Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunio09

942 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunio09

 1. 1. R E UNI Ó DE C I C L E M I TJÀ Dimecres 14 d'octubre CURS 2009/10
 2. 2. MONITORES ✔ Coordinadora Mª José Pallarès ✔ Tercer i quart : Pili Herrero
 3. 3. MESTRES TUTORS/ES ESPECIALISTES • TERCER: Francesc ANGLÈS: Ester Garcia Redondo •MÚSICA: Francesc Garcia • QUART: Rebeca Polo / Ester Garcia •EDUC. FÍSICA: Rebeca Polo •NEE: Rosa López
 4. 4. FUNCIONAMENT DE L'ESCOLA ✔ Han de portar una bata amb el nom i una beta llarga per penjar-la. ✔ El dies d'educació física: xandall i una samarreta de recanvi. ✔ Tota la roba ha d'anar marcada i amb una beta llarga, especialment a colònies . ✔ La porta d'entrada es tanca a les 9:05, en cas d'arribar més tard s'ha de trucar per la porta principal i el retard queda registrat.
 5. 5. FUNCIONAMENT DE L'ESCOLA ✔ Quan un nen/a està malalt, convé que es quedi a casa en un ambient tranquil, evitant el contagi i comunicar-ho al centre. ✔ Cal evitar que les hores de prendre medicament coincideixin amb les hores d'escola, si no és possible cal adjuntar la recepta o informe mèdic ✔ A primària els aniversaris es celebraran a l'aula fent un recull de dibuixos, no es poden repartir invitacions a festes dins de l'escola.
 6. 6. FUNCIONAMENT DE L'ESCOLA Volem potenciar el menjar sa i variat, portant cada dia de la setmana un esmorzar diferent: ✔ DILLUNS ............................ Un làctic. ✔ DIMARTS.............................Fruita o fruits secs ✔ DIMECRES............................ Un petit entrepà. ✔ DIJOUS ...............................Fruita o fruits secs. ✔ DIVENDRES........................Us deixem triar. ✔ El material escolar i els llibres són d'ús comunitari i es paguen amb la quota anual, cal fer un bon ús dels llibres.
 7. 7. SORTIDES I COLÒNIES Els aprenentatges, dins d'una educació integral, no poden limitar-se a l´aula. ✔ Colònies i sortides: són complements dels aprenentatges escolars que ajuden al desenvolupament integral dels nens i nenes i potencien el gust pels aprenentatges, enfocant aquests, des d'una perspectiva lúdica i interactiva. ✔ Les sortides es pagaran a través del caixer de la Caixa amb el codi corresponent, i en el termini previst, no s'acceptaran autoritzacions i pagaments fora de termini.
 8. 8. SORTIDES I COLÒNIES PRIMER TRIMESTRE DATA LLOC OBJECTIUS NIVELL PREU APROX 26 IMAX •Conèixer animals i plantes de l’entorn marí. 3r i 4t 18 € d'octubre PORT VELL •Utilitzar la comunicació audiovisual per a la cerca d’informació i conèixer els codis del llenguatge audiovisual. 25 de CAL BOLET ● Valorar el teatre com a expressió artística. 3r i 4t 8,5 € novembre TEATRE : La Reconèixer i practicar els valors i normes que faula de afavoreixen la convivència la guineu Pendent de BIBLIOTE- ● Conèixer, gaudir i aprofitar els recursos i 3r i 4t 0€ confirmació CA DE equipaments que ens ofereix el municipi. GELIDA ● Buscar informació en llibres sobre temes que ens interessen (en aquest cas sobre el nostre projecte). 29 de PISCINA ✔ Desenvolupament de la coordinació i de l’equilibri. 3r i 4t 35 € setembre •Desenvolupament de la seguretat i l’autonomia al 15 de personal mitjançant el domini del cos en un medi diferent. desembre
 9. 9. SORTIDES I COLÒNIES SEGON TRIMESTRE DATA LLOC OBJECTIUS NIVELL PREU APROX 4 de CAL BOLET •Valorar i respectar el fet artístic 3r i 4t 8'5 € febrer MÚSICA: Orquestra propi i dels altres entenent que és àrab de Barcelona una manera de comunicar-se i d’expressar els sentiments 10 de COSMOCAIXA •Utilitzar el coneixement científic 3r 12 € febrer Sostenibilitat en el per comprendre situacions properes relacionades amb problemàtiques bosc ambientals. 9 de març CASTELL DE •Identificar els principals elements 4t 0€ GELIDA de l’entorn natural, social i cultural. Teixir i herbes. 16 de març CASTELL DE GELIDA •Identificar els principals elements 3r 0€ Construcció d'un castell de l’entorn natural, social i cultural.
