Projektet Öppet bildarkiv - LSH - vårmötet 2013

1,233 views

Published on

Presentation av projektet Öppet bildarkiv (Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet). Presentation framförd vid vårmötet 2013.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,233
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
744
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • I maj 2012 skickade vi in en ansökan till VINNOVA gällande projektet Öppet bildarkiv. Projektet syftade till att fritt tillgängliggöra myndighetens digitala bildarkiv för allmänheten, där högupplöst material ska vara direkt åtkomligt för nedladdning och vidareanvändning via vårt egna webbgränssnitt (vår sök i samlingarna – eMuseumPlus). Projektet skulle inte bara tillgängliggöra bilderna på den egna webben, utan även via K-samsök, där bilder och tillhörande metadata blir åtkomligt för olika applikationstillverkare och användare via K-samsöks öppna API. Syftet med projektet har alltså varit att förbättra användningen av bilderna, vi ville minska krånglet med att nå våra bilder (användaren ska inte behöva fylla i beställningsformulär av olika slag och vänta på långa handläggningstider). Under projektets gång beslutade vi även att alla bilder skulle doneras till Wikimedia Commons (och just nu befinner vi oss i en slutfas kring att realisera uppladdningen till Wikimedia) I Öppet bildarkiv återfinner man ca 40 000 bilder, varav lite mer än 20 000 är högupplösa. Viktigt att betona är också att de tre delarna länkas ihop: mellan vår egen webb, K-samsök och Wikimedia kopplas bilder och metadata samman, så att man som användare och utvecklare själv kan välja vilken plattform man vill använda för att nå informationen.
 • Alla bilder som tillgängliggjorts i Öppet bildarkiv är licensierade med Creative Commons-licenser. Detta för att tydliggöra och underlätta för användaren vad man får göra med bilderna. De licenser som förekommer är: CC BY-SA (By – Share alike – Bilden får användas i såväl kommersiella som icke-kommersiella sammanhang. Upphovsrättsinnehavare ska anges, och om ändringar av bilden görs får den nya bilden spridas om källa anges, samt att man använder sig av samma licens. CC0 = licensen anger att upphovsrättsinnehavaren frånsäger sig upphovsrätten (denna licens använder vi främst på äldre dokumentationsbilder och nyare bilder av enklare slag, t.ex. bilder tagna vid olika katalogiseringsprojekt) CC Public Domain Mark = anges på bilder där upphovsrätten upphört Licenserna finns både i bildernas metadata och i databasen.
 • Den här bilden visar en detaljerad vy från vår egen sök i samlingarna: eMuseumPlus. Användaren kan här söka efter bilder utifrån en rad olika sökingångar (t.ex. motivbeskrivning, kategori, nyckelord, osv.). Licens finns här angiven i direkt anslutning till bilden för att underlätta för användaren. Vidare finns en förtydligande text under fliken upphovsrätt, som förklarar vad aktuell licens innebär. Via denna vy kan användaren ladda ned en högupplöst kopia av bilden. De högupplösta bilderna är sparade i jpeg-format, mycket lätt komprimerade – vilket tillåter att bilderna utan problem kan tryckas i olika högkvalitativa format. Valet av bildformat är baserat på lagringsutrymme (och kostnaden för lagring) – men inom den närmaste framtiden kan bilderna laddas ned via Wikimedia Commons – där originalformat kommer att vara tillgängligt (dvs. högupplöst tif). Som användare kan man också dela bilderna på olika sociala medier, t.ex. facebook, twitter, etc.
 • För de bilder som avbildar föremål i samlingarna finns länkar till respektive föremål samt till relaterade namn. Gränssnittet i eMuseumPlus är uppbyggt så att man antingen kan söka direkt i bildarkivet, eller via samlingarna och mellan de olika modulerna finns länkar som gör det enkelt att bläddra mellan föremålsbeskrivningar och bilder.
 • I gränssnittet finns även möjlighet att se viss teknisk metadata, t.ex. bildens dimensioner (pixelstorlek). Denna funktion finns i gränssnittet för att bildanvändare snabbt ska kunna avgöra om bilden passar vissa användningsområden (t.ex. om en bild ska tryckas i ett större format). Här finns även uppgift om fotograf.
 • I projektet Öppet bildarkiv utvecklade vi även vår anslutning till K-samsök, och kompletterade vår existerande leverans till K-samsök med alla bilder och dess metadata, samt semantiskt strukturerad föremålsdata (se till höger där man ser relaterade namn och händelser som föremålet deltagit i). Bilderna finns tillgängliga på motsvarande sätt som i vår egen ”sök i samlingarna”, dvs. bilderna är tydligt licensierade och bilderna finns tillgängliga i högupplöst format. I det exempelgränssnitt som bilden visar (kringla.nu som Riksantikvarieämbetet utvecklat) finns dock inte möjlighet att nå högupplösta kopior av bilderna, men länkarna som sådana finns tillgängliga i K-samsök, så möjligheten finns för utveckling av framtida applikationer och gränssnitt där LSH:s högupplösta bilder kan nyttjas.
 • I projektet ägnade vi som sagt mycket tid åt att licensiera alla bilder, dels i databasen, dels i varje enskild bildfil. Att licensieringen även gjorts i bildfilerna gör att licenser och kontaktuppgifter till bildkällan alltid finns tillgängliga oavsett i vilket sammanhang bilderna används. Licensmallarna följer en ISO-standard (ISO-standarden XMP) (Extensible Metadata Platform) – en ISO-standard som Creative Commons stödjer. Rent konkret så har vi använt de metadataverktyg som Creative Commons tillhandahåller på sin webbsida, och därefter anpassat varje licensmall så att kontaktuppgifter och länkar är korrekta. Redigeringen har gjorts direkt i XML-format (som bilden visar). När XML-mallen var färdig har vi importerat in mallen i varje enskild bildfil via Adobes programvaror. Jag vill dock betona att man kan utföra licenseringen av bildfiler med Open Source-programvaror.
 • Den här bilden visar att den infogade licensen i varje bildfil tydligt kan ses i bildprogram likt Photoshop, och det finns även Creative Commons-verktyg för Photoshop som gör att man enkelt kan lägga till licenser direkt i sin bildbearbetning. Att licensiera bildfilerna kan (och bör) vara ett enkelt steg i fotografernas bildflöde. Att användningsmöjligheterna med bilderna enkelt framgår för användaren har vi sett som ett självklart delmål i projektet. Det är användningen av våra samlingar som varit den centrala drivkraften i detta projekt, och vi hoppas att Öppet bildarkiv kan bli en grund för en rad olika användningsområden av samlingarna i framtiden.
 • Projektet Öppet bildarkiv - LSH - vårmötet 2013

