Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De zeven wegen naar effectiviteit

1,064 views

Published on

Alle kinderen hebben het recht zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en het maximale uit hun talenten te halen. Opvoeding en onderwijs leggen hiervoor de basis. Professionele leerkrachten in een modern onderwijssysteem zijn daarvoor nodig. Maar ook een goed partnerschap tussen ouders en scholen tijdens de gehele schoolloopbaan van kinderen.

Wat kunnen we leren van Steven Covey?

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×