geldkwalificaties moet ervoor zorgen dat schade leiden is een voor veel bedrijven te managen risico.er geen beslissingen worden genomen die ofwel “mickey-mouse-geld” genereren (geld dat nooit op een bankrekening Op een lager abstractieniveau is voor collega’s vooral hetterecht kan komen) ofwel een sigaar uit eigen doos zijn risico dat zij door het achterblijven van de prestaties van(je betaalt het toch, maar dan aan een ander). de leverancier(s) niet hun eigen doelstellingen kunnen realiseren een belangrijk aandachtsgebied om vanuit inkoopTenslotte geldt voor dit aandachtsgebied dat wij ons vanuit te managen. Hier komt vaak de drang van de collega’s om zelfinkoopmarketingperspectief bewust moeten zijn van het “iets” te gaan regelen, of hun weerstand tegen iedere vormgeringe aantal collega’s dat daadwerkelijk in geld is geïnteres- van verandering vandaan.seerd. Feitelijk geldt die interesse vooral voor hen die wordenafgerekend op financiële resultaten (directie, budgethouders, Waardeprojectleiders). Alle overige collega’s zijn vooral bezig met de Primair is de waardeperceptie van deoverige aandachtsgebieden van inkoop, gerelateerd aan de klant de reden om zaken met u te doen;prestatiegebieden van hun eigen functies. de prijscomponent is secundair of maakt daar deel van uit. In welke mate gaat hetDoor inkoop uniform te “verkopen” op basis van de zakendoen met een bepaalde leverancierfinanciële impact, sluit je in die communicatie vrijwel 95% impact hebben op de waardeperceptievan de collega’s uit; het sluit niet aan bij hun interessegebied. van uw klant? Het “merk” van de leverancier ? BewezenErger nog, zij percipiëren die focus op kosten vooral als een technologie? Duurzaamheid als onderscheidend vermogen?bedreiging voor het realiseren van hun eigen doelstellingen. Om hier een helder antwoord op te geven, en dus in de prak- tijk de juiste keuzes te kunnen maken, is de randvoorwaarde dat u vanuit inkoop een goed beeld heeft van de waardeper- ceptie die er bij uw klanten leeft. Een nauwe samenwerking met verkoop en marketing is dan onontbeerlijk en biedt tege- lijkertijd vanuit inkoopmarketingperspectief een uitstekende kans voor de strategische positionering van inkoop. Flyer Visie op inkoop
 4. 4. Inkopen met busIness focus onze PartnersPeopleGroup : Borneolaan 2 ◆ 1217 HA Hilversum VOI v1-2011 kantoor hilversum t: 035 – 624.38.25 ◆ f: 035 - 647.29.64 mail@inkoopacademie.nl ◆ www.inkoopacademie.nl

×