Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Frederik Smit (mei 2013). Succesfactorenouderbetrokkenheid in de Voor- en VroegschoolseEducatieDe ouderinzet en ouderbetro...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Frederik Smit (mei 2013). Succesfactoren ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie

438 views

Published on

De ouderinzet en ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) kan worden versterkt door een visie op partnerschap tussen beroepskrachten en ouders te ontwikkelen en daarbij aandacht te schenken aan de volgende cruciale factoren: de ambities van de instelling, functioneren van het team, het pedagogisch-didactisch klimaat, de grondhouding van de beroepskrachten en de sfeer van werken.
Bij de vormgeving van partnerschap tussen beroepskrachten en ouders is het van belang te focussen op de realisatie van pedagogische doelen, toerustingsdoelen, organisatiedoelen én democratische doelen.
Frederik Smit (2013). Succesfactoren ouderbetrokkenheid in de VVE. Hoe partnerschap ouders, school en buurt te optimaliseren? In MR magazine, Wolters Kluwer, mei 2013.
Check ouderbetrokkenheid als onderzoeksgebied van ITS, Radboud Universiteit Nijmegen: http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/lopend-onderzoek/
Zie ook van Frederik Smit: Succesfactoren betrokkenheid ouders en school. Uitgeverij SWP Amsterdam.
Mart Seerden (NBD|Biblion recensie) typeert het boek: ‘Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders’.
Check: http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320
Frederik Smit (2013). Medezeggenschap in het onderwijs, Succesfactoren voor invloed van leraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid. Amsterdam: SWP Uitgevers.
Check: http://www.bruna.nl/boeken/medezeggenschap-en-onderwijs-9789088503450
Check uitgaven over succesfactoren ouderbetrokkenheid: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=267

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Frederik Smit (mei 2013). Succesfactoren ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie

  1. 1. Frederik Smit (mei 2013). Succesfactorenouderbetrokkenheid in de Voor- en VroegschoolseEducatieDe ouderinzet en ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) kanworden versterkt door een visie op partnerschap tussen beroepskrachten en ouders teontwikkelen en daarbij aandacht te schenken aan de volgende cruciale factoren: de ambitiesvan de instelling, functioneren van het team, het pedagogisch-didactisch klimaat, degrondhouding van de beroepskrachten en de sfeer van werken.Bij de vormgeving van partnerschap tussen beroepskrachten en ouders is het van belang tefocussen op de realisatie van pedagogische doelen, toerustingsdoelen, organisatiedoelen éndemocratische doelen.Frederik Smit (2013). Succesfactoren ouderbetrokkenheid in de VVE. Hoe partnerschapouders, school en buurt te optimaliseren? In MR magazine, Wolters Kluwer, mei 2013.Check ouderbetrokkenheid als onderzoeksgebied van ITS, Radboud Universiteit Nijmegen:http://www.ru.nl/its/expertisecentrum/expertisecentrum/lopend-onderzoek/Zie ook van Frederik Smit: Succesfactoren betrokkenheid ouders en school. Uitgeverij SWPAmsterdam.Mart Seerden (NBD|Biblion recensie) typeert het boek: ‘Zeer praktisch voor zowelleerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs als voor ouders’.Check: http://www.bruna.nl/boeken/ouders-en-school-9789088503320Frederik Smit (2013). Medezeggenschap in het onderwijs, Succesfactoren voor invloed vanleraren, ouders en leerlingen op bestuursbeleid. Amsterdam: SWP Uitgevers.Check: http://www.bruna.nl/boeken/medezeggenschap-en-onderwijs-9789088503450Check uitgaven over succesfactoren ouderbetrokkenheid: http://www.its-nijmegen.nl/pdf/view_medewerkers.asp?id=267

×