Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Naar een excellente school in achterstandssituatieOudersUit onderzoek is bekend dat schoolsucces van kinderen samenhangt m...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Frederik Smit (2013). Naar een excellente school in achterstandssituatie

220 views

Published on

Ouders
Uit onderzoek is bekend dat schoolsucces van kinderen samenhangt met het opleidingsniveau van ouders. Het is daarom ook voor achterstandsscholen, met laag opgeleide ouders, veel lastiger om met kinderen zeer goede onderwijsresultaten te behalen en als excellente school te worden betiteld.
Excellente school
Een doorsnee school in een achterstandswijk zou kunnen transformeren tot een ‘excellente school’ door aandacht te schenken aan uitbreiding van de leertijd, effectiever invullen van de onderwijstijd, verbeteren van het professioneel klimaat en het stimuleren van onderwijsondersteunend gedrag van ouders thuis.
Artikel: Frederik Smit (2013). Naar een excellente school in achterstandssituatie.
ITS, Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op woensdag 3 oktober 2013 – op basis van recent onderzoek en goede praktijken – een Meesterklas voor besturen, directies, leraren, leden van medezeggenschapsraden, ouderraden, ouderconsulenten en oudercontactpersonen met als thema: “Ouderbetrokkenheid en bevordering leerprestaties”
Informatie en inschrijven: MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL. Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – Radboud Universiteit Nijmegen.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Frederik Smit (2013). Naar een excellente school in achterstandssituatie

  1. 1. Naar een excellente school in achterstandssituatieOudersUit onderzoek is bekend dat schoolsucces van kinderen samenhangt met het opleidingsniveauvan ouders. Het is daarom ook voor achterstandsscholen, met laag opgeleide ouders, veellastiger om met kinderen zeer goede onderwijsresultaten te behalen en als excellente school teworden betiteld.Excellente schoolEen doorsnee school in een achterstandswijk zou kunnen transformeren tot een ‘excellenteschool’ door aandacht te schenken aan uitbreiding van de leertijd, effectiever invullen van deonderwijstijd, verbeteren van het professioneel klimaat en het stimuleren vanonderwijsondersteunend gedrag van ouders thuis.Artikel: Frederik Smit (2013). Naar een excellente school in achterstandssituatie.ITS, Radboud Universiteit Nijmegen organiseert op woensdag 3 oktober 2013 – op basis vanrecent onderzoek en goede praktijken – een Meesterklas voor besturen, directies, leraren,leden van medezeggenschapsraden, ouderraden, ouderconsulenten en oudercontactpersonenmet als thema: “Ouderbetrokkenheid en bevordering leerprestaties”Informatie en inschrijven: MEESTERKLAS KASTEEL HEYENDAEL.Scholingsprogramma in Nijmegen. Expertisecentrum Ouders, school en buurt. ITS – RadboudUniversiteit Nijmegen.

×