Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Session 35 Fredrik Idevall

205 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Session 35 Fredrik Idevall

  1. 1. Godsflöden i Östra Mellansverige Godsflöden Östra Mellansverige
  2. 2. Projektet Godsflöden i Östra Mellansverige• Ökar kunskapen om hur olika typer av gods transporteras till, från, genom och inom länen• Skapar metod som möjliggör återkommande och över tiden jämförbara studier
  3. 3. Projektdeltagare Godsflöden i Östra Mellansverige• Länsplaneupprättareo Länstyrelsen Stockholms läno Regionförbundet Sörmlando Regionförbundet Uppsala läno Länsstyrelsen Västmanlands läno Regionförbundet Örebro läno Region Gotland• Trafikverksregioner• Stockholm• Öst
  4. 4. Projektupplägg Godsflöden i Östra MellansverigeOkt2011 MetodMars2012 Testkartläggning – Uppsala länAug Länsvis kartläggning2012 Östergötland Västmanland Stockholm Sörmland Uppsala Gotland ÖrebroNov2012 PresentationDec2012
  5. 5. Godsflöden i Östra MellansverigeKonsult metodfasenMona Pettersson, WSPReferensgruppTrafikanalysSjöfartsverketRegion Skånem.fl.

×