  1. 1. ÖPPET BILDARKIVÖPPET BILDARKIV
  2. 2. Karin Nilssonchef för Digitala museetFredrik AnderssonDigital samordnarevid Livrustkammaren ochSkoklosters slott medStiftelsen Hallwylska museet
  3. 3. Livrustkammarensamlingar med kunglig anknytning sedan1628Skoklosters slottett av världens främsta barockslottHallwylska museetett privatpalats i tidskapselca 90 000 föremålca 60 000 bilder
  4. 4. BILDPROJEKTET, 2007Bättre överblickGemensamt arbetssättBättre vård och bevarandeBättre struktur, lagring ocharkivering av digitala bilderTillgängliggöra bilder genomdigitalisering
  5. 5. ”Att utveckla arkiv- och bevarandefrågor samt digitaliseringav myndighetens bildsamlingar med inriktning påinriktning påfotografiska bilder.”fotografiska bilder.”””Fokus ligger på att arbeta fram gemensamma riktlinjer,Fokus ligger på att arbeta fram gemensamma riktlinjer,rutiner, planer och annat stöd för arbetet”rutiner, planer och annat stöd för arbetet”
  6. 6. PILOTPROJEKTFotograferingIntern digitaliseringExtern digitaliseringDigitalt bildarkivBilddatabas
  7. 7. GEMENSAM SAMLINGSDATABAS 2008-2010Föremål, bilder, arkiv och bibliotekSex olika databaser till en gemensam
  8. 8. LÄNKAD INFORMATIONAlla samlingar i sammadatabasGenomarbetadinformationsstrukturDelat namnregisterHistoriska händelser somnavUtställningar, utlån,adresser, inventeringar,konserveringar…
  9. 9. GEMENSAMMA PROCESSER OCHRUTINERHur dokumenterar vi en utställning?Vilken information ska finnas för att ettföremål ska räknas som katalogiserat?Huvudprocesserna:• Ställa ut• Låna ut• Dokumentera
  10. 10. DIGITALASAMLINGARLibrisK-samsökSök i samlingarnaGoogle Art Project(Europeana Athena
  11. 11. FOKUS PÅ TILLGÄNGLIGHET -BESLUT OM ATT SLÄPPA ALLA BILDER FRIA
  12. 12. MÅLSÄTTNINGAtt alla ska kunna ta del av sitt kulturarvgenom att använda och vidareanvändainformationAtt man inte ska behöva veta man letar efter
  13. 13. 1. Tillgänggliggöra data med enlicens som möjliggör frianvändning2. Gör materialet tillgängligt somstrukturerad data3. Använd öppna format (ex.csv istället för excel)4. Gör informationen“länkningsbar”5. Länka din data till andras data- sätta in data i ettsammanhang
  14. 14. ÖPPET BILDARKIV1. Möjliggöra nedladdning avhögupplösta bilder direkt viaSök i samlingarna2. Leverera semantiskinformation till K-samsök3. Donera samtliga högupplöstabilder till Wikimedia
  15. 15. LICENSERBåde i metadataoch i databasen
  16. 16. Sök i samlingarna – ladda ned högupplösta bilder direkt
  17. 17. Bilderna är länkade till avbildade föremål och relaterade namn
  18. 18. För alla bilder visas teknisk och administrativ metadata
  19. 19. Bilderna finns även tillgängliga via K-samsök (exempel via kringla.nu)
  20. 20. Alla bildfiler innehåller inbäddad metadata där licens ochkontaktuppgifter är angivna. All metadata sparas i XML-format.
  21. 21. Licens framgår även tydligt direkt i bildprogram likt AdobePhotoshop/Bridge
  22. 22. Karin Nilsson@karin_nilssonkarin.nilsson@lsh.seFredrik Andersson@fred_andefredrik.andersson@lsh.sewww.lsh.seSamtliga bilder:Erik

  ×