Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

05 wet van coulomb

 • Be the first to comment

05 wet van coulomb

 1. 1. 4 Krachtwerking tussen ladingen. Wet van Coulomb <ul><li>Coulomb bepaalde als eerste de grootte van de aantrekkingskracht of afstotingskracht tussen puntladingen. </li></ul><ul><li>Hij berekende deze kracht voor verschillende waarden van de afstand tussen de puntladingen, </li></ul><ul><li>en voor verschillende waarden van de grootte van de puntladingen. </li></ul>
 2. 2. Uit zijn metingen kon Coulomb afleiden dat <ul><li>de grootte van de kracht die een eerste puntlading Q 1 uitoefent op een tweede puntlading Q 2 bij een bepaalde afstand r tussen de twee ladingen Q 1 en Q 2 </li></ul><ul><li>rechtevenredig is met </li></ul><ul><li>de (absolute waarde van de ) grootte van de eerste lading </li></ul><ul><li>In symbolen </li></ul>
 3. 3. Uit zijn metingen kon Coulomb afleiden dat <ul><li>de grootte van de kracht die een eerste puntlading Q 1 uitoefent op een tweede puntlading Q 2 bij een bepaalde afstand r tussen de twee ladingen Q 1 en Q 2 </li></ul><ul><li>rechtevenredig is met </li></ul><ul><li>de (absolute waarde van de ) grootte van de tweede lading </li></ul><ul><li>In symbolen </li></ul>
 4. 4. Uit zijn metingen kon Coulomb afleiden dat <ul><li>de grootte van de kracht die een eerste puntlading Q 1 uitoefent op een tweede puntlading Q 2 bij een gegeven waarde van Q 1 en Q 2 </li></ul><ul><li>omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de onderlinge afstand r². </li></ul><ul><li>In symbolen </li></ul>
 5. 5. Samengevat
 6. 6. met k = constante van Coulomb = 8,99 . 10 +9 Nm²/C² De grootte van de Coulombkracht die een lading Q 1 uitoefent op een lading Q 2 is bijgevolg
 7. 7. Vectorieel kunnen we dit als volgt opschrijven : De kracht die lading Q 1 uitoefent op lading Q 2 Om redenen van symmetrie geldt
 8. 8. Opmerking <ul><li>De wet van Coulomb is geldig voor puntladingen. Deze wet kan ook uitgebreid worden tot bolvormige ladingen, als men de voor r de afstand gebruikt tussen de middelpunten van de bolvormige ladingen. </li></ul>
 9. 9. Tekeningen <ul><li>een positieve en een negatieve lading </li></ul><ul><li>aantrekking </li></ul>
 10. 10. Tekeningen <ul><li>2 positieve ladingen </li></ul><ul><li>afstoting </li></ul>

×