Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BrannprosjekteringTiltak mot antennelse, utvikling og spredning av        brann og røyk     Førstelektor Fred ...
I. Generelle krav til                   sikkerhet ved brannV. Tilrettelegging for           ...
Tiltak mot brannspredning             Sikkerhet                           mot    ...
Avstand mellom byggverk                        Sikkerhet                     ...
Sikkerhet                                   mot               Brannseksjo...
Sikkerhet          motBrannseksjoner   brann           III. Tiltak mot antennelse,         ...
Sikkerhet                       mot           Brannvegg       brann        ...
Sikkerhet                               mot        Krav til brannvegg        ...
Sikkerhet                                       mot                B...
Sikkerhet                           mot     Branncelle                 bra...
Preaksepterte ytelser –                    Sikkerhet                         ...
Sikkerhet         motBrannceller   brann         III. Tiltak mot antennelse,         utvikling...
Sikkerhet                            mot   Prinsippskisse av trapperom           ...
Sikkerhet                          mot          Spørsmål           brann  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Análisis de coyuntura económica - Argentina
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Brannprosjektering 03 tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Brannprosjektering 03 tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk

 1. 1. BrannprosjekteringTiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk Førstelektor Fred Johansen Høgskolen i Gjøvik
 2. 2. I. Generelle krav til sikkerhet ved brannV. Tilrettelegging for II. Bæreevne og stabilitetslokking ved brann og eksplosjon Sikkerhet mot brann IV. Tilrettelegging for III. Tiltak mot antennelse, rømning og redning utvikling og spredning av brann og røyk
 3. 3. Tiltak mot brannspredning Sikkerhet mot brann mellom byggverk III. Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk• Brannspredning mellom byggverk skal forebygges slik at sikkerheten for personer og husdyr ivaretas, og slik at brann ikke kan føre til urimelige store økonomiske tap eller samfunnsmessige konsekvenser.• Byggverk som, enten i seg selv eller ved virksomhet som er i dem, medfører særlig stor sannsynlighet for spredning av brann, skal prosjekteres, utføres og sikres eller plasseres slik at den særlig store sannsynligheten for brannspredning til annet byggverk reduseres til akseptabelt nivå.
 4. 4. Avstand mellom byggverk Sikkerhet mot brann III. Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av Mellom lave byggverk skal det være minimum brann og røyk 8,0 m innbyrdes avstand, med mindre det er truffet tiltak for å hindre spredning av brann mellom byggverkene i løpet av den tid som kreves for rømning og redning i det andre byggverket. Bestemmelsen kommer ikke til anvendelse for lave byggverk som samlet utgjør én bruksenhet.Når lave byggverk oppføres med mindreavstand enn 8,0 m, skal byggverkenes samledebruttoareal begrenses slik at en brann ikke girurimelig store økonomiske tap, med mindredet er iverksatt andre tiltak som forebyggerslike tap. Høye byggverk skal ha minimum 8,0 m avstand til annet byggverk, med mindre byggverket er utført slik at spredning av brann hindres gjennom et fullstendig brannforløp.
 5. 5. Sikkerhet mot Brannseksjoner brann III. Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle tap. En brann skal, med påregnelig slokkeinnsats, kunne begrenses til den brannseksjonen der den startet.I brannseksjon med ulike brannklasserskal egenskaper til brannskiller mellomulike brannklasser bestemmes av denhøyeste brannklassen. Underliggendeetasje skal ha brannklasse minst somoverliggende etasje.
 6. 6. Sikkerhet motBrannseksjoner brann III. Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk
 7. 7. Sikkerhet mot Brannvegg brann III. Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røykBrannvegg må ha brannmotstand minst somangitt under:
 8. 8. Sikkerhet mot Krav til brannvegg brann III. Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk• Brannvegg må i sin helhet bestå av materialer som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbare] og må kunne motstå mekanisk påkjenning. Isolasjonsmateriale som ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 kan likevel benyttes når det er dokumentert ved prøvning at materialet ikke blir involvert i brannen i den forutsatte brannmotstandstiden.• Dersom mekanisk motstandsevne (M) ikke er dokumentert ved prøvning, må brannvegg utføres i tunge materialer som mur, betong eller lignende.
 9. 9. Sikkerhet mot Brannvegg brann III. Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk Brannvegg må føres minimum 0,5 m over høyeste tilstøtende tak, med mindre taket har brannmotstand minst EI 60 A2-s1,d0 [A 60],Brannvegg må være slik utført at den blirstående selv om byggverket på den ene ellerden andre siden raser sammen. Alternativt kandet bygges to uavhengige brannvegger.
 10. 10. Sikkerhet mot Branncelle brann III. Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røykByggverk skal deles opp i brannceller på enhensiktsmessig måte. Områder med ulik risikofor liv og helse og/eller ulik fare for at brannoppstår, skal være egne brannceller medmindre andre tiltak gir likeverdig sikkerhet.Brannceller skal være slik utført at deforhindrer spredning av brann og branngassertil andre brannceller i den tid som ernødvendig for rømning og redning.
 11. 11. Preaksepterte ytelser – Sikkerhet mot brann brannceller (eksempler) III. Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røykFølgende rom, samling av rom eller lokaler må være egne brannceller: Rømningsvei, Trapperom. Gjelder selv om trapperommet ikke er del av rømningsvei. Sykerom i sykehus og pleieinstitusjoner. Gjesterom i overnattingsbygg. Forsamlingslokale. Salgslokale. Boenhet. Barnehage som utgjør en avdeling. Undervisningsrom med tilhørende birom. Kontorer eller kontorlandskap som utgjør en selvstendig bruksenhet. Storkjøkken. Garasje. Unntatt garasje med bruttoareal til og med 50 m 2 i enebolig (samme bruksenhet). Rom som forbinder garasje med andre rom. Unntak gjelder for garasje med bruttoareal til og med 50 m 2 i enebolig (samme bruksenhet).
 12. 12. Sikkerhet motBrannceller brann III. Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk
 13. 13. Sikkerhet mot Prinsippskisse av trapperom brann III. Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røykTrapperom utføres som Tr 1, Tr 2 eller Tr 3tilpasset ulike sikkerhetsbehov. Utsnitt tidligereforskrift gjengitt under.
 14. 14. Sikkerhet mot Spørsmål brann III. Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk• Vårt kontorbygg i 4 etasjer – hvilke krav stilles til trapperom?• Hvilke materialer kan anvendes i trapperommet?• Gitt en brannenergi på 40 MJ/m2. Hvor stort areal kan vi maksimalt ha pr etasje uten seksjonering?• Dersom vi skal overskride dette maksimale arealet, hvilke krav stilles da til seksjoneringsveggen, og hvilke materialer kan vi bruke i den?

Views

Total views

1,056

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×