 10. 10. SORTIDES I COLÒNIES TERCER TRIMESTRE DATA LLOC OBJECTIUS NIVELL PREU APROX. 12, 13, 14 COLÒNIES:La Carral. •Participar activament en el 3r i 4t 40 € 1r trim. d'abril treball en grup. +40 € 2n trim http://www.alacarral.net/escolars.htm els •Identificar principals + ~40 € 3r elements de l’entorn natural, trim. social i cultural 14 de maig CAL BOLET •Gaudir de l’aproximació a les 3r i 4t 8,5€ DANSA: manifestacions artístiques. •Explorar les possibilitats de Fills de les estrelles moviment del cos. Pendent de LES FONTS DE •Identificar un problema de 3r i 4t 0€ confirmació GELIDA naturalesa mediambiental. •Conèixer i comprendre el context natural i social on està immers l'infant
 11. 11. LÍNIA METODOLÒGICA ✔ Metodologia d'aprenentatge activa. ✔ Fomenta la motivació i la curiositat basant- se en l'observació. AGRUPAMENTS PETIT GRAN RACONS PARELLES TALLERS GRUP GRUP INTERNIVELLS
 12. 12. TALLERS ✔ Activitats d'aprenentatge amb grups heterogenis formats per nens dels diferents cursos del cicle. ✔ Motiven i enriqueixen l´aprenentatge. ✔ Es creen noves dinàmiques de grup. ✔ Metodologia activa que permet: ✔ Aprendre d'una forma vivencial i manipulativa. ✔ L´intercanvi d'experiències entre els alumnes. ✔ L´atenció a la diversitat.
 13. 13. TALLERS Objectius: ✔ Desenvolupar la capacitat creativa dels nens i nenes. ✔ Despertar l´interès, la curiositat i la sensibilitat per les creacions plàstiques pròpies i les dels altres. ✔ Despertar la inquietud per experimentar amb materials i tècniques diverses. ✔ Cada taller té una durada de 2 sessions. ✔ Són impartits per Francesc Garcia, Rafael Artero i Francesc Redondo.
 14. 14. RACONS ✔ Els racons són una estratègia metodològica que facilita, de forma individualitzada, els diferents processos de treball i ritmes d'aprenentatge. ✔ S´està considerant al nen com un ser actiu que aprèn a partir dels sentits i de la manipulació. ✔ S´organitza la classe en petits grups que treballen simultàniament aspectes diferents, amb dos mestres. ✔ Tenen una presència permanent durant tot el curs.
 15. 15. PROJECTES ✔ Els periodistes (quart), els cérvols (tercer) durant primer i segon trimestre. ✔ Les Fonts de Gelida al segon i tercer trimestre. ✔ Aquesta és una opció metodològica que permet organitzar les situacions d'ensenyament- aprenentatge des de una perspectiva globalitzadora i relacional. ✔ Permet el treball d’un tema des de les diferents matèries. ✔ Facilita l’aprenentatge significatiu (acomodació dels aprenentatges nous amb els que ja tenien) . ✔ Afavoreix la motivació, que suposa un augment en la implicació dels nens i nenes en la feina.
 16. 16. FESTES ✔ La Castanyada ✔ Nadal ✔ Carnaval i la vella Quaresma ✔ Sant Jordi ✔ Final de curs *Són obertes Nadal i la rua de carnaval a les famílies.
 17. 17. OBJECTIUS DEL CURS Matemàtiques: Català: aprofundir Instrument de coneixement i i assegurar anàlisi de la realitat competències bàsiques foment de la lectura. Tic : Ús transversal Eixos transversals: en totes les àrees i espais Ed. viària, salut, medi ambient, cooperació .... Medi: Pla Educatiu d’Entorn Conèixer i tenir eines per ubicar-se en l’entorn on vivim, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo.
 18. 18. AVALUACIÓ ✔ Fixar el punt de partida. ✔ Permetre adaptar l'ajut a les característiques dels infants. ✔ Determinar fins a quin punt s'han assolit les intencions educatives.
 19. 19. AVALUACIÓ ✔ Es lliuren tres informes durant el curs. ✔ Per la valoració global d'àrea es farà servir la nomenclatura Excel·lent, Notable, Bé, Suficient, Insuficient. ✔ Els informes s'han de retornar signats cada trimestre.
 20. 20. ENTREVISTES ✔ Família i escola han de cooperar i intervenir conjuntament unificant criteris. ✔ Un dels mitjans per fer-ho són les entrevistes amb les famílies. ✔ Les entrevistes es duran a terme els DIJOUS a partir de les 13:00 h ✔ Es poden convocar tan per part dels pares com de la mestra o el mestre i sempre que sigui necessari.
 21. 21. AGENDA ✔ L'agenda és el mitjà de comunicació habitual entre famílies i escola. ✔ Els nens de cicle mitjà s'han de fer responsables de l'agenda, anotant els deures i altres i ensenyant a l'escola quan tinguin alguna nota de casa. ✔ Controlar periòdicament des de casa i signar quan arribi un avís.
 22. 22. R E UNI Ó DE C I C L E M I TJÀ ✔ Precs i preguntes •MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA BON CURS 2009/10. LES MESTRES I ELS MESTRES DE CICLE MITJÀ http://www.xtec.cat/ceiplesfontsgelida/ http://blocs.xtec.cat/elsperiodistes/ http://blocs.xtec.cat/c3rvols/